Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 24/164-б

Дата ухвалення рішення:
26.11.2008
Зареєстровано:
10.12.2008
Cуддя:
Поляков Б.М.
Оприлюднено:
09.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ

УХВАЛА  

 

26 листопада 2008 р.

№ 24/164-б 

Судова колегія Вищого господарського суду України у складі :

Полякова Б.М., -головуючого (доповідач у справі),

Коваленка В.М.

Заріцької А.О.

розглянувши  касаційну скаргу

 Акціонерного комерційного банку "Форум", м. Київ

на постанову

від 26.06.2008 р. господарського суду м. Києва

та ухвалу

від 24.09.2008 р. господарського суду м. Києва

у справі

№ 24/164-б господарського суду м. Києва

за заявою

ТОВ "Інтер-Ра", м. Дніпропетровськ

до

ТОВ Виробничо-комерційної фірми "Аверс-93", м. Київ

про

банкрутство

арбітражний керуючий

Тарасенко Т.П.

в судовому засіданні взяли участь представники:

АКБ "Форум"

Науменко А.М., довір.;

та ліквідатор банкрута

Тарасенко Т.П.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.06.2008 р. за заявою ТОВ "Інтер-Ра" було порушено провадження у справі № 24/164-б про банкрутство ТОВ Виробничо-комерційної фірми "Аверс-93" в порядку ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон про банкрутство).

Постановою господарського суду м. Києва від 26.06.2008 р.  (суддя Смілянець В.В.) визнано ТОВ Виробничо-комерційної фірми "Аверс-93" банкрутом відповідно до ст. 52 Закону про банкрутство та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Тарасенка Т.П. та зобов'язано ліквідатора вчинити певні дії, зокрема подати до офіційного друкованого органу оголошення про визнання боржника банкрутом.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 24.09.2008 р. (суддя Смілянець В.В.) затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута станом на 03.09.2008 р., ліквідовано банкрута - ТОВ Виробничо-комерційну фірму "Аверс-93" як юридичну особу у зв'язку з банкрутством та припинено провадження у справі. 

Не погоджуючись з винесеними судовими рішеннями, акціонерний комерційний банк "Форум" (далі -АКБ "Форум") звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати п. 3 постанови господарського суду м. Києва від 26.06.2008 р. щодо призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Тарасенка Т.П., а також скасувати ухвалу господарського суду м. Києва від 24.09.2008 р. та направити справу до суду першої інстанції.

Касаційна скарга мотивована порушенням судом першої інстанції норм матеріального права, зокрема ч. 2 ст. 52 Закону про банкрутство у зв'язку з призначенням ліквідатором банкрута не ініціюючого кредитора, а арбітражного керуючого.

Також, в обгрунтування вимог касаційної скарги її заявник посилається на те, що при публікації оголошення про визнання боржника банкрутом в його тексті були допущені такі недоліки, що унеможливлювали виявлення ним свого боржника. 

У доповненні до касаційної скарги її заявник вказує на порушення судом при оголошенні боржника банкрутом та здійсненні його ліквідації інших вимог ст. 52 Закону про банкрутство.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, проаналізувавши наявні матеріали справи та подані матеріали касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку щодо необхідності припинення касаційного провадження за вказаною касаційною скаргою, виходячи з наступного.

Пункт 8 частини 3 статті 129 Конституції України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Зазначена конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 12 Закону України “Про судоустрій України”, згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, передбачених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Отже, реалізація конституційного права на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення ставиться в залежність від положень процесуального закону.

Стаття 107 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачає, що касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов'язків.

Між тим, у відповідності до ст. 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом про банкрутство (тобто особливостей процедури банкрутства).

Отже, в силу приписів ст. 41 ГПК України положення ст. 107 цього Кодексу підлягають застосуванню з урахуванням особливостей процедури банкрутства.

Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом про банкрутство (ч. 3 ст. 11113 ГПК України).

Таким чином, в силу особливостей процедури банкрутства (ст. 41 ГПК України), коло осіб, які мають право оскаржити судові рішення у справі про банкрутство, діючим законодавством звужено до учасників такої справи задля попередження необґрунтованого втручання інших осіб, які не є учасниками справи, у хід процедури банкрутства.

Враховуючи те, що у справах про банкрутство, окрім судових рішень у формі ухвал, в одному випадку, у разі визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, виноситься постанова, оскарження такої постанови відбувається з урахуванням особливостей, передбачених Законом про банкрутство.

Відтак, касаційну скаргу на постанову про визнання боржника банкрутом, а також на ухвалу про припинення провадження у справі у зв'язку з затвердженням звіту ліквідатора банкрута і ліквідаційного балансу можуть подавати тільки учасники справи про банкрутство.

У відповідності до абз. 22 ст. 1 Закону про банкрутство учасниками провадження у справі про банкрутство визнано таких осіб: сторони (кредитори, боржник), арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

При цьому, колегія суддів бере до уваги, що вищевказаний перелік учасників провадження у справі про банкрутство не є вичерпним, оскільки до учасників справи про банкрутство названа стаття відносить також інших осіб, які у випадках, передбачених Законом про банкрутство, беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Однак, особа, яка має грошові вимоги до боржника, не віднесена чинним законодавством до інших, окрім кредиторів, учасників справи про банкрутство.

Як вбачається з матеріалів справи, в газеті "Урядовий кур'єр" від 26.07.2008 р. за № 136 (а.с. №114, №139) надруковано відповідне оголошення про визнання боржника  банкрутом. При цьому, в даному оголошенні зазначено, що кредитори мають заявити свої претензії (вимоги) до боржника.

З дня публікації відповідного оголошення в офіційних друкованих органах зазначені в ньому відомості набувають загальновідомого значення.

Однак, заявник касаційної скарги -АКБ "Форум" не звернувся з заявою про визнання грошових вимог до боржника в установленому чинним законодавством порядку. З доданої до касаційної скарги копії такої заяви вбачається, що вона подана до суду першої інстанції лише 02.10.2008 р., тобто після припинення провадження у справі.

Посилання АКБ "Форум" на нечітке найменування боржника -ТОВ Виробничо-комерційної фірми "Аверс-93" в тексті оголошення про визнання боржника банкрутом не може бути визнано поважною причиною неподання в установленому порядку відповідної заяви з грошовими вимогами до боржника, оскільки поряд з зазначенням ТОВ Аверс 93 в оголошенні вказано код ЄДРПОУ боржника, який співпадає з кодом ЄДРПОУ боржника в кредитному договорі, на якому ґрунтуються грошові вимоги заявника касаційної скарги до боржника.

Отже, заявник касаційної скарги -АКБ "Форум" не набув статусу учасника даної справи про банкрутство, оскільки не звернувся з заявою про визнання грошових вимог до боржника в установленому чинним законодавством порядку.

У зв'язку з чим, вказана особа позбавлена можливості оскаржити постанову про визнання боржника банкрутом та ухвалу про припинення провадження у справі у зв'язку з затвердженням звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

За таких обставин справи колегія суддів дійшла висновку, що касаційне провадження у справі про банкрутство за касаційною скаргою неучасника такої справи не може бути здійснене, а тому підлягає припиненню.

На підставі наведеного та керуючись ст. 129 Конституції України, ст. 12 Закону України "Про судоустрій України", ст. ст. 1, 23, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 41, 80, 107, 1115, 1117, 11113 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Касаційне провадження за касаційною скаргою акціонерного комерційного банку "Форум" на постанову господарського суду м. Києва від 26.06.2008 р. та ухвалу господарського суду м. Києва від 24.09.2008 р. у справі № 24/164-б припинити.

Головуючий   Б.М. Поляков

  Судді   В.М. Коваленко

  А.О. Заріцька


Судовий реєстр по справі 24/164-б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2658062 Ухвала 26.11.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
2621222 Ухвала 10.11.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське