Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/176

Дата ухвалення рішення:
08.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А


"08" грудня 2008 р. Справа № 11/176


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Жака В. В. розглянув справу № 11/176 від 11.06.2007 р.

за заявою кредитора – приватного підприємства „Регіональні Меркетологічні Дослідження”, Кіровоградська область, м. Голованівськ, вул. Леніна, 52а,

до боржника – відкритого акціонерного товариства „Грушківське хлібоприймальне підприємство” (далі – ВАТ „Грушківське ХПП”), Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. Промислова,33,

про порушення провадження у справі про банкрутство


П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від кредиторів: ТОВ „Холдинг Зерноторгівельна компанія” – Ущапівський Руслан Васильович, довір. № 03-06/08 від 24.03.2008 р.; ЗАТ „Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна” – Ущапівський Руслан Васильович, довір. № 05-08/08 від 21.03.2008 р.; ТОВ „Зерноторгівельна компанія” – Ущапівський Руслан Васильович, довір. б/н від 11.01.2008 р.; Державний комітет України з державного матеріального резерву – Роздольський Ігор Олегович, довір. № 2/7848 від 05.12.2007 р.

Від боржника: Староселець Жанна Василівна, довір. № 22 від 24.03.2008 р.

У засіданні суду приймала участь розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Кноблох Ірина Вікторівна.


У засіданні суду 26.11.2008 року було оголошено перерву до 15 год. 30 хв. 08.12.2008 р.


Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, господарський суд ,-


В С Т А Н О В И В:


Провадження у справі про банкрутство боржника ВАТ „Грушківське хлібоприймальне підприємство” порушено ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 11.06.2007 р. за заявою ініціюючого кредитора приватного підприємства „Регіональні Маркетологічні Дослідження”.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника було опубліковано в газеті ”Голос України „ за 01.08.2007 р. № 134.

Ухвалою господарського суду від 20.05.2008 року достроково припинено виконання обов’язків (повноважень) розпорядника майна боржника ВАТ „Грушківське хлібоприймальне підприємство” арбітражного керуючого Косаренка Вадима Анатолійовича; призначено розпорядником майна боржника ВАТ „Грушківське хлібоприймальне підприємство „ арбітражного керуючого Кноблох Ірину Вікторівну, зобов’язано розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Кноблох І. В. подати господарському суду реєстр вимог кредиторів, що має відповідати вимогам ч.6 ст. 14 Закону.

Із змісту поданого розпорядником майна боржника реєстру вимог кредиторів вбачається (том справи 4, арк. справи 21-29),що боржником та розпорядником майна визнані та без заперечень включені до реєстру вимог кредиторів вимоги кредиторів ПП „Регіональні Маркетологічні Дослідження”, Гайворонської МДПІ, ТОВ „Зерноторгівельна компанія”, ЗАТ „Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна”, ТОВ „Холдінг Зерноторгівельна компанія”. Грошові вимоги Державного комітету України з державного матеріального резерву на суму 4 104 745,30 грн. боржником та розпорядником майна боржника відхилені (том справи 4, арк. справи 24).

Інші конкурсні кредитори із заявами про грошові вимоги до боржника до господарського суду не зверталися.

За даними боржника та розпорядника майна заборгованість по заробітній платі перед працівниками, по відшкодуванню шкоди життю та здоров’ю громадян, по авторських винагородах, виплаті аліментів у боржника відсутня; вимоги, забезпечені заставою майна боржника, відсутні.

Кредитор Державний комітет України з державного матеріального резерву подав до господарського суду скаргу на рішення боржника та розпорядника майна про відхилення його грошових вимог до боржника (том справи 4, арк. справи 44-45).

Кредитор Державний комітет України з державного матеріального резерву подав до господарського суду заяву про уточнення грошових вимог до боржника (вх. № 02-14/32655 від 27.10.2008 р., том справи 4, арк. справи 68-81)), згідно з якою зменшив грошові вимоги до боржника до 3 688 164,96 грн., подав до суду витребувані судом докази та пояснення (вх. № 02-14/32772 від 28.10.2008 р., том справи 4, арк. справи 83-127).

Розпорядник майна боржника 28.10.2008 р. (вх. № 02-14/32918) надіслав до господарського суду повідомлення про результати розгляду вимог Держкомрезерву України, в якому стверджує про відсутність у боржника будь-якої заборгованості перед Держкомрезервом (том 4, арк. справи 130-131).

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

За заявою Держкомрезерву вимоги цього кредитора до боржника складають 3 668 164,96 грн., з яких 998 349,14 грн. – вартість самовільно використаних матеріальних цінностей державного резерву, 998 349,14 грн. – штраф за самовільне використання цінностей державного резерву, 807 410,01 грн. – вартість матеріальних цінностей, стосовно яких встановлено факт оформлення безтоварних операцій, 807 410,01 грн. – штраф за оформлення безтоварних операцій із закладення матеріальних цінностей до державного резерву, 56 646,6 грн. – пеня за самовільне використання матеріальних цінностей державного резерву та оформлення безтоварних операцій із закладення матеріальних цінностей до державного матеріального резерву.

Наявність вказаної заборгованості підтверджується поданими кредитором Держкомрезервом України документальними доказами та розрахунками штрафів та пені.

Уповноваженими особами Дрежкомрезерву за участю працівників боржника 04.04.2007 р. (акт перевірки від 04.04.2007 р., том справи 2, арк. справи 53-59) була проведена перевірка наявності, якісного стану, умов зберігання, обліку та звітності щодо зерна державного резерву, яке знаходилось на відповідальному зберіганні боржника. При перевірці було встановлено факти самовільного використання матеріальних цінностей державного резерву: пшениці 3 кл. в кількості 175,936 тонн, пшениці 5 кл. – 21,500 тонн, жита гр. А – 112,616 тонн, ячменю 1 кл. – 1,171 тонн, проса 3 кл. – 53,658 тонн, насіння соняшника – 309,601 тонн - всього загальною вартістю 998 349,14 грн.

Вказаною перевіркою виявлено також оформлення боржником ВАТ „Грушківське ХПП” безтоварних операцій із закладення до державного матеріального резерву наступних матеріальних цінностей: пшениці 3 кл в кількості 479,271 тонни та пшениці 4 кл в кількості 281,040 тонни - всього загальною вартістю 807 410,01 грн. в цінах, які діють на позабіржовому ринку матеріальних цінностей станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

За вказані порушення законодавства в сфері державного резерву кредитор застосував до боржника штрафні санкції та пеню на загальну суму 1 862 405,94 грн.

В результаті аналізу змісту заперечень боржника проти грошових вимог кредитора Держкомрезерву України господарський суд прийшов до висновку, що боржник не надав заперечень по суті вимог; не надав доказів відсутності фактів самовільного використання цінностей матеріального резерву станом на 04.04.2007 р. (на дату складення акту перевірки), заперечень на акт перевірки від 04.04.2007 р.; не спростував вказані в акті перевірки факти оформлення безтоварних операцій.

З врахуванням викладеного та на підставі пунктів 7,10,16 ст. 14 Закону України „Про державний матеріальний резерв” господарський суд визнає вимоги кредитора Держкомрезерву України до боржника в сумі 3 668 164,96 грн.

Оскільки органи Держкомрезерву та державної податкової служби згідно з чинним законодавством звільнені від сплати державного мита та судових витрат, то на боржника відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 170,00 грн. та витати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 80 ,00 грн. по заявах вказаних кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-16, 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


У Х В А Л И В:


1. Визнати вимоги Держкомрезерву України до боржника ВАТ „Грушківське ХПП” в сумі 3 668 164,96 грн. та включити їх до реєстру вимог кредиторів боржника.

2.Визнати грошові вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника ВАТ „Грушківське ХПП” в таких сумах і в такій черговості задоволення вимог:

1) Державний комітет України з державного матеріального резерву (01601, м. Київ-4, вул. Пушкінська, 28), – 1 805 759,15 грн. – третя черга; 1 862 405,81 грн. – шоста черга;

2) Гайворонська міжрайонна державна податкова інспекція (26300, Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Кірова, 39/38 ) – 356 700,00 грн. – четверта черга;

3) Приватне підприємство „Регіональні Маркетологічні Дослідження” (26500, Кіровоградська область, м. Голованівськ, вул. Леніна, 52 а) – 118,00 грн. державного мита – перша черга; 40,00 грн. плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – перша черга; 547 543,59 грн. – четверта черга;

4) ТОВ „Зерноторгівельна компанія” (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72) – 85,00 грн. державного мита – перша черга, 40,00 грн. плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – перша черга; 462 860,00 грн. – четверта черга;

5) ТОВ „Холдінг Зерноторгівельна компанія” (04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових,8) – 85,00 грн. державного мита – перша черга, 40,00 грн. плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – перша черга; 240 000,00 грн. – четверта черга.

6) ЗАТ „Зерноторгівельна компанія Олсідз-Україна” (04070, м.Київ, вул. Верхній Вал,72) – 85,00 грн. державного мита – перша черга; 40,00 грн. плати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – перша черга; 2 600,00 грн. – четверта черга

3. Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі ,- не розглядаються і вважаються погашеними.

4. Стягнути з відкритого акціонерного товариства „Грушківське хлібоприймальне підприємство”, що знаходиться за адресою: 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. Промислова,33 (р/р № 26009301332116 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Кіровоград”, МФО 323301, код ЄДРПОУ - 00951847) в доход Державного бюджету на рахунок ВДК в м. Кіровограді (банк отримувача: УДК в Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 “Державне мито, не віднесене до інших категорій”) - 170,00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

5. Стягнути з відкритого акціонерного товариства „Грушківське хлібоприймальне підприємство”, що знаходиться за адресою: 26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. Промислова, 33 (р/р № 26009301332116 в філії „Відділення Промінвестбанку в м. Кіровоград”, МФО 323301, код ЄДРПОУ - 00951847) в доход Державного бюджету 80,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу ( отримувач коштів: УДК в м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, № рахунку: 31218258700002, ідентифікаційний код: 24145329, код бюджетної класифікації: 22050000 „ Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах”).

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

6. Зобов’язати керівника боржника та розпорядника майна організувати обрання представника працівників боржника та уповноваженої особи акціонерів ВАТ „Грушківське ХПП” в порядку, встановленому абз. 20,28 ст.1 Закону, та надати їм можливість представляти інтереси працівників боржника та акціонерів при проведенні послідуючих процедур банкрутства. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника та загальних зборів акціонерів про обрання уповноваженої особи учасників акціонерів подати господарському суду до 23.01.2009 р.; повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника та уповноваженої особи акціонерів.

7. Зобов’язати розпорядника майна боржника Кноблох І. В. в порядку, визначеному ст. 16 Закону, скликати перші загальні збори кредиторів, які провести 16.01.2009 р.

Рішення (протокол) зборів кредиторів про створення та склад комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 23.01.2009 р. разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовими повідомленнями розпорядника майна на адресу кредиторів та інших учасників провадження у справі про час і місце проведення перших зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам.

8.Зобов’язати розпорядника майна боржника Кноблох І. В. до 23.01.2009 р. подати суду звіт про свою діяльність в якості розпорядника майном боржника, відомості про фінансове становище боржника з аналізом активів боржника з точки зору їх достатності для задоволення вимог кредиторів; також інформацію про виявлення ознак фіктивного банкрутства боржника чи доведення до банкрутства у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 та вжиті правоохоронними органами заходи при виявленні розпорядником майна таких фактів;

9. Запропонувати комітету кредиторів боржника подати суду клопотання про відкриття процедури санації, або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, укладення мирової угоди; про призначення керуючого санацією чи ліквідатора з пропозиціями щодо їх кандидатур не пізніше 23.01.2009 р. До клопотання необхідно додати копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву арбітражного керуючого про його неналежність стосовно боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

10. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, відбудеться 28.01.2009 р. о 15-00 год.

Явка голови комітету кредиторів, представника боржника та арбітражного керуючого у це засідання суду є обов’язковою.

11. Примірники цієї ухвали направити кредиторам, зазначеним у реєстрі вимог кредиторів (п. 2 цієї ухвали); боржнику; розпоряднику майна боржника , арбітражному керуючому Кноблох І. В.; Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства.

Суддя Жак В. В.


Судовий реєстр по справі 11/176

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2864885 Ухвала 27.01.2009 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2803750 Ухвала 19.01.2009 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2865921 Ухвала 19.01.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2805921 Ухвала 15.01.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2805917 Ухвала 13.01.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2792903 Ухвала 12.01.2009 Ясир Л.О. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
2626192 Ухвала 16.12.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2551312 Ухвала 08.12.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2372232 Ухвала 13.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2228764 Ухвала 28.10.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2161900 Ухвала 25.09.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1955100 Рішення 05.08.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1854698 Ухвала 14.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1944390 Ухвала 09.07.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2586409 Ухвала 11.06.2008 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
1701042 Ухвала 20.05.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1630580 Ухвала 08.05.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1630576 Ухвала 29.04.2008 Шевчук О.Б. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1553855 Ухвала 27.03.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1484478 Ухвала 11.03.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1237749 Ухвала 18.12.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1238204 Постанова 18.12.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1223011 Ухвала 11.12.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1167271 Ухвала 28.11.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1167324 Ухвала 28.11.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1167371 Ухвала 28.11.2007 Продаєвич Л.В. Вищий господарський суд України Господарське
1101983 Постанова 01.11.2007 Куліш Р.Ф. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
991591 Постанова 24.09.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
969306 Ухвала 14.09.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
962298 Рішення 13.09.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
959582 Ухвала 07.09.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
893232 Ухвала 13.08.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
893233 Ухвала 13.08.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
813159 Ухвала 24.07.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
813989 Ухвала 24.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
839732 Постанова 11.07.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
794240 Ухвала 05.07.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
772728 Ухвала 27.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
731575 Ухвала 15.06.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
704861 Постанова 11.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
725409 Ухвала 11.06.2007 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
668625 Рішення 16.05.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
641569 Ухвала 08.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
523593 Ухвала 29.03.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
407561 Ухвала 06.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
353364 Ухвала 11.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
332432 Постанова 22.12.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
172479 Рішення 02.10.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
107857 Рішення 23.08.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
35780 Ухвала 13.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське