Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5/158б

Дата ухвалення рішення:
04.07.2006
Зареєстровано:
12.07.2006
Cуддя:
Діброва Г.І.
Оприлюднено:
29.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Донецький апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України


27.06.2006 р. справа № 5/158б

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:

суддів

Діброви Г.І.

Бондаревої Г.Г. , Москальової І.В.
за участю

представників сторін:

від кредитора:

Не з'явився;

від боржника:

Рудик Ю.О. (довіреність №17/39Д від 01.09.2005р.)


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Відкритого акціонерного товариства «Донецький металургійний завод», м. Донецьк


на ухвалу господарського суду


Донецької області в частині прийняття мір по забезпеченню вимог кредиторів

від

08.08.2005 року

у справі

№ 5/158б (суддя Чорненька І.К.)

за заявою

Приватного підприємства «Меркурій», м. Донецьк

до боржника


Відкритого акціонерного товариства «Донецький металургійний завод», м. Донецьк

про

банкрутство


В С Т А Н О В И В:


Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод», м. Донецьк, звернулося з апеляційною скаргою до Донецького апеляційного господарського суду на ухвалу господарського суду Донецької області від 08.08.05р. по справі №5/158б, в частині прийняття мір по забезпеченню вимог кредиторів.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 29.09.2005р. клопотання боржника про відновлення процесуального строку подання апеляційної скарги залишено без задоволення.


Постановою Вищого господарського суду України від 07.02.2006 року, скасовано ухвалу Донецького апеляційного господарського суду від 29.09.2005 року про відмову ВАТ «Донецький металургійний завод»у задоволенні клопотання про відновлення пропущеного процесуального строку та справа направлена на розгляд Донецькому апеляційному господарському суду.


Апеляційна скарга прийнята до розгляду Донецьким апеляційним господарським судом, 03.04.2006р. порушено апеляційне провадження та відновлений строк для подання апеляційної скарги.


Розпорядженням заступника голови Донецького апеляційного господарського суду змінена колегія суддів для розгляду апеляційної скарги.


Ухвалою господарського суду Донецької області від 08.08.2006р. (суддя Чорненька І.К.) порушена справа №5/158б про банкрутство ВАТ «Донецький металургійний завод»та п. 7 вжиті заходи по забезпеченню вимог кредиторів, а саме: заборонено посадовим особам боржника або власника майна боржника чи уповноваженого ним органу або іншим особам укладати угоди про відчуження майна (цінних паперів). Заборонено власнику майна або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо ліквідації чи реорганізації юридичної особи боржника.


Боржник, Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод», м. Донецьк вважає, що п.7 ухвали господарського суду від 08.08.2005р. щодо вжиття заходів по забезпеченню вимог кредиторів порушує його законні права та інтереси. Тому він звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить Донецький апеляційний господарський суд ухвалу господарського суду Донецької області від 08.08.2005 року скасувати в частині прийняття мір по забезпеченню вимог кредиторів.


Кредитор до судового засідання не з'явився, про причину неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Судова колегія Донецького апеляційного господарського суду вважає за необхідне розглянути апеляційну скаргу, оскільки для з’ясування фактичних обставин справи достатньо матеріалів, що знаходяться в матеріалах справи №5/158Б, та наданих представником боржника пояснень.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду у відповідності до ст.ст. 28-29 Закону Україну “Про судоустрій” та ст.101 ГПК України на підставі встановлених фактичних обставин переглядає матеріали господарської справи та викладені в скарзі доводи щодо застосування судом при розгляді справи норм матеріального та процесуального права, що мають значення для справи.

Відповідно до ст.129 Конституції України, ч.4 ст.9 Закону України “Про судоустрій в Україні”, ст.ст. 44,811 Господарського процесуального кодексу України був здійснений запис судового засідання за допомогою засобів технічної фіксації.

Відповідно до статті 101 Господарського процесуального кодексу України у процесі розгляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі доказами повторно розглядає справу.

Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість ухвали місцевого господарського суду у повному обсязі і в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.

Заслухавши пояснення представника боржника, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів справи, ухвалою господарського суду Донецької області від 08.08.2005р. за заявою Приватного підприємства «Меркурій», м. Донецьк, порушено справу про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Донецький металургійний завод».

Вказаною ухвалою господарський суд ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів та вжив заходи по забезпеченню вимог кредиторів, а саме: заборонив посадовим особам боржника або власнику майна боржника чи уповноваженому ним органу, або іншим особам укладати угоди про відчуження майна (цінних паперів), заборонив власнику майна або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо ліквідації чи реорганізації юридичної особи боржника.

Боржник вважає, що вказані вимоги господарського суду порушують його законні права та інтереси.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази, вислухавши пояснення боржника, судова колегія дійшла висновку, що:

Згідно з п.4 ст. 129 Конституції України, ст.ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до п. 6. ст. 14 Закону України «Про судоустрій України»- суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього переконання, що ґрунтується на вимогах закону.

Згідно із частиною 1 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»господарський суд за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою має право вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів, в тому числі передбачені ст. 67 ГПК України.

У виборі заходів забезпечення, суду слід враховувати, що такі заходи не повинні унеможливлювати оперативно-господарську діяльність боржника, тобто не мати характеру повної заборони на здійснення перерахування коштів, передачу майна, укладення угод, необхідних для провадження такої діяльності.

При накладенні арешту на майно чи забороні розпорядження майном господарському суду слід зазначати, щодо якого конкретного майна вживаються заходи забезпечення та які саме дії забороняється вчиняти органам управління боржника.

Згідно із Цивільним кодексом України майном є відокремлені речі, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки, господарський суд своєю ухвалою фактично зробив неможливим здійснення оперативно-господарської діяльності боржником.

Господарський суд Донецької області помилково, всупереч вимогам ч. 2 п. 1 ст. 12, ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»заборонив посадовим особам боржника укладати угоди щодо відчуження майна (цінних паперів), не зазначивши обов'язкову умову: «без згоди арбітражного керуючого (розпорядника майна)», який у випадку застосування таких мір забезпечення позову повинен бути призначений ухвалою про порушення провадження по справі, як передбачено вимогами Закону.

За таких обставин, ухвала господарського суду Донецької області від 08.08.2005року у справі №5/158Б підлягає частковому скасуванню, а апеляційна скарга – задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1, 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 99, 101, 102, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства «Донецький металургійний завод», м. Донецьк на ухвалу господарського суду Донецької області від 08.08.2005року у справі №5/158Б –задовольнити частково.

Ухвалу господарського суду Донецької області про порушення справи про банкрутство від 08.08.2005року у справі №5/158Б в частині вжиття заходів по забезпеченню позову скасувати частково, в частині заборони посадовим особам боржника укладати угоди щодо відчуження майна (цінних паперів).

Справу №№5/158Б направити на розгляд до господарського суду Донецької області.


Головуючий Г.І. Діброва


Судді: Г.Г. Бондарева


І.В. Москальова


Надрук. 5 прим.

1 –кредитору.,

2 –боржнику.,

3 –у справу,

4 –ДАГС;

5 –ГС Дон.обл.

Богомолова Ю.І.


Судовий реєстр по справі 5/158б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
18826123 Ухвала 20.09.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
18715345 Ухвала 05.09.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
18192542 Ухвала 22.08.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
16107500 Ухвала 02.06.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
13833252 Ухвала 15.02.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
13381321 Постанова 22.12.2010 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
12554065 Ухвала 30.11.2010 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
11792900 Ухвала 11.10.2010 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
11515309 Ухвала 04.10.2010 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
10393631 Ухвала 14.07.2010 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
5570988 Ухвала 17.08.2009 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2898337 Ухвала 28.01.2009 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2433787 Постанова 20.11.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2372084 Ухвала 12.11.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2491583 Постанова 15.09.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2491582 Ухвала 02.07.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
1529460 Ухвала 03.04.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
1307429 Ухвала 28.01.2008 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1141399 Ухвала 20.11.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1076294 Ухвала 29.10.2007 Плотніцький Б.Д. Господарський суд Донецької області Господарське
1017126 Ухвала 12.09.2007 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
864869 Ухвала 31.07.2007 Величко Н.Л. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
813549 Постанова 23.07.2007 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
776683 Ухвала 09.07.2007 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
639221 Ухвала 14.05.2007 Соломатiн В.Д. Господарський суд Чернігівської області Господарське
514097 Постанова 16.02.2007 Соломатiн В.Д. Господарський суд Чернігівської області Господарське
384185 Ухвала 23.01.2007 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
170741 Постанова 26.09.2006 Панова I.Ю. Вищий господарський суд України Господарське
121350 Ухвала 11.09.2006 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
95607 Ухвала 30.08.2006 Соломатiн В.Д. Господарський суд Чернігівської області Господарське
25596 Постанова 04.07.2006 Діброва Г.І. Донецький апеляційний господарський суд Господарське