Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 01/5000

Дата ухвалення рішення:
17.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Катеринчук Л.Й.
Оприлюднено:
05.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


17 грудня 2008 р.

№ 01/5000


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


Ткаченко Н.Г. –(головуючий),


Катеринчук Л.Й. (доповідач),

Короткевича О.Є.

розглянувши касаційну скаргу

Черкаського обласного сектору з питань банкрутства

на ухвалу


та постанову

господарського суду Черкаської області від 04.08.2008

Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 20.10.2008

у справі

господарського суду

01/5000

Черкаської області

за заявою

управління Пенсійного фонду України в м. Умань

про визнання банкрутом

державного підприємства «Уманський цегельний завод»

керуючий санацією

Холостий О.І.

в судовому засіданні взяли участь представники :

від заявника касаційної скарги

не з’явились

від ініціюючого кредитора

не з’явились

від боржника

Прудивус М.А. (дов. від 05.10.2008)

від Уманської ОДПІ

Шабанов С.В. (дов. №24665/10 від 01.10.2008)

від ПП «Інвестиційна компанія «Юрдекс»

Заїка С.А. (директор)

В С Т А Н О В И В :

В провадженні господарського суду Черкаської області знаходиться справа про визнання банкрутом державного підприємства «Уманський цегельний завод» (далі –боржника), яка порушена за заявою управління Пенсійного фонду України в м. Умань.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 02.11.2007 введено процедуру санації боржника.

Керуючим санацією подано клопотання про затвердження плану санації.

Ухвалою суду від 04.08.2008, залишеною в силі постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 20.10.2008, клопотання керуючого санацією боржника задоволено, план санації, схвалений комітетом кредиторів 22.07.2008, затверджено.

Не погоджуючись з прийнятими ухвалою суду першої інстанції від 04.08.2008 та постановою суду апеляційної інстанції від 20.10.2008, Черкаський обласний сектор з питань банкрутства (далі –заявник) звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та постанову апеляційного суду, аргументуючи порушенням норм матеріального права, зокрема, пункту 33 статті 6 Закону України «Про Управління об’єктами державної власності».


Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку ухвалу суду першої та постанову суду апеляційної інстанцій на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги, виходячи з такого.

За приписами статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми якого, як спеціальні норми права переважають в застосуванні над загальними нормами ГПК України.

Відповідно до статті 18 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон) протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.

План санації може містити умови про:

виконання зобов'язань боржника третіми особами;

обмін вимог кредиторів на активи боржника та (або) його корпоративні права;

задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить закону.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, може набувати прав власності на майно боржника відповідно до законодавства та план санації.

План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації.

План санації вважається схваленим, якщо за нього на засіданні комітету кредиторів таке рішення було підтримано більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов'язків та про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в господарський суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості, передбачених у плані санації.

Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, відповідно до протоколу зборів комітету кредиторів від 22.07.2008 року комітет кредиторів прийняв рішення про схвалення плану санації більшістю голосів членів комітету кредиторів.

До клопотання керуючого санацією про затвердження плану санації боржника додано план санації, погоджений з інвестором - приватним підприємством «Інвестиційна компанія «ЮРДЕКС», Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд», керуючим санацією та схвалено комітетом кредиторів.

Відповідно до п. 3 плану санації заходами щодо відновлення платоспроможності боржника визначено:

• Створення на базі майнових активів боржника та коштів інвестора нового суб'єкта господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю «Уманський цегельний завод»;

• Переведення цільових коштів від інвестора до боржника з метою погашення кредиторської заборгованості останнього (або погашення боргів боржника безпосередньо інвестором);

• Розрахунок з кредиторами відповідно до умов плану санації;

• Переведення (продаж) корпоративних прав на товариство з обмеженою відповідальністю «Уманський цегельний завод»від боржника до інвестора.

Рішенням комітету кредиторів від 07.06.2007 року інвестором боржника визнано приватне підприємство «Інвестиційна компанія «ЮРДЕКС», яке зобов'язалось стати співзасновником новоствореного товариства; викупити корпоративні права (частку) боржника в новоствореному підприємстві в розмірі 99% шляхом переводу на себе боргових зобов'язань підприємства - боржника перед конкурсними кредиторами через укладання трьохсторонніх договорів про заміну боржника в зобов'язаннях.

Підприємство боржник зобов'язалось в обмін на погашення інвестором вимог кредиторів відступити інвестору частку участі у новоствореному товаристві на суму переведених боргових зобов'язань, або ж придбає у боржника частку у новоствореному підприємстві за грошові кошти на суму, достатню для погашення боржником зобов'язань перед конкурсними кредиторами.

Інвестор переводить на себе поточні боргові зобов'язання підприємства-боржника через укладання трьохсторонніх договорів про заміну боржника в зобов'язаннях, або ж придбає у боржника частку у новоствореному підприємстві за грошові кошти на суму, достатню для погашення боржником зобов'язань перед поточними кредиторами.

У разі невиконання передбачених інвестиційних зобов'язань, інвестор несе відповідальність згідно з діючим законодавством.

Судами встановлено, що Планом санації передбачаються такі строки виконання зобов'язань інвестором:

• Зобов'язання перед конкурсними кредиторами на протязі трьох місяців,

• Зобов'язання з поточної заборгованості на протязі шести місяців.

Відтак, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що поданим на затвердження суду планом санації державного підприємства "Уманський цегельний завод передбачено всі вимоги, які визначені Законом для плану санації як обов'язкові.

План санації схвалено комітетом кредиторів, погоджено з визначеним комітетом інвестором - приватним підприємством «Інвестиційна компанія «ЮРДЕКС»та Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд», якій делеговані повноваження розпоряджатись майном боржника.

Заявник касаційної скарги зазначив, що відповідно до пункту 33 статті 6 Закону України «Про Управління об’єктами державної власності»уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об'єктів державної власності в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання.

Як вбачається з матеріалів справи, представник регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області Лосева Т.Л., яка була присутня в судовому засіданні 04.08.2008року, про що зазначено в протоколі судового засідання 04.08.2008року та відображено в ухвалі суду від 04.08.2008року, проти затвердження плану санації не заперечила та пояснила, що в даному випадку план санації боржника Фондом державного майна України не затверджується, оскільки боржник не належить до переліку об’єктів, які підлягають приватизації. Зазначені дії представника Фонду держмайна України суди оцінили як фактичне погодження плану санації боржника з боку зазначеного органу.

Відтак, доводи заявника касаційної скарги не спростовують висновків судів про можливість затвердження плану санації боржника та фактичних даних, прийнятих до уваги судами першої та апеляційної інстанцій.

Відповідно до статей 111-5 та 111-7 Господарського процесуального кодексу України у касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України, діючи в межах повноважень суду касаційної інстанції згідно приписів ст.ст.111-5, 111-7 ГПК України, погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про наявність правових підстав для затвердження плану санації боржника та не вбачає підстав для скасування ухвали господарського суду Черкаської області від 04.08.2008 та постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 20.10.2008 у справі.


На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України Вищий господарський суд України –


П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу Черкаського обласного сектору з питань банкрутства залишити без задоволення.

2. Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 20.10.2008 та ухвалу господарського суду Черкаської області від 04.08.2008 залишити без змін.


Головуючий Н. Ткаченко


Судді Л. Катеринчук


О. Короткевич

Судовий реєстр по справі 01/5000

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2626706 Постанова 17.12.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2470253 Ухвала 01.12.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2286616 Постанова 20.10.2008 Мостова Г.І. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
1672174 Ухвала 22.05.2008 Чевгуз О.В Господарський суд Черкаської області Господарське
1321216 Постанова 22.01.2008 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське
1191383 Ухвала 03.12.2007 Мамонтова О.М. Вищий господарський суд України Господарське