Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б15/341-08

Дата ухвалення рішення:
18.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Петренко Н.Е.
Оприлюднено:
24.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Дніпропетровської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

18.12.08р.


Справа № Б15/341-08


За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпром", м.Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпром", м.Дніпропетровськ,пров.Шевченка, 3

про визнання банкрутом


Суддя Петренко Н.Е.


Представники сторін:

від боржника - Зайцева К.Г., представник ТОВ "Метпром", довіреність №б/н від 08.12.08р.

за участю - Татаринова Ю.В., арбітражний керуючий


СУТЬ СПРАВИ:


Провадження у справі про банкрутство порушено ухвалою від 12.12.08р. в порядку ст. 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 18.12.08р. о 11:35.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю «Метпром»надійшла заява про роз’яснення ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.08 р. у справі № Б15/341-08.

Боржник у поданій заяві посилається на те, що в силу мораторію на задоволення вимог кредиторів йому заборонено виконувати грошові зобов’язання перед кредиторами, включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою, однак через колізію норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом»із Цивільним кодексом України, Законом України «Про заставу», Законом України «Про іпотеку»та Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна, можуть звернути стягнення на заставлене майно, в результаті чого вимоги таких кредиторів будуть задоволені з порушенням положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У зв’язку з цим боржник просить суд роз’яснити ухвалу від 12.12.08р. у справі № Б15/341-08 з питань, чи можуть його кредитори, включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), звертати стягнення на предмет застави (іпотеки) інакше як в межах визначеної Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»процедури та порядку задоволення вимог кредиторів, чи підлягають зупиненню виконання зобов’язань боржника і його майнових та інших поручителів перед кредиторами, чи зобов’язані органи державної виконавчої служби у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкротство ТОВ «Метпром»зупиняти виконавчі провадження у яких ТОВ «Метпром»і/або його майнові чи інші поручителі є боржниками, чи зумовлює введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до припинення провадження у справі про банкрутство неможливість проведення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, державної реєстрації транспортних засобів та перерахування акцій, які належать боржнику та його майновим поручителям за наслідками звернення на них стягнення як на заставлене майно і чи перешкоджає введення мораторію на задоволення вимог кредиторів розпорядженню переданими в заставу товарами у обороті в оперативно-господарській діяльності боржника за умови збереження у його власності аналогічних товарів на суму не нижче вартості заставлених товарів в обороті і дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Про роз’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Згідно до ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»мораторій на задоволення вимог кредиторів передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів). Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство

Пунктом 1.2. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які застосовуються судом з огляду на приписи п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про судоустрій України», господарські суди мають враховувати, що встановлення в Законі особливого порядку задоволення майнових вимог кредиторів не припускає задоволення цих вимог в індивідуальному порядку (оскільки статтею 12 Закону передбачено введення мораторію на задоволення вимог кредиторів одночасно з порушенням провадження у справі), а спрямоване на забезпечення визначеності об’єму його майна протягом усієї процедури банкрутства, створення необхідних умов як для подолання неплатоспроможності боржника, так і для більш повного задоволення вимог кредиторів, що проявляється у забезпеченні усіх кредиторів рівними правовими можливостями при задоволенні їх вимог, реалізації їх прав і законних інтересів, забезпеченні конституційного принципу рівності усіх перед законом, у тому числі й в умовах, коли майна боржника недостатньо для повного задоволення усіх вимог кредиторів. За таких умов у справі про банкрутство вирішується завдання справедливого і пропорційного розподілу серед кредиторів майнової (конкурсної) маси боржника. Отже, господарські суди не повинні допускати під час провадження у справі про банкрутство індивідуального задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника, яке входить до конкурсної маси, як такого, що порушує права і законні інтереси інших кредиторів та учасників провадження у справі про банкрутство і суперечить встановленому законом спеціальному регулюванню.

Отже, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів боржник в силу законодавчих приписів зупиняє виконання своїх грошових зобов’язань перед кредиторами, а тому таке невиконання не може бути підставою для звернення такими кредиторами стягнення на майно боржника чи третіх осіб, які виступають майновими поручителями боржника перед його кредиторами, і не може бути підставою для задоволення вимог кредиторів до боржника майновими та іншими поручителями останнього.Частиною 6 статті 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»визначено вичерпний перелік вимог кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, до яких віднесено виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, задоволення вимог кредиторів керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

Відповідно до аб. 4 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

Встановлена ч. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»заборона стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження»зобов’язує органи державної виконавчої служби та їх державних виконавців обов’язково зупиняти виконавчі провадженні у випадку порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), та одночасно скасовувати вжиті у вказаних виконавчих провадженнях заходи у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямовані на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів, які при неможливості здійснення виконавчого провадження одночасно можуть перешкоджати задоволенню вимог кредиторів в межах провадження у справі про банкротство.

Відповідно до п. 5.7. Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.04р. № 04-5/1193 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»в силу мораторію припиняється дія будь-яких заходів, спрямованих на забезпечення виконання грошових зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Оскільки про введення мораторію господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство, в цій же ухвалі суду слід зазначати і про такий наслідок введення мораторію, як звільнення активів боржника від податкової застави.

Таким чином, з моменту введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до його припинення не допускається звернення кредиторами стягнення на заставлене майно боржника та його майнових поручителів, яким забезпечуються вимоги кредиторів до боржника, із подальшим переходом права власності на заставлене майно боржника і його майнових поручителів внаслідок такого звернення стягнення, не допускається задоволення вимог кредиторів боржником, його майновими та іншими поручителями, крім виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, усі виконавчі провадження, боржником у яких є ТОВ «Метпром», його майнові або інші поручителі, крім стягнення заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, незалежно від часу їх відкриття, за винятком стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника), підлягають обов’язковому зупиненню.

Згідно до ст. 43 Закону України «Про заставу»у разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов’язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

Встановлюючи вимоги до діяльності боржника в межах процедури розпорядження його майном або процедури санації, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»не забороняє боржнику здійснювати оперативно-господарську діяльність, оскільки заборона такої діяльності фактично унеможливлює відновлення платоспроможності боржника, та визначає випадки, при яких окремі господарські операції обмежуються чи підлягають додатковому погодженню, у зв’язку з цим боржник має право здійснювати оперативно-господарську діяльність і розпоряджатися заставленими товарами в обороті, при цьому додатково дотримуючись вимог ст. 43 Закону України «Про заставу».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 86, 89 ГПК України, господарський суд, -


УХВАЛИВ:


Роз’яснити ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.08р. у справі № Б15/341-08 наступним чином:

–після порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Метпром»кредитори ТОВ «Метпром», включаючи тих, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), у тому числі Закрите акціонерне товариство комерційний банк «Кредит-Дніпро»(ідентифікаційний код 14352406, м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17), Відкрите акціонерне товариство «Акціонерно–комерційний банк «Капітал»(ідентифікаційний код 13486837, м.Донецьк, вул.Артема, 63), не можуть звертати стягнення на майно і майнові права ТОВ «Метром»та його майнових поручителів, які перебувають в заставі (іпотеці) і забезпечують вимоги кредиторів, а також інше майно ТОВ «Метпром», включаючи належні ТОВ «Метпром» товари в обороті (труби сталеві) загальною кількістю 2175,787 т, прості іменні акції ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ»код ЄДРПОУ 30926951 у кількості 31433 штук, транспорті засоби автомобіль KIA Clarus 2.1 I держазнак АЕ6864АС і автомобіль ДЄУ СЕНС держзнак АЕ1516АК, належне майновому поручителю Вайнштейну Олександру Давидовичу (49000, м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 83, кв. 91, ІПН 2148927370) нерухоме майно –квартиру, що розташована за адресою м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 83 (житловий будинок літ. Б-4), кв. 91, яка складається з 1 - тамбур, 2 - коридор, 3 - вб. шафа, 4 - санвузол, 5 - кухня, 6 - вітальня, 7 - коридор, 8, 9 - житлові, 10 - вб. шафа, І, ІІ –балкон, належне майновому поручителю Товариству з обмеженою відповідальністю «Контакт»(ідентифікаційний код 31008916, 49000, м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 113) нерухоме майно –нежитлові приміщення, що розташовані в житловому будинку літ. А-5, 6, а - 1 –прибудова на першому поверсі приміщення №92 поз. 1-15 загальною площею 321,8 кв.м., у підвалі приміщення VІІ поз.1 - 23 загальною площею 268,5 кв.м., сходова клітина поз.І - 1 площею 3,8 кв.м., ганки а, а, а2, які знаходяться за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 113; у тому числі шляхом набуття кредиторами такого майна і майнових прав у свою власність чи його відчуження на користь третіх осіб, відступлення прав кредитора і заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб, реалізувати інші права заставодержателя (іпотекодержателя) відносно вказаного майна, включаючи перевірку наявності, стану, умов збереження і використання заставленого майна, його вилучення і передачу на зберігання третім особам тощо, а також задовольняти свої вимоги на підставі виконавчих документів у примусовому порядку інакше як в межах визначеної Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»процедури та порядку задоволення вимог кредиторів;

–у зв’язку із введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів обов’язковому зупиненню підлягає виконання ТОВ «Метпром»та його майновими поручителями (включаючи Вайнштейна Олександра Давидовича (49000, м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 83, кв. 91, ІПН 2148927370), Товариство з обмеженою відповідальністю «Контакт»(ідентифікаційний код 31008916, 49000, м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 113), та іншими поручителями зобов’язань ТОВ «Метпром»перед його кредиторами, включаючи тих кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), крім задоволення вимог про виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди;

–у зв’язку із порушенням провадження у справі про банкротство ТОВ «Метпром»органи державної виконавчої служби та відповідні державні виконавці зобов’язані зупиняти виконавчі провадження з примусового виконання виконавчих документів, у яких ТОВ «Метпром»і/або його майнові та інші поручителі є боржниками, пов’язаних із задоволенням будь-яких вимог кредиторів (включаючи вжиття заходів забезпечення таких вимог інакше як в межах процедури банкрутства ТОВ «Метпром») до ТОВ «Метпром», крім вимог щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, авторської винагороди, із одночасним скасовуванням вжитих у вказаних виконавчих провадженнях заходів у вигляді арешту із вилученням і передачею майна на зберігання третім особам чи без такого, спрямованих на забезпечення примусового виконання відповідних виконавчих документів;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до припинення провадження у справі про банкротство зумовлює неможливість за наслідками звернення стягнення на заставлене майно ТОВ «Метпром»і/або його майнових поручителів проведення державної реєстрації переходу права власності на належні майновому поручителю Вайнштейну Олександру Давидовичу і майновому поручителю ТОВ «Контакт»об’єкти нерухомого майна, вказані вище; неможливість проведення державної реєстрації (перереєстрації) належних ТОВ «Метпром»транспортних засобів, перерахованих вище; неможливість переходу права власності у будь-який спосіб (перерахування, переміщення, списання, переказ тощо) на належні ТОВ «Метпром»31433 штук простих іменних акцій ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ»будь-яким іншим особам;

–введення мораторію на задоволення вимог кредиторів не перешкоджає розпорядженню боржником переданими в заставу товарами у обороті в оперативно-господарській діяльності боржника за умови збереження у власності ТОВ «Метпром»аналогічних товарів на суму не нижче вартості заставлених товарів в обороті і дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала оскарженню не підлягає.


Суддя


Н.Е. ПетренкоСудовий реєстр по справі Б15/341-08

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
12721271 Ухвала 30.11.2010 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
12151757 Постанова 09.11.2010 Куліш Раїса Федорівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
12151761 Постанова 09.11.2010 Куліш Раїса Федорівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
12151765 Постанова 09.11.2010 Куліш Раїса Федорівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
11201418 Ухвала 14.09.2010 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
10275403 Ухвала 22.06.2010 Ткаченко Н.Г. Вищий господарський суд України Господарське
9976274 Ухвала 28.05.2010 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
9352544 Ухвала 26.04.2010 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
8981782 Ухвала 12.04.2010 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
8966646 Ухвала 09.04.2010 Куліш Раїса Федорівна Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
8217112 Ухвала 10.03.2010 Яценко О.В. Вищий господарський суд України Господарське
8210971 Ухвала 15.02.2010 Яценко О.В. Вищий господарський суд України Господарське
7415705 Ухвала 28.12.2009 Яценко О.В. Вищий господарський суд України Господарське
6451699 Ухвала 21.10.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
4889535 Ухвала 28.08.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
4890427 Ухвала 28.08.2009 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
4120458 Ухвала 13.07.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3939409 Ухвала 22.06.2009 Куліш Р.Ф. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
3731011 Ухвала 15.05.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
3401630 Ухвала 07.04.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3086563 Постанова 24.02.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3298781 Ухвала 24.02.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
3086549 Ухвала 07.02.2009 Хандурін М.І. Вищий господарський суд України Господарське
2993552 Ухвала 03.02.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2866585 Ухвала 23.01.2009 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2792897 Ухвала 12.01.2009 Куліш Р.Ф. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
2560237 Ухвала 18.12.2008 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2560238 Ухвала 18.12.2008 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2560239 Ухвала 18.12.2008 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
2560225 Ухвала 12.12.2008 Петренко Н.Е. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське