Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-39/81-08

Дата ухвалення рішення:
03.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Швидкін А.О.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Харківської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

про затвердження ліквідаційного балансу


"03" грудня 2008 р. Справа № Б-39/81-08

вх. № 5955/2-39


Суддя господарського суду Швидкін А.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

за участю:

ліквідатора – Капустіна В.В.

представника ДПІ у Московському районі – Кондрашової Т.Е. дов.№ 3770/9/10-035 від 02.10.08р.

По справі за заявою ПП "Харківське спеціалізоване підприємство", м. Харків

до ПП "Харківське спеціалізоване підприємство", м. Харків

про визнання банкрутом


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою суду від 19.11.2008року розгляд клопотання ДПІ у Московському районі м. Харкова про зупинення провадження у справі був відкладений на 03.12.2008року.

Ліквідатор приватного підприємства „Харківське спеціалізоване підприємство” надав суду звіт про виконану роботу з ліквідації банкрута, ліквідаційний баланс і документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури банкрута.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор пояснив, що ліквідатором були здійснені всі заходи щодо ліквідації банкрута.

Присутній в судовому засіданні представник ДПІ підтримує своє клопотання та заперечує проти затвердження звіту ліквідатора, в зв’язку з необхідністю зупинення провадження у справі до завершення податковою інспекцією перевірки банкрута.

Заслухавши учасників судового засідання, проаналізувавши матеріали справи, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання ДПІ у Московському районі м. Харкова та вбачає підстави для затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу та ліквідації банкрута, виходячи з наступного:

У своєму клопотанні №3949/9/10-035 від 20.10.2008року ДПІ у Московському районі м. Харкова просить суд зупинити провадження у цій справі на стадії ліквідації до завершення проведення позапланової виїзної перевірки ПП „Харківське спеціалізоване підприємство”. У своєму клопотанні ДПІ у Московському районі м. Харкова зазначає, що на момент його надання ПП „ХСП” не має податкового боргу перед бюджетом, але станом на 20.10.2008року не проведена позапланова виїзна перевірка цього підприємства, у зв’язку з чим за її результатами не виключається можливість виникнення у ПП „ХСП” поточної заборгованості, що у разі затвердження судом звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу залишиться незаявленою, що призведе до втрат бюджету.

Відповідно до п. 6 ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” №509-XII від 04.12.1990 з відповідними змінами та доповненнями позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з перелічених у цій статті обставин, зокрема, у разі ліквідації підприємства.

Відповідно до п.8.2. Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України №80 від 19.02.98 у зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання одного із зазначених документів, зокрема, відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи.

Також, у абзаці 2 цього пункту зазначається, що така перевірка (документальна позапланова виїзна) повинна бути розпочата відповідними підрозділами протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим.

З матеріалів справи вбачається, що до Єдиного державного реєстру відповідний запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про ліквідацію ПП „ХСП” було внесено 30.05.2008року що підтверджується описом наданим реєстратору документів.

Відповідно до ст. 35 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” №755-IV від 05.05.2003року державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, без розгляду повинен у день надходження цих документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи та в той же день повідомити, зокрема, органи державної податкової служби.

Отже ДПІ у Московському районі м. Харкова відповідні відомості про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) ПП „ХСП” про ліквідацію юридичної особи надійшли 30.05.2008року, однак в порушення вимог абз. 2 п. 8.2. Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України №80 від 19.02.1998року, позапланової перевірки цього підприємства у встановлений строк розпочато не було.

Також, не було розпочато такої позапланової перевірки і протягом місяця після отримання від державного реєстратора відомостей про прийняття судом рішення про порушення провадження у справі про банкрутство платника податків – ПП „ХСП” ухвалою від 08.08.2008року які були надані реєстратором податковій інспекції на виконання вимог ч.2 ст. 39 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” №755-IV від 05.05.2003року.

Ці обставини підтверджуються матеріалами справи, оскільки надані ДПІ документи стосуються лише проведення саме планової перевірки ПП „ХСП”, і не надано жодного доказу, яким би підтверджувалося проведення позапланової перевірки банкрута в порядку, передбаченому п. 8.2. Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України №80 від 19.02.1998року та п. 6 ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” №509-XII від 04.12.1990року.

Отже, з огляду на викладене, клопотання ДПІ у Московському районі м. Харкова про зупинення провадження у цій справі на стадії ліквідації до завершення проведення позапланової виїзної перевірки ПП „ХСП” є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

До того ж стаття 22 ГПК України, на яку посилається ДПІ, регламентує права сторін у справі.

У абзаці 20 ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що сторонами у справі про банкрутство є кредитори (представник комітету кредиторів) та боржник (банкрут).

Відповідно до абз.5 ст. 1 цього закону кредитором може бути юридична або фізична особа (у т.ч. орган державної податкової служби), яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. Конкурсні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. Поточні кредитори – кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня публікації оголошення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Відповідно до ст. 23 зазначеного закону вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

На цей час ДПІ у Московському районі м. Харкова не надіслала протягом встановлено місячного строку свої вимоги до боржника, як кредитор, а наявність поточних зобов’язань до боржника не доведено. У матеріалах справи не міститься документів, що підтверджували би вимоги ДПІ щодо грошових зобов’язань, як того вимагає ст. 1 Закону про банкрутство. Крім того, ДПІ зазначає, що ПП „ХСП” не має податкового боргу перед бюджетом. Отже, ДПІ у Московському районі м. Харкова не довело, що вона є кредитором боржника, а тому не може вважатися стороною у цій справі у розумінні ст. 1 Закону про банкрутство і заявляти клопотання на підставі 22 ГПК України.

За таких обставин суд не вбачає перешкод для розгляду поданого ліквідатором звіту.

Розглянувши наданий суду звіт про виконану роботу з ліквідації банкрута, документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, вислухавши пояснення ліквідатора, суд встановив, що після визнання ПП „Харківське спеціалізоване підприємство” банкрутом, призначення ліквідатора і відкриття ліквідаційної процедури ліквідатором було проведені необхідні дії з ліквідації банкрута, у тому числі: надано оголошення про визнання боржника банкрутом. У зв’язку з відсутністю активів інвентаризація не проводилася, ліквідатор закрив поточні рахунки банкрута в установі банку, документи довгострокового зберігання передав до архіву, печатки і штампи банкрута знищені, про що суду надані відповідні довідки. Оцінка майна боржника та його реалізація ліквідатором не здійснювалась, у зв’язку з відсутністю майна. Дебіторська заборгованість у банкрута також відсутня. Вимоги кредиторів не задовольнялись.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що ліквідатор здійснив всі заходи з ліквідації банкрута, суду надані документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури, у тому числі, баланс з якого вбачається, що у ПП „Харківське спеціалізоване підприємство” відсутні майнові активи для функціонування згідно із законодавством, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс, ліквідувати ПП „Харківське спеціалізоване підприємство” та припинити провадження у справі.

Керуючись п. 6 ст. 11-1 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, п.8.2. Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), ст. 35, 39 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, ст. 1, 14, 32, 40, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 22, 86 ГПК України,


УХВАЛИВ:


У задоволенні клопотання ДПІ у Московському районі м. Харкова відмовити.

Затвердити наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс.

Ліквідувати юридичну особу – приватне підприємство „Харківське спеціалізоване підприємство”, зареєстроване виконкомом Харківської міської ради, номер запису 14801020000035882 від 17.05.2007 року, код ЄДРПОУ 35070731, за адресою: 61146, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 142, кв.116.

Провадження у справі припинити.

Зобов’язати орган державної реєстрації та інші державні органи, в яких знаходився на обліку банкрут, виключити його з державних реєстрів.

Ухвалу направити ДПІ у Московському районі м. Харкова, ліквідатору, власнику майна банкрута, державному реєстратору, Харківському обласному відділу з питань банкрутства.

Суддя Швидкін А.О.