Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 17-2-21-32-7/02-12164

Дата ухвалення рішення:
25.11.2008
Зареєстровано:
10.12.2008
Cуддя:
Воронюк О.Л.
Оприлюднено:
21.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Одеський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

  ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД _________

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"25" листопада 2008 р.

Справа № 17-2-21-32-7/02-12164

Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді: Воронюка О.Л.

Суддів:   Єрмілова Г.А.

Лашина В.В.

При секретарі:   Толок В.В.

За участю представників сторін:

Від кредитора ОСОБА_1. - ОСОБА_1., паспорт серія НОМЕР_1 від 27.08.99р.; 

Від кредитора ОСОБА_2. - ОСОБА_2., паспорт серія НОМЕР_2від 13.10.97р.; 

Від кредитора ОСОБА_3. - ОСОБА_3., паспорт серія НОМЕР_3 від 14.06.2000р.; 

Від Виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - Каліберда В.В., довіреність № 01-16-3 від 08.01.08р.; 

Від ВАТ "Одеського заводу мінеральної води "Куяльник" - Потапов С.Л., виписка з протоколу  № 1 від 06.10.04р.; 

Від кредитора ОСОБА_4-  ОСОБА_4., паспорт серія НОМЕР_4  від 07.06.96р.; 

Представники інших учасників провадження у справі про банкрутство в судове засідання не з'явились. Про час і місце його проведення повідомлені належним чином.

Розглянувши апеляційну скаргу ОСОБА_1.

на ухвалу господарського суду Одеської області від 22.07.2008р.

у справі № 17-2-21-32-7/02-12164

за заявою Державної податкової інспекції у Суворовському районі

до Командитного товариства “Бегляков и Ко” “Одесавторма”

про банкрутство

  ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.12.02р. порушено провадження у справі про банкрутство Командитного товариства “Бегляков и Ко” “Одесавторма”, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна -арбітражного керуючого Шнякіна В.О.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Командитного товариства “Бегляков и Ко” “Одесавторма” повстання надруковано в газеті Урядовий кур'єр” від 04.11.2003р. № 207.

Постановою господарського суду Одеської області від 09.08.2004р. Командитне товариство „Бегляков и Ко” „Одесавторма” визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора - арбітражного керуючого Шнякіна В.О., який зобов'язаний провести ліквідаційні заходи, передбачені Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.07.2008р. затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Командитного товариства “Бегляков и Ко” “Одесавторма”, ліквідовано та припинено юридичну особу Командитного товариства “Бегляков и Ко” “Одесавторма”, зобов'язано ліквідатора забезпечити збереженість архівних документів банкрута і,  за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання у відповідності з ч.2 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, вимоги кредиторів, які не задоволені за недостатністю майна, вважати погашеними згідно п. 5 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, припинено повноваження ліквідатора,  провадження у справі припинено.

Не погоджуючись із прийнятою ухвалою, кредитор-фізична особа ОСОБА_1. звернулась із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати її, а справу передати на розгляд до господарського суду Одеської області, посилаючись на не відповідність оскаржуваної ухвали фактичним обставинам справи, та порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши обґрунтованість прийнятої господарським судом ухвали, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга піддягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі -Закон) до повноважень ліквідатора відноситься формування ліквідаційної маси,  пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, тощо.

Згідно ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Положеннями частини 2 вказаної статті передбачено, що господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи -банкрута, якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна банкрута.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.12.2007р. ліквідатора зобов'язано надати до господарського суду письмовий звіт про хід ліквідаційної процедури банкрута та ліквідаційний баланс на затвердження.

17.12.2007р. до господарського суду Одеської області надійшов звіт ліквідатора про проведену роботу в період з 24.12.2002р. по 01.11.2007р. та ліквідаційний баланс підприємства станом на 27.11.2007р.( т. 8, а.с. 82-89).

З зазначеного звіту вбачається, що ліквідатором здійснені відповідні запити до статистичного управління про реєстрацію підприємства, МБТІ м. Білгород-Дністровський про наявність реєстрації права власності, держреєстратору м. Одеса про видачу установчих документів підприємства, відповіді на які не отримано.

У подальшому ухвалами господарського суду Одеської області від 24.12.2007р., 17.01.2008р., 04.07.2008р. зобов'язано ліквідатора надати письмовий звіт про хід ліквідаційної процедури, акти інвентаризації оцінки майна банкрута, відомості про реалізацію об'єктів ліквідмаси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором вимоги суду не виконані та письмовий звіт ліквідатором не був наданий.

Щодо звіту ліквідатора про проведену роботу в період з 24.12.2002р. по 01.11.2007р., то судова колегія вважає, що він не може вважатись звітом у розумінні ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Таким чином, судова колегія вважає, що ухвала суду першої інстанції про припинення провадження у справі винесена за відсутності звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

До того ж, як вбачається з матеріалів справи та доданих скаржником документів, ліквідатором не здійснено всіх заходів щодо пошуку, повернення майна банкрута, а тому висновок суду про ліквідацію боржника та припинення провадження у справі є передчасним.

З урахуванням вище викладеного, судова колегія дійшла висновку про неповне з'ясування місцевим судом обставин справи, що виключає правильне застосування норм матеріального права при розгляді справи, а тому колегія вважає, що ухвала суду від 22.07.2008р. підлягає скасуванню, а справа передачі на розгляд до господарського суду Одеської області.

Керуючись ст.ст. 85, 103, 104, 106 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів -

  ПОСТАНОВАЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1. задовольнити.

Ухвалу господарського суду Одеської області від 22.07.2008р. по справі №17-2-21-32-7/02-12164 - скасувати.

Справу №17-2-21-32/02-12164 передати на розгляд до господарського суду Одеської області.

  Головуючий суддя  Воронюк О.Л.

  Суддя   Єрмілов Г.А.

 

   Суддя Лашин В.В.

  Постанова підписана 28.11.2008р.