Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/60б

Дата ухвалення рішення:
25.09.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Палєй О.С.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА


25.09.08 Справа № 12/60б.

Суддя Палей О.С., розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора – Товариства з обмеженою відповідальністю "Чиста Зірка",

м.Луганськ

до боржника –Приватного підприємства "ПК-Ценсервіс", м.Луганськ

про порушення провадження у справі про банкрутство

Представники сторін:

від кредитора –Грибанова Ю.П., дов. № б/н від 28.08.08, представник ТОВ "Чиста

Зірка";

від боржника - Кузьменко М.П., дов. №б/н від 24.09.08, представник ПП "ПК-

Ценсервіс".


Обставини справи: банкрутство; підготовче судове засідання.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд


встановив:

Кредитор –Товариство з обмеженою відповідальністю "Чиста Зірка" –звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника –Приватного підприємства "ПН-Ценсервіс", ідентифікаційний код 34450355, м.Луганськ, 91002, вул. Текстильників, буд.19 –у зв"язку з неспроможністю останнього сплатити у встановлений законом строк безспірну заборгованість перед кредитором в сумі 192000 грн.

Заяву подано за загальною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі за текстом –Закон).

На обґрунтування підстав та матеріально-правового інтересу звернення до суду з цією заявою кредитор посилається на те, що між Кредитором та Боржником було укладено договір надання послуг №02/01 від 02.01.2006р. Згідно умов договору Клієнт поручав (Боржник), а Виконавець (Кредитор) зобов'язувався надавати послуги, обумовлені цим договором. Боржник зобов'язувався за надані послуги сплатити плату, обумовлену п. З договору.

Відповідно до п. З вартість послуг по цьому договору визначається 16000,0 (шістнадцять тисяч) гривень на місяць без ПДВ. Оплата за надані послуги повинна була здійснюватися на поточний рахунок Кредитора не пізніше 10 (десяти) банківських днів з моменту початку місяця, наступного за попереднім, за який здійснюється оплата.

Факт надання послуг за договором підтверджується актами виконаних робіт, складених на підставі виконаних послуг та відповідно до договору.

Після спливу дії терміну договору, Кредитор 05.02.2007р. направив претензію Боржнику про негайну оплату наданих послуг за договором. У відповіді на претензію б/н від 20.02.2007р. Боржник повідомив, що претензія ним визнана в повному обсязі, але Боржник не в змозі виконати зобов'язання за договором та сплатити Кредитору суму заборгованості у розмірі 192000,00 гривень

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Боржник відзивом на заяву кредитора б/н від 11.09.08 повністю визнає заявлені вимоги та не заперечує своєї стійкої неплатоспроможності.

Основне завдання підготовчого засідання суду полягає у з"ясуванні ознак неплатоспроможності боржника, наявності чи відсутності перешкод подальшому руху справи про банкрутство.

Положеннями ч.3 ст.6 Закону передбачено ознаки неплатоспроможності боржника.

Так, згідно з вказаною нормою Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно складають не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом 3 місяців після встановленого для їх погашення строку.

У першу чергу всі зазначені умови оцінюються судом при прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, остаточна ж оцінка надається безпосередньо в підготовчому засіданні.

Згідно з приписами п.8 ст.7 Закону до заяви кредитора про порушення справи про банкрутство додаються:

- рішення суду, господарського суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника;

- копія неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи ( виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" в редакції Закону України від 15.03.2006 № 3541-ІУ "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень" визнана претензія не включена до переліку виконавчих документів, втім, з огляду на приписи ст.ст. 1,7 Закону про банкрутство, підтвердженням безспірності кредиторських вимог також може слугувати визнана боржником претензія.

Представленими документами підтверджується обгрунтованість вимог кредитора та неспроможність боржника виконати свої грошові зобов"язання перед кредитором протягом встановленого для їх погашення строку.

На підставі вищевикладеного, з метою задоволення грошових вимог кредитора суд вводить процедуру розпорядження майном боржника та за пропозицією ініціюючого кредитора призначає розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Данілову Ірину Олександрівну (ліцензія АВ) 3307330 від 04.04.2007р., що мешкає за адресою: 94400, Луганська область, м.Краснодон, вул.Лермонтова,21/1, на що є і її згода згідно з заявою б/н від 01.09.2008р.

За таких обставин, кредитора –Товариство з з обмеженою відповідальністю "чиста Зірка" слід зобов"язати опублікувати, в 10-денний строк, за свій рахунок, оголошення про порушення справи про банкрутство боржника –Приватного підприємства "ПК-Ценсервіс", ідентифікаційний код 34450355, м.Луганськ, 91002,вул.Текстильників, буд.19 в офіційному друкованому органі Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України (газети "Голос України" або "Урядовий кур"єр), із зазначенням у ньому відомостей передбачених п.5 ст. 11 Закону; примірник в газеті з надрукованим оголошенням надати суду та розпоряднику майна.

Керуючись ст.ст. 1,3-1,4,11,13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86,87 ГПК України, суд


ухвалив:


1. Визнати грошові вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Чиста Зірка" до боржника –Приватного підприємства "ПК-Ценсервіс", ідентифікаційний код 34450355, м.Луганськ, 91002, вул. Текстильників, буд.19 в сумі 192 000 грн.

2. Ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого –Данілову Ірину Олександрівну (ліцензія АВ) 3307330 від 04.04.2007р., що мешкає за адресою: 94400, Луганська область, м.Краснодон, вул.Лермонтова,21/1.

3. Зобов"язати кредитора –Товариство з обмеженою відповідальністю "Чиста Зірка" в 10-денний строк, за свій рахунок, опублікувати в газеті "Голос України" або "Урядовий кур"єр" оголошення про порушення справи про банкрутство боржника –Приватного підприємства "ПК-Ценсервіс", ідентифікаційний код 34450355, м.Луганськ, 91002, вул. Текстильників, буд.19 –із зазначенням усіх реквізитів, передбачених п.5 ст.11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", примірник газети з публікацією даного оголошення надати суду та розпоряднику майна боржника.

4. Зобов"язати розпорядника майна Данілову І.О. подати до суду не пізніше 27.11.08. реєстр безспірних грошових вимог кредиторів для розгляду та затвердження, складений відповідно до вимог п.6 ст. 14 Закону; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду; докази такого повідомлення представити суду.

5. Призначити попереднє засідання суду на 27.11.08. о 10г. 00 хв., каб. № 308.


Явка розпорядника майна та повноважних представників сторін у судове засідання обов"язкова.
Суддя О.С Палей


Помічник судді Є.С. Сєрджан

Судовий реєстр по справі 12/60б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
10919034 Ухвала 19.08.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10906567 Ухвала 12.08.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10673014 Ухвала 22.07.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6779273 Ухвала 16.11.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4860220 Ухвала 17.09.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4860344 Постанова 13.08.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4332729 Ухвала 31.07.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3588969 Ухвала 09.04.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3464334 Ухвала 02.03.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3084011 Постанова 19.01.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6538059 Ухвала 27.11.2008 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2637748 Ухвала 25.09.2008 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2084821 Ухвала 28.08.2008 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2084819 Ухвала 06.08.2008 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське