Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/136

Дата ухвалення рішення:
03.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

"03" грудня 2008 р. № 11/136


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/136 від 31.10.2008 року

за заявою кредитора - управління Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської області, 39630, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 9,

до боржника - приватного підприємства “Кріпт-сервіс” (далі - ПП “Кріпт-сервіс”), 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 30,

про банкрутство відсутнього боржника, -


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора - не викликались;

від боржника - не викликались.


Розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Приватне підприємство “Кріпт-сервіс” (ЄДРПОУ 30343164) зареєстроване як юридична особа 03.03.1999 року виконавчим комітетом Світловодської міської ради.

Вимоги кредитора до боржника станом на 30.10.2008 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по страховим внескам на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в загальній сумі складають 7'182,21 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у ПП “Кріпт-сервіс” ознак відсутнього боржника. Відповідно до листа № 8982/1510 від 25.09.2008 року Світловодської ОДПІ ПП “Кріпт-сервіс” (ЄДРПОУ 30343164) перебуває на обліку в Світловодській ОДПІ з 16.01.2006 року, за цей час не подало жодного звіту. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26.09.2008 року на ПП “Кріпт-сервіс” в графі - статус відомостей про юридичну особу, зазначено: не підтверджено - відсутність за місцезнаходженням. Відповідно до постанови № б/н від 20.03.2008 року про повернення виконавчого документа стягувачеві відділу ДВС Світловодського МРУЮ, встановлено, що боржник - ПП “Кріпт-сервіс” за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 30 не знаходиться.

До господарського суду 13.11.2008 року надійшла довідка № 10-34/2323 від 10.11.2008 року Кременчуцької філії ПАБ "Полтава-банк", відповідно до якої залишок коштів на рахунку № 26006418 ПП “Кріпт-сервіс” станом на 10.11.2008 року складає 8,01 грн. Рух коштів по вказаному рахунку за період 2007-2008 років не відбувався.

Відповідно до ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

При цьому, з урахуванням вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором в сумі 7'182,21 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

До господарського суду 10.11.2008 року від ініціюючого кредитора - управління Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської області надійшов факс за вих. 9869/07-21 від 10.11.2008 року з клопотанням про зобов'язання державного органу з питань банкрутства (Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства) надати господарському суду пропозиції по кандидатурі ліквідатора відсутнього боржника ПП “Кріпт-сервіс”.

Ухвалою від 11.11.2008 року господарський суд зобов'язав Кіровоградський обласний сектор з питань банкрутства забезпечити участь ліквідатора у справі про банкрутство відсутнього боржника ПП “Кріпт-сервіс” з числа працівників державного органу з питань банкрутства або подати суду пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого, завірену копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву цього арбітражного керуючого про неналежність його стосовно даного боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

До господарського суду 26.11.2008 року надійшов лист № 942/01-14(15-27) від 24.11.2008 року Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства з пропозицією призначити ліквідатором ПП “Кріпт-сервіс” арбітражного керуючого Заяц А.І.

Арбітражний керуючий Заяц А.І. відповідно до ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подав суду заяву про те, що він стосовно ПП “Кріпт-сервіс” не належить до жодної з категорій осіб, які згідно із законом не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

Оскільки управління Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської області, згідно з чинним законодавством, звільнені від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Керуючись ст.ст. 22-32, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


ПОСТАНОВИВ:


1. Визнати відсутнього боржника - приватне підприємство “Кріпт-сервіс” банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута приватного підприємства “Кріпт-сервіс” на строк до 03.06.2009 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Заяц Анатолія Івановича, ліцензія серії АБ № 176281 від 19.10.2005, який проживає за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, пров. Нагірний, 3, кв. 125.

4. Зобов'язати ліквідатора, арбітражного керуючого Заяц А.І.:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом власника боржника, усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення відділу ДВС Світловодського міського управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 03.01.2009 року; здійснити у встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 03.03.2009 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- до закінчення ліквідаційної процедури, не пізніше 03.06.2009 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. Відповідно до частини 3 статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони приватному підприємству “Кріпт-сервіс” і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 31.10.2008 року.

6. Стягнути з приватного підприємства “Кріпт-сервіс”, що знаходиться за адресою: 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 30 (ідентифікаційний код 30343164) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" - 85,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з приватного підприємства “Кріпт-сервіс”, що знаходиться за адресою: 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 30 (ідентифікаційний код 30343164) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22050000 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8. Примірники цієї постанови направити управлінню Пенсійного фонду України Крюківського району в м. Кременчуці Полтавської області, арбітражному керуючому Заяц А.І., банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, відділу ДВС Світловодського міського управління юстиції для відома.

Суддя Н.М. КоваленкоСудовий реєстр по справі 11/136

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4021221 Рішення 25.06.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3823564 Ухвала 11.06.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3752762 Ухвала 26.05.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3715033 Ухвала 20.05.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3602007 Ухвала 29.04.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3438875 Ухвала 21.04.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3255570 Ухвала 24.03.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3780718 Ухвала 26.01.2009 Шевченко В.Ю. Київський міжобласний апеляційний господарський суд Господарське
2896768 Рішення 25.12.2008 Тимченко Б.П. Господарський суд Полтавської області Господарське
2555907 Ухвала 03.12.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2636430 Ухвала 25.11.2008 Тимченко Б.П. Господарський суд Полтавської області Господарське
3817752 Постанова 14.11.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2323664 Ухвала 11.11.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2322277 Постанова 10.11.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2236833 Постанова 31.10.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2468248 Ухвала 30.10.2008 Тимченко Б.П. Господарський суд Полтавської області Господарське
2235159 Ухвала 21.10.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3589077 Ухвала 15.10.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2897114 Рішення 07.10.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
2115282 Ухвала 02.10.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3589076 Ухвала 22.09.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2084093 Ухвала 15.09.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
2084089 Ухвала 28.08.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3589064 Ухвала 19.08.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1991328 Ухвала 04.08.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3611243 Ухвала 18.07.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2017592 Рішення 24.06.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2017590 Ухвала 12.05.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1630471 Ухвала 22.04.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2054844 Постанова 15.04.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2082601 Ухвала 18.03.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
985263 Ухвала 26.09.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
831851 Ухвала 18.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
834992 Постанова 04.07.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
755854 Ухвала 25.06.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
755861 Ухвала 25.06.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
745567 Ухвала 13.06.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
641697 Ухвала 15.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641700 Постанова 03.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1288007 Рішення 24.04.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
641553 Ухвала 27.03.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
445221 Постанова 01.02.2007 Шевчук C.Р. Вищий господарський суд України Господарське
423100 Ухвала 31.01.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
369694 Ухвала 19.01.2007 Шевчук C.Р. Вищий господарський суд України Господарське
235506 Ухвала 08.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
281320 Постанова 06.11.2006 Бобеляк О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
203864 Постанова 27.10.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
244475 Ухвала 25.10.2006 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
177620 Ухвала 09.10.2006 Бобеляк О.М. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
28115 Рішення 05.07.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське