Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 04-05/5/86-9б

Дата ухвалення рішення:
02.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Чорненька І.К.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Донецької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО БАНКРУТСТВО

02.12.08р. № 04-05/5/86-9б

Суддя господарського суду Донецької області Чорненька І.К.


Розглянувши матеріали за заявою боржника Відкритого акціонерного товариства „ДОНЕЦЬКГРАНІТ”, м. Донецьк

про банкрутство


ВСТАНОВИВ:


27.11.2008р. господарському суду Донецької області надана заява про порушення справи про банкрутство Відкритого акціонерного товариства „ДОНЕЦЬКГРАНІТ”, м. Донецьк, на підставі ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В обгрунтування наданої заяви боржник посилається на наявність кредиторської заборгованості у розмірі 693,7тис.грн., та наявність активів боржника на суму 6,2тис.грн.


Надана суду заява підлягає поверненню без розгляду з наступних підстав:


Ч. 1 ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачає: “Якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. У разі виявлення обставин, зазначених у абзаці першому цієї частини, після прийняття рішення про ліквідацію до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) заява про порушення справи про банкрутство подається власником майна боржника (уповноваженою ним особою).”

Заява боржника відповідно до вимог ст. 7 Закону повинна містити відомості, передбачені ч. 1, а саме:

найменування господарського суду, до якого подається заява;

найменування (прізвище, ім'я та по батькові) боржника, його поштову адресу;

найменування кредитора, його поштову адресу, якщо кредитором є юридична особа, якщо кредитор - фізична особа, в заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, а також місце його проживання;

номер (код), що ідентифікує кредитора як платника податків і зборів (обов'язкових платежів);

виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання;

перелік документів, що додаються до заяви.


В наданій суду заяві відсутні відомості щодо:

- найменування кредиторів, їх поштової адреси; коду, що ідентифікує кредиторів як платника податків;

- суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені) (порушені норми ч. 1 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).


Окрім того, відовідно до приписів ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”: до заяви боржника додаються докази недостатності майна для задоволення вимог кредиторів: баланс підприємства, матеріали інвентаризації; перелік кредиторів і дебіторів; документи, що підтверджують наявність кредиторської заборгованості, аудиторський висновок, довідка обслуговуючого банку про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках боржника. До заяви боржника обов’язково додаються його установчі документи.


До заяви Відкритого акціонерного товариства „ДОНЕЦЬКГРАНІТ”, м. Донецьк не надані:

- аудиторський висновок незалежного експерта;

- матеріали інвентаризації;

- перелік кредиторів, їх поштові адреси;

- перелік дебіторів;

- документи, які підтверджують наявність кредиторської заборгованості, яка вказана в заяві, дата виникнення зобов’язань, строк їх сплати;

- довідка обслуговуючого банку про наявність або відсутність грошових коштів на рахунках боржника.


Суб'єкт підприємницької діяльності - це зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа.

Згідно із ст. 5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”: “Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.”

Відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток (відповідно до ст. 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”).

В наданій суду заяві відсутні відомості та не надані відповідні документи, які підтверджують включення боржника до ЄДР станом на день подання заяви до суду – 27.11.2008р.


Ч.1 ст. 9 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачає: “Суддя не пізніше п'яти днів з дня надходження повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, про що виносить ухвалу, якщо: у заяві не вказано повне найменування сторін, їх поштову адресу та інші відомості, перелічені в статті 7 цього Закону; з інших підстав, передбачених статтею 63 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), з урахуванням вимог цього Закону.”

Враховуючи, що в наданій заяві не вказані усі відомості перелічені в статті 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та не надані необхідні документи, передбачені ст.ст. 7, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд дійшов висновку, що заява Відкритого акціонерного товариства „ДОНЕЦЬКГРАНІТ”, м. Донецьк про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи підлягає поверненню без розгляду.

Керуючись ст. 7, ст. 9, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 5, 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, суд, -


УХВАЛИВ:


Заяву Відкритого акціонерного товариства „ДОНЕЦЬКГРАНІТ”, м. Донецьк про порушення справи про банкрутство повернути без розгляду.


Додаток: заява з доданими документами на 24 аркушах.Суддя Чорненька І.К.Вик. Петрова Л.Є. тел. 305-67-79

Надруковано примірників - 2 :

1 - господарському суду Донецької області,

1 - сторонам,Судовий реєстр по справі 04-05/5/86-9б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
18118232 Ухвала 17.08.2011 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське
2558210 Ухвала 02.12.2008 Чорненька І.К. Господарський суд Донецької області Господарське