Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/97б

Дата ухвалення рішення:
11.11.2008
Зареєстровано:
24.11.2008
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
13.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32 ______

УХВАЛА

 

11.11.08 Справа № 10/97б.

  За заявою  

банкрута  - Колективного підприємства "Копровик", м. Алчевськ

  Луганської області,

про банкрутство

суддя Кривохижа Т.Г.

при секретарі судового засідання Литвин М.О.,

від кредиторів та комітету кредиторів:

- Свириденко Н.М., головний спеціаліст - юрисконсульт, довіреність №9297/08-10 від 10.11.08. (представник УПФУ в м. Алчевську Луганської області);

- Бєлах С.С., провідний юрисконсульт, довіреність №01-026/42 від 26.01.08. (представник   ВАТ "Алчевській металургійний комбінат");

від банкрута - ліквідатор - не прибув, розглянувши матеріали справи,

в с т а н о в и в:

  обставини справи: банкрутство; ліквідаційна процедура за положеннями ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) по справі закінчилась 17.07.05.;

  - сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 17.07.08. №10/97б);

- від присутніх не надійшло клопотання щодо здійснення технічної фіксації судового процесу;

- на адресу суду надійшли:

- раніш:

- лист від 29.10.08. № 1798 Луганського обласного відділу з питань банкрутства з пропозицією призначити ліквідатором по справі арбітражного керуючого Мамрукова Олександра Анатолійовича, ліцензія АВ № 307500 від 30.05.07., який мешкає АДРЕСА_1,  ідентифікаційний код НОМЕР_1, з інформацією про те, що він задіяний в провадженні по 6 судових справах про банкрутство, з доданням заяви від 29.10.08. б/н останнього про бажання бути ліквідатором по справі та копії ліцензії серії АВ № 307500 від 30.05.07. на право провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), виданої Мамрукову Олександру Анатолійовичу, терміном дії до 29.05.12.;

- супровідний лист від 11.11.08. б/н кредитора - ВАТ "Алчевській металургійний комбінат", з доданими до нього документами, в тому числі протоколом зборів комітету кредиторів від 10.11.08. № 4, повідомленнями кредиторів, членів комітету кредиторів, про час та місце проведення цих зборів та довіреностями на представників кредиторів-членів комітету кредиторів та факсограмою листка непрацездатності ліквідатора Птушка С.В. від 10.11.08. серія АБЕ № 990680;

  - матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у цьому судовому засіданні.

  Розглянувши матеріали справи та додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутніх й приймаючи до уваги, що:  

  - ухвалою від 28.08.07. №10/97б суд продовжив повноваження арбітражного керуючого Птушка Сергія Володимировича в якості ліквідатора по справі на стадії звітування в порядку ст. 32 Закону до затвердження судом звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та закінчення провадження по справі;

  - у судовому засіданні представник кредитора - ВАТ "Алчевській металургійний комбінат", м. Алчевськ Луганської області, усно проінформував суд про  хворобу ліквідатора Птушка С.В. та підтримання останнім бажання звільнитися від повноважень за даною справою; 

- також у судовому засіданні з'ясувалося, що наданими представником цього кредитора матеріалами діяльності комітету кредиторів підтверджено, що збори комітету кредиторів 10.11.08. (протокол № 4) організовані і проведені у відповідності до приписів  ст. 16 Закону, на них за порядком денним було розглянуте питання про заміну ліквідатора Птушка С.В. у зв'язку з призначенням його розпорядником майна по справі про банкрутство боржника - ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів», м. Чернігів, новим, яке входить до їх компетенції, та за яким прийняте одностайно рішення про заміну ліквідатора Птушка С.В. та затвердження ліквідатором запропонованої Луганським обласним відділом з питань банкрутства за згаданими листом кандидатури арбітражного керуючого Мамрукова О.А., ліцензія АВ № 307500 від 30.05.07.; це рішення комітету кредиторів відповідає приписам чинного законодавства про банкрутство (ст. ст. 31, 16, 22-25 Закону);

  - суд розглянувши, дослідивши та оцінивши наявні у справі докази та обставини по ній у сукупності, керуючись ст. ст. 31, 16 Закону, дійшов висновку щодо наступного рішення:

  - припинити з 11.11.08. повноваження ліквідатора Птушка С.В. по даній справі та призначити з 11.11.08. ліквідатором арбітражного керуючого Мамрукова Олександра Анатолійовича, ліцензія АВ № 307500 від 30.05.07., який мешкає АДРЕСА_1,  ідентифікаційний код НОМЕР_1, поклавши на нього повноваження та обов'язки, передбачені ст. ст. 1, 31, 4, 16, 22-34, 51 Законом;

- за таких обставин, суд зобов'язує:

- бувшого ліквідатора Птушка С.В. у строк до 15.12.08. надати суду докази здійснення приймання-передавання документації про свою діяльність, як ліквідатора, та документації, печаток, штампів, матеріальних цінностей  банкрута арбітражному керуючому -ліквідатору Мамрукову О.А. (акт приймання-передавання) або письмову інформацію з цього питання; письмовий звіт про вжиті заходи по проведенню ліквідації банкрута, в тому числі: фінансовий звіт щодо коштів, які надійшли протягом судової процедури на ліквідаційний рахунок банкрута, їх розподіл та використання за ч. 14 ст. 31 та ст. 31 Закону;

- ліквідатора Мамрукова О.А. щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом про проведені заходи з ліквідації банкрута (ст.30 Закону).

  На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 75, 77, 86  ГПК України, ст. ст. 1, 2, 31, 4, 16, 22-34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд

у х в а л и в :

1. Здійснити заміну ліквідатора по справі.

  2. Припинити з 11.11.08. повноваження ліквідатора Птушка С.В. та призначити з 11.11.08. ліквідатором по справі арбітражного керуючого Мамрукова Олександра Анатолійовича, ліцензія АВ № 307500 від 30.05.07., який мешкає АДРЕСА_1,  ідентифікаційний код НОМЕР_1, поклавши на нього повноваження та обов'язки, передбачені ст. ст. 1, 31, 4, 16, 22-34, 51 Законом.

3.  Призначити розгляд справи на 10 годин 30 хвилин 19.02.09. у приміщенні господарського суду Луганської області, каб. 337.

4. Зобов'язати:

- бувшого ліквідатора Птушка С.В. надати суду:

- у строк до 01.12.08. надати суду та комітету кредиторів на розгляд загальний та фінансовий звіти за результатами своєї діяльності, в тому числі в порядку ч. 14 ст. 31 Закону; 

- у строк до 15.12.08. докази здійснення приймання-передавання документації про свою діяльність, як ліквідатора, та документації, печаток, штампів, матеріальних цінностей  банкрута арбітражному керуючому -ліквідатору Мамрукову О.А. (акт приймання-передавання) або письмову інформацію з цього питання; письмовий звіт про вжиті заходи по проведенню ліквідації банкрута, в тому числі: фінансовий звіт щодо коштів, які надійшли протягом судової процедури на ліквідаційний рахунок банкрута, їх розподіл та використання за приписами за ч. 14   ст. 31 та ст. 31 Закону разом з рішенням комітету кредиторів за результатами їх розгляду та доказами дотримання ст. 16 Закону щодо організації та проведення засідання комітету кредиторів;

- ліквідатора Мамрукова О.А.:

- щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом про проведені заходи з ліквідації банкрута;

- у разі завершення ліквідаційної процедури надати суду звіти ліквідатора: загальний, фінансовий та про оплату праці і відшкодування витрат за процедурою (останній - згідно з ч. 14 ст. 31 Закону), ліквідаційний баланс банкрута та матеріали у відповідності до приписів ст. 32 Закону, разом з рішенням комітету кредиторів у вигляді протоколу засідання за результатами розгляду вищепойменованих звітів та ліквідаційного балансу банкрута, а також з питання встановлення розміру, періоду та джерел оплати послуг ліквідатору Мамрукову О.А., з доказами дотримання ст. 16 Закону щодо порядку організації та проведення засідання комітету кредиторів;

- комітет кредиторів - надати суду рішення у вигляді протоколу за результатами розгляду загальних та фінансових звітів ліквідаторів: бувшого Птушка С.В. та чинного Мамрукова О.А., в тому числі - по завершенню ліквідаційної процедури і розгляду ліквідаційного балансу банкрута та щодо ліквідації банкрута, а також з питання встановлення розміру, періоду та джерел оплати послуг ліквідатору Мамрукову О.А.;

  - кредиторів письмово висловити свою думку щодо проведення ліквідатором Мамруковим О.А. ліквідаційної процедури, процедури задоволення вимог кредиторів та надати суду у засіданні.

  5. Справу розглянути за участю голови та членів комітету кредиторів, ліквідатора   Мамрукова О.А.

6. Визнати явку осіб, зазначених у п. 5 резолютивної частини цієї ухвали, у судове засідання обов'язковою.

7. Ухвалу надіслати: кредиторам, в тому числі для членів комітету; банкруту; бувшому ліквідатору Птушку С.В.; ліквідатору Мамрукову С.В. (АДРЕСА_1); Луганському обласному відділу з питань банкрутства (до відома).

Суддя   Т.Г. Кривохижа

Надр. 10 прим.:

1 - до справи;

2-6 -кредиторам:

- Алчевській ОДПІ Луганської області;

- ВАТ “Алчевський металургійний комбінат”, м. Алчевськ Луганської області;

- УПФУ у м. Алчевську Луганської області;

- ПП ОСОБА_1(АДРЕСА_2);

- ДАК “Укрресурси”, м. Київ;

7 - ліквідатору Птушку С.В.;

8 - ліквідатору Мамрукову С.В. (АДРЕСА_1);

9 - банкруту;

10 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства.

  Вих. №

  9 прим.

17.11.08.


Судовий реєстр по справі 10/97б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
18692464 Ухвала 20.09.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17558774 Ухвала 04.08.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17223333 Ухвала 19.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
16859629 Ухвала 05.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
16055466 Ухвала 02.06.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14409375 Ухвала 24.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13975036 Ухвала 01.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13657940 Ухвала 27.01.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13316745 Ухвала 16.12.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12125832 Ухвала 08.11.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
11261130 Ухвала 17.09.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10762832 Ухвала 29.07.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10610718 Ухвала 06.07.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10030656 Ухвала 07.06.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
9977586 Ухвала 01.06.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8509920 Ухвала 23.03.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
7794790 Ухвала 04.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
6870342 Ухвала 26.11.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
5291389 Ухвала 17.07.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4143203 Постанова 03.07.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3874464 Ухвала 29.05.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4016890 Ухвала 22.05.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3675143 Ухвала 12.05.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462435 Ухвала 13.03.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4752844 Ухвала 19.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083390 Ухвала 06.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2942733 Ухвала 27.01.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2635090 Ухвала 28.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2679668 Ухвала 11.11.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2635091 Ухвала 10.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2510880 Ухвала 14.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2510881 Ухвала 14.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2497704 Ухвала 17.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2070828 Ухвала 13.05.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4752845 Ухвала 22.04.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1749152 Ухвала 12.02.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4751540 Ухвала 28.08.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
882960 Ухвала 10.07.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10264 Ухвала 13.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське