Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 45/198Б

Дата ухвалення рішення:
10.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Катеринчук Л.Й.
Оприлюднено:
05.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


10 грудня 2008 р.

№ 45/198Б

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


Ткаченко Н.Г. –(головуючий),


Катеринчук Л.Й. (доповідач),

Удовиченка О.С.

розглянувши касаційну скаргу

державної податкової інспекції у Куйбишевському районі міста Донецька

на постанову

господарського суду Донецької області від 02.10.2008

у справі

господарського суду

45/198б

Донецької області

за заявою

відкритого акціонерного товариства «Красноармійський машинобудівний завод»

про визнання банкрутом

товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерБрокСервіс»

представники сторін в судове засідання не з’явились,


ВСТАНОВИВ :


в провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерБрокСервіс»(далі –боржника), яку було порушено ухвалою суду від 23.09.2008 за заявою відкритого акціонерного товариства «Красноармійський машинобудівний завод», з урахуванням особливостей, передбачених статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою господарського суду Донецької області від 02.10.2008 боржника визнано банкрутом за спрощеною процедурою, згідно зі статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відкрито ліквідаційну процедуру у справі, ліквідатором призначено ініціюючого кредитора, зобов’язано ліквідатора письмово повідомити всіх відомих йому кредиторів боржника, зобов’язано за результатами проведеної роботи у строк до 02.01.2009 подати до господарського суду звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, державна податкова інспекція у Куйбишевському районі міста Донецька (далі –інспекція) звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову суду першої інстанції, аргументуючи порушенням норм матеріального права, зокрема, статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі – Закону), статей 16-19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з такого.

За приписами статті 107 Господарського процесуального кодексу України, сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду; касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав чи обов'язків.

Відповідно до частини 2 статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частини 1 статті 52 Закону в разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Отже, спрощена процедура банкрутства відповідно до статті 52 Закону передбачає введення ліквідаційної процедури боржника одразу ж після порушення провадження у справі про банкрутство, що має наслідком припинення господарської діяльності боржника ( частина 1 статті 23 Закону).

Наслідком припинення господарської діяльності боржника є те, що в ліквідаційній процедурі не виникають зобов'язання по сплаті податків та загальнообов'язкових зборів відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". З таким висновком погоджується Верховний суд України у Постанові №04/153 від 06.04.2004 року у справі №17/124.

Відповідно до частини 5.3.1 статті 5.3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 статті 4 цього Закону для поданні податкової декларації. У разі коли відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені в законі з відповідного податку, а за їх відсутності - протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Відтак, незаконне визнання боржника банкрутом за спрощеною процедурою унеможливлює встановлення податковим органом зобов'язань по сплаті податків відповідно до податкових повідомлень-рішень, прийнятих після введення ліквідаційної процедури, оскільки з моменту визнання боржника банкрутом у нього не виникають податкові зобов'язання.

Наведене дозволяє зробити висновок про право податкового органу на оскарження постанов про визнання боржника банкрутом в порядку статті 107 ГПК України, як судових актів за наслідком прийняття яких змінюється правовий статус юридичної особи і вона втрачає статус суб'єкта, щодо якого можуть виникати податкові зобов'язання.

Статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»передбачено, що з метою забезпечення органів державної влади та учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб (підприємців) створюється Єдиний державний реєстр, який містить відомості щодо місцезнаходження юридичної особи, дати та номеру записів про проведення державної реєстрації юридичної особи, дату та номеру записів про внесення змін до нього, дати видачі або зміни свідоцтва про державну реєстрацію, дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них, про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням тощо.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців», який набув чинності з 01.07.2004 року в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

Відповідно до вимог частин 1, 3 статті 18 вказаного Закону, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру , не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Вказаний Закон також визначає порядок внесення до Єдиного державного реєстру записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, які здійснюються державним реєстратором (пункт 7 статті 19 зазначеного Закону).

Згідно з частиною 8 статті 19 зазначеного Закону, якщо до Єдиного державного реєстру не внесено запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, то в разі неодержання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу в установлений частиною сьомою цієї статті строк, а також у разі одержання державним реєстратором від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати, яка встановлена для подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, або з дати одержання повідомлення від органу державної податкової служби, направити рекомендованим листом юридичній особі повідомлення про необхідність подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Виходячи з вимог частини 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як вбачається із матеріалів справи, провадження у справі про банкрутство боржника було порушено за заявою відкритого акціонерного товариства «Красноармійський машинобудівний завод». Заява мотивована тим, що боржник відсутній за адресою місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Воїнська, б. 16, що підтверджується актом державного виконавця Куйбишевського районного управління юстиції в м. Донецьку (т.1 а.с. 20).

Постановою суду від 02.10.2008 боржника визнано банкрутом на підставі статті 52 Закону (т.1 а.с. 29).

Матеріалами справи підтверджується, що при прийнятті оскаржуваної постанови судом першої інстанції не надано оцінки довідці Головного управління статистики у Донецькій області від 25.06.2008 №029318, про реєстрацію боржника, за адресою місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Воїнська, б. 16. (т.1 а.с. 18).

Відповідно до частини третьої статті 2 Господарського процесуального кодексу України господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-кого з кредиторів, боржника. Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом (частина друга статті 4і цього Кодексу).

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону провадження у справах про банкрутство регулюються цим Законом, Господарським процесуальним кодексом та іншими законодавчими актами України.

Частиною 3 статті 6 Закону встановлено, що справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим законом.

За приписами частини 8 статті 1 Закону безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, в якій вказується, зокрема, дата проведення підготовчого засідання суду, яке має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство (частина перша статті 11 Закону). Згідно з вимогами частини четвертої статті 11 Закону у підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень боржника. Отже у підготовчому засіданні суд має перевірити наявність ознак неплатоспроможності боржника, розмір вимог кредитора (кредиторів), який ініціював порушення справи про банкрутство, та безспірність цих вимог.

Застосовуючи зазначені положення Закону, слід виходити із системного аналізу норм Закону, зокрема положень статті 1, якими дано визначення поняття "безспірні вимоги кредиторів". Такими є вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника (абзац восьмий статті 1 Закону).

Таким чином, за Законом вимоги кредиторів набувають характеру безспірних, якщо вони підтверджені відповідними документами, зокрема виконавчими.

Перелік цих документів міститься в пункті 8 статті 7 Закону, в якому зокрема зазначається, що кредитор повинен додати до заяви виконавчі документи, чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредитора.

Як вбачається із змісту заяви про порушення справи про банкрутство та додатків до неї, безспірні вимоги ініціюючого кредитора до боржника ґрунтувалися на рішенні господарського суду Донецької області від 24.07.2008 року у справі № 36/136.

Виконавче провадження про примусове виконання рішення суду від 24.07.2008 від 36/136 порушено 08.08.2008 постановою державного виконавця Куйбишевського районного управління юстиції в м. Донецьку, а 22.09.2008 року, тобто менше ніж через два місяці, кредитор подав до господарського суду Донецької області заяву про визнання боржника банкрутом.

У зв’язку з тим, що на момент порушення провадження у справі ініціюючий кредитор не надав суду доказів безспірності своїх вимог до боржника, боржник мав фактичне місце знаходження, провадження у справі про його банкрутство за спрощеною процедурою було порушено необґрунтовано, визнання боржника банкрутом за відсутності належних доказів на підтвердження підстав передбачених статтею 52 Закону згідно постанови суду від 02.10.2008 є незаконним.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, діючи в межах повноважень суду касаційної інстанції згідно приписів ст.ст. 111-5, 111-7 ГПК України, вважає постанову господарського суду Донецької області від 02.10.2008 про визнання боржника банкрутом прийнятою з порушенням норм матеріального та процесуального права, а отже такою, що підлягає скасуванню, а справа направленню на новий судовий розгляд, оскільки на момент порушення провадження ініціюючим кредитором не надані докази безспірності вимог кредитора, підтверджені виконавчими документами), докази відсутності боржника за місцезнаходженням та припинення господарської діяльності боржником.

На підставі викладеного, керуючись статтями 111-5, 111-7, 111-9, 111-11 ГПК України Вищий господарський суд України –


П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у Куйбишевському районі міста Донецька задовольнити.

2. Постанову господарського суду Донецької області від 02.10.2008 скасувати, справу №45/198б направити на новий судовий розгляд до господарського суду Донецької області.Головуючий Н. Ткаченко


Судді Л. Катеринчук


О. УдовиченкоСудовий реєстр по справі 45/198Б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
16466905 Ухвала 15.06.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
15838019 Ухвала 23.05.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
59280449 Ухвала 21.04.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
14697533 Постанова 04.04.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
14422145 Ухвала 21.03.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
13950849 Ухвала 24.02.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13898209 Ухвала 18.02.2011 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13722046 Ухвала 03.02.2011 Запорощенко М.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
13382316 Постанова 22.12.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
13316056 Ухвала 14.12.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
12458507 Ухвала 24.11.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
11793877 Ухвала 14.10.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
11497160 Ухвала 04.10.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
10633391 Ухвала 27.07.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
9258563 Ухвала 27.04.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
8232950 Ухвала 25.02.2010 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
9017345 Ухвала 23.12.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
9004731 Ухвала 16.12.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
6534597 Ухвала 05.11.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
4924968 Ухвала 30.09.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
4992426 Постанова 29.09.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
4745649 Ухвала 22.09.2009 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
4795889 Ухвала 28.08.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
4033349 Ухвала 06.07.2009 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
3589405 Постанова 23.04.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
3438732 Ухвала 09.04.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
3039310 Ухвала 19.02.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2944021 Ухвала 03.02.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2804950 Ухвала 15.01.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2626431 Постанова 10.12.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2420078 Ухвала 27.11.2008 Катеринчук Л.Й. Вищий господарський суд України Господарське
2176675 Постанова 02.10.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
2114671 Ухвала 23.09.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1711860 Ухвала 09.04.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1704987 Ухвала 02.04.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1466490 Ухвала 25.02.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1176369 Постанова 21.11.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1116241 Ухвала 07.11.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське