Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/152

Дата ухвалення рішення:
10.12.2008
Зареєстровано:
22.12.2008
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
23.12.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А


"10" грудня 2008 р. Справа № 11/152.


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/152 від 15.05.2007 року

за заявою кредитора - Кіровоградської міжрайонної державної податкової інспекції, 25006, м. Кіровоград, вул. Покровська, 4,

до боржника - сільськогосподарського виробничого кооперативу "Промінь" (далі - СВК "Промінь"), 27620, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Аджамка, вул. Кірова, 5,

про банкрутство відсутнього боржника, -


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора - Кіровоградської МДПІ - Красіліч О.В., довіреність № 3 від 16.07.2008 року, головний державний податковий інспектор юридичного відділу;

від банкрута - ліквідатор, арбітражний керуючий Хащевацький А.П. в засідання суду не з'явився.


Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, господарський суд, -


В С Т А Н О В И В:


Постановою від 29.05.2007 року господарський суд визнав відсутнього боржника СВК "Промінь" банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута, призначив ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Хащевацького А.П.

Ухвалою від 17.12.2007 року господарський суд продовжив строк ліквідаційної процедури банкрута, зобов'язав ліквідатора подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ліквідатор подав до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту та ліквідаційного балансу. Тому звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс підлягають розгляду у засіданні господарського суду з повідомленням всіх кредиторів про час та місце засідання суду.

Ухвалою від 29.09.2008 року господарський суд призначив розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 29.10.2008 року. Зобов’язав ліквідатора, арбітражного керуючого Хащевацького А.П. до засідання суду, не пізніше 23.10.2008 року, надати: відомості щодо причин невключення до ліквідаційної маси банкрута 4 транспортних засобів зареєстрованих за СВК “Промінь” відповідно до даних ДАІ; документальні докази дослідження ліквідатором питання щодо наявності правових підстав переходу права власності на комплекс будівель до територіальної громади в особі Аджамської сільської ради Кіровоградського району; докази направлення на адреси кредиторів повідомлень про результати розгляду їх вимог; копії заяв кредиторів з вимогами до банкрута направлених на адресу ліквідатора.

Ліквідатор, арбітражний керуючий Хащевацький А.П. вимоги ухвали суду виконав частково.

Ухвалою від 29.10.2008 року господарський суд розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута вiдклав до 26.11.2008 року. Зобов’язав ліквідатора, арбітражного керуючого Хащевацького А.П. до засідання суду, не пізніше 24.11.2008 року, надати: відомості щодо причин невключення до ліквідаційної маси банкрута 4 транспортних засобів зареєстрованих за СВК “Промінь” відповідно до даних ДАІ; документальні докази дослідження ліквідатором питання щодо наявності правових підстав переходу права власності на комплекс будівель до територіальної громади в особі Аджамської сільської ради Кіровоградського району. Явку ліквідатора, арбітражного керуючого Хащевацького А.П. у засідання суду визнав обов’язковою.

Ліквідатор, арбітражний керуючий Хащевацький А.П. всі вимоги ухвали суду не виконав. Про наявність поважних причин неможливості виконання ухвали господарського суду не повідомив.

До господарського суду 25.11.2008 року надійшло клопотання № 493/08 від 25.11.2008 року ліквідатора, арбітражного керуючого Хащевацького А.П. про його усунення від виконання обов'язків ліквідатора СВК "Промінь" та звернення до Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства з клопотанням про призначення іншого ліквідатора, в зв'язку з великою завантаженістю та погіршенням стану здоров'я арбітражного керуючого Хащевацького А.П. До даного клопотання додано реєстр справ, які знаходяться в провадженні арбітражного керуючого Хащевацького А.П.

Ухвалою від 26.11.2008 року господарський суд розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відклав до 10.12.2008 року. Зобов'язав Кіровоградський обласний сектор з питань банкрутства забезпечити участь у даній справі ліквідатора з числа працівників державного органу з питань банкрутства або надати господарському суду до засідання суду не пізніше 08.12.2008 року пропозиції по кандидатурі арбітражного керуючого для призначення ліквідатором відсутнього боржника СВК "Промінь", завірену копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву цього арбітражного керуючого про неналежність його стосовно даного боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими (ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”).

Всі перераховані ухвали господарського суду у справі № 11/152 про банкрутство відсутнього боржника СВК "Промінь" набрали законної сили в день їх прийняття. Жодна з перерахованих ухвал господарського суду, направлені на адресу арбітражного керуючого Хащевацького А.П. (м. Кіровоград, вул. Шевченка, 25, к. 27) не повернута з довідкою відділення поштового зв'язку про неможливість вручення.

До господарського суду 09.12.2008 року надійшов лист № 980/01-14 від 08.12.2008 року Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства з пропозицією призначити ліквідатором відсутнього боржника СВК "Промінь" арбітражного керуючого Тімакіну Л.В.

Відповідно до ч. 9 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом, за відсутності наслідків, передбачених цією статтею, може бути підставою для усунення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків, про що господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Станом на 10.12.2008 року максимальний строк ліквідаційної процедури підприємства - банкрута закінчився. При цьому ліквідатором, арбітражним керуючим Хащевацьким А.П. не виконані вимоги, як судових рішень прийнятих у даній справі так і Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора. Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Закону.

Як вбачається з матеріалів справи вимоги Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатором, арбітражним керуючим Хащевацьким А.П. не виконанні.

Враховуючи викладені обставини, господарський суд прийшов до висновку про неналежне виконання арбітражним керуючим Хащевацьким А.П. повноважень ліквідатора, що відповідно до ч. 9 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” є підставою для усунення його від виконання обов’язків ліквідатора у даній справі. Крім того, про відсутність правових підстав для затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

За пропозицією Кіровоградського обласного сектору з питань банкрутства господарський суд вважає за можливе призначити ліквідатором СВК "Промінь" арбітражного керуючого Тімакіну Л.В.

Арбітражний керуючий Тімакіна Л.В. відповідно до ч. 3 ст. 3-1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” подала суду заяву про те, що вона стосовно СВК "Промінь" не належить до жодної з категорій осіб, які згідно із законом не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

У зв’язку із призначенням іншого ліквідатора господарський суд вважає за необхідне на підставі ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” продовжити строк ліквідаційної процедури.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 9 ст. 3-1, ст.ст. 22, 25, 32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:


1. Усунути арбітражного керуючого Хащевацького А.П. від виконання ним обов’язків ліквідатора сільськогосподарського виробничого кооперативу "Промінь" з 10.12.2008 року.

2. Відмовити в затверджені звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

3. Призначити ліквідатором сільськогосподарського виробничого кооперативу "Промінь" арбітражного керуючого Тімакіну Лілію Володимирівну, ліцензія серії АВ № 081141 від 24.07.2006 року, яка проживає за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, 7, кв. 12.

4. Зобов’язати арбітражного керуючого Хащевацького А.П. у відповідності із ч. 2 ст. 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передати ліквідатору, арбітражному керуючому Тімакіній Л.В. всю бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Про виконання цього пункту ухвали письмово повідомити господарському суду не пізніше 25.12.2008 року.

5. Продовжити строк ліквідаційної процедури сільськогосподарського виробничого кооперативу "Промінь" до 10.03.2009 року.

6. Зобов’язати ліквідатора, арбітражного керуючого Тімакіну Л.В. вжити вичерпні заходи по виявленню майна банкрута, задоволенню вимог його кредиторів, та не пізніше 10.03.2009 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

7. Примірники цієї ухвали направити Кіровоградській МДПІ, Кіровоградському міськрайонному центру зайнятості, арбітражному керуючому Хащевацькому А.П., арбітражному керуючому Тімакіній Л.В., банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства.


Суддя


Судовий реєстр по справі 11/152

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
4174227 Ухвала 16.07.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
4222991 Рішення 15.07.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
4169707 Ухвала 13.07.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
4169708 Ухвала 13.07.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
4022044 Ухвала 07.07.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3879932 Ухвала 18.06.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
4023735 Ухвала 18.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
4023649 Ухвала 01.06.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3752363 Ухвала 27.05.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3603657 Ухвала 13.05.2009 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3586628 Ухвала 28.04.2009 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
3085462 Постанова 12.02.2009 Бакуліна С.В. Вищий господарський суд України Господарське
2791525 Ухвала 12.01.2009 Бакуліна С.В. Вищий господарський суд України Господарське
2943263 Постанова 16.12.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
2551272 Ухвала 10.12.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2555421 Ухвала 01.12.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2470262 Ухвала 27.11.2008 Чернов Є.В. Вищий господарський суд України Господарське
2551271 Ухвала 26.11.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2370761 Ухвала 11.11.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2288508 Постанова 06.11.2008 Єжова С.С. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
2228575 Ухвала 29.10.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2236145 Ухвала 23.10.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
3589221 Ухвала 22.10.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2208310 Ухвала 16.10.2008 Єжова С.С. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
2520087 Рішення 07.10.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2108773 Ухвала 29.09.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2897183 Рішення 25.09.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
3589219 Ухвала 04.09.2008 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1953579 Рішення 06.08.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1992468 Ухвала 31.07.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
2373852 Ухвала 31.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2168679 Ухвала 15.07.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2017880 Ухвала 27.06.2008 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1736059 Ухвала 06.06.2008 Бобров Ю.М. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1223885 Ухвала 17.12.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
879286 Постанова 16.08.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
831945 Ухвала 18.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
776512 Ухвала 02.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1135507 Ухвала 02.07.2007 Євсіков О.О. Господарський суд м. Києва Господарське
690838 Ухвала 29.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641722 Постанова 15.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
630206 Рішення 04.05.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
1288092 Постанова 26.04.2007 Гетя Н.Г. Господарський суд Полтавської області Господарське
343012 Постанова 20.12.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
304661 Ухвала 23.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
57002 Ухвала 28.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
41451 Ухвала 20.07.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
80172 Судовий наказ 07.07.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
59551 Постанова 06.07.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
22282 Постанова 27.06.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське