Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 15/50б

Дата ухвалення рішення:
25.11.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Алєєва І.В.
Оприлюднено:
22.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Донецький апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ДОНЕЦЬКИЙ  АПЕЛЯЦІЙНИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

вул. Артема, 157, м. Донецьк, 83048, тел. 332-57-40 

У Х В А Л А

24.11.2008 р.   справа №  15/50б

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: суддів

 Алєєвої  І.В. Акулової  Н.В. , Шевкової  Т.А.

Представники сторін:

від кредитора:

Березка Р.М. - за дов. від 24.11.2008р. б/н

від боржника: арбітражний керуючий:

не з'явились Жмайло О.І.

 розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу:

  Держаіної податкової інспекції у Куйбишевському районі м.Донецька

на ухвалу господарського суду:

 Донецької області

від:

10.09.2008р.

у справі:

№15/50б

за заявою кредитора:

Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м.Донецька

до боржника:

Відкритого акціонерного товариства "Автотранспортне  підприємство №11425" м.Донецьк

про:

банкрутство

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.09.2008 р. по справі №15/50б (суддя: Плотніцький Б.Д.) задоволено клопотання арбітражного керуючого Несвіт Л.П. про припинення її повноважень в якості ліквідатора Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425”, м.Донецьк; відмовлено в задоволенні клопотання комітету кредиторів б/н від 09.08.2008р. (вх.№02-41/6202 від 10.09.2008р.) про призначення ліквідатором по справі арбітражного керуючого Петренка В.Т.; задоволено заяву арбітражного керуючого Жмайло Олексія Івановича №05/03-08 від 05.09.2008р. та призначено ліквідатором по справі №15/50б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м.Донецьк арбітражного керуючого Жмайло Олексія Івановича, ліцензія серія АВ №397153, видана 14.05.2008р. (АДРЕСА_1) за письмовою згодою. Господарським судом першої інстанції встановлено термін ліквідаційної процедури - до 10.03.2009р.

Ухвала місцевого господарського суду мотивована положеннями п.1, п.3 ст.3-1, ст.4-1, п.1 ст.5, п.8 ст.16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992р. №2343-ХІІ; тим, що згідно протоколу засідання від 09.09.2008р. комітетом кредиторів одноголосно прийняте рішення про припинення повноважень арбітражного керуючого Несвіт Л.П. в якості ліквідатора Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м.Донецьк по справі №15/50б; тим, що письмова заява арбітражного керуючого Петренка В.Т. про надання згоди на призначення ліквідатором по справі №15/50б про банкрутство Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м. Донецьк суду не надана; тим, що згідно чинного законодавства обов'язковою умовою є те, що до призначення арбітражним керуючим особа має подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії осіб, визначених в ст.3-1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992р. №2343-ХІІ.

При прийнятті ухвали господарський суд першої інстанції виходив з того, що призначення арбітражного керуючого судом здійснюється на підставі письмової заяви арбітражного керуючого; що згідно протоколу засідання комітету кредиторів б/н від 09.09.2008р. в якості присутнього арбітражний керуючий Петренко В.Т. не зазначений; що зі змісту протоколу засідання комітету кредиторів б/н від 09.09.2008р. не вбачається надання згоди арбітражного керуючого Петренка В.Т. на призначення ліквідатором Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м.Донецьк.

Державна податкова інспекція у Куйбишевському районі м.Донецька з прийнятою ухвалою господарського суду Донецької області від 10.09.2008р. у справі №15/50б не погодилась та подала апеляційну скаргу.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 29.09.2008р. було порушене апеляційне провадження по справі № 15/50б.

Від арбітражного керуючого - Жмайло Олексія Івановича, якого  господарським судом першої інстанції ухвалою від 10.09.2008р. по справі №15/50б призначено ліквідатором Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м.Донецьк, надійщла заява від 12.11.2008р. №12-11-15/50Б про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів в порядку ст.66, ст.67 ГПК України, в якій зазначено про процесуальну необхідність застосування заходів щодо забезпечення майна боржника шляхом заборони відчуження у будь-який спосіб майна та накладення на нього арешту до моменту вирішення питання стосовно повноважень нового ліквідатора; вказано, що невжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів може призвести до протизаконного зменшення ліквідаційної маси боржника та необхідності ініціювання позовних проваджень про визнання недійсними правочинів; що належними заходами до забезпечення позову по даній справі слід вважати: накладення арешту на майно та встановлення заборони іншим особам вчиняти дії, які пов'язані із реконструкцією, знищенням та переобладнанням майна боржника.

Відповідно до ч.2 ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992р. №2343-ХІІ.

За приписами статті 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи, має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до частини 1 статті 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи. Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що відповідне майно може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент прийняття рішення.

В заяві про вжиття заходів до забезпечення позову Жмайло О.І. виходить з того, що на момент подання цієї заяви вся документація та печатка банкрута перебуває у попереднього ліквідатора, в зв'язку з чим з метою уникнення подальших спорів щодо недійсності правочинів та протиправної імовірності попереднього ліквідатора реалізувати наявне майно боржника, існує необхідність у застосуванні забезпечувальних заходів.

Судова колегія апеляційної інстанції зазначає, що щодо припущень стосовно протиправної імовірності попереднього ліквідатора реалізувати майно боржника, то заява Жмайло О.І. в цій частині необгрунтована, не доведена в розумінні наявності підстав, передбачених ст.33, ст.66, ст.67 ГПК України.

З урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Враховуючи необгрунтованість доводів Жмайло О.І., апеляційна інстанція встановила  відсутність доведених підстав для вжиття на стадії апеляції заходів, передбачених ст.66, ст.67 ГПК України, на які посилається заявник.

З огляду на вищезазначене, господарський суд апеляційної інстанції відмовляє арбітражному керуючому в задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Судове засідання апеляційної інстанції фіксувалось за допомогою технічних засобів фіксації відповідно до положень ст.4 4, ст.811, ст.99, ст.101 ГПК України.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст.50-51, ст.66, ст.67, ст.69, ст.811, ст.99, ст.101, ст.102  ГПК України, Донецький апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В:

Відмовити арбітражному керуючому -Жмайло О.І. в задоволенні заяви про вжиття забезпечувальних заходів шляхом накладення арешту та встановлення заборони будь-кому вчиняти будь-які угоди, а також інші дії, пов'язані із реконструкцією, знищенням і переобладнанням відносно майна Відкритого акціонерного товариства „Автотранспортне підприємство №11425” м.Донецьк.

Головуючий:   І.В.  Алєєва

Судді:   Н.В.  Акулова

  Т.А.  Шевкова


Судовий реєстр по справі 15/50б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
15095652 Ухвала 18.04.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
14763340 Ухвала 08.04.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
14054129 Ухвала 03.03.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13653417 Ухвала 12.01.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
12385126 Ухвала 17.11.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
11967664 Ухвала 29.10.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
11598846 Постанова 28.09.2010 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
11183737 Ухвала 14.09.2010 Панова I. Ю. Вищий господарський суд України Господарське
10828954 Постанова 16.08.2010 Величко Н.Л. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
10677151 Ухвала 04.08.2010 Величко Н.Л. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
10633263 Ухвала 26.07.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
10607618 Рішення 22.07.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
10461619 Ухвала 15.07.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
10079871 Ухвала 23.06.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
10003971 Ухвала 16.06.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
9999569 Ухвала 28.05.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8831657 Ухвала 07.04.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8831658 Ухвала 07.04.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8520495 Ухвала 23.03.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8235697 Ухвала 05.03.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5407498 Постанова 06.10.2009 Удовиченко О.С. Вищий господарський суд України Господарське
5454770 Ухвала 26.08.2009 Удовиченко О.С. Вищий господарський суд України Господарське
4143217 Ухвала 09.07.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
4016924 Ухвала 02.07.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
5298802 Постанова 22.06.2009 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
3085472 Постанова 24.02.2009 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
2895839 Ухвала 29.01.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
2791550 Ухвала 16.01.2009 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
2857427 Ухвала 16.01.2009 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
2754644 Ухвала 12.12.2008 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2754645 Ухвала 25.11.2008 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2432528 Ухвала 24.11.2008 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2432529 Ухвала 24.11.2008 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2369285 Ухвала 29.09.2008 Алєєва І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
2080152 Ухвала 10.09.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
2024711 Ухвала 04.09.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1846427 Ухвала 18.07.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1341386 Ухвала 04.02.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1084213 Ухвала 25.10.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1005432 Ухвала 26.09.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
888367 Ухвала 13.08.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське