Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2/193-08-4032

Дата ухвалення рішення:
18.11.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Бахарев Б.О.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ЛІКВІДАТОРА

ТА ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"18" листопада 2008 р. Справа № 2/193-08-4032

За заявою: Приватного підприємства „ МК-Промтехоснастка”


про визнання банкрутом Приватного підприємства „ МК-Промтехоснастка” (код ЄДРПОУ 35504123).


Суддя Бахарєв Б.О.


Представники сторін:

Ліквідатор: Микиртичев А. Ю. (довіреність);


Суть спору: про визнання банкрутом.


Приватне підприємство „МК-Промтехоснастка” звернулось в господарський суд Одеської області з заявою про порушення справи про банкрутство Приватного підприємства „МК-Промтехоснастка” в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 26 вересня 2008 року порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „МК-Промтехоснастка”.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Приватне підприємство „МК-Промтехоснастка” зареєстровано 06 листопада 2007 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради за № 1 556 102 0000 029738.

Боржник має кредиторську заборгованість перед Приватним підприємством „Наутілус-Фіш” в сумі 31 600 гривень, яку неспроможний погасити у встановлений термін, що підтверджується договором про надання маркетингових послуг від 01 лютого 2008 року б/н, податковою накладною від 29 лютого 2008 року за № 29ФИШ02081, актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29 лютого 2008 року №29ФИШ02081, актом звірки від 01 вересня 2008 року та претензією від 08 вересня 2008 року за № П-112.

Відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, не достатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

12 вересня 2008 року засновником прийнято рішення, яким вирішено ліквідувати підприємство, призначити ліквідатором Микиртичева Аркадія Юрійовича.

22 вересня 2008 року ліквідатором Приватного підприємства „МК-Промтехоснастка” прийнято рішення про звернення до господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості.

Згідно п. 6 ст. 51 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов’язаннями та зобов’язаннями щодо податків і зборів (обов’язкових платежів) боржника.

За довідкою ліквідатора банкрута ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства не виявлено.

Постановою суду від 02.10.2008 р. боржника визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Микиртичева Аркадія Юрійовича, який зобов’язаний провести ліквідаційні заходи, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, надати суду ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора на затвердження.

З метою виявлення кредиторів ліквідатором було подано до офіційних друкованих органів оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, яке опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр” № 191 від 14.10.2008 р.

Протягом місяця з дня публікації оголошення заяв про визнання кредитором банкрута до суду та ліквідатора не надійшло.

На виконання постанови суду від 02.10.2008 р. за результатами роботи ліквідатором надано суду ліквідаційний баланс, в якому активи не відображені, та звіт ліквідатора з підтверджуючими документами, які свідчать про відсутність у банкрута майна, транспортних засобів, грошових коштів та інших активів, у зв’язку з чим неможливе погашення грошових вимог кредитора в порядку ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

Приймаючи до уваги ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, а також враховуючи, відсутність у банкрута майна та грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості і платоспроможність відновити неможливо, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута і ліквідувати приватне підприємство „МК-Промтехоснастка”, припинити юридичну особу та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”.

Керуючись п. 6 ст. 40, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -


У Х В А Л И В:


1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс приватного підприємства „МК-Промтехоснастка” (65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 115, код ЄДРПОУ 35504123).

2. Ліквідувати та припинити юридичну особу приватне підприємство „МК-Промтехоснастка”, виключити його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Вимоги, які не задоволені за недостатністю майна вважати погашеними.

4. Зобов’язати ліквідатора провести заходи щодо ліквідації підприємства, забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання у відповідності з ч.2 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, про що повідомити суд.

5. Повноваження ліквідатора припинити.

6. Провадження у справі припинити.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.Суддя Бахарев Б.О.