Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/137

Дата ухвалення рішення:
26.11.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

26.11.08 № 11/137


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/137 від 14.11.2008 року

за завою кредитора - Знам'янської об'єднаної державної податкової інспекції, 27400, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Чайковського, 7/55,

до боржника - товариства з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” (далі - ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат”), 27452, Кіровоградська область, Знам”янський район, с. Володимирівка, вул. Леніна, 1-а,

про банкрутство відсутнього боржника


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора - не з'явився;

від боржника - не з'явився.


Розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Товариство з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” (ЄДРПОУ 33623993) зареєстроване як юридична особа 03.11.2005 року Знам"янською районною державною адміністрацією.

Вимоги кредитора до боржника станом на 12.11.2008 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу в загальній сумі складають 2'380,00 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” ознак відсутнього боржника. Відповідно до акту № 7 від 22.09.2008 року було проведено перевірку юридичної справи платника ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” з питань повноти та своєчасності подання звітності до Знам"янської ОДПІ. Вказаною перевіркою встановлено, що ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” останню декларацію з податку на прибуток підприємств подано за 1 півріччя 2007 року № 4986 від 03.08.2007 року, останню декларацію з податку на додану вартість подано за серпень 2007 року № 5544 від 03.09.2007 року. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.11.2008 року, щодо ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат”, в графі статус відомостей про юридичну особу зазначено: не підтверджено - відсутність за місцезнаходженням.

Відповідно до ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

При цьому, з урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором в сумі 2'380,00 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – Знам'янська об'єднана державна податкова інспекція дала згоду на призначення її ліквідатором відсутнього боржника ТОВ “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат”.

Оскільки Знам'янська об'єднана державна податкова інспекція, згідно з чинним законодавством, звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст.ст. 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


ПОСТАНОВИВ:


1. Визнати відсутнього боржника - товариство з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута товариства з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” на строк до 26.05.2009 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Знам'янську об'єднану державну податкову інспекцію.

4. Зобов’язати ліквідатора - Знам'янську об'єднану державну податкову інспекцію:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом власника боржника, усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення відділу ДВС Знам"янського міськрайонного управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 26.12.2008 року; здійснити у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 26.02.2009 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- до закінчення ліквідаційної процедури, не пізніше 26.05.2009 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони товариству з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 14.11.2008 року.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат”, що знаходиться за адресою: 27452, Кіровоградська область, Знам"янський район, с. Володимирівка, вул. Леніна, 1А (ідентифікаційний код 33623993) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" - 85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат”, що знаходиться за адресою: 27452, Кіровоградська область, Знам"янський район, с. Володимирівка, вул. Леніна, 1А (ідентифікаційний код 33623993) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8. Зобов’язати ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Кіровоград подати до суду безпосередньо або через повноважного представника Знам"янської ОДПІ довідку про рух (за 2007-2008 роки) та залишок коштів на рахунках боржника товариства з обмеженою відповідальністю “Сабліно-Знам”янський цукровий комбінат” (ідентифікаційний код 33623993), що зареєстроване за адресою: 27452, Кіровоградська область, Знам"янський район, с. Володимирівка, вул. Леніна, 1А.

9. Зобов'язати кредитора при наявності у боржника майна подати до суду - пропозиції по кандидатурі арбітражного керуючого для призначення ліквідатором, завірену копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву цього арбітражного керуючого про неналежність його стосовно даного боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими (ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).

10. Примірники цієї постанови направити Знам"янській ОДПІ, банкруту, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Кіровоград, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, відділу ДВС Знам"янського міськрайонного управління юстиції для відома.

Суддя Н.М. КоваленкоСудовий реєстр по справі 11/137

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4876010 Рішення 29.09.2009 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
4860373 Ухвала 09.09.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
4887612 Постанова 03.09.2009 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
4860388 Ухвала 27.08.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
4332765 Ухвала 03.08.2009 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
4332302 Ухвала 27.07.2009 Величко Н.Л. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
4172663 Рішення 16.07.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
4021241 Рішення 30.06.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
4025844 Ухвала 26.06.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
3590137 Ухвала 29.04.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3602008 Ухвала 29.04.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3877501 Рішення 10.04.2009 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
3438944 Ухвала 07.04.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
4796374 Ухвала 02.03.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2868446 Рішення 20.01.2009 Довгань К.І. Господарський суд Черкаської області Господарське
2806696 Рішення 24.12.2008 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
2759651 Рішення 01.12.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2556834 Ухвала 26.11.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2697212 Ухвала 24.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2372261 Постанова 14.11.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3611224 Ухвала 28.10.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2528014 Ухвала 27.10.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1991566 Ухвала 04.08.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1991447 Ухвала 21.07.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1847924 Рішення 15.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1847925 Ухвала 03.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1847926 Ухвала 26.06.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2586349 Ухвала 04.06.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1687324 Ухвала 14.05.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1630467 Ухвала 22.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
4799150 Ухвала 24.03.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2498054 Ухвала 19.03.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
3817724 Постанова 06.02.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
794542 Ухвала 06.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
834993 Постанова 04.07.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
756935 Ухвала 26.06.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
745565 Ухвала 13.06.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
704847 Ухвала 06.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641706 Ухвала 16.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641699 Постанова 03.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
653851 Постанова 03.05.2007 Маріщенко Л.О. Господарський суд Житомирської області Господарське
605177 Рішення 25.04.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
423099 Ухвала 31.01.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
440295 Ухвала 31.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
353303 Ухвала 12.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
235502 Ухвала 08.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
203859 Постанова 27.10.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
244476 Ухвала 25.10.2006 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
36850 Ухвала 10.07.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
33694 Рішення 05.07.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське