Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/227-Б-05

Дата ухвалення рішення:
12.11.2008
Зареєстровано:
18.11.2008
Cуддя:
Пінтеліна Т.Г.
Оприлюднено:
08.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Херсонської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_______ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2008 р. Справа № 12/227-Б-05

Господарський суд  Херсонської області  у складі судді Пінтеліна Т.Г., при секретарі Чернявській О.П., розглянувши справу 

за заявою:  ОСОБА_1м. Херсон

до:  товариства з обмеженою відповідальністю “Агронафта” м. Херсон, вул. Садова, 21, код  ЄДРПОУ  24954856

про визнання банкрутом 

за участю представників:

Від   кредиторів  - ОСОБА_2. - представник  ОСОБА_1., дов. У справі

Від боржника  -   Таратуніна  І.П. - директор

Розпорядник майна арбітражний керуючий Запорожець Д.Ю. 

в с т а н о в и в:

Провадження у  справі  порушено ухвалою від 25.11.2005р.( т.1, а.с.1 ) . Процедуру  розпорядження майном введено ухвалою від 21.12.2005р.(т.1, а.с.45). Ухвалою від  24.03.2006р. (т.1, а.с.88) суд затвердив реєстр вимог кредиторів.  Ухвалою від 19.08.2008р. (т.2, а.с.10)  суд  витребував  від слідчих органів  відомості  про  встановлення  фактів протиправності  діяльності  керівних органів  боржника. Станом на 12.11.2008р. (протягом  трьох  років  слідства) таких  належних  доказів  до суду не надходило

Ухвалою від 02.04.2008р. провадження у справі було зупинено. Постановою   Вищого господарського суду України від 02.09.2008р. дану ухвалу господарського  суду скасовано, як прийняту без наявності необхідних підстав, передбачених статтею 79   Господарського процесуального кодексу України. Справа надійшла  для подальшого розгляду по суті.    

Розпорядником майна боржника  під час провадження у справі  надавались належні   необхідні документи згідно ст. 15 -16 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  для  визначення майнового і фінансового становища боржника  і  визначення подальшого провадження  у справі  (т.1, а.с.  68 -  84).

На клопотання представника  ОСОБА_1. та  за ініціативою суду у судових засіданнях оголошувались перерви для надання можливості комітету кредиторів   визначитись з подальшим провадженням у справі. При цьому суд зауважував, що   провадження у справі  триває  3 роки  на  стадії розпорядження  майном.

Однак станом на 12.11.2008р. до суду від голови комітету кредиторів не   надійшло пропозицій про визнання Боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатора. Матеріали справи свідчать про те, що підприємницька діяльність боржника відсутня, боржник неспроможний провести   розрахунки з  кредиторами  без визнання  його банкрутом та  відкриття ліквідаційної процедури. 

Так, директором Боржника  надано довідки банківських у установ про те, що руху коштів на рахунках Боржника не відбувається з 01.01.2006р., кошти на рахунках   фактично  відсутні. Також суду надано  копії  документів  податкової  звітності до органів  ДПІ у м. Херсоні, з яких свідчить, що господарська  діяльність підприємства  також не ведеться  з  01.01.2006р.

Відповідно до частини 4 статті 205 Господарського кодексу України у разі   неспроможності суб'єкта господарювання через недостатність  його майна  задовольнити вимоги  кредиторів,  він  може бути  оголошений  за рішенням  суду банкрутом.  Надані директором Боржника фінансові звіти та баланси підприємства свідчать про   неспроможності суб'єкта господарювання через недостатність  його майна  задовольнити вимоги  кредиторів. 

Згідно статті 209 Господарського кодексу України, у разі нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами або державою інакше як через відновлення його платоспроможності, цей суб'єкт відповідно до частини четвертої статті 205  цього Кодексу визнається неспроможним.

Згідно з ч.1 статті 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності   боржника або  визнання  його  банкрутом »,  господарський суд приймає постанову  про   визнання боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру у випадках, передбачених Законом, а саме, зокрема, за клопотанням комітету кредиторів про введення ліквідаційної процедури ліквідації (ч.8 ст.16 Закону).  Відповідне клопотання  комітетом, незважаючи  на вимоги  суду, підтверджену  неспроможність Боржника  задовольнити   вимоги кредиторів  та відновити  свою  платоспроможність, не  подано суду.

Відповідно до ст.22 Господарського процесуального кодексу України, сторони  зобов'язані  користуватись  своїми  правами  добросовісно.  Частиною  8 статті  16 Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання  його  банкрутом » саме комітету кредиторів надано право звернутись до суду із клопотанням про   визнання  боржника банкрутом, відкриття  ліквідаційної процедури. Обставин справи   свідчать,  що  комітет  кредиторів зловживає  своїм  правом, протягом  трьох  років  не  надає суду ніяких клопотань стосовно подальшої долі підприємства - боржника і провадження  у  справі.  При цьому заяв  від  можливих  санаторів ні до розпорядника  майна, ні до господарського суду  не надходило.

Згідно ч. 6 ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо комітетом кредиторів не прийнято жодне з рішень, або таке рішення не подано в господарський суд протягом п'ятнадцяти днів з дня закінчення санації чи виникнення підстав для її дострокового припинення,   господарський суд розглядає питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку, передбаченому цим Законом.

  Відповідно до ч. 11 ст. 21 цього Закону, якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, господарський суд у разі відсутності клопотання комітету кредиторів про продовження термінів, передбачених планом  санації, і внесення відповідних змін до плану санації визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Як вбачається з матеріалів справи,  допустимий строк процедури розпорядження  майном боржника і повноважень розпорядника майна давно збіг. Рішення про продовження строку процедури розпорядження майном комітетом кредиторів не прийнято і до суду не подано.

Обставини справи свідчать про не відновлення протягом трьох років провадження і  неможливість відновлення боржником своєї платоспроможності, що є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, так як погашення вимог кредиторів за таких умов можливо не інакше як через застосування по відношенню  до  боржника  ліквідаційної  процедури.

За таких обставин, застосовуючи аналогію права, суд визнає боржника   банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру та призначає ліквідатором банкрута   арбітражного керуючого Запорожця  Д.Ю.,  який згідно поданої заяви не має обмежень   передбачених  ст. 3і Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або   визнання його банкрутом".

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.  22 - 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.22, 86   Господарського процесуального кодексу  України,  ст.ст. 205,  209 -215 Господарського кодексу України, Рекомендаціями  Президії Вищого господарського суду України № 04-5/1193 „Про деякі питання практики застосування Закону. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд -

п о с т а н о в и в:

1. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агронафта" м. Херсон, вул. Садова, 21,  код   ЄДРПОУ  24954856  банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру строком на три місяці і призначити ліквідатором арбітражного керуючого Запорожця Дмитра  Юрійовича.

3. Посадовим особам боржника передати ліквідатору Запорожцю Д.Ю.   ВСЮ  документацію боржника  ( статутну, бухгалтерську, кадрову та  іншу  ) бланки,  печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, цінні папери. Акт прийому -передачі направити  до суду.

У РАЗІ УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ  ПОСАДОВІ ОСОБИ БАНКРУТА НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ  (  СТ.  221  КРИМІНАЛЬНОГО  КОДЕКСУ УКРАЇНИ )

4. Скасувати всі арешти,  накладені  на  майно  боржника,  чи  інші обмеження  щодо  розпорядження  його  майном.

5. Припинити повноваження органів управління банкрута  щодо управління  банкрутом та розпорядження  його майном, припинити  повноваження  власника майна  банкрута.

6. Ліквідатору у п'ятиденний термін з дня  прийняття постанови опублікувати  відомості про визнання боржника банкрутом і відкриття стосовно нього ліквідаційної процедури,  здійснити ліквідацію банкрута і забезпечити виконання дій,   передбачених ст.ст. 25-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Звіт і ліквідаційний баланс подати до суду.

7. Постанову надіслати: державному  реєстратору,  Херсонському сектору з питань банкрутства, УПФУ Комсомольського р-ну м. Херсона, ОСОБА_1., ТОВ “Агронафта”,  ліквідатору Запорожцю Д.Ю., прокурору  м. Херсона.

Суддя   Т.Г. Пінтеліна

9 екз.


Судовий реєстр по справі 12/227-Б-05

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
14290347 Ухвала 15.03.2011 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
13500654 Ухвала 13.01.2011 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
13025395 Ухвала 16.12.2010 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
12613649 Ухвала 01.12.2010 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
12407388 Ухвала 22.11.2010 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
5459678 Постанова 20.05.2009 Шевченко Т.М. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське
2653149 Постанова 12.11.2008 Пінтеліна Т.Г. Господарський суд Херсонської області Господарське
2447512 Постанова 02.09.2008 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
2670531 Ухвала 12.08.2008 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
10063460 Постанова 11.06.2008 Кричмаржевський В.А. Запорізький апеляційний господарський суд Господарське