Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/138

Дата ухвалення рішення:
02.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

"02" грудня 2008 р. № 11/138


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/138 від 18.11.2008 року

за завою кредитора - Державної податкової інспекції у м. Кіровограді, 25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

до боржника - товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми “Гідравліктехсервіс” (далі - ТОВ ВКФ “Гідравліктехсервіс”), 25006, м. Кіровоград, вул. Володарського, 76/3,

про банкрутство відсутнього боржника, -


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора ДПІ у м. Кіровограді - Стусь Л.А., довіреність № 14 від 03.04.2008 року, головний державний податковий інспектор юридичного відділу;

від боржника - не з'явився.


Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма “Гідравліктехсервіс” (ЄДРПОУ 23682077) зареєстроване як юридична особа 03.11.1995 року виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради.

Вимоги кредитора до боржника станом на 14.11.2008 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу в загальній сумі складають 168,10 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ТОВ ВКФ “Гідравліктехсервіс” ознак відсутнього боржника. Відповідно до заяви про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника № 30807/10/10-0 від 06.11.2008 року ТОВ ВКФ “Гідравліктехсервіс” останню звітність по ПДВ подало до ДПІ в м. Кіровограді 22.01.2007 року, декларація № 126640, останню звітність по податку на прибуток подало 22.01.2007 року, декларація № 126632.

Відповідно до ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

При цьому, з урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором в сумі 168,10 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор - Державна податкова інспекція у м. Кіровограді дала згоду на призначення її ліквідатором відсутнього боржника ТОВ ВКФ “Гідравліктехсервіс”.

Оскільки Державна податкова інспекція у м. Кіровограді, згідно з чинним законодавством, звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Керуючись ст.ст. 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


ПОСТАНОВИВ:


1. Визнати відсутнього боржника - товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційну фірму “Гідравліктехсервіс” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми “Гідравліктехсервіс” на строк до 02.06.2009 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Державну податкову інспекцію у м. Кіровограді.

4. Зобов'язати ліквідатора - Державну податкову інспекцію у м. Кіровограді:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом власника боржника, усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення Ленінському відділу ДВС Кіровоградського міського управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 02.01.2009 року; здійснити у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 02.03.2009 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- до закінчення ліквідаційної процедури, не пізніше 02.06.2009 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі “Гідравліктехсервіс” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 18.11.2008 року.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми “Гідравліктехсервіс”, що знаходиться за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 24 (ідентифікаційний код 23682077) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" - 85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми “Гідравліктехсервіс”, що знаходиться за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 24 (ідентифікаційний код 23682077) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8. Примірники цієї постанови направити ДПІ у м. Кіровограді, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, Ленінському відділу ДВС Кіровоградського міського управління юстиції для відома.

Суддя Н.М. КоваленкоСудовий реєстр по справі 11/138

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4332766 Ухвала 03.08.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
4172662 Рішення 16.07.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
4025843 Ухвала 26.06.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
3936814 Рішення 19.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3880114 Ухвала 01.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3807057 Ухвала 14.05.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3438956 Ухвала 14.04.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
4728317 Ухвала 09.04.2009 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
4728322 Ухвала 09.04.2009 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
4290962 Рішення 11.02.2009 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2901135 Рішення 29.01.2009 Довгань К.І. Господарський суд Черкаської області Господарське
2806690 Ухвала 13.01.2009 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
2556945 Ухвала 02.12.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2759652 Рішення 01.12.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2697210 Ухвала 24.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2372424 Постанова 18.11.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2528022 Ухвала 27.10.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
4740910 Ухвала 28.08.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1945130 Рішення 12.08.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1945131 Ухвала 05.08.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1991567 Ухвала 04.08.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1991448 Ухвала 21.07.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3651881 Ухвала 18.07.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1847921 Ухвала 15.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1847922 Ухвала 03.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1847923 Ухвала 26.06.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2586344 Ухвала 04.06.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1687323 Ухвала 14.05.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1630466 Ухвала 22.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2498056 Ухвала 19.03.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1443728 Постанова 06.02.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
866165 Рішення 10.08.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
834415 Ухвала 16.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
758620 Ухвала 25.06.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
745566 Ухвала 13.06.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
641701 Ухвала 15.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641698 Постанова 03.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
612099 Рішення 28.04.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
1287981 Рішення 10.04.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
471986 Ухвала 27.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
452133 Ухвала 14.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
279999 Ухвала 14.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
205676 Постанова 31.10.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
210168 Ухвала 17.10.2006 Мельниченко І.Ф. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
151347 Ухвала 02.10.2006 Мельниченко І.Ф. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
144091 Ухвала 18.09.2006 Карабань В.Я. Вищий господарський суд України Господарське
59533 Постанова 17.07.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
210340 Ухвала 03.07.2006 Мельниченко І.Ф. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
17451 Рішення 21.06.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
10674 Ухвала 06.06.2006 Мельниченко І.Ф. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське