Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 7/111-08

Дата ухвалення рішення:
16.12.2008
Зареєстровано:
05.01.2009
Cуддя:
Короткевич O.Є.
Оприлюднено:
05.01.2009
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Вищий господарський суд України
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


16 грудня 2008 р.

№ 7/111-08


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:


головуючого

Короткевича О.Є. (доповідач у справі)


суддів :

Катеринчук Л. Й., Хандуріна М.І.


розглянувши матеріали касаційної скарги

Приватного підприємства "Олександр"

на постанову

господарського суду Сумської області від 14.04.2008 року


у справі

№ 7/111-08


За заявою

Управління пенсійного фонду України в Сумському районі

До

Приватного підприємства "Олександр"


про

Банкрутство

За участю представників учасників судового провадження:


від заявника

Не з'явився

від боржника

Не з'явився

від скаржника

Не з'явивсяВ С Т А Н О В И В :


17.03.2008 року господарським судом Сумської області за заявою Управління пенсійного фонду України в Сумському районі порушено провадження у справі №7/111-08 про банкрутство Приватного підприємства "Олександр", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Приватного підприємства "Олександр".

Постановою господарського суду Сумської області від 14.04.2008 року (суддя Рижков М. Б.) в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визнано Приватне підприємство "Олександр" код 31917157 банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі №7/111-08, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Підгорного В. М. та покладено на нього виконання дій по ліквідації боржника відповідно до Закону та зобов'язано останього надати суду звіт про проведену роботу по ліквідації підприємства-банкрута та ліквідаційний баланс.

Не погоджуючись з прийнятим у справі судовим актом, Приватне підприємство "Олександр" у звернулася з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду про відкриття ліквідаційної процедури та визнання боржника Приватного підприємства "Олександр" банкрутом, з посиланням на порушення судом норм матеріального та процесуального права при винесені постанови та припинити провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Олександр".

Ухвалою Вищого господарського суду України від 20.10.2008 року прийнято касаційну скаргу Приватного підприємства "Олександр" на постанову господарського суду Сумської області від 14.04.2008 року до провадження та призначено скаргу до розгляду.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши у касаційному порядку постанови суду першої інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіривши застосування судом норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку, про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційної скарги, виходячи з наступного.

У даній справі судом першої інстанції порушено провадження та застосовано до боржника судову процедуру ліквідації на підставі ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі ст.41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно зі ст.ст. 4, 43 ГПК України судове рішення є законним та обґрунтованим лише у випадку всебічного повного та об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності у відповідності з нормами матеріального та процесуального права.

Відповідно ч. 1 ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. Отже, у контекст вказаної норми при розгляді справи за правилами ст. 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" предметом доказування є визнання місцезнаходження боржника –юридичної особи та факт відсутності керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням.

Постанова суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є за своєю правовою природою судовим рішенням, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 №11 із змінами на даний час).

За правилами статті 52 закону підстави для подання кредитором заяви про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника настають як у разі наявності будь-якої з ознак, передбачених цією статтею, так і вразі їх сукупності (з такими висновками погодився Верховний Суд України у постанові від 10.02.2004 №04/087).

В постанові господарський суд зазначив, що матеріалами справи підтверджується відсутність керівних органів боржника –юридичної особи за її місцезнаходженням, а також наявні інші ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника на день розгляду заяви про порушення справи про банкрутство боржника.

Проте даний висновок є передчасним, не ґрунтується на законодавстві та не підтверджується матеріали справи.

В рішеннях суду першої інстанції вданій справі взагалі не вказано докази та не викладено обставин, на підставі яких суд визнав Сумська обл., с. Сад, вул. 60 річчя Жовтня, 2/18 як адресу боржника Приватного підприємства "Олександр".

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах. Абзац шостий статті 1 Закону України" Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (у редакції чинній до внесення змін Законом України від 03.03.2005 року №2452-IV) визначає місцезнаходження юридичної особи як місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності-місцезнаходження іншого органу чи особи. Уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою.

Таким чином, нормами законодавства, чинними на час розгляду даної справи судом першої інстанції, передбачалося обов'язкове зазначення місцезнаходження юридичної особи в її установчих документах, а у разі, коли відбувалася зміна місцезнаходження, повинні були вноситись відповідні зміни до установчих документів та проводитись державна реєстрація цих змін.

Проте установчі документи Приватного підприємства "Олександр" в матеріалах справи відсутні, відповідно вони не досліджувались судом першої інстанції з метою з'ясування місцезнаходження боржника.

Відповідно до статті 16, 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців створюється Єдиного державного реєстру, який містить повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи; дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію; дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них.

Згідно вимог ч. ч. 1, 3 ст.18 вказаного Закону, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру , не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Вказаний Закон також визначає порядок внесення до Єдиного державного реєстру записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, які здійснюються держреєстратором (п.7 ст.19 Закону).

Колегія суддів Вищого господарського суду України зазначає, що, відповідно до вимог ст. 34 ГПК України, лише факт внесення відомостей про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням до реєстру може слугувати доказом відсутності боржника.

Виходячи з вимог ч.2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В матеріалах справи наявний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 17.12.2007 року (т. 1 а. с. 33 - 35) в якому зазначено місцезнаходження боржника, на вищезазначений факт суд уваги не звернув, чим порушив вимоги закону.

Господарський суд Сумської області розглянув справу за відсутності достовірних доказів щодо місцезнаходження боржника або відсутності останього за юридичною адресою, не зазначив на підставі яких доказів суд дійшов висновку про наявності або відсутності підприємницької діяльності боржника на час порушення провадження у справі про банкрутство.


На підставі викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що господарський суд Сумської області при прийнятті постанови про визнання відсутнього боржника банкрутом не дав оцінку та не з’ясував факт наявності чи відсутності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи боржника за її місцезнаходженням відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців ” та тому дійшов передчасного висновку про подальший розгляд справи за спрощеною процедурою шляхом визнання боржника банкрутом в порядку ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.


Відповідно до вимог ст.111-7 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (ч.1). Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази (ч.2).


В контексті викладеного, Колегія суддів Вищого господарського суду України, вважає за необхідне, постанову господарського Сумської області від 14.04.2008 року у справі №7/111-08 скасувати, справу передати на розгляд до господарського суду Сумської області.


При новому розгляді справи суду слід врахувати вище викладене, більш повно та всебічно перевірити дійсні обставини справи, дати належну оцінку зібраним по справі доказам, доводам та запереченням сторін та учасників провадження у даній справі і в залежності від встановленого та вимог закону постановити законне та обґрунтоване рішення.


Керуючись ст. ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. ст. 34, 43, 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, суд
П О С Т А Н О В И В :


1. Касаційну скаргу Приватного підприємства "Олександр" на постанову господарського суду Сумської області від 14.04.2008 року у справі №7/111-08 задовольнити частково.

2. Постанову господарського суду Сумської області від 14.04.2008 року у справі №7/111-08 скасувати.

3. Справу передати на розгляд до господарського суду Сумської області.
Головуючий О. Є. Короткевич


Судді Л. Й. Катеринчук


М. І. Хандурін
Судовий реєстр по справі 7/111-08

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
6530383 Постанова 03.11.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
4892618 Ухвала 02.10.2009 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
5408959 Постанова 19.05.2009 Терещенко О.І. Харківський апеляційний господарський суд Господарське
3041118 Ухвала 26.02.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
2943101 Ухвала 13.02.2009 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
2749079 Рішення 18.12.2008 Коваль Л.А. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2624965 Постанова 16.12.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
2540158 Ухвала 13.11.2008 Коваль Л.А. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2323100 Ухвала 11.11.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
2640352 Ухвала 24.10.2008 Коваль Л.А. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2235541 Ухвала 20.10.2008 Короткевич O.Є. Вищий господарський суд України Господарське
1542680 Постанова 14.04.2008 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
1511570 Ухвала 31.03.2008 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське
1464401 Ухвала 17.03.2008 Рижков М.Б. Господарський суд Сумської області Господарське