Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 5020-5/588

Дата ухвалення рішення:
04.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Євдокимов І.В.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"04" грудня 2008 р.

справа № 5020-5/588


За заявою Прокурора Нахімовського району м. Севастополя (99011 м. Севастополь, вул. Робоча, 18) в інтересах держави в особі Управління пенсійного фонду в Нахімовському районі міста Севастополя

(99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)

до боржника Приватного підприємства „Одіссея”

( 99023 м. Севастополь, вул. Клубнічна, 36)

про визнання боржника банкрутом


Суддя Євдокимов І.В.


Представники :

Прокурор - Шульга Антон Миколайович, посвідчення № 574 від 18.11.08, Прокуратура м.Севастополя;

Кредитор - Полоса Ірина Володимирівна, юристконсульт, довіреність № 7 від 10.01.08, Управління Пенсійного фонду України у Нахімовському районі м. Севастополя;

Боржник - не з’явився, ПП "Одіссея";


СУТЬ СПОРУ:

Прокурор Нахімовського району міста Севастополя в інтересах держави в особі УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя звернулось в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Приватного підприємства „Одіссея”.

18.11.2008 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „Одіссея”.

Боржник у судове засідання не з’явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення прокурора, ініціюючого кредитора, кредитора, суд


В С Т А Н О В И В :

Відповідно до п. 2 ст. 121 Конституції України на органи прокуратури покладається представництво інтересів держави у випадках, передбачених законом.

Стаття 2 Господарського процесуального кодексу України передбачає право звернення прокурора в господарський суд в інтересах держави.

ПП „Одіссея” зареєстроване Нахімовською районною державною адміністрацією як суб’єкт підприємницької діяльності 27.09.2001. Юридична адреса: 99023 м. Севастополь, вул. Клубнічна, 36.

ПП „Одіссея” зареєстровано в якості платника страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України в Нахімовському районі м. Севастополя з 01.10.2001.

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” платниками страхових внесків підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Розділом 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України встановлено, що страхові внески нараховуються незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також незалежно від того, чи були зазначені суми фактично виплачені після їх нарахування до сплати. Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

В наданих боржником розрахунках страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування сума по сплаті внесків за квітень, вересень 2005 року склала 311,96 грн.

В рахунок оплати заборгованості від боржника надійшли грошові кошти в розмірі 9,28 грн.

Відповідно до вимог ст. 106 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій. Про нарахування пені та накладення штрафів, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, виносять рішення, які протягом трьох робочих днів із дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій. Суми пені та штрафів, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, підлягають сплаті страхувальником, банком чи організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення.

На виконання вимог ст. 106 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя на адресу боржника направлені вимоги № 365-Ю від 25.10.2005 на суму 0,99 грн. , передано на виконання у ВДВС Нахімовського РУЮ м. Севастополя.

№ Ю-92 У від 08.08.2006 на суму 303,67 грн., передано на виконання у ВДВС Нахімовського РУЮ м. Севастополя 09.08.2006. Ухвала про відкриття виконавчого провадження від 26.02.2008.

На підставі рішення № 119-Ю від 17.03.2008 до підприємства застосована штрафна санкція в сумі 38,13 грн., та нарахована пеня в розмірі 5,72 грн. вказане рішення платником не узгоджено.

Заборгованість по внесках з невиплаченої заробітної плати складає 979,00 грн.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Співробітниками УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя була проведена перевірка ПП „Одіссея” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ПП „Одіссея” не можливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює.

За даними БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 2785 від 27.05.2008, ДАІ УМВС України в м. Севастополі вих. № 15/9734 від 19.06.2008 право власності на нерухоме майно, автотранспортні засоби за ПП „Одіссея” не зареєстровано.

Відповідно до інформації Севастопольської міської філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” за ПП „Одіссея” земельні ділянки у користуванні (власності) відповідно до вимог діючого законодавства не зареєстровані.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ПП „Крона Сервіс” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.

Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд


П О С Т А Н О В И В :


1. Визнати Приватне підприємство „Одіссея” ( 99023 м. Севастополь, вул. Клубнічна, 36, код ЕДРПОУ 31578872) банкрутом.


2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

Встановити строк ліквідації до 04.03.2008.


3. Призначити ліквідатором Приватного підприємства „Одіссея” ( 99023 м. Севастополь, вул. Клубнічна, 36, код ЕДРПОУ 31578872) УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.


4. Зобов’язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 04.03.2008 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.


5. Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).Суддя І.В. ЄвдокимовРозсилка:

1. Прокурор м. Севастополя (99011 м. Севастополь, вул. Павліченко, 1)

2. Прокурор Нахімовського району м. Севастополя (99011 м. Севастополь, вул. Робоча, 18)

3. УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя (99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)

4. ПП „Одісея” ( 99023 м. Севастополь, вул. Клубнічна, 36)

5. Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

6. Державному реєстратору в Нахімовському районі м. Севастополя (99001 м. Севастополь, вул. Р. Люксембург, 50)

7. справа

8. нарядСудовий реєстр по справі 5020-5/588

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3464893 Ухвала 18.03.2009 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське
2556977 Постанова 04.12.2008 Євдокимов І.В. Господарський суд м. Севастополя Господарське