Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 43/342

Дата ухвалення рішення:
16.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Короткевич O.Є.
Оприлюднено:
05.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


16 грудня 2008 р.

№ 43/342


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого:

Короткевича О.Є.


суддів:

Катеринчук Л. Й., Хандуріна М.І.


розглянувши матеріали

касаційної скарги

Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва


на ухвалу


господарського суду міста Києва від 11.06.2008 року


у справі

№43/342 господарського суду м. Києва


за заявою

Науково-виробничого підприємства "КЕДР"


до

Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАРРАНТ"


про

банкрутство
За участю представників учасників судового провадження:


від ліквідатора

Не зявився

від боржника

Не зявився

від скаржника

Москальова Г. С. Дов. від 28.12.07 року №17460/9/10-209В С Т А Н О В И В :


11.04.2008 року господарським судом міста Києва за заявою Науково-виробничого підприємства "КЕДР" порушено провадження у справі № 43/342 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАРРАНТ" (Далі –ТОВ "ВАРРАНТ"), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів на весь час провадження у справі про банкрутство та процедуру розпорядження майном боржника.


Постановою господарського суду міста Києва від 18.04.2008 року в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано ТОВ "ВАРРАНТ" код 30781233 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора Науково-виробничого підприємства "КЕДР", підприємницьку діяльність банкрута завершено, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 18.04.2008 року, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 18.04.2008 року, а ліквідатора зобов'язано провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 18.02.2009 року.


Ліквідатором подано до суду звіт та ліквідаційний баланс підприємства - банкрута в порядку ст. 32 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Господарський суд міста Києва 11.06.2008 року в судовому засіданні розглянув поданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАРРАНТ", який ухвалою від 11.06.2008 року затвердив звіт та ліквідаційний баланс підприємства банкрута станом на 11.06.2008 року та припинив провадження по справі керуючись ч. 5 ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


Не погоджуючись з прийнятим у справі судовим актом, Державна податкова інспекція у Печерському районі міста Києва звернулася з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу та про припинення провадження у справі, аргументуючи порушенням судом норм матеріального та процесуального права, а саме ст. ст. 1, 14, 23, 32, 40, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 43 ГПК України.


Ухвалою Вищого господарського суду України від 31.10.2008 року прийнято касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва на ухвалу від 11.06.2008 року до провадження та призначено скаргу до розгляду.


Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанову та ухвалу суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.


У даній справі судом першої інстанції порушено провадження та застосовано до боржника судову процедуру ліквідації на підставі ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Згідно зі ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного повного та об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності у відповідності з нормами матеріального та процесуального права.


Відповідно ч. 1 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. Отже, у контекст вказаної норми при розгляді справи за правилами ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" предметом доказування є визнання місцезнаходження боржника –юридичної особи та факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням.


В порядку ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатором було подано звіт по ліквідації підприємства банкрута та ліквідаційний баланс.


Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.06.2008 року затверджено вищезазначений звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "ВАРРАНТ" та припинено провадження у справі №43/342.


Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи (вчинення належних дій по виявленню активів та пасивів боржника, зокрема, виявлення ліквідатором кредиторів та дотримання їх процесуальних прав підчас розгляду їх грошових вимог, доведення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, доведення неможливості задоволення визначених ліквідатором вимог кредиторів з наслідками його ліквідації), висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11).


Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом; місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах. Абзац шостий статті 1 Закону України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній до внесення змін Законом України від 03.03.2005 року №2452-IV) визначає місцезнаходження юридичної особи як місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності-місцезнаходження іншого органу чи особи уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.


Господарський судом міста Києва розглянув справу за відсутності установчих документів боржника та достовірних доказів щодо його місцезнаходження, не встановив обставини наявності або відсутності підприємницької діяльності боржника на час порушення провадження у справі про банкрутство.


Звіт ліквідатора та поданий ним ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх заходів ліквідаційної процедури, повне вчинення ним дій по виявленню кредиторів та активів боржника, за результатом розгляду яких суд приймає рішення про можливість відновлення платоспроможності боржника або встановлює неможливість задоволення вимог конкретних кредиторів та приймає рішення про його ліквідацію та припинення провадження у справі.Відповідно до ст. 25 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вбачається, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.


Відповідно ст. 31 ГПК при реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та його кредиторів.Як вбачається з вимог ст. 25 Закону ліквідатор зобов'язаний вчинити всі можливі дії щодо з'ясування активу та пасиву боржника шляхом запитів до відповідних органів, у тому числі державної виконавчої служби, банківських установ, бюро технічної інвентаризації, реєстраційних відділень МВС України тощо.


Частиною 5 ст. 52 вказаного вище Закону передбачено особливий порядок виявлення кредиторів відсутнього боржника, відповідно до якого кредиторів боржника виявляє ліквідатор, який письмово повідомляє усіх відомих йому кредиторів про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом.


Як вбачається з матеріалів справи в порушення вимог ст. ст. 25, 52 ГПК України ліквідатором не було додано доказів письмового повідомлено про визнання боржника банкрутом всіх можливих кредиторів відсутнього боржника.


Господарським судом міста Києва в порушення вимог ст. ст. 33, 34, 43 ГПК України не надано належної оцінки зазначеним фактам.


Відповідно ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.


Отже, законодавцем передбачено обов’язковий перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із звітом ліквідатора та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів).


Судом першої інстанції неналежно досліджено здійснення ліквідатором передбачених чинним законодавством заходів з ліквідації боржника та виконання ним своїх обов’язків під час ліквідаційної процедури, у зв'язку з чим суд дійшов передчасного висновку про відповідність звіту ліквідатора вимогам Закону.


Ухвала суду першої інстанції про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу не містить аналізу звіту ліквідатора; не дає оцінки наявності (відсутності) необхідних додатків до звіту ліквідатора, зокрема, запитів до обслуговуючих боржника банківських установ, даних інвентаризації майна боржника, не встановлює переліку кредиторів, чиї вимоги виявились незадоволеними за наслідками проведеної ліквідаційної процедури; не мотивує висновків суду про необхідність ліквідації юридичної особи боржника.


Тобто, при винесенні оскаржуваної ухвали господарський суд не з’ясував дійсних обставин справи, прав і обов’язків учасників спірних правовідносин, що вплинуло на правильність застосування норм матеріального та процесуального права, чим порушення судами вимог ст. 43 ГПК України щодо повного, всебічного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності.


Статтею 1117 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.


Таким чином, враховуючи межі перегляду справи в суді касаційної інстанції, колегія суддів дійшла висновку про необхідність скасування оскаржуваної ухвали господарського суду першої інстанції з направленням справи на розгляд до суду першої інстанції.При новому розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, більш повно та всебічно перевірити дійсні обставини справи, дати належну оцінку зібраним по справі доказам, доводам та запереченням сторін та учасників провадження у даній справі і в залежності від встановленого та вимог закону постановити законне та обґрунтоване рішення.


Керуючись ст. ст. 32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. ст. 34, 43, 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд
П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва на ухвалу господарського суду міста Києва від 11.06.2008 року у справі №43/342 задовольнити частково.

2. Ухвалу господарського суду міста Києва від 11.06.2008 року у справі №43/342 скасувати.

3. Справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва.Головуючий О. Є. Короткевич


Судді Л. Й. Катеринчук


М. І. Хандурін


Судовий реєстр по справі 43/342

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
14952619 Ухвала 06.04.2011 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
14426540 Ухвала 17.02.2011 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
13670990 Ухвала 27.01.2011 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
12243908 Рішення 27.10.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
12044187 Ухвала 30.09.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
11165836 Ухвала 07.09.2010 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
7085235 Рішення 04.11.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
5676267 Ухвала 24.09.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6212009 Ухвала 25.08.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6245754 Ухвала 21.05.2009 Пасько М.В. Господарський суд м. Києва Господарське
6285215 Ухвала 23.03.2009 Митрохіна А.В. Господарський суд м. Києва Господарське
2625481 Постанова 16.12.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
2550912 Судовий наказ 27.11.2008 Зубченко І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2288953 Ухвала 31.10.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
2200472 Судовий наказ 20.10.2008 Зубченко І.В. Господарський суд Донецької області Господарське