Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/12б

Дата ухвалення рішення:
25.11.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

25.11.08 Справа № 11/12б.За заявою

банкрута - Колективного сільськогосподарського підприємства “Зоря” в особі

ліквідаційної комісії, с. Стрільцівка Міловського району

Луганської області,

про банкрутство

суддя Кривохижа Т.Г.,

при секретарі Литвин М.О.,

представники:

від кредиторів та комітету кредиторів:

- Сидоренко І.С., довіреність № 12 від 14.07.08. (Біловодська МДПІ Луганської області);

за участю:

- Кустовського О.С., довіреність № 18-01-01647 від 13.06.08. (РВ ФДМУ по Луганській області);

від банкрута - ліквідатор - не прибув (явка обов'язкова),


в с т а н о в и в:обставини справи: банкрутство з підстав, передбачених ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом –Закон);

- ліквідаційна процедура в межах дванадцяти місяців закінчилася по справі 12.03.05.;

- сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 29.07.08. №11/12б);

- клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу не надходило;

- на адресу суду надійшли:

- раніш:

- лист від 28.08.08. № 10-07-03121 Регіонального відділення Фонду державного майна Украйни по Луганській області з повідомленням про те, що КСП "Зоря" приватизовано відповідно до наказу Регіонального відділення від 26.04.2000р. № 304 "Про приватизацію державного майна державного сільськогосподарського підприємства "Зоря." Згідно з планом приватизації державного майна КСП "Зоря" від 30.08.2000р. № 644 на балансі товариства залишилось державне майно, яке було вилучене із вартості майна, що підлягало приватизації, тобто Регіонального відділення Фонду державного майна Украйни по Луганській області є уповноваженим органом управління зазначеним державним майном, а КСП "Зоря" є балансоутримувачем цього майна, з додатком;

- лист від 15.09.08. № 10-24-13110 Фонду державного майна Украйни з повідомленням про те, що рішення щодо подальшого утримання об'єктів житлового фонду та комунальної інфраструктури у разі банкрутства підприємства приймається Регіональним відділенням;

- ліквідатор Рачок Р.В. у судове засідання не з'явився, але надав через канцелярію суду клопотання від 24.11.08. № 24/11-3 про проведення судового засідання без його участі та продовження терміну його повноважень як ліквідатора по справі, враховуючи факт відсутності інформації від органів, уповноважених вести реєстрацію прав власності, з доданням матеріалів, в тому числі поточного звіту ліквідатора від 24.11.08. № 24/11-3 та заяви арбітражного керуючого на участь у справі про банкрутство від 29.07.08. б/н;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні.


Розглянувши матеріали справи, додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутніх, й приймаючи до уваги, що:

- враховуючи, що термін проведення ліквідаційної процедури за даною справою вже скінчився (постанова від 12.03.04. №11/12б, 18-місячний термін за ч. 2 ст. 22 Закону закінчився 12.08.05.), суд задовольняє клопотання ліквідатора Рачка Р.В. від 24.11.08. № 24/11-3 та продовжує його повноваження по справі в межах дії ст. 32 Закону до 01.03.09.;

- Фонд державного майна України листом від 15.09.08. № 10-24-13110 повідомив суд про те, що прийняття рішення з питання визначення нового балансоутримувача державного майна, яке обліковується на балансі банкрута, відноситься до компетенції Регіонального відділення по Луганській області;

- Регіонального відділення Фонду державного майна Украйни по Луганській області листом від 28.08.08. № 10-07-03121 повідомив суд в черговий раз про те, що відділення є уповноваженим органом управління державним майном, а КСП "Зоря" - балансоутримувачем цього майна, що є очевидним і ніким не оспорюється, але до цього часу Відділення ухиляється від вирішення питання визначення нового балансоутримувача державного майна, щодо якого Відділенню делеговані Фондом державного майна Украйни функції з управління ним, внаслідок цього штучно затягуються строки проведення судової процедури з банкрутства щодо КСП "Зоря"; цей факт підтверджується ухвалами суду від 18.03.08. № 11/12б, від 12.05.08. №11/12б, від 24.06.08. № 11/12б та від 29.07.08. № 11/12б;

- у судовому засіданні з’ясувалося, що сторони не виконали приписів ухвали суду від 29.07.08. №11/12б щодо подання усіх витребуваних доказів, бо вони на день розгляду справи до суду не надходили;

- за таких обставин, суд розгляд справи відкладає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 38, 75, 77, 86 ГПК України, ст. ст. 1, 2, 31, 4, 22-34, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд


у х в а л и в :


1. Продовжити повноваження по даній справі арбітражному керуючому Рачку Р.В., ліцензія АВ № 081092 від 03.07.06., як ліквідатору на стадії звітування в межах дії ст. 32 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” строком до 01.03.09.


2. Призначити розгляд справи на 10 годин 40 хвилин 15.01.09. у приміщенні господарського суду, кабінет №337.

3. Зобов'язати вдруге виконати приписи ухвали суду від 29.07.08. № 11/12б, в тому числі:

- ліквідатора Рачка Р.В.:

на день розгляду справи надати суду повний перелік майнових активів банкрута, виявлених на час проведення судової процедури за справою та станом на цей час, поточний звіт щодо вжитих заходів за судовою процедурою, з документальним підтвердженням викладених фактів у цьому звіті. У звіті повинна найти відображення інформація про проведені заходи з виявлення можливих майнових активів банкрута, формування ліквідаційної маси, її переліку, оцінки та реалізації у відповідності до приписів чинного законодавства;

щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом за результатами вжитих заходів з ліквідації банкрута та проведення процедури задоволення вимог кредиторів;

на день розгляду справи надати суду поточний звіт за процедурою разом з рішенням комітету кредиторів у вигляді протоколу за результатами розгляду питань: встановлення розміру, періоду та джерел оплати послуг ліквідатору Рачку Р.В. та поточного звіту ліквідатора, з доказами дотримання ст. 16 Закону щодо порядку організації та проведення засідання комітету кредиторів;

- комітет кредиторів на день розгляду справи надати суду рішення у вигляді протоколу за результатами розгляду питань: встановлення розміру, періоду та джерел оплати послуг ліквідатору Рачку Р.В. та поточного звіту ліквідатора.


4. В порядку ст. 38 ГПК України та ст. 26 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” зобов’язати Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ, надати суду до 01.01.09. письмову інформацію щодо вирішиення питання стосовно подальшого утримання державного майна у відповідності до приписів чинного законодавства, в тому числі щодо нового балансоутримувача державного майна, яке обліковується на балансі банкрута.

5. Справу розглянути за участю комітету кредиторів, ліквідатора Рачка Р.В. та компетентного і повноважного представника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ.


6. Визнати явку осіб, зазначених у п. 5 резолютивної частини цієї ухвали, у судове засідання обов‘язковою.


7. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту;

- ліквідатору Рачку Р.В. (м. Первомайськ Луганської області, вул. Дзержинського, 11/73);

- кредитору –Біловодській МДПІ у Луганській області, в тому числі для члена комітету кредиторів;

- Луганському обласному відділу з питань банкрутства (до відома);

- Стрільцівській сільській раді Міловського району Луганської області;

- Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ (за п.4 резолютивної частини даної ухвали);

- Фонду державного майна України, м. Київ (до відома).


Суддя Т.Г. Кривохижа

Помічник судді І.В. Гаврілова

Надр. 8 прим.:

1 - до справи;

2 - банкруту;

3 - ліквідатору Рачку Р.В. (м. Первомайськ Луганської області, вул. Дзержинського, 11/73);

4 - кредитору –Біловодській МДПІ у Луганській області, в тому числі для члена комітету кредиторів;

5 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства (до відома);

6 - Стрільцівській сільській раді Міловського району Луганської області;

7 - Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ;

8 - Фонду державного майна України, м. Київ.

Вих. №

7 прим.

27.11.08.


Судовий реєстр по справі 11/12б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
13317133 Ухвала 23.12.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
11808650 Ухвала 21.10.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10688520 Ухвала 27.04.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
9028904 Ухвала 15.04.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
9028864 Ухвала 12.04.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
10688229 Ухвала 29.03.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8249397 Ухвала 18.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
7491805 Ухвала 31.12.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
6870264 Ухвала 24.11.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
6778261 Ухвала 12.11.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4843903 Ухвала 28.07.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4843904 Ухвала 13.07.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083403 Ухвала 05.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083404 Ухвала 05.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083401 Ухвала 15.01.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083402 Ухвала 23.12.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2635125 Ухвала 25.11.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2321215 Ухвала 31.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2200282 Ухвала 20.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2080144 Ухвала 29.07.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1846425 Ухвала 24.06.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1670612 Ухвала 13.05.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1670751 Ухвала 12.05.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1562443 Ухвала 18.03.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1562415 Ухвала 26.02.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1263096 Ухвала 13.12.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1169814 Ухвала 13.11.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
883003 Ухвала 02.08.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688519 Ухвала 24.04.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
557192 Ухвала 05.04.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
528583 Ухвала 23.03.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
333385 Ухвала 12.12.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
332493 Ухвала 25.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
134343 Ухвала 14.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
134347 Ухвала 14.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське