Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2/160-08-3394

Дата ухвалення рішення:
18.11.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Бахарев Б.О.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ЛІКВІДАТОРА

ТА ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"18" листопада 2008 р. Справа № 2/160-08-3394

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю „Марктранс”

про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю „Марктранс” (код ЄДРПОУ 34319837).


Суддя Бахарєв Б.О.


Представники сторін:

Від заявника: ліквідатор –Комарова О.І. (паспорт, рішення засновника);


Суть спору: про визнання банкрутом.


Товариство з обмеженою відповідальністю „Марктранс” звернулось в господарський суд Одеської області з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Марктранс” в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 13.08.2008 р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Марктранс”.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Марктранс” зареєстровано 28.03.2006р. Виконавчим комітетом Одеської міської ради за № 1 543 120 0000 018456.

Боржник має кредиторську заборгованість перед товариством з обмеженою відповідальністю “Форвард”в сумі 47670,84 грн., яку неспроможний погасити у встановлений термін, що підтверджується договором від 01.04.2006 р., актами приймання- передачі робіт від 13.07.2008р., 03.08.2007р., 14.08.2007р., 30.04.2008р., 31.05.2008р., 30.06.2008 р., фінансовим звітом від 01.07.2008 р., довідкою ліквідатора про відсутність у боржника майна, грошових коштів, транспортних засобів та інших активів.

Відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

01.08.2008р. прийнято рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю „Марктранс”, яким вирішено ліквідувати підприємство та призначити ліквідатором –Комарову Оксану Ігорівну.

05.08.2008р. ліквідаційною комісією ТОВ „Марктранс” прийнято рішення про звернення до господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості.

Згідно п. 6 ст. 51 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов’язаннями та зобов’язаннями щодо податків і зборів (обов’язкових платежів) боржника.

За довідкою ліквідатора банкрута ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства не виявлено.

Постановою суду від 19.08.2008р. боржника визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Комарову Оксану Ігорівну, який зобов’язаний провести ліквідаційні заходи, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, надати суду ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора на затвердження.

З метою виявлення кредиторів ліквідатором було подано до офіційних друкованих органів оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, яке опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр” № 161 від 02.09.2008 р.

До господарського суду Одеської області надійшла заява від державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси про визнання кредитором на суму 3583, 35 грн., яка визнана ліквідатором в повному обсязі. Інших заяв про визнання кредитором протягом місяця не надходило.

На виконання постанови суду від 19.08.2008р. за результатами роботи ліквідатором надано суду ліквідаційний баланс, в якому активи не відображені, та звіт ліквідатора з підтверджуючими документами, які свідчать про відсутність у банкрута майна, транспортних засобів, грошових коштів та інших активів, у зв’язку з чим неможливе погашення грошових вимог кредитора в порядку ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

Приймаючи до уваги ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, а також враховуючи, відсутність у банкрута майна та грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості і платоспроможність відновити неможливо, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута і ліквідувати товариство з обмеженою відповідальністю „Марктранс”, припинити юридичну особу та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”.

Керуючись п. 6 ст. 40, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -


У Х В А Л И В:


1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс товариство з обмеженою відповідальністю „Марктранс” (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, буд.47, кв.11, код ЄДРПОУ 34319837).

2. Ліквідувати та припинити юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю „Марктранс”, виключити його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Вимоги, які не задоволені за недостатністю майна вважати погашеними.

4. Зобов’язати ліквідатора провести заходи щодо ліквідації підприємства, забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання у відповідності з ч.2 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, про що повідомити суд.

5. Повноваження ліквідатора припинити.

6. Провадження у справі припинити.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.Суддя Бахарев Б.О.