Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 4/144

Дата ухвалення рішення:
07.10.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Білоусов С.М.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Полтавської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua


УХВАЛА


07.10.2008р. Справа № 4/144

за заявою 1) Миргородського міськрайонного центру зайнятості населення, м. Полтава 2) Управління Пенсійного фонду України в Миргородському районі, м. Миргород;

3) Миргородської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Миргород

до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир", смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області

про визнання банкрутом

Суддя Білоусов Сергій Миколайович


Представники сторін:

від кредиторів - Горбань Г.М., довіреність № 2024 від 11.07.2008 року (Миргородський МЦЗ) , Бочкарьова Л.І., довіреність № 2481/07-15 від 17.04.2008 року (УПФУ в Миргородському районі Полтавської області)

ліквідатор - арбітражний керуючий Телешун Ю.В.

Розглядається справа про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир", смт. Ромодан Миргородського району Полтавської області.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, встановив: постановою господарського суду Полтавської області від 27.03.2008 року СТОВ "Мир" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Телешуна Ю.В.

За результатами проведеної роботи ліквідатором представлено на розгляд суду підсумковий звіт, ліквідаційний баланс банкрута та Аудиторський висновок з аудиту спеціального призначення щодо надання впевненості в звіті ліквідатора - арбітражного керуючого та в достовірності ліквідаційного балансу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир".

Згідно ухвали господарського суду від 04.10.2007 року оголошення про порушення справи про банкрутство СТОВ "Мир" опубліковано в газеті "Голос України" № 195-196 від 27.10.2007 року.

За наслідками розгляду вимог кредиторів, що звернулися в тридцятиденний строк до боржника згідно ст.14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” було визнано та включено до реєстру вимоги наступних кредиторів:

1) Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м. Полтава в сумі 34286,14грн. (вимоги включено до шостої черги);

2) Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Полтава в сумі 10220,12грн. основного боргу (вимоги включено до другої черги ), 899,00грн. штрафу та 37,00грн. пені (вимоги шостої черги);

3) Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Миргород та Миргородському районі Полтавської області в сумі 291911,98грн. основного боргу (вимоги включено до другої черги );

4) Управління Пенсійного фонду України в Миргородському районі Полтавської області в сумі 86305,08грн. основного боргу (в т.ч. 47625,51грн. - страхові внески (вимоги другої черги), 31148,29грн. - пільгові пенсії та 7531,28грн.- регресні вимоги (вимоги третьої черги)), 4369,58грн. фінансових санкцій та 1943,49 пені (вимоги шостої черги);

5) Миргородської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Миргород в сумі 93200,00грн. основного боргу (вимоги включено до третьої черги);

6) Миргородського міськрайонного центу зайнятості, м. Миргород в сумі 35483,87грн. основного боргу (вимоги включено до другої черги) та 1002,28грн. пені (вимоги шостої черги);

7) заборгованість перед працівниками підприємства-боржника за останні три місяці, що передували дню порушення справи про банкрутство –10298,78грн. (вимоги включено до першої черги);

8) заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства-боржника в сумі 87706,62грн. (вимоги включено до другої черги);

9) заборгованість за оренду земельних паїв –236720,80грн. (вимоги включено до четвертої черги).

10) заборгованість за оренду майнових паїв - 21684,75грн. (вимоги включено до четвертої черги).


З представлених документів вбачається, що 07.04.2008 року відповідно до Акту прийому-передачі майна та матеріальних засобів ліквідатором прийнято від колишнього керівника СТОВ "Мир" Чуба В.М. основні засоби підприємства в кількості 64 найменування.

На виконання вимог п. 1 ст.25 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” станом на 10.04.2008 року проведено інвентаризацію майна СТОВ "Мир", результати якої оформлені Актом інвентаризації від 10.04.2008 року (наявний в матеріалах справи).

За результатами інвентаризації встановлено, що частина майна підприємства (30 найменування) за своєю характеристикою становило майно що було розкомплектоване, непридатне для подальшого використання за призначенням, в зв'язку з чим згідно Акту на списання № 1 від 14.04.2008 року було списано та демонтовано на металобрухт в кількості 20 850,00 кг. (реалізовано згідно договору купівлі-продажу № 1 від 23.05.2008 року на суму 16 760,00грн.).

Загальна вартість ліквідаційної маси (36 об'єктів основних засобів) згідно експертної оцінки, проведеної Суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою Пловецьким Д.В. (що діє на підставі сертифікату Суб'єкта оціночної діяльності від 16.01.2008 року № 6447/08) склала 141 256,00грн. (Звіт про оцінку майна, що належить СТОВ "Мир" станом на 15.05.2008 року).

Реалізація майна проведена за цінами не нижчими за визначені експертом-оцінювачем прямим реальним покупцям відповідно до договорів та через Філію державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" на публічних торгах.

Крім того, в ході ліквідаційної процедури виявлено та оприбутковані актом від 21.07.2008 року залізобетонні плити в кількості 130шт., що належать СТОВ "Мир" і були знайдені за допомогою Миргородського РВ УМВС України в Полтавській області (реалізовані згідно договору купівлі - продажу № 11 від 31.07.2008 року на суму 6 500,00грн.).

Протоколом зборів кредиторів № 3 від 09.07.2008 року підтверджується прийняття кредиторами наступних рішень:

- про уцінку на 30% від початкової вартості 2 (двох) одиниць с/г техніки не реалізованих на торгах, їх реалізацію провести прямою продажею реальному покупцю ;

- списання на металобрухт 3 (трьох) одиниць транспортних засобів в зв'язку з невідповідністю номерів двигунів і шасі тим, які зазначені в технічних паспортах (Акт на списання № 2 від 15.07.2008 року).

Вподальшому, одна одиниця с/г техніки була реалізована по уціненій вартості, а одна - списана на металобрухт згідно рішення комітету кредиторів від 01.10.2008 року ( протокол № 4).

Загальний дохід в ході ліквідаційної процедури склав 150 602,10грн., що становить:

- кошти від реалізації майна –150 494,00 грн.;

- залишок коштів на розрахункових рахунках –10,97 грн.;

- нарахування відсотків по залишку на р/р –80,11 грн.;

- повернення коштів, перерахованих по ПДВ –17,02 грн.

Зазначені кошти розподілені ліквідатором згідно ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (детальна розшифровка використання коштів в ліквідаційній процедурі наведено в Додатку до звіту ліквідатора), а саме:

Фактично витратами першої черги, були витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство на загальну суму 62900,78 грн.

- послуги арбітражного керуючого –12 150,00 грн.;

- винагорода арбітражного керуючого –9 423,07 грн.;

- відшкодування витрат арбітражного керуючого (оголошення в газеті, оформлення угоди купівлі-продажу, зняття з обліку трансп. засобу) –1 433,20 грн.

- юридичні та друкарські послуги –6 300,00 грн.

- ПММ, відрядження –746,44 грн.

- послуги по продажу майна –10 835,29 грн.

- банківські послуги –1 179,00 грн.

- оформлення чекової книжки –35,00 грн.

- науково-технічне опрацювання архівних документів –4 000,00 грн.

- оцінка майна –4 000,00 грн.

- аудиторські послуги –2 500,00 грн.

В ході ліквідаційної процедури проведено погашення заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства-банкрута за останні три місяці, що передували дню порушення справи про банкрутство –10 298,78 грн.

Фактично витратами другої черги були витрати на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам СТОВ "Мир" минулих років –87 871,05грн.

Сформовану ліквідаційну масу реалізовано в повному обсязі. Залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку боржника відсутній.

Вимоги конкурсних кредиторів, затверджені ухвалою господарського суду від 25.12.2007 року, задовольнити не має можливості, в зв’язку з відсутністю у боржника власності, транспортних засобів та грошових коштів.

Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вважаються погашеними.

Згідно ч.2 ст.32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, що має місце у справі, суд виносить ухвалу про ліквідацію банкрута.

Звіт, ліквідаційний баланс та кошторис витрат СТОВ "Мир" розглянуто та затверджено на зборах комітету кредиторів, що відображено в протоколі зборів комітету кредиторів підприємства-банкрута від 02.10.2008 (протокол № 5).

На дату подання звіту ліквідатором, аудитором підтверджено “нульовий” ліквідаційний баланс, вся виявлена ліквідаційна маса реалізована, отримані кошти направлені на погашення вимог кредиторів у черговості, визначеній ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Оскільки висновки щодо проведення розрахунків з кредиторами, розпорядження ліквідаційною масою у відповідності до ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” відповідають дійсному майновому стану банкрута, суд не вбачає можливості подальшого продовження ліквідаційної процедури.

За даних обставин, ліквідаційний баланс підлягає затвердженню, а підприємство - ліквідації

Керуючись ст. 32, п. 6 ч. 1 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -

УХВАЛИВ:


1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир" (Полтавська область, Миргородський район, смт. Ромодан, код ЄДРПОУ 03772559).


2. Ліквідувати Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Мир" (Полтавська область, Миргородський район, смт. Ромодан, код ЄДРПОУ 03772559).


3. Вимоги всіх кредиторів, незадоволені в зв’язку з відсутністю майна, вважати погашеними.


4. Державному реєстратору (Миргородська райдержадміністрація) внести запис до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир" (Полтавська область, Миргородський район, смт. Ромодан, код ЄДРПОУ 03772559).


5. Зобов’язати ліквідатора у разі наявності оригіналів установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мир" (Полтавська область, Миргородський район, смт. Ромодан, код ЄДРПОУ 03772559) передати їх державному реєстратору.


6. Припинити провадження у справі.


7. Копію ухвали направити кредиторам, арбітражному керуючому Телешуну Ю.В., державному реєстратору (Миргородська райдержадміністрація), облстатуправлінню для виключення з ЄДРПОУ, Полтавському обласному сектору з питань банкрутства.


Суддя С.М. БілоусовСудовий реєстр по справі 4/144

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3808948 Ухвала 04.06.2009 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
3592182 Рішення 23.04.2009 Борисенко І.І. Господарський суд м. Києва Господарське
3464903 Рішення 19.02.2009 Паламарчук В.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
2898433 Ухвала 15.01.2009 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
3400984 Ухвала 15.01.2009 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2898470 Ухвала 12.01.2009 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
2867776 Ухвала 23.12.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
2745228 Постанова 18.12.2008 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
3400977 Ухвала 09.12.2008 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2641099 Постанова 04.12.2008 Скрипничук I.В. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2805207 Ухвала 27.11.2008 Батюк Г.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2509912 Ухвала 25.11.2008 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
2641084 Ухвала 19.11.2008 Скрипничук I.В. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2556969 Ухвала 18.11.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
2686807 Рішення 06.11.2008 Батюк Г.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2371040 Ухвала 28.10.2008 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
2528799 Ухвала 23.10.2008 Батюк Г.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2507585 Ухвала 08.10.2008 Батюк Г.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2551472 Ухвала 07.10.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
2111325 Рішення 26.09.2008 Гриців В.М. Господарський суд Львівської області Господарське
2111324 Ухвала 24.09.2008 Гриців В.М. Господарський суд Львівської області Господарське
2423428 Рішення 03.09.2008 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
2339500 Ухвала 07.08.2008 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
2339512 Ухвала 07.08.2008 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
1855011 Ухвала 21.07.2008 Гриців В.М. Господарський суд Львівської області Господарське
2363407 Ухвала 24.06.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
1752728 Ухвала 04.06.2008 Хилько Ю.І. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1775399 Постанова 07.05.2008 Проскурняк О.Г. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3632654 Постанова 21.04.2008 Вовк П.В. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1775398 Ухвала 11.04.2008 Проскурняк О.Г. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1684040 Рішення 02.04.2008 Борисенко І.І. Господарський суд м. Києва Господарське
2172033 Постанова 27.03.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
3620483 Ухвала 13.02.2008 Вовк П.В. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1570837 Ухвала 17.01.2008 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
1142712 Постанова 05.11.2007 Новікова Р.Г. Господарський суд Донецької області Господарське
1066799 Ухвала 26.10.2007 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1066342 Ухвала 22.10.2007 Новікова Р.Г. Господарський суд Донецької області Господарське
1030446 Ухвала 04.10.2007 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
967294 Ухвала 19.09.2007 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1447762 Ухвала 30.08.2007 Білоусов С.М. Господарський суд Полтавської області Господарське
681360 Рішення 30.05.2007 Хилько Ю.І. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
643026 Ухвала 07.05.2007 Хилько Ю.І. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
572432 Ухвала 18.04.2007 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
538922 Ухвала 05.04.2007 Гринько С.Ю. Господарський суд Донецької області Господарське
160290 Ухвала 18.09.2006 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
97317 Ухвала 07.08.2006 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
41466 Ухвала 17.07.2006 Журавчак Л.С. Господарський суд Закарпатської області Господарське
60732 Постанова 10.07.2006 Проскурняк О.Г. Господарський суд Чернівецької області Господарське
21220 Ухвала 27.06.2006 Хилько Ю.І. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
6307 Ухвала 13.06.2006 Хилько Ю.І. Господарський суд Кіровоградської області Господарське