Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 7/126-06-4784

Дата ухвалення рішення:
04.11.2008
Зареєстровано:
24.11.2008
Cуддя:
Воронюк О.Л.
Оприлюднено:
14.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Одеський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

  ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД _________

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"04" листопада 2008 р.

Справа № 7/126-06-4784

Колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду у складі:

Головуючого судді:  Воронюка О.Л.

Суддів:   Єрмілова Г.А.

  Лашина В.В.

При секретарі: Толок В.В.

За участю представників сторін:

Від ВАТ “Укрексімбанк” - Бондарєв В.Ф., довіреність №010-01/7395 від 27.12.06р.;

Представники інших учасників провадження у справі в судове засідання не з'явилися. Про час і місце його проведення повідомлені належним чином.

Розглянувши апеляційну скаргу Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку „Промінвестбанк” ЗАТ в особі філії „Відділення Промінвестбанку в м. Білгород-Дністровський Одеської області”

на ухвалу господарського суду Одеської області від 24.07.2008р.

у справі № 7/126-06-4784

за заявою ТОВ “Дронго”

до АТЗТ “Техногем”

про банкрутство

  ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.07.2008р. порушено провадження у справі №7/126-06-4784 за заявою ТОВ “Дронго” про банкрутство АТЗТ “Техногем”, введено процедуру розпорядження майном боржника і призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Дворніченка О.О.

13.06.2006р. ухвалою господарського суду Одеської області визнано грошові вимоги ТОВ “Дронго” в сумі 188 460,82 грн., зобов'язано останнього подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство АТЗТ “Техногем”, припинено повноваження розпорядника майна Дворніченка О.О., призначено розпорядником майна АТЗТ “Техногем” арбітражного керуючого Гриба Є.Г.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство АТЗТ “Техногем” надруковано в газеті „Голос України” від 20.06.2006р. №111.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.07.2006р. затверджено реєстр вимог кредиторів АТЗТ “Техногем” на загальну суму 1 230 244,49 грн. у відповідних розмірах вимог до боржника з вказівкою черговості задоволення кожної вимоги.

Постановою господарського суду Одеської області від 22.08.2006р. акціонерне товариство закритого типу „Техногем” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1, зобов'язано останнього після завершення усіх розрахунків із кредиторами подати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

  Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.05.2008р. припинено повноваження ліквідатора ОСОБА_1, призначено ліквідатором АТЗТ “Техногем” арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.07.2008р. (суддя Лепеха Г.А.) припинено провадження у справі про банкрутство АТЗТ “Техногем”, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс боржника, припинено юридичну особу - АТЗТ “Техногем”, зобов'язано державного реєстратора не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цієї ухвали заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи АТЗТ „Техногем” (код ЄДРПОУ 21003008), внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення  державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення  державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку, кредиторську заборгованість банкрута списано як безнадійну, вимоги, незадоволені за відсутністю майна, вважати погашеними.

  Не погоджуючись із прийнятою ухвалою Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк „Промінвестбанк” ЗАТ в особі філії „Відділення Промінвестбанку в м. Білгород-Дністровський Одеської області”, звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить її скасувати, посилаючись на не відповідність оскаржуваної ухвали фактичним обставинам справи, та порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши обґрунтованість прийнятої господарським судом ухвали, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга не піддягає задоволенню, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, протоколом комітету кредиторів №2 від 04.09.2006р. затверджено склад ліквідаційної комісії, до складу якої увійшли: ліквідатор Гриб Є.Г. (голова ліквідкомісії), Френкель Д.І. (голова комітету кредиторів, СПД та представник ТОВ “Дронго” член ліквідкомісії), Ткаченко В.Р. (представник ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” філія в м. Одесі, член ліквідкомісії), представник АК ПІБ „Промінвестбанк” ЗАТ в особі філії „Відділення Промінвестбанку в м. Білгород-Дністровський Одеської області”(член ліквідкомісії).

Як вбачається з протоколу засідання комітету кредиторів №2 від 04.09.2006р. у зв'язку зі стійкою неспроможністю боржника виконати грошове зобов'язання перед кредиторами, комітетом прийнято рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також звернення з відповідним клопотанням до господарського суду Одеської області.

При цьому осіб, які б бажали прийняти участь у санації боржника, виявлено не було.

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до повноважень ліквідатора відноситься формування ліквідаційної маси, пред'явлення до третіх осіб вимог щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, тощо.

Згідно з ст. 32 цього Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

Звіт ліквідатора та поданий ним ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вжиття ним заходів по виявленню кредиторів та активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або його ліквідацію та припинення провадження у справі.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Під час роботи ліквідаційної комісії ліквідатором реалізовано майно та сформовано ліквідаційну масу на загальну суму 662 671,24 грн., що була спрямована на погашення кредиторської заборгованості задоволення вимог кредиторів, встановленої ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Кредиторська заборгованість перед кредиторами наступних черг була погашена частково, у зв'язку з відсутністю майна та активів банкрута.

Враховуючи, що згідно ліквідаційного балансу у АТЗТ “Техногем” не залишилося майна - господарський суд затвердив ліквідаційний баланс та виніс ухвалу про ліквідацію юридичної особи.

Такі дії суду повністю відповідають вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута, якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна.

Отже, судом було враховано думку комітету кредиторів при винесенні ухвали про затвердження звіту ліквідатора, а також надано можливість висловитись всім представникам сторін, які були належним чином повідомлені судом про судове засідання 24.07.2008р.

За таких обставин, судова колегія вважає, що ухвала господарського суду Одеської області від 24.07.2008р. відповідає вимогам закону та обставинам справи, а тому скасуванню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 85, 99, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів -

  ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу господарського суду Одеської області від 24.07.2008р. по справі №7/126-06-4784 про банкрутство АТЗТ “Техногем” залишити без змін, а апеляційну скаргу Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку „Промінвестбанк” ЗАТ в особі філії „Відділення Промінвестбанку в м. Білгород-Дністровський Одеської області” - без задоволення.

  Головуючий суддя   Воронюк О.Л.

  Суддя  Єрмілов Г.А.

 

  Суддя   Лашин В.В.

  Постанова підписана 10.11.2008р.


Судовий реєстр по справі 7/126-06-4784

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2692924 Постанова 04.11.2008 Воронюк О.Л. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
2486557 Ухвала 10.09.2008 Сидоренко М.В. Одеський апеляційний господарський суд Господарське
2373048 Ухвала 24.07.2008 Лепеха Г.А. Господарський суд Одеської області Господарське