Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 12/176б

Дата ухвалення рішення:
23.10.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Кірпа Т.С.
Оприлюднено:
06.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______


УХВАЛА

23.10.08 Справа № 12/176б.


За заявою

кредитора - АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення АКБ

”Укрсоцбанк”, м. Алчевськ Луганської області,

до боржника - Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”,

м. Перевальськ Луганської області,

про банкрутство,

суддя Т.С. Кірпа,

представники

від кредитора - Літвінов Д.Ю., дов. №2111 від 23.06.08. (Алчевське відділення АКБ СР

“Укрсоцбанк”);

ліквідатор - Седляр О.П.;

обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура, розгляд заяви кредитора, АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії про припинення провадження по заяві даного кредитора із грошовими вимогами до банкрута,

в с т а н о в и в :

За заявою кредитора, Акціонерного комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" в особі Алчевського відділення "Укрсоцбанк" арбітражним судом Луганської області 17.11.98. порушено провадження у справі №12/176б про банкрутство боржника, Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”, м. Перевальськ Луганської області, за нормами Закону України “Про банкрутство” від 14.05.92.

Постановою арбітражного суду від 11.11.99. боржника, ВАТ “Прогрес”, визнано банкрутом.

Відповідно до ухвали господарського суду Луганської області від 05.05.03. подальше провадження у справі №12/176б здійснюється у відповідності з ліквідаційною процедурою згідно до приписів Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Седляра О.П., якого зобов'язано подати до суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута.

Як свідчать матеріали справи, на даний час ліквідаційна процедура не завершена.

На адресу господарського суду 08.09.08. надійшло клопотання кредитора, АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії за №02-06/855 від 04.09.08. про наступне.

Ухвалами арбітражного суду Луганської області були визнані заявлені по цій справі майнові вимоги Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк»до ВАТ «Прогрес».

При проведенні ліквідаційних заходів грошові кошти від реалізації майна ВАТ «Прогрес»розподілялись серед кредиторів банкрута відповідно до Закону.

Визнані господарським судом майнові вимоги Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ВАТ "Прогреc" погашені. Банк не має майнових вимог до ВАТ "Прогрес".

Згідно п.п. 9.1. п. 9 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004року № 04-5-1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»кредитори, вимоги яких погашені відповідно до зазначеного Закону, не приймають у подальшому участі у справі про банкрутство. Зазначене ствердження президії Вищого господарського суду України ґрунтується на наступних нормах законодавства:

- як зазначено у частині 20 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сторонами у справі про банкрутство є кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

- пунктом 4 статті 16 цього ж Закону встановлено, що кредитори, у тому числі і органи державної податкової служби, інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), мають на зборах кредиторів кількість голосів. пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, кратній тисячі гривень.

- згідно з частиною 5 статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитором є юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів).

- відповідно до частини 6 вищевказаної статті грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

- згідно з частиною 1 статті 216 ЦК УРСР в ред. 1963року (ст. 599 ЦК України) зобов'язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на наведене, АКБ «Укрсоцбанк»не має правових підстав в подальшому приймати участь у справі про банкрутство ВАТ «Прогрес».

Враховуючи викладене, ст.ст. 22, 28 ГПК України, кредитор просить суд виключити Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»із числа кредиторів ВАТ "Прогрес", вимоги яких були визнані судом та як члена комітету кредиторів ВАТ «Прогрес», про що винести відповідну ухвалу.

Із матеріалів справи вбачається, що згідно довідки АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії від 03.09.08. за №02-06/856 заборгованість ВАТ “Прогрес” перед АКБ “Укрсоцбанк” визнана господарським судом Луганської області у справі №12/176б, погашена у повному обсязі, банк майнових вимог до ВАТ “Прогрес” не має, проте кредитором не зазначена сума погашених вимог та не надані належні докази погашення заборгованості.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, що за станом на день розгляду справи, кредитором не виконано.

За таких обставин, суд відклав розгляд заяви кредитора, АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії про припинення провадження по заяві даного кредитора із грошовими вимогами до банкрута, Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”, м. Перевальськ Луганської області.

Клопотанням від 21.10.08. за №02-06/1102 кредитор, АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії просить суд повторно відкласти розгляд клопотання №02-06/855 від 04.09.08. щодо виключення АКБ “Укрсоцбанк” з числа кредиторів ВАТ "Прогрес", у зв’язку з погашенням боргу, на іншу дату та час.

В обгрунтування поданого клопотання кредитор посилається на наступне.

Оскільки справа про банкрутство триває досить тривалий час, та в зв’язку з тим, що згідно Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.12.04. №601, термін зберігання меморіальних ордерів становить п’ять років, при цьому, електронні документи мають такі ж терміни зберігання, що і документи на паперових носіях, у кредитора виникла необхідність в проведенні додаткових заходів щодо встановлення точних сум погашеного боргу.

В процесі проведення цих заходів стала об’єктивною нестача часу, так як їх проведення вимагає додаткової перевірки.

Суд задовольняє подане клопотання та, керуючись ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, відкладає розгляд клопотання АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії №02-06/855 від 04.09.08.

На виконання ухвали господарського суду від 15.09.08. за станом на день розгляду справи Луганським обласним відділом з питань банкрутства не надано акт перевірки діяльності арбітражного керуючого Седляра О.П. по виконанню повноважень ліквідатора банкрута за період з 05.05.03. по даний час, у зв’язку з чим суд відкладає розгляд зазначеного питання.

Суд зобов’язує ліквідатора банкрута Седляра О.П. у термін до 10.02.09. надати уточнений реєстр вимог кредиторів, звіт про проведення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс банкрута, інші матеріали у відповідності до вимог ст. ст. 22-34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та комітет кредиторів - на засіданні комітету розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, визначити письмово думку щодо діяльності арбітражного керуючого Седляра О.П. по виконанню повноважень ліквідатора Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”, протоколи з зазначених питань надати суду у термін до 10.02.09.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1, 2, 31, 22-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 77, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Призначити розгляд справи на 12.02.09., на 10 годин 00 хвилин, кімната №333 у приміщенні господарського суду Луганської області.

2. Зобов’язати Луганський обласний відділ з питань банкрутства здійснити перевірку діяльності арбітражного керуючого Седляра О.П. по виконанню повноважень ліквідатора Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”, за період з 05.05.03. по даний час, матеріали перевірки надати суду у термін до 01.12.08.

3. Зобов’язати ліквідатора банкрута Седляра О.П. у термін до 10.02.09. надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, звіт про проведення ліквідаційної процедури, ліквідаційний баланс банкрута, інші матеріали у відповідності до вимог ст. ст. 22-34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4. Зобов’язати комітет кредиторів на засіданні комітету розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, визначити письмово думку щодо діяльності арбітражного керуючого Седляра О.П. по виконанню повноважень ліквідатора Відкритого акціонерного товариства “Прогрес”, протоколи з зазначених питань надати суду у термін до 10.02.09.

5. Зобов’язати АКБ “Укрсоцбанк” в особі Алчевського відділення Луганської обласної філії надати у термін до 01.12.08. документальне обґрунтування заявленого клопотання №02-06/855 від 04.09.08. щодо виключення АКБ “Укрсоцбанк” із числа кредиторів ВАТ "Прогрес", у зв’язку з погашенням боргу.

6. Дану ухвалу надіслати ліквідатору, банкруту, кредиторам у справі, Луганському обласному відділу з питань банкрутства.

7. Визнати явку у судове засідання членів комітету кредиторів та ліквідатора Седляра О.П. обов’язковою.


Суддя Т.С. Кірпа


Помічник судді М.С. Скрипник
8 прим.

1 - до справи;

2 - банкруту за адресою арбітражного керуючого Седляра О.П;

3 - ініціюючому кредитору;

4 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

5 - ліквідатору Седляру О.П.;

6 - УПФУ у м. Перевальську;

7 - Обл. комітету профспілки робітників підприємств торгівлі вугільної промисловості;

8 - АКБ СР «Укрсоцбанк»в особі Алчевського відділення.


вих. №

7 прим.

28.10.08.Судовий реєстр по справі 12/176б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
11078392 Ухвала 06.09.2010 Москальова І.В. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
10926342 Ухвала 17.08.2010 Бородіна Л. І. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
10906632 Ухвала 16.08.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10677317 Ухвала 02.08.2010 Бородіна Л. І. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
10626806 Ухвала 08.07.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
10225430 Ухвала 29.06.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
8981637 Ухвала 14.04.2010 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
8548777 Ухвала 12.03.2010 Бородіна Л. І. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
8467794 Постанова 02.03.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
8272462 Ухвала 16.02.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
8272458 Ухвала 15.02.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
8272287 Ухвала 04.02.2010 Медуниця О. Є. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
7713637 Ухвала 01.02.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
7713635 Ухвала 29.01.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
7680803 Ухвала 26.01.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
7698065 Ухвала 26.01.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
7642246 Ухвала 18.01.2010 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6940971 Ухвала 30.11.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
6538609 Ухвала 02.11.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5695930 Ухвала 01.10.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5446501 Ухвала 14.09.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5736330 Ухвала 25.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5315836 Ухвала 20.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5332016 Ухвала 20.08.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5502188 Ухвала 18.06.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5247824 Ухвала 21.05.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
5977744 Ухвала 21.05.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656764 Ухвала 06.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656765 Ухвала 06.04.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656767 Ухвала 23.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656768 Ухвала 23.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656766 Ухвала 24.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4311513 Ухвала 12.02.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635045 Ухвала 15.12.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635046 Ухвала 26.11.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635047 Ухвала 13.11.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2635044 Ухвала 23.10.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
2080057 Ухвала 26.08.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1728077 Ухвала 09.06.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1629431 Ухвала 03.04.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
1370627 Ухвала 31.01.2008 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656760 Ухвала 12.11.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656761 Ухвала 20.08.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656762 Ухвала 20.08.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656763 Ухвала 02.07.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656769 Ухвала 21.05.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656770 Ухвала 19.03.2007 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656771 Ухвала 15.02.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
332492 Ухвала 14.09.2006 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
4656759 Ухвала 01.09.2006 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське