Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/222/08

Дата ухвалення рішення:
12.11.2008
Зареєстровано:
03.12.2008
Cуддя:
Владимиренко І.В.
Оприлюднено:
14.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Запорізької області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної  процедури

  12.11.08   Справа №  12/222/08

Суддя Владимиренко І.В.

 Кредитор -Державна податкова інспекція у Хортицькому районі м. Запоріжжя

69114, м. Запоріжжя , вул. Гудименка, 10-А

Боржник - Приватний підприємець ОСОБА_1, м. Запоріжжя (ідентифікаційний код НОМЕР_1)

АДРЕСА_1

банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника  -

  ЗФАТ “Укрінбанк”, м. Запоріжжя

АКІБ “УкрСиббанк”, м. Харків

   Суддя Владимиренко І.В.

Представники учасників:

від кредитора -Краснокутський В.В., дов. № 7733/10/10-010, від 12.05.2008р.

від боржника -не з'явився

 

  Розглядається заява Державної податкової інспекції у Хортицькому районі м. Запоріжжя в порядку ст.ст.47, 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” про визнання банкрутом Приватного підприємця ОСОБА_1, м. Запоріжжя, у зв'язку із неспроможністю останньої  виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 23.09.2008 р. заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі №12/222/08 з призначенням судового засідання на 14.10.2008 р. Розгляд справи відкладався двічі до 24.10.2008 р. та до 12.11.2008. про, що винесено ухвали.

  Боржник у судове засідання тричі не з'явився, заяву щодо відкладення розгляду справи для проведення громадянином-підприємцем розрахунків з кредитором чи укладення мирової угоди не надав, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

За приписами ч.12 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»відсутність відзиву боржника не зупиняє провадження по справі.

Заслухавши представника кредитора, розглянувши заяву та матеріали справи, суд встановив:

  ПП ОСОБА_1 зареєстрована Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, як  суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа 06.09.2006р., АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Боржник  має  заборгованість перед кредитором  у  загальній  сумі 1 246 122,18 грн., що складає собою :

-   797 343,71 грн. -сума основного боргу

-   448 372,45 грн. -штрафні санкції

-   406,02 грн. -пеня.

Вказана заборгованість виникла в наслідок проведення податковою інспекцією перевірки ПП ОСОБА_1 щодо дотримання вимог податкового законодавства, за результатами якої складено Акт перевірки №133/172/НОМЕР_1 від 22.04.2008 року, на підставі якого було прийнято: податкове повідомлення - рішення № 0000451720/0 від 22.04.2008 року, яким визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість в сумі 896 744,9 грн. та застосовані штрафні (фінансові) санкції в розмірі 448 372,45 грн. та отримане платником податків 22.04.2008 року.

  Сума заборгованості підприємця по податку на додану вартість була зменшена на існуючу у підприємця переплату станом на 05.05.2008 року в сумі 15,00 грн. та часткову сплату в сумі  99  700,00  грн.  та суму пені 313,81  грн. нарахованої у зв'язку з такою сплатою.

  Вказане податкове повідомлення - рішення не оскаржувались належним чином ні в адміністративному, ні в судовому порядку.

  Також ПП ОСОБА_1 нараховано 633,75 грн. податкових зобов'язань по податку з доходів фізичних осіб згідно розрахунку авансових платежів №0000000259/1710 від 29.02.2008 року, які було зменшено на існуючу у підприємця переплату станом на 14.05.2008 року в сумі 227,73 грн., таким чином остаточна сума заборгованності по податку з доходів фізичних осіб складає 406,02 грн.

  Застосовані перевіркою штрафні (фінансові) санкції по податку на додану вартість боржником у встановлений законодавством строк не сплачені та відповідно до пп. 5.3.1 п. 5.3, 5.4.1 п.5.4 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року № 2181 -III (далі - Закон 2181) набули статусу податкового боргу.

Кредитором приймалися заходи примусового стягнення податкового боргу шляхом направлення  боржнику податкових вимог, про що свідчать доданої до заяви копії корінців першої податкової вимоги форми “Ф1” № 1/938 від 06.05.2008р. та  другої форми “Ф2”№ 2/1169  від 11.06.2008р.

Першим заступником начальника ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя було прийнято рішення №132/НОМЕР_1/24/10 від 14.07.2008р. про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу.

 З метою виявлення майнових активів боржника та відомостей про нього кредитором проводились перевірки, направлялись запити до реєстраційних органів.

Відповідно довідки  № 01-037/598 від 19.05.08р. інспекції державного технічного нагляду  за боржником сільськогосподарська техніка не зареєстрована.

Відповідно до довідки ЗРФ ДП “центр земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” № 1401  від 15.07.08р. землеволодіння за ПП ОСОБА_1 не зареєстровано.

  Як свідчить довідка № 5475 від 05.06.2008р. ОП ЗМБТІ  за боржником право власності на об'єкти нерухомого майна, не зареєстровано.

Відповідно довідки УДАІ УМВС України в Запорізькій області № 10-13-9674 від 23.08.08р. транспортних засобів за підприємством не зареєстровано.

  Як свідчить довідка №4401/12 від 06.10.2008 р. Управління ПФУ в Шевченківському районі м. Запоріжжя, заборгованість ПП ОСОБА_1 перед ПФУ -відсутня.

Відповідно до довідки ЗФАТ “Укрінбанк”, м. Запоріжжя від 05.11.2008. станом на 01.11.08р. залишок грошових коштів за поточним рахунком ПП ОСОБА_1 склав 12,75 грн., за останній рік рух коштів не відбувався.

Згідно довідки ДПІ боржник не звітує з лютого 2008р.

 Згідно довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 05.11.2008р. боржника  внесено до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце проживання: АДРЕСА_1.

 За відомостями адресного-довідкового бюро УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Вищевказані факти свідчать про наявність підстав для ведення справи про банкрутство боржника.

За таких обставин, слід визнати ПП ОСОБА_1 банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру.

  Виходячи з приписів ч. 7 ст. 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для управління майном громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, суд має призначити ліквідатора.

  З метою виявлення ліквідаційної маси банкрута та його кредиторів, за пропозицією філії ДГУ Агентства з питань банкрутства у Запорізькій області №1728 від 30.09.2008 р., ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Лясковця Олексія Володимировича,  ліцензія  АВ №  158456 від 27.11.2006 р., який своєю заявою № 01/10/2 від 01.10.2008р. дав згоду.

  На підставі ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для виявлення всіх кредиторів боржника зобов'язати ліквідатора подати в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом в офіційні друковані органи оголошення про визнання ПП ОСОБА_1  банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури згідно ст. ст. 47, 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, де вказати:

-   повне найменування банкрута

-   його поштову  (юридичну)  адресу та банківські реквізити:

-   найменування та адресу господарського суду, № справи;

-   дату прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури згідно ст. 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

-   відомості про ліквідатора.

  Докази публікації  надати суду до 01.12.2008 р.

  Відповідно до ст. 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” копії постанови про визнання громадянина-підприємця банкрутом і інформацію про відкриття ліквідаційної процедури господарський суд направляє всім відомим кредиторам із зазначенням строку пред'явлення кредиторами вимог, який не може перевищувати два місяці. Копії даної постанови підлягає направленню відомим суду кредиторам боржника, перед якими може бути заборгованість, а саме: Виконавчій дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України м. Запоріжжя, Виконавчій дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Запоріжжя, Запорізькому обласному центру зайнятості, Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.

  Строк пред'явлення кредиторських вимог до боржника слід встановити в два місяці з моменту оголошення.

  Строк ліквідаційної процедури встановити у шість місяців.

  Після завершення процедури ліквідації зобов'язати ліквідатора надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

  Керуючись  ст.ст. 5, 22, 32, 47, 48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.86 Господарського процесуального кодексу  України,  суддя

П О С Т А Н О В И В:

  Визнати Приватного підприємця ОСОБА_1, м. Запоріжжя (ідентифікаційний код НОМЕР_1) - банкрутом.

  Відкрити ліквідаційну процедуру.

  Ліквідатором підприємця - банкрута призначити арбітражного керуючого Лясковця Олексія Володимировича,  ліцензія  АВ №  158442 від 13.11.2006 р., ідентифікаційний НОМЕР_2, АДРЕСА_2.

  Зобовязати ліквідатора у п'ятиденний строк подати в офіційний друкований орган  оголошення про визнання ПП ОСОБА_1 банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

  Докази публікації  надати суду до 01.12.2008 р.

  Зобов'язати ліквідатора здійснити процедуру ліквідації та надати суду звіт та ліквідаційний баланс відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

  Встановити строк ліквідаційної процедури у шість місяців.

Строк для заявлення вимог кредиторів до боржника встановити в два місяці

Постанову надіслати: кредитору, банкруту, ліквідатору, банкам, Державному реєстратору Виконавчого комітету Запорізької міської ради, м. Запоріжжя, Хортицькому ВДВС Запорізького МУЮ, м. Запоріжжя, Запорізькій філії Агентства з питань банкрутства,  Запорізькому обласному відділу з питань банкрутства, Виконавчій дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України м. Запоріжжя, Виконавчій дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Запоріжжя, Запорізькому обласному центру зайнятості, Запорізькому обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.

  Суддя І.В. Владимиренко

 дата призначення ліквідатора  12.11.08

 ліквідатор  Лясковець Олексій Володимирович


Судовий реєстр по справі 12/222/08

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
5044359 Ухвала 12.02.2009 Владимиренко І.В. Господарський суд Запорізької області Господарське
2697155 Постанова 12.11.2008 Владимиренко І.В. Господарський суд Запорізької області Господарське
2178686 Постанова 03.07.2008 Семенов А.К. Господарський суд Миколаївської області Господарське