Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/130б

Дата ухвалення рішення:
16.10.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Кірпа Т.С.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

16.10.08 Справа № 12/130б.

За заявою

кредитора - Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Луганської області

до боржника - Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат

хлібопродуктів", м. Лисичанськ Луганської області,

про визнання грошових вимог

суддя Т.С. Кірпа,

представники:

від кредитора –Леонова З.Є., дов. №12970/10 від 21.08.08.,

ліквідатор Клименко М.А.

обставини справи: банкрутство, розгляд грошових вимог кредитора, Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Луганської області, до банкрута, ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" у сумі 17803594,20 грн. Та клопотання кредитора, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області про залучення до розгляду заяви у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Державне казначейство України у Луганській області,

в с т а н о в и в:

Постановою суду від 27.02.08. №12/130б ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута строком на дванадцять місяців, до 27.02.09. та призначено ліквідатором у справі арбітражного керуючого Клименка Михайла Анатолійовича.

На адресу господарського суду Луганської області кредитором, Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську Луганської області, подано заяву №14070/10 від 09.09.08. про визнання грошових вимог до банкрута, Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів", м. Лисичанськ Луганської області, у сумі 17803594,20 грн.

Враховуючи викладене, суд призначив розгляд зазначеної заяви у даному судовому засіданні.

В обґрунтування поданої заяви кредитор, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області посилається на наступне.

Податкова заборгованість Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" по платежам до бюджету складає 17803594 грн. 20 коп., а саме:

- податковий борг з ПДВ –117098 грн., який підтверджується податковими деклараціями з ПДВ за період від 19.12.02. по 18.01.08.;

- податковий борг з земельного податку –13806 грн. (нарахування за жовтень, листопад 2002 року, підтверджується розрахунком суми земельного податку на 2002 рік №186 від 31.01.02.);

- несплачена пеня –20063 грн. 68 коп., підтверджується розрахунком пені по кожному податку окремо, у тому числі пеня з ПДВ – 16780 грн. 69 коп., пеня з земельного податку –3282 грн. 99 коп.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 16.01.95. № 51/95 "Про державний контракт на сільськогосподарську продукцію на 1995рік" та Наказу Міністерства фінансів України, Мінекономіки та Міністерства сільського господарства і продовольства України від 12.07.95. №9/109/193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.09.95. за № 334/870, яким затверджено "Порядок надання і повернення бюджетної позички для фінансування державного контракту 1995р. на поставку державних ресурсів зерна сортового і гібридного насіння зернових культур", безвідсоткова бюджетна позичка на зазначені цілі надавалась заготівельним організаціям Мінсільгосппроду, які мають право державного замовника сільськогосподарської продукції (зерна) до державних ресурсів за державним контрактом, у межах коштів, передбачених на цю мету, на умовах забезпечення повернення і відповідальності за цільове і ефективне використання коштів.

Так, ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" відповідно до "Порядку надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1995-1997р.р." згідно актів прийому-передачі отримало від Луганського обласного підприємства ДХК "Хліб України " (код 00958559) бюджетну позичку.

Згідно подання відділення Державного казначейства у м. Лисичанську від 08.01.08. № 01-19/11 станом на 01.01.08. ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" має прострочену заборгованість у сумі 8 155 085,22грн. та пеню у сумі І 9 497 541,30 грн. за весь період існування заборгованості по бюджетній позичці за держконтрактом 1994 - 1997р.р., отриманої згідно "Порядку надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1994- 1997р.р.".

Відділенням Державного казначейства у місті Лисичанську Луганської області від 15.08.00. за вих. № 232/04-08 направлено претензію на адресу ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" з вимогою погасити заборгованість перед Державним бюджетом у розмірі 7265500грн.. Відповіддю за вих. № 252 від 15.08.00. керівником ВАТ "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" повідомлено відділення Держказначейства, що претензія на суму 7267500грн. розглянута, втім у зв'язку з тяжким фінансовим положенням та відсутністю грошових коштів боржник не в змозі виконати договірні зобов'язання у термін передбачений для цього.

Статтею 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" за № 107-VI від 28 грудня 2007р. передбачено, що органи державної податкової служби в України в 2008 році є органами стягнення заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, кошти від повернення якої надходять за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету. Загальна сума боргу банкрута складає 17 803 594,20 грн.

Ліквідатор банкрута Клименко М.А. запереченнями на заяву кредитора про визнання вимог до банкрута від 16.10.08. за №120/130-16 повідомив наступне.

Постановою господарського суду Луганської області від 27.02.08р. по справі № 12/1306 ВАТ «Лисичанський комбінат хлібопродуктів»визнано банкрутом.

Статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначено, що поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до вимог ст. 23 спеціального Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»встановлено, що вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур

банкрутства (розпорядження майном боржника, санація), можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури. Пунктом 11.5. рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 зі змінами та доповненнями зазначено, що згідно до частини З статті 25 зазначеного Закону, відомості про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури підлягають публікації ліквідатором в офіційному друкарському органі.

З моменту публікації відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури поточні кредитори, вимоги яких виникли після відкриття провадження по справі про банкрутство (в процедурах розпорядження майном, санації і ліквідації), зобов'язані заявити їх ліквідатору і в господарський суд протягом терміну ліквідаційної процедури. Розгляд таких вимог здійснюється по аналогії з порядком розгляду вимог конкурсних кредиторів.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 24.09.02. порушено провадження у справі № 12/1306 про банкрутство ВАТ «Лисичанський комбінат хлібопродуктів»та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В газеті «Голос України»№ 229 від 07.12.02. було опубліковане оголошення про порушення справи № 12/1306 про банкрутство ВАТ «Лисичанський КХП», а також встановлений 30-ти денний строк для подання зазначених кредиторських вимог до боржника.

Зобов'язання, щодо яких ДПІ у м. Лисичанську заявлені вимоги, виникли до дати порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ «Лисичанський КХП» (дата порушення провадження 24.09.02.), тобто є конкурсними кредиторськими вимогами до боржника, і тому не можуть бути визнані як поточні. Крім того заявником - ДПІ у м. Лисичанську пропущений строк для пред'явлення зазначених конкурсних кредиторських вимог, у зв'язку з тим, що ухвалою суду по справі №12/1306 від 24.07.03. вже був затверджений реєстр вимог кредиторів. В зазначеній ухвалі визначено, що вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання (06.01.03.) або не заявлені взагалі, не розглядаються і вважаються погашеними.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»- вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі,—не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Враховуючи викладене, ліквідатор просить суд відмовити ДПІ у м. Лисичанську у задоволенні заявлених вимог до банкрута.

Кредитор, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області просить суд залучити до розгляду у справі №12/130б у якості третьої особи Головне управління Державного казначейства України у Луганській області.

З огляду на ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявлять самостійних вимог на предмет спору, можуть вступати у справі на стороні позивача або відповідача (кредитора) до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора, або з ініціативи господарського суду.

Оцінивши доводи і заперечення сторін у їх сукупності, господарський суд, керуючись ст. 27

Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне залучити до участі у розгляді заяви кредитора, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області, з грошовими вимогами до Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" у сумі 17803594 грн. 20 коп. у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні кредитора, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області - Головне управління Державного казначейства України у Луганській області.

Суд зобов’язує Головне управління Державного казначейства України у Луганській області у термін до 10.01.09. надати належні документи, які підтверджують борг Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" по бюджетній позичці за державним контрактом 1994-1997 років, отриманої згідно "Порядку надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1994-1997 років", оригінали –для огляду у судовому засіданні, належним чином засвідчені копії –до справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1, 3-1, 22-25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 27, ч. 4 ст. 65, ст. ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

1. Залучити до участі у розгляді заяви кредитора, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області, з грошовими вимогами до Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" у сумі 17803594 грн. 20 коп. у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні кредитора, ДПІ у м. Лисичанську Луганської області - Головне управління Державного казначейства України у Луганській області.

2. Призначити розгляд заяви кредитора, Державної податкової інспекції у м. Лисичанську Луганської області, на 19.01.09., на 11 годин 00 хвилин, кімната №333, у приміщенні господарського суду Луганської області.

3. Зобов’язати Головне управління Державного казначейства України у Луганській області у термін до 10.01.09. надати належні документи, які підтверджують борг Відкритого акціонерного товариства "Лисичанський комбінат хлібопродуктів" по бюджетній позичці за державним контрактом 1994-1997 років, отриманої згідно "Порядку надання бюджетної позички на закуплю продовольчого зерна і сортового насіння за державним замовленням 1994-1997 років", оригінали –для огляду у судовому засіданні, належним чином засвідчені копії –до справи.

4. Зобов’язати кредитора, Державну податкову інспекцію у м. Лисичанську Луганської області, подати до суду на день розгляду заяви оригінали документів, які додані до неї у копіях –для огляду у засіданні суду; письмове уточнення розміру грошових вимог за заявою на день її розгляду у судовому засіданні; детальний розрахунок розміру грошових вимог за видами кредиторської заборгованості, з зазначенням конкретного періоду її виникнення та нарахування; документальне обґрунтування грошових вимог за заявою; уточнення категорії кредитора за заявою (конкурсний, поточний).

5. Зобов’язати ліквідатора Клименка М.А. подати до суду відзив про результати розгляду заяви кредитора з грошовими вимогами до банкрута, у разі визнання вимог, чи наявності заперечень по них - їх документальне та нормативне підтвердження; докази направлення або вручення відзиву кредитору.

6. Дану ухвалу надіслати: кредитору, банкруту, ліквідатору Клименку М.А., Головному управлінню Державного казначейства України у Луганській області.

7. Явка у судове засідання представника кредитора та Головного управління Державного казначейства України у Луганській області, ліквідатора Клименка М.А. обов’язкова.

Суддя Т.С. Кірпа


Помічник судді М.С. Скрипник

5 прим.:

1 –до справи;

2 –банкруту;

3 –кредитору;

4 –ліквідатору - Клименку М.А.;

5 –Головному управлінню Державному казначейству України у Луганській області (м. Луганськ, вул. Луначарського, 93).


вих. №

4 прим.

21.10.08.Судовий реєстр по справі 12/130б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4843887 Ухвала 24.09.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4765570 Ухвала 10.09.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4765573 Ухвала 03.09.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4765572 Ухвала 27.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4765571 Ухвала 20.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4462883 Ухвала 10.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3932565 Ухвала 22.06.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3874454 Ухвала 25.05.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3675123 Ухвала 18.05.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3675124 Ухвала 14.05.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3583544 Ухвала 21.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3583545 Ухвала 21.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3465320 Ухвала 16.03.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3040550 Ухвала 16.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3040551 Ухвала 16.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3040552 Ухвала 16.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3042823 Ухвала 05.02.2009 Зюбанова Н.М. Господарський суд Луганської області Господарське
3040553 Ухвала 19.01.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3040554 Ухвала 19.01.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3085001 Постанова 05.01.2009 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3465323 Ухвала 22.12.2008 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635073 Ухвала 29.10.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635074 Ухвала 16.10.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635075 Ухвала 18.09.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2080096 Ухвала 12.09.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2080097 Ухвала 26.08.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1728152 Ухвала 13.06.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1728151 Ухвала 12.06.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1728150 Ухвала 22.05.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1417426 Постанова 27.02.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1370861 Ухвала 11.01.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1152696 Постанова 31.10.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
1077930 Ухвала 29.08.2007 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
866617 Ухвала 20.07.2007 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
834477 Постанова 21.06.2007 Медуниця О.Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
690860 Ухвала 21.05.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
745713 Ухвала 18.05.2007 Медуниця О.Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
623841 Ухвала 10.04.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
577805 Ухвала 05.04.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
545874 Ухвала 04.04.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
333413 Ухвала 19.12.2006 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
281434 Постанова 14.11.2006 Семендяєва І.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
190892 Ухвала 17.10.2006 Семендяєва І.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
145835 Ухвала 21.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
119791 Ухвала 08.09.2006 Семендяєва І.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
168413 Ухвала 08.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
85242 Ухвала 18.08.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
85243 Ухвала 17.08.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
36069 Ухвала 06.07.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
15946 Ухвала 21.06.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське