Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2/174

Дата ухвалення рішення:
16.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Деревінська Л.В.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А

16.12.08 Справа № 2/174


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді ДеревінськоїЛ.В. розглянув справу № 2/174 від 04.08.2008 року за заявою

кредитора І - Долинської міжрайонної державної податкової інспекції, м. Долинська Кіровоградської області

кредитора ІІ - управління Пенсійного фонду України в Долинському районі, м. Долинська Кіровоградської області

до боржника - комунального підприємства "Комунальник" при Долинській міській раді, м. Долинська Кіровоградської області

про банкрутство


ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від боржника - Боркута В.Т., довіреність № б/н від 08.12.08;

від боржника - Назарчук І.З., довіреність № б/н від 08.12.08;

В засіданні суду приймав участь розпорядник майна, арбітражний керуючий С.В.Салатов;

ВСТАНОВИВ:


Ухвалою від 17.09.2008 року за результатами підготовчого засідання суду господарський суд визнав вимоги ініціюючих кредиторів Долинської міжрайонної державної податкової інспекції та управління Пенсійного фонду України в Долинському районі, зобов'язав ініціюючого кредитора - Долинську міжрайонну державну податкову інспекцію подати до офіційного друкованого органу у 10-денний строк з дня отримання даної ухвали оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство КП "Комунальник" при Долинській міській раді, зобов'язав розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого СалатоваС.В. скласти реєстр вимог кредиторів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та подати його до господарського суду на затвердження, зобов'язав розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Салатова С.В. направити кредиторам і суду повідомлення про результати розгляду заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, повідомити всіх виявлених у встановленому законом порядку кредиторів про місце і час проведення попереднього засідання суду. Докази такого повідомлення подати господарському суду.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство - КП "Комунальник" при Долинській міській раді опублікованого в газеті "Голос України" № 193 (4443) від 10.10.2008 року.

Розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Салатов С.В. 16.12.2008р. подав до господарського суду уточнений реєстр вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторів включені вимоги Долинської МДПІ в сумі 71044,14 грн., УПФ України у Долинському районі в сумі 147523,14 грн., Долинського районного центру зайнятості в сумі 874,62 грн. та відділення ВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в сумі 246,62 грн.

За даними бухгалтерського обліку, заборгованість підприємства, щодо виплати заробітної плати та аліментів погашена боржником на стадії розпорядження майном боржника.

Заборгованість перед працівниками боржника по виплаті авторських винагород та відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, за даними бухгалтерського обліку, відсутня.

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, який міститься в матеріалах справи, за вказаними параметрами запиту інформація відсутня. За даними обліку боржника вимоги забезпечені заставою та майно, що є предметом застави, відсутні.

Інші кредитори із заявами про грошові вимоги до боржника до господарського суду не зверталися.

Заперечення та скарги кредиторів, з приводу включення їх вимог до реєстру вимог кредиторів під час попереднього засідання до суду не надходили.

Оскільки Долинська МДПІ, УПФ України в Долинському районі, відділення ВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Долинський РЦЗ згідно з чинним законодавством звільнені від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 255 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 198 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-16, 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон), ст.ст. 4-1, 38, 44, 45, 46, 47-1, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


УХВАЛИВ:


1. Визнати грошові вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника комунального підприємства "Комунальник" при Долинській міській раді в таких сумах і в такій черговості задоволення вимог:

1) Долинського районного центру зайнятості (28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Радянська, 153) в сумі 874,62 грн. - друга черга;

2) Долинської міжрайонної державної податкової інспекції (28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Леніна, 60) в сумі 67362,67 грн. - третя черга; 3681,47 грн. - шоста черга;

3) відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Долинському районі Кіровоградської області (28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Леніна, 37) сумі 246,62 грн. - друга черга;

4) управління Пенсійного фонду України в Долинському районі (28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Радянська, 137) в сумі 91327,03 грн. - друга черга; 56196,11 грн. - шоста черга.


Загальна сума грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів боржника, складає 219688,52 грн.

2. Стягнути з комунального підприємства "Комунальник" при Долинській міській раді, вул. Леніна, 50, м. Долинська Кіровоградської області (код 33006266) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Державне мито, не віднесене до інших категорій" - 255 грн. державного мита.

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

3. Стягнути з комунального підприємства "Комунальник" при Долинській міській раді, вул. Леніна, 50, м. Долинська Кіровоградської області (код 33006266) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 198 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

4. Зобов'язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Салатова С.В. в порядку, визначеному статтею 16 Закону, скликати перші загальні збори кредиторів, які провести не пізніше 19.12.2008 року.

Рішення (протокол) зборів кредиторів про створення та склад комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 22.12.2008 року разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовими повідомленнями розпорядника майна на адресу кредиторів про час і місце проведення перших зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам.

5. Зобов'язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Салатова С.В. до 22.12.2008 року подати суду звіт про свою діяльність в якості розпорядника майном боржника, відомості про фінансове становище боржника, а також інформацію про виявлення ознак фіктивного банкрутства боржника чи доведення до банкрутства у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14.

6. Зобов’язати боржника та розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Салатова С.В. організувати обрання представника працівників боржника в порядку, встановленому абз. 20 ст.1 Закону, та надати йому можливість представляти інтереси працівників боржника при проведенні послідуючих процедур банкрутства. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника подати господарському суду до 22.12.2008 року. Повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника.

7. Запропонувати комітету кредиторів боржника подати суду клопотання про відкриття процедури санації, укладення мирової угоди; про призначення керуючого санацією з пропозиціями щодо їх кандидатур не пізніше 22.12.2008 року. До клопотання необхідно додати копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву арбітражного керуючого про його неналежність стосовно боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

8. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, призначити на 12:00 год. 24.12.2008 року.

Явка голови комітету кредиторів, представника боржника та арбітражного керуючого у це засідання суду є обов'язковою.

10. Примірники цієї ухвали надіслати всім кредиторам, включеним до реєстру вимог кредиторів (п. 1 цієї ухвали), боржнику, розпоряднику майна боржника, арбітражному керуючому Салатову С.В., Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства.

Суддя Деревінська Л.В.


Судовий реєстр по справі 2/174

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
7842334 Постанова 02.02.2010 Борисенко І.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
6836778 Рішення 16.11.2009 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
6533474 Ухвала 29.10.2009 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
6937811 Рішення 27.10.2009 Домнічева І.О. Господарський суд м. Києва Господарське
6776004 Ухвала 15.10.2009 Домнічева І.О. Господарський суд м. Києва Господарське
6214029 Ухвала 07.10.2009 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
7523345 Рішення 29.09.2009 Мазовіта А.Б. Господарський суд Львівської області Господарське
6536454 Ухвала 17.09.2009 Мандриченко О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
5332005 Ухвала 10.09.2009 Мандриченко О.В. Господарський суд м. Києва Господарське
5694956 Ухвала 08.09.2009 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
5508514 Ухвала 27.08.2009 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
3438533 Ухвала 17.04.2009 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3310165 Ухвала 30.03.2009 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
4033714 Постанова 04.02.2009 Кривда Д.С. Вищий господарський суд України Господарське
4392596 Ухвала 24.12.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2845298 Ухвала 22.12.2008 Кривда Д.С. Вищий господарський суд України Господарське
2553094 Ухвала 16.12.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2636481 Ухвала 10.12.2008 Келеберда В.І. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2553101 Ухвала 09.12.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2114170 Рішення 25.09.2008 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
2112104 Ухвала 17.09.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2028812 Ухвала 11.09.2008 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
2505592 Постанова 09.09.2008 Малетич М.М. Київський апеляційний господарський суд Господарське
1992398 Ухвала 20.08.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1949591 Постанова 04.08.2008 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1997778 Постанова 21.05.2008 Келеберда В.І. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1106200 Ухвала 08.11.2007 Круглова О.М. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
994161 Постанова 26.09.2007 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
967023 Ухвала 17.09.2007 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
912937 Рішення 28.08.2007 Круглова О.М. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
913622 Ухвала 28.08.2007 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
900226 Ухвала 14.08.2007 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
878841 Постанова 02.08.2007 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
814939 Ухвала 17.07.2007 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
816632 Постанова 12.07.2007 Савченко Г.І. Господарський суд Рівненської області Господарське
720295 Ухвала 12.06.2007 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
718961 Ухвала 24.05.2007 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
633457 Ухвала 11.05.2007 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
633462 Ухвала 11.05.2007 Мартюхіна Н.О. Господарський суд Донецької області Господарське
546756 Ухвала 27.03.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
2511181 Ухвала 07.03.2007 Боділовська М.М. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
465038 Ухвала 28.02.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
402925 Ухвала 31.01.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
352222 Ухвала 25.12.2006 Круглова О.М. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
111271 Постанова 05.09.2006 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
98051 Ухвала 23.08.2006 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
93372 Постанова 21.08.2006 Савченко Г.І. Господарський суд Рівненської області Господарське
60828 Ухвала 03.08.2006 Ремецькі О.Ф. Господарський суд Закарпатської області Господарське
55640 Рішення 28.07.2006 Деревінська Л.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
5178 Рішення 09.06.2006 Седляр О.О. Господарський суд Луганської області Господарське