Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-39/131-05

Дата ухвалення рішення:
16.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Короткевич O.Є.
Оприлюднено:
21.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

 ПОСТАНОВА  

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  

 16 грудня 2008 р.  

№ Б-39/131-05 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого:

Короткевича О.Є. (доповідач)

суддів:

Катеринчук Л. Й., Хандуріна М.І.

розглянувши  матеріали  касаційної скарги

Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова

на ухвалу

господарського суду Харківської області  від 25.10.2006 року

у справі

№Б-39/131-05  

за заявою

Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна -Трейдінг "

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс"

про

банкрутство

за участю представників сторін:

від скаржника: не з'явився;

від боржника: не з'явився;

від заявника: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області  від 25.10.2006 у справі № Б-39/131-05 ( суддя Швидкін А.О.)  затверджено наданий суду ліквідаційний звіт та ліквідаційний баланс, ліквідовано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс", провадження у справі № Б-39/131-05 припинено на підставі ст. 40 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

Не погоджуючись з вказаною ухвалою господарського суду, ДПІ у Київському районі м. Харкова звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою,  в якій просить скасувати ухвалу  господарського суду Харківської області  від 25.10.2006  у справі № Б-39/131-05,  з посиланням на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

  Касаційна скарга мотивована тим, що ДПІ у Київському районі м. Харкова  була позбавлена можливості провести перевірку господарської діяльності банкрута та реалізувати покладені на неї контролюючі функції в зв'язку з тим, що  ліквідатором не було надано до ДПІ документів.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.11.2008 року прийнято касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Київському районі міста Харкова на ухвалу господарського суду Харківської області  від 25.10.2006 року про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та припинення провадження у справі № Б-39/131-05 до провадження та призначено скаргу до розгляду.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку ухвалу суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.12.2005 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс" за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна -Трейдінг "

20.12.2005 року за результатами підготовчого судового засідання у справі № Б-39/131-05 введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сідька С В. та зобов'язано ініціюючого кредитора подати до офіційного друкованого органу оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс" код 20060688.

На виконання вимог ухвали суду в офіційному друкованому органі газеті "Голос України" від 28.12.2005 року за №247 було опубліковано оголошення про порушення провадження у справі № Б-39/131-05 про банкрутство  Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс".

Ухвалою попереднього судового засідання від 01.03.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс".

Постановою господарського суду Харківської області від 27.03.2006 року у справі № Б-39/131-05 ТОВ "Сінтез-Транс" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора арбітражного керуючого Сідька С. В. та  зобов'язано його  в строк до 27.03.2007 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури та подати оголошення до офіційного друкованого органу про відкриття ліквідаційної процедури у справі № Б-39/131-05 та визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінтез-Транс".

На виконання вимог постанови суду в газеті "Голос України" від 27.04.2006 року №77  було опубліковане оголошення про визнання банкрутом ТОВ "Сінтез-Транс".

Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 Відповідно ст. ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного повного та об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності у відповідності з нормами матеріального та процесуального права. 

Ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи (вчинення належних дій по виявленню активів та пасивів боржника, зокрема, виявлення ліквідатором кредиторів та дотримання їх процесуальних прав підчас розгляду їх грошових вимог , доведення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, доведення неможливості задоволення визначених ліквідатором вимог кредиторів з наслідками його ліквідації), висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11).

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає  до  господарського  суду  звіт  та ліквідаційний баланс. 

Господарський  суд  після заслуховування звіту ліквідатора та думки  членів  комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу  про  затвердження  звіту  ліквідатора  та ліквідаційного балансу.

В своїй ухвалі від 25.10.2006 господарський суд встановив, що ліквідатором проведені всі необхідні дії по ліквідації банкрута, надані до суду ліквідаційний баланс та ліквідаційний звіт.

Викладені в касаційній скарзі доводи стосовно того, що ДПІ у Київському районі м. Харкова  була позбавлена можливості провести перевірку господарської діяльності банкрута та реалізувати покладені на неї контролюючі функції в зв'язку з тим, що  ліквідатором не було надано до ДПІ первинних фінансових документів,  спростовуються наступним.

Відповідно до ст.2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" завданнями органів державної податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю  обчислення,  повнотою  і  своєчасністю сплати до бюджетів,   державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також   неподаткових   доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі).

Статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" встановлено, що  Органи державної податкової  служби  у  випадках,  в  межах компетенції та у порядку,  встановлених  законами  України,  мають право: здійснювати  документальні невиїзні перевірки (на підставі поданих  податкових  декларацій,  звітів  та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків  та  зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подачі),  а також планові   та   позапланові   виїзні перевірки своєчасності, достовірності,  повноти нарахування і сплати  податків  та  зборів (обов'язкових платежів), додержання валютного  законодавства юридичними особами,   їх   філіями,   відділеннями,   іншими відокремленими підрозділами,  що не мають статусу юридичної особи, а  також фізичними особами, які мають статус суб'єктів підприємницької  діяльності  чи  не мають такого статусу,  на яких згідно із законами України покладено обов'язок  утримувати  та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), крім Національного банку України  та  його  установ  (далі  -  платники податків).

Відповідно до вимог ст. 11-1 вказаного Закону,  позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка,  яка не передбачена  в  планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, у тому числі, якщо  платником податків не подано  в  установлений  строк  податкову декларацію або розрахунки,  якщо їх подання  передбачено законом. Позапланова  виїзна перевірка здійснюється на  підставі виникнення  обставин,  викладених  у  цій  статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом.

Отже, ДПІ у Київському районі м. Харкова протягом всієї процедури банкрутства  не була позбавлена свого права,  в межах компетенції,  здійснити документальну  планову   та   позапланову   виїзну перевірку своєчасності, достовірності,  повноти нарахування і сплати  податків  та  зборів (обов'язкових платежів), додержання валютного  законодавства.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів Вищого господарського суду дійшла висновку, що господарським судом дана належна юридична оцінка обставинам справи, порушень норм процесуального права не вбачається, судове рішення відповідає чинному законодавству України та обставинам справи і підстави для його скасування відсутні.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ДПІ у Київському районі м. Харкова  на ухвалу господарського суду Харківської області  від 25.10.2006 року залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Харківської області  від 25.10.2006 року  у справі № Б-39/131-05 залишити без змін.

Матеріали справи повернути до господарського суду Харківської області.

Головуючий О. Є. Короткевич

Судді Л. Й. Катеринчук

  М. І. Хандурін


Судовий реєстр по справі Б-39/131-05

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2749275 Постанова 16.12.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
2323678 Ухвала 06.11.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
213553 Постанова 25.10.2006 Швидкін А.О. Господарський суд Харківської області Господарське