Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 02-08/607

Дата ухвалення рішення:
10.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
24.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

У Х В А Л А


"10" грудня 2008 р. № 02-08/607


Суддя господарського суду Кіровоградської області Коваленко Н.М., розглянувши заяву

кредитора - приватного підприємства “Соптсервіс”, 25014, м. Кіровоград, вул. Промислова, 1, кв. 56,

до боржника - товариства з обмеженою відповідальністю “Кіровоград-ВДМ”, 25000, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А,

про порушення справи про банкрутство, -


ВСТАНОВИВ:


До господарського суду 08.12.2008 року надійшла заява кредитора - приватного підприємства “Соптсервіс” про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Кіровоград-ВДМ”, оскільки останній не виконує зобов'язання за договором № 5/11-07 від 05.11.2007 року про надання послуг на переробку давальницької сировини та договором № 04/11-07 від 01.11.2007 року. 30.01.2008 року кредитор звернувся до боржника з претензією № 1/01-08 від 30.01.2008 року з вимогою сплатити заборгованість за вказаними угодами в загальній сумі 15 210 113, 14 грн. 29.02.2008 року боржник у відповіді на претензію № 1/01-08 від 30.01.2008 року зазначив, що вказана претензія розглянута і вимоги кредитора визнані повністю в сумі 15 210 113, 14 грн. Однак в зв'язку зі скрутним матеріальним становищем та відсутністю коштів задовольнити її в найближчий час боржник не маємо можливості, але зобов'язується в строк до 20.03.2008 року погасити вищевказану заборгованість.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі-Закон) суд порушує справу про банкрутство, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Відповідно до ст. 1 Закону безспірні вимоги кредиторів – це вимоги кредиторів, визнані боржником, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

У вирішенні питання про наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство господарські суди мають брати до уваги вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, у тому числі щодо виплати заробітної плати, а також зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). При цьому такі вимоги мають бути:

- грошовими, тобто стосуватися стягнення з боржника грошових коштів, а не витребування майна;

- безспірними;

- не задоволеними боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

- сукупно складати не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна, зокрема, містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання.

Заява кредитора - приватного підприємства “Соптсервіс” не містить викладу обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання.

Відповідно до ст. 8 ГПК України якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.

Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України.

Неплатоспроможність боржника - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Наявність відповіді на претензію є доказом, що підтверджує наявність безспірних вимог кредитора до боржника при цьому відсутнє будь-яке документальне підтвердження неплатоспроможності боржника. В даному випадку таким доказом є платіжна вимога-доручення, тощо, на підставі якої здійснюється списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання.

Тому, на підставі ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 7, абз. 3 ч. 1 ст. 9 Закону, ст. 4-1, п. 3 ч. 1 ст. 63 ГПК України, заява кредитора і додані до неї документи підлягають поверненню без розгляду, а сплачені ініціюючим кредитором при подані заяви до суду державне мито в сумі 85, 00 грн. та 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають поверненню кредитору на підставі ст. 47 ГПК України, п. 1 ч. 1 ст. 8 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21.01.1993 року № 7-93, п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року № 1258.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 6, 7, 9 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 63, 86 Господарського процесуального кодексу України, суддя ,-


УХВАЛИВ:


Заяву приватного підприємства “Соптсервіс” про порушення справи про банкрутство щодо товариства з обмеженою відповідальністю “Кіровоград-ВДМ” та додані до неї документи повернути без розгляду.

Повернути приватному підприємству “Соптсервіс” із Державного бюджету 85, 00 грн. державного мита, сплаченого квитанцією № ПН146 від 08.12.2008 року, та 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплачених квитанцією № ПН148 від 08.12.2008 року (вказані квитанції повертаються кредитору разом із заявою та доданими до неї документами).

Довідки видати.


Суддя Н.М. Коваленко