Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-24/143-08

Дата ухвалення рішення:
16.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Плахов О.В.
Оприлюднено:
21.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Харківської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022, 

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

УХВАЛА

про затвердження ліквідаційного балансу

"16" грудня 2008 р. Справа № Б-24/143-08

вх. № 5565/2-24

Суддя господарського суду Плахов О.В.

при секретарі судового засідання Колесан Д.О.

за участю:

ліквідатор - Севостьянов Євген Вікторович, ліцензія арбітражного керуючого серії АВ № 158437 від 30.11.06 р.

По справі  за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МАКО", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МАКО", м. Харків, код 31756449

про визнання банкрутом 

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 01 жовтня 2008 року боржника -товариство з обмеженою відповідальністю „КОМПАНІЯ МАКО”, код 31756449, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Севостьянова Є.В.

Ліквідатор - арбітражний керуючий Севостьянов Є.В. надав суду звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута, ліквідаційний баланс і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури підприємства, визнаного судом банкрутом та звернувся до суду з клопотанням в якому просить затвердити акт про оплату посуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Севостьянова Є.В.  в сумі 6045,06 грн., а також затвердити ліквідаційний звіт та ліквідаційний баланс.

Через канцелярію суду надійшли клопотання від кредиторів ФОП ОСОБА_1. та ТОВ УПФ „Лехса”, в яких вони просять суд розглянути справу без їх участі, посилаючись на неможливість забезпечити явку своїх представників у судове засідання.

Розглянувши дані клопотання суд задовольнив їх, як такі, що не суперечать вимогам чинного законодавства.

В судовому засіданні, що розпочалося „10” грудня 2008 року об'являлася перерва для надання ліквідатором доказів передачі печатки та штампів банкрута до правоохоронних органів на знищення.

Судове засідання було продовжено „16” грудня 2008 року.

В судовому засіданні ліквідатор звітував про проведену роботу, повідомив, що ним здійснені всі необхідні заходи по ліквідації банкрута та звернувся до суду з клопотанням про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу.

Розглянувши наданий суду звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута  і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, вислухавши пояснення ліквідатора,  суд встановив, що після визнання ТОВ "КОМПАНІЯ МАКО", м. Харків банкрутом, призначення ліквідатора і відкриття ліквідаційної процедури ліквідатором було опубліковано оголошення про визнання TOB “КОМПАНІЯ МАКО”банкрутом.

Ліквідатором, у зв'язку з необхідністю передачі майна від керівника підприємства до ліквідатора і з метою виявлення майна, яке можна було включити до складу ліквідаційної маси, було здійснено інвентаризацію, про що складено відповідний акт. За даними інвентаризації не виявлено нестачі чи надлишків в майні боржника. В результаті інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами було встановлено, що боржник має: основні засоби та запаси на загальну вартість 142546,06 грн.; грошові кошти на рахунках - 157,15 грн.; дебіторську заборгованість 36870,00 грн. строк сплати якої встановлений березнем 2010 р.; отриманий вексель на суму 32500,00 грн. - строк сплати липень 2011 р. Будь-які інші активи у банкрута відсутні.

Ліквідатором в ході здійснення ліквідаційної процедури до установ, які здійснюють реєстрацію та облік майна та майнових прав, були направлені запити щодо наявності даних про майно чи майнові права банкрута.

З отриманих відповідей вбачається, що іншого майна чи майнових прав, окрім тих, що були виявлені в ході здійснення ліквідаційної процедури, у банкрута не має.

Керівник банкрута передав ліквідатору документацію підприємства, а також печатку і штамп.

На підтвердження факту приймання-передачі документації, печатки і штампу підприємства було складено відповідні акти. Печатка і штамп банкрута будуть передані органам МВС для знищення після затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Генеральний директор банкрута звільнений із займаної посади у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Було здійснено дії, необхідні для набуття ліквідатором права розпорядження коштами банкрута.

Реалізацію майна та активів банкрута було здійснено на умовах, визначених комітетом кредиторів.

Після оплати частини витрат на здійснення ліквідаційної процедури на ліквідаційному рахунку залишилося 6 045, 06 грн.

Кошти, які були отримані в ході здійснення ліквідаційної процедури, витрачалися виключно у відповідності з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”та рішеннями комітету кредиторів.

Цілі використання коштів підтверджує довідка банку про рух коштів по ліквідаційному рахунку банкрута, наявна в матеріалах справи.

В архівних установах було проінвентаризовано документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню, отримано рахунок на оплату послуг архівної установи та сплачено послуги по прийманню документації на зберігання до архівної установи.

Загальна сума, яка підлягала сплаті арбітражному керуючому у справі на відшкодування витрат і оплату послуг, становила 6155,96 грн.

У зв'язку з недостатністю коштів на виплату вказаної суми арбітражному керуючому за його згодою в повному обсязі було відшкодовано понесені ним витрати, сума яких підтверджується доданими до звіту документами, і частково вартість його послуг, а саме в сумі 4762,66 грн.

Вимоги кредиторів всіх черг у зв'язку з недостатністю коштів, одержаних від продажу майна банкрута, не задоволені.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вважаються погашеними вимоги, не задоволені за недостатністю майна банкрута.

До таких вимог, зокрема, належать:

вимоги конкурсних кредиторів, які були включені до реєстру вимог, на загальну суму 268595,37 грн., а саме такі вимоги: Товариства з обмеженою відповідальністю Українсько - польська фірма “Лехса”на суму 4802,64 грн., ФО-П ОСОБА_1 на суму 263792,73 грн. Вимоги поточних кредиторів під час провадження справи про банкрутство до банкрута не надходили.

Ліквідатором розрахункові рахунки банкрута закриті у встановленому законодавством порядку.

Органам ДПС України, органам Пенсійного фонду і фондів соціального страхування направлено повідомлення про завершення ліквідаційної процедури.

Печатка та штампи банкрута передані до правоохоронних органів для знищення, документи, що підлягають довгостроковому зберіганню в кількості 11 справ передані на зберігання до архівної установи, про що суду надані відповідні докази

08.12.2008 р. відбулося засідання комітету кредиторів, на якому ліквідатор звітував перед кредиторами про дії, вчинені при здійсненні ліквідаційної процедури.

На цьому засіданні комітетом кредиторів було прийнято рішення про затвердження акту про оплату послуг і відшкодування витрат арбітражному керуючому у справі про банкрутство TOB “КОМПАНІЯ МАКО” на загальну суму 6045,06 грн.

За результатами задоволення вимог кредиторів ліквідатором було складено реєстр вимог кредиторів з даними про розмір погашених вимог кредиторів, до якого увійшли вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Українсько - польська фірма “Лехса”на суму 4802,64 грн., ФО-П ОСОБА_1 на суму 263792,73 грн.

Розглянувши наданий суду  звіт про виконану роботу по ліквідації банкрута і наданий суду ліквідаційний баланс, враховуючи, що ліквідатор виконав всі роботи по ліквідації банкрута, суду надані документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури, у тому числі, ліквідаційний баланс з непогашеною кредиторською заборгованістю в зв'язку з відсутністю активів, які можна було б направити на погашення кредиторської заборгованості, при таких обставинах, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс, припинити провадження по справі і сповістити державні органи про ліквідацію банкрута.

Керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити суму оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Севостьянова Є.В.  в сумі 6045,06 грн.

2. Затвердити наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

3. Ліквідувати юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю „КОМПАНІЯ МАКО”, зареєстроване 10.12.01 р. виконавчим комітетом Харківської міської ради, № запису 14801200000007122, код 31756449, місцезнаходження: 61166, м.Харків, просп. Леніна, 9.

4. Визнати вимоги кредиторів, не задоволені за недостатністю майна банкрута, погашеними.

5. Зобов'язати державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення юридичної особи - банкрута, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації припинення для знаття юридичної особи з обліку.

6. Зобов'язати державні органи, в яких знаходився на обліку банкрут, зняти з обліку товариство з обмеженою відповідальністю „КОМПАНІЯ МАКО”, код 31756449.

7. Провадження по справі припинити.

8. Ухвалу направити ліквідатору, Харківському обласному управлінню державної статистики, ТОВ УПФ “Лехса”, ФО-П ОСОБА_1., державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.

Суддя   Плахов О.В.