Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5020-5/594

Дата ухвалення рішення:
08.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Євдокимов І.В.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"08" грудня 2008 р.

справа № 5020-5/594


за заявою Управління пенсійного фонду в Нахімовському районі міста Севастополя

(99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)

до боржника Приватного підприємства „Кримтехпостач”

(99022 м. Севастополь, вул. Горпишенка, 41)

про визнання боржника банкрутом


Суддя Євдокимов І.В.

Представники :

Кредитор –не з’явився,

Боржник: не з’явився;


СУТЬ СПОРУ:

УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя звернулось в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Приватного підприємства „Кримтехпостач”.

20.11.2008 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „Кримтехпостач”.

Кредитор у судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Боржник у судове засідання не з’явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення ініціюючого кредитора, судВ С Т А Н О В И В :

Приватне підприємство „Кримтехпостач” (далі –ПП „Кримтехпостач”) зареєстроване Нахімовською районною державною адміністрацією як суб’єкт підприємницької діяльності 10.10.2001. Юридична адреса: 99022 м. Севастополь, вул. Горпишенка, 41.

ПП „Кримтехпостач” зареєстровано в якості платника страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України в Нахімовському районі м. Севастополя з 11.10.2001.

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” платниками страхових внесків підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Розділом 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України встановлено, що страхові внески нараховуються незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також незалежно від того, чи були зазначені суми фактично виплачені після їх нарахування до сплати. Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

В наданих ПП „Кримтехпостач” розрахунках сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування сума по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за січень 2006 рік склала 254,16 грн.

В рахунок сплати заборгованості від підприємства надійшло 200,22 грн.

Відповідно до статті 106 Закону України № 1058-IV від 09.07.2003 суми страхових внесків, своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Згідно з п. 8.1 ч. 8 Інструкції своєчасно несплачені страхові внески визнані недоїмкою.

На виконання статті 106 Закону України № 1058-IV від 09.07.2003 позивачем на юридичну адресу відповідача направлена вимога про сплату недоїмки № Ю-189 від 02.03.2006 на суму 53,94 грн. Вимога № Ю-189 від 02.03.2006 платником не узгоджена (повернення поштової кореспонденції за відсутністю адресата).

У зв’язку з тим, що в добровільному порядку ПП „Кримтехпостач” суму нарахованих штрафних санкцій не сплачувало, УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя до господарського суду м. Севастополя була подана позовна заява про стягнення суми штрафних санкцій.

Постановою господарського суду м. Севастополя від 02.11.2006 по справі № 20-11/233 позовні вимоги УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя задоволені повністю.

04.12.2006 господарським судом м. Севастополя виданий виконавчий лист про примусове виконання рішення суду.

Вказаний виконавчий лист суду УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя був направлений до ВДВС Нахімовського РУЮ в м. Севастополі для примусового виконання.

Постановою державного виконавця ВДВС в Нахімовського РУЮ в м. Севастополі від 25.04.2007 відкрите виконавче провадження. В рахунок погашення по виконавчому листу грошових коштів не надходило.

Строк сплати боргу у розмірі 53,94 грн. –20.06.2006, заборгованість не сплачується понад трьох місяців.

Заборгованість згідно постанові господарського суду м. Севастополя від 02.11.2006 не погашена.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Згідно акту ВДВС Нахімовського РУЮ в м. Севастополі від 07.06.2007 була проведена перевірка ПП „Кримтехпостач” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ПП „Кримтехпостач” неможливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює.

За даними БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 778 від 15.02.2008 право власності на нерухоме майно ПП „Кримтехпостач” не зареєстровано.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ПП „Кримтехпостач” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.

Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд


П О С Т А Н О В И В :


1. Визнати Приватне підприємство „Кримтехпостач” (99022 м. Севастополь, вул. Горпишенка, 41, код ЕДРПОУ 31709886) банкрутом.


2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

Встановити строк ліквідації до 12.03.2009.


3. Призначити ліквідатором Приватного підприємства „Кримтехпостач” (99022 м. Севастополь, вул. Горпишенка, 41, код ЕДРПОУ 31709886) УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.


4. Зобов’язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 12.03.2009 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.


5. Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).Суддя І.В. Євдокимов


Розсилка:

1. УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя (99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)

2. ПП „Кримтехпостач” (99022 м. Севастополь, вул. Горпишенка, 41)

3. Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

4. Державному реєстратору в Нахімовському районі м. Севастополя (99001 м. Севастополь, вул. Р. Люксембург, 50)

5. справа

6. нарядСудовий реєстр по справі 5020-5/594

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3822142 Ухвала 03.06.2009 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське
2557211 Постанова 08.12.2008 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське