Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 20/85б(9/18б)

Дата ухвалення рішення:
23.12.2008
Зареєстровано:
19.01.2009
Cуддя:
Кірпа Т.С.
Оприлюднено:
21.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

Іменем України

23.12.08 Справа № 20/85б(9/18б).


За заявою

кредитора - Стахановської об'єднаної державної податкової інспекції

Луганської області

до боржника - Акціонерного товариства закритого типу "Стахановський

міський молочний завод", м. Стаханов Луганської області,

про банкрутство

суддя Т.С. Кірпа,

представники:

від кредиторів:

- Адамович І.О., дов. № 4 від 08.01.08., Стахановська ОДПІ Луганської області (до перерви –22.12.08.);

- Івченко І.Ю., дов. № 737 від 10.12.08., ПП "Фелікс"(до перерви –22.12.08.);

- Тащенко В.В., дов. № 15675/01-05 від 19.09.08., УПФУ в м. Стаханові Луганської області (до перерви –22.12.08.);

- Решетняк А.О., дов. № 06/1982 від 15.10.08., ВВД ФСС від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань України в м. Стаханові Луганської області (до перерви –22.12.08.);

- Панічева І.М., дов. №49 від 06.11.08. Стахановська ОДПІ Луганської області (після перерви –23.12.08.);

від боржника - Цукер І.Б., дов. № 137 від 26.11.08, АТЗТ "Стахановський міський молочний завод" (до перерви – 22.12.08.);

обставини справи: банкрутство, розгляд клопотання розпорядника майна Чеботарьова С.А. про затвердження мирової угоди від 19.12.08.,

в с т а н о в и в:

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 22.12.08. оголошувалася перерва до 23.12.08. до 10 год. 00 хв.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 08.02.08. суддею Ковалінас М.Ю. у справі № 9/18б затверджено мирову угоду від 07.02.08., укладену між кредиторами у справі та боржником –Акціонерним товариством закритого типу "Стахановський міський молочний завод", провадження у справі припинено, припинено процедуру розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна Чеботарьова С.А., скасовано мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Луганського апеляційного господарського суду від 27.05.08. у справі №9/18б ухвалу господарського суду Луганської області від 08.02.08. залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.10.08. у справі № 9/18б ухвалу господарського суду Луганської області від 08.02.08. та постанову Луганського апеляційного господарського суду від 27.05.08. скасовано, справу передано на розгляд до господарського суду Луганської області.

За розпорядженням заступника голови господарського суду Рябцевої О.В. від 17.11.08. №/18б відповідно до ст. 24 Закону України "Про судоустрій", ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, справу № 9/18б передано на розгляд судді Кірпі Т.С.

За таких обставин, суд призначив справу до розгляду у засіданні суду.

Як вбачається із матеріалів справи, на адресу господарського суду надійшло клопотання розпорядника майна Чеботарьова С.А. про затвердження мирової угоди від 19.12.08., укладеної між кредиторами у справі в особі голови комітету кредиторів І.Ю. Івченко та боржником, Акціонерним товариством закритого типу "Стахановський міський молочний завод" в особі голови правління Л.В. Єфіменко.

В обґрунтування поданого клопотання розпорядник майна Чеботарьов С.А. посилається на збори комітету кредиторів (протокол без номеру від 19.12.08.), де більшістю голосів постановлено рішення про затвердження зазначеної мирової угоди.

Змістом мирової угоди від 19.12.08. передбачено наступне.

Акціонерне товариство закритого типу «Стахановський міський молочний завод», іменоване далі - боржник, яке є боржником у справі про банкрутство №20/85б(9/18б), в особі голови правління Єфіменко Л.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку, Стаханівська об'єднана державна податкова інспекція в Луганській області, Управління Пенсійного фонду України у м. Стаханов Луганської області, Стахановський міський центр зайнятості, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Стаханов Луганської області, Приватне підприємство „Фелікс", Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод", іменовані далі Кредитори, а поодинці кожний-Кредитор, в особі Івченко І.Ю. обраного головою комітету кредиторів рішенням комітету кредиторів від 06.11.07. (Протокол засідання комітету кредиторів б/н від 06.11.07.) та є представником приватного підприємства "Фелікс" , з іншого боку, уклали цю мирову угоду про наступне.

Кредитори і Боржник встановили, що загальна сума вимог Кредиторів до
Боржника, згідно реєстру, затвердженого Господарським судом Луганської
області, становить 1092170,20 (Один мільйон дев'яносто дві тисячі сто
сімдесят грн. 20 коп.), а саме:

- Стахановська об'єднана державна податкова інспекція Луганської області - 73444,13 (Сімдесят три тисячі чотириста сорок чотири грн. 13 коп.);

- Управління Пенсійного фонду України у м. Стаханові Луганської області - 122181,95 (Сто двадцять дві тисячі сто вісімдесят одна грн. 95 коп.) ;

- Стахановський міський центр зайнятості Луганської області - 12591,31 (Дванадцять тисяч п'ятсот дев'яносто одна грн. 31 коп.);

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Стаханові Луганської області - 1442,68 (Одна тисяча чотириста сорок дві грн. 68 коп.);

- Приватне підприємство „Фелікс" м. Краснодон Луганської області -873227,49 (Вісімсот сімдесят три тисячі двісті двадцять сім грн. 49 коп.);

- Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод" - 9282,64 (Дев'ять тисяч двісті вісімдесят дві грн. 64 коп.).

Сторони цієї мирової угоди підтверджують, що в числі вимог Кредиторів до Боржника відсутні вимоги, забезпечені заставою, та вимоги Кредиторів першої, другої, п'ятої та шостої черг.

Погашення вимог конкурсних кредиторів здійснюється в наступному порядку.

Боржник погашає заборгованість перед кредиторами третьої черги, а саме, перед Стахановською об'єднаною державною податковою інспекцією у сумі 73444,13 грн., Управлінням Пенсійного фонду України у м. Стаханові Луганської області у сумі 122181,95 грн., Стахановським міським центром зайнятості у сумі 12591,31 грн., Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Стаханові Луганської області у сумі 1442,68 грн. шляхом сплати на користь цих кредиторів належних їм сум протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем набуття чинності цієї мирової угоди.

Кредитори четвертої черги прощають (списують) та розстрочують заборгованість Боржника перед ними в наступних сумах:

Приватне підприємство „Фелікс", м. Краснодон Луганської області, прощає (списує) заборгованість у сумі - 87322,75 (Вісімдесят сім тисяч триста двадцять дві грн. 75 коп.) та розстрочує залишок заборгованості у сумі - 785904,74 грн. шляхом сплати Боржником на користь ПП «Фелікс»600000,00 грн. ( Шістсот тисяч грн. 00 коп.) протягом тридцяти днів з дати набуття чинності цієї мирової угоди, та 185904,74 грн. (Сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 74коп.) - протягом шести місяців з дати набуття чинності цієї мирової угоди.

Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод" прощає (списує) заборгованість у сумі - 928,26 (Дев'ятсот двадцять вісім грн. 26 коп.) та розстрочує залишок заборгованості у сумі –835438 грн. шляхом сплати Боржником на користь Дочірнього підприємства "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод»6378,16 грн. (Шість тисяч триста сімдесят вісім грн. 16 коп.) протягом тридцяти днів з дати набуття чинності цієї мирової угоди, та 1976,22 грн. (Одна тисяча дев'ятсот сімдесят шість грн. 22 коп.) - протягом шести місяців з дати набуття чинності цієї мирової угоди.

Зазначена мирова угода набуває чинності з набуттям чинності ухвали суду про її затвердження і є обов'язковою для виконання Боржником та Кредиторами.

Мирова угода складена у трьох примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по одному для Господарського суду Луганської області, Боржника та голови комітету кредиторів.

Голова комітету кредиторів надсилає завірену копію цієї мирової угоди сторонам по справі протягом десяти днів з дня набуття чинності ухвали господарського суду про її затвердження.

У судовому засіданні встановлено, що проти укладення мирової угоди на зборах комітету кредиторів 19.12.08. голосував кредитор, Управління Пенсійного фонду України у м. Стаханові, який пояснив свої заперечення проти укладення мирової угоди тим, що підприємство боржника на даний час не здійснює господарської діяльності

За змістом ст. 35 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами відносно відстрочення або розстрочення, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформлюється угодою сторін.

Мирова угода може бути укладена на любій стадії провадження у справі про банкрутство.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів –членів комітету і вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, дали письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника або арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які здійснюють повноваження органу управління керівника боржника і підписують її.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода може бути укладена лише у відношенні вимог, забезпечених заставою, вимог другої і наступних черг, визначених ст. 31 даного Закону.

З огляду на ст. 37 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, мирова угода укладається в письмовій формі і підлягає затвердженню господарським судом, про що вказується в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Мирова угода вступає в силу з дня затвердження її господарським судом і є обов’язковою для боржника, кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої і наступних черг.

Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

Мирова угода може передбачати положення про розміри, порядок і строки виконання зобов’язань боржника, відстрочення або розстрочення чи прощення (списання) боргів або їх частини.

Згідно ч. 6 ст. 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

За таких обставин суд, керуючись ст. ст. 35, 36 , 37, 38, ч. 5 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”:

- затверджує вищезазначену мирову угоду від 19.12.08. по справі №20/85б (9/18б), укладену між кредиторами в особі голови комітету кредиторів І.Ю. Івченко та боржником, Акціонерним товариством закритого типу "Стахановський міський молочний завод" в особі голови правління Л.В. Єфіменко;

- скасовує мораторій на задоволення вимог кредиторів;

- припиняє повноваження арбітражного керуючого Чеботарьова С.А., який виконував повноваження розпорядника майна боржника;

- припиняє провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Стахановський міський молочний завод", м. Стаханов Луганської області, ід. код 00444719;


На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1, 31, 5, 12, 13, 35, 36, 37, 38, ч. 5 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Затвердити мирову угоду від 19.12.08. по справі №20/85б (9/18б), укладену між кредиторами, в особі голови комітету кредиторів І.Ю. Івченко та боржником, Акціонерним товариством закритого типу "Стахановський міський молочний завод", м. Стаханов, м. Алмазна Луганської області, 43-е поселення, буд. 7, ід. код 00444719 про наступне.

Акціонерне товариство закритого типу «Стахановський міський молочний завод», іменоване далі - боржник, яке є боржником у справі про банкрутство №20/85б(9/18б), в особі голови правління Єфіменко Л.В., що діє на підставі Статуту, з одного боку, Стаханівська об'єднана державна податкова інспекція в Луганській області, Управління Пенсійного фонду України у м. Стаханов Луганської області, Стахановський міський центр зайнятості, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Стаханов Луганської області, Приватне підприємство „Фелікс", Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод", іменовані далі Кредитори, а поодинці кожний-Кредитор, в особі Івченко І.Ю. обраного головою комітету кредиторів рішенням комітету кредиторів від 06.11.07. (Протокол засідання комітету кредиторів б/н від 06.11.07.) та є представником приватного підприємства "Фелікс" , з іншого боку, уклали цю мирову угоду про наступне.

Кредитори і Боржник встановили, що загальна сума вимог Кредиторів до
Боржника, згідно реєстру, затвердженого Господарським судом Луганської
області, становить 1092170,20 (Один мільйон дев'яносто дві тисячі сто
сімдесят грн. 20 коп.), а саме:

- Стахановська об'єднана державна податкова інспекція Луганської області - 73444,13 (Сімдесят три тисячі чотириста сорок чотири грн. 13 коп.);

- Управління Пенсійного фонду України у м.Стаханові Луганської області - 122181,95 (Сто двадцять дві тисячі сто вісімдесят одна грн. 95 коп.) ;

- Стахановський міський центр зайнятості Луганської області - 12591,31 (Дванадцять тисяч п'ятсот дев'яносто одна грн. 31 коп.);

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Стаханові Луганської області - 1442,68 (Одна тисяча чотириста сорок дві грн. 68 коп.);

- Приватне підприємство „Фелікс" м. Краснодон Луганської області -873227,49 (Вісімсот сімдесят три тисячі двісті двадцять сім грн. 49 коп.);

- Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод" - 9282,64 (Дев'ять тисяч двісті вісімдесят дві грн. 64 коп.).

Сторони цієї мирової угоди підтверджують, що в числі вимог Кредиторів до Боржника відсутні вимоги, забезпечені заставою, та вимоги Кредиторів першої, другої, п'ятої та шостої черг.

Погашення вимог конкурсних кредиторів здійснюється в наступному порядку.

Боржник погашає заборгованість перед кредиторами третьої черги, а саме, перед Стахановською об'єднаною державною податковою інспекцією у сумі 73444,13 грн., Управлінням Пенсійного фонду України у м. Стаханові Луганської області у сумі 122181,95 грн., Стахановським міським центром зайнятості у сумі 12591,31 грн., Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Стаханові Луганської області у сумі 1442,68 грн. шляхом сплати на користь цих кредиторів належних їм сум протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем набуття чинності цієї мирової угоди.

Кредитори четвертої черги прощають (списують) та розстрочують заборгованість Боржника перед ними в наступних сумах:

Приватне підприємство „Фелікс", м. Краснодон Луганської області, прощає (списує) заборгованість у сумі - 87322,75 (Вісімдесят сім тисяч триста двадцять дві грн. 75 коп.) та розстрочує залишок заборгованості у сумі - 785904,74 грн. шляхом сплати Боржником на користь ПП «Фелікс»600000,00 грн. ( Шістсот тисяч грн. 00 коп.) протягом тридцяти днів з дати набуття чинності цієї мирової угоди, та 185904,74 грн. (Сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот чотири грн. 74коп.) - протягом шести місяців з дати набуття чинності цієї мирової угоди.

Дочірнє підприємство "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод" прощає (списує) заборгованість у сумі - 928,26 (Дев'ятсот двадцять вісім грн. 26 коп.) та розстрочує залишок заборгованості у сумі - 835438грн. шляхом сплати Боржником на користь Дочірнього підприємства "Стахановський хладокомбінат" Відкритого акціонерного товариства "Луганськхолод»6378,16 грн. (Шість тисяч триста сімдесят вісім грн. 16 коп.) протягом тридцяти днів з дати набуття чинності цієї мирової угоди, та 1976,22 грн. (Одна тисяча дев'ятсот сімдесят шість грн. 22 коп.) - протягом шести місяців з дати набуття чинності цієї мирової угоди.

Зазначена мирова угода набуває чинності з набуттям чинності ухвали суду про її затвердження і є обов'язковою для виконання Боржником та Кредиторами.

Мирова угода складена у трьох примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по одному для Господарського суду Луганської області, Боржника та голови комітету кредиторів.


2. Припинити повноваження арбітражного керуючого Чеботарьова С.П. по виконанню повноважень розпорядника майна Акціонерного товариства закритого типу "Стахановський міський молочний завод", м. Стаханов, м. Алмазна Луганської області, 43-е поселення, буд. 7, ід. код 00444719.

3. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Припинити провадження у справі про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Стахановський міський молочний завод", м. Стаханов, м. Алмазна Луганської області, 43-е поселення, буд. 7, ід. код 00444719.

5. Дану ухвалу надіслати: кредиторам у справі, боржнику, арбітражному керуючому Чеботарьову С.А., Луганському обласному відділу з питань банкрутства; ВДВС Стахановського міського управління юстиції, Державному реєстратору Стахановської міської ради.


Суддя Т.С. Кірпа

Помічник судді М.С. СкрипникНадр. 12 прим.:

1 - до справи;

2 - 7 - кредиторам:

- Стахановській ОДПІ Луганської області;

- УПФУ в м. Стаханові Луганської області;

- ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

в м. Стаханові Луганської області;

- Стахановському міському центру зайнятості Луганської області;

- ДП “Стахановський хладокомбінат ”ВАТ “Луганськхолод”, м. Стаханов Луганської області;

- ПП “Фелікс”, м. Краснодон Луганської області;

8 - боржнику;

9 - розпоряднику майна боржника Чеботарьову С.А.;

10 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

11 - ВДВС Стахановського міського управління юстиції;

12 - Державному реєстратору Стахановської міської ради.вих. №

11 прим.

29.12.08.Судовий реєстр по справі 20/85б(9/18б)

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4886444 Постанова 09.09.2009 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
4120464 Ухвала 15.07.2009 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
3473342 Ухвала 21.04.2009 Перлов Д.Ю. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
4777367 Ухвала 16.04.2009 Перлов Д.Ю. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
4777326 Ухвала 13.04.2009 Перлов Д.Ю. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
3464922 Ухвала 02.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3464920 Ухвала 13.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3464921 Ухвала 13.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3464916 Ухвала 02.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3042040 Ухвала 13.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3042041 Ухвала 13.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2746547 Ухвала 23.12.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2642287 Ухвала 11.12.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2642321 Ухвала 17.11.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське