Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/107

Дата ухвалення рішення:
26.06.2006
Зареєстровано:
06.07.2006
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
23.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  С У Д

Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

26.06.06   № 10/107

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Жака В.В. розглянув справу № 10/107 від 13.06.2006 року

за заявою кредитора - Долинської міжрайонної державної податкової інспекції, м. Долинська Кіровоградської області, 

до боржника - суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1  (далі - приватний підприємець ОСОБА_1), АДРЕСА_1,

про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника, -

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - не викликалися;

від боржника - не викликалися;

Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника - приватного підприємця ОСОБА_1 з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник  відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Вимоги кредитора до боржника станом на 09.06.2006 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: по податку на додану вартість в загальній сумі складають 1313, 88 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником  податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у приватного підприємця ОСОБА_1 ознак відсутнього боржника. 

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 1313, 88  грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор - Долинська МДПІ дав згоду на призначення його ліквідатором  приватного підприємця ОСОБА_1

Оскільки ДПІ у м. Кіровограді згідно з чинним законодавством звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1,  44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

   П О С Т А Н О В И В:

1.   Визнати відсутнього боржника суб'єкта підприємницької діяльності-фізичну особу ОСОБА_1 банкрутом.

2.   Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 на строк до 26.12.2006 року.

3.   Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Долинську МДПІ.

4.   Зобов'язати ліквідатора - Долинську МДПІ:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення Державній виконавчій службі Петровського району), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 26.07.2006 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 26.09.2006 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 26.12.2006 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5.   Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони суб'єкту підприємницької діяльності-фізичній особі Калепці В.В. відчуження  у будь  - який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчиняти дії щодо ліквідації (припинення) підприємницької діяльності, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 13.06.2006 року.

6.   Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (п/р № НОМЕР_1 у філії - Львівському міському відділенні Державного ощадного банку України № 6319, МФО 385048, ідент. код НОМЕР_2) в доход Державного бюджету на рахунок ВДК у м. Кіровограді, банк отримувача: УДК в Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” - 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (п/р № НОМЕР_1 у філії - Львівському міському відділенні Державного ощадного банку України № 6319, МФО 385048, ідент. код НОМЕР_2) - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, 44 (п/р № 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370).

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8.   Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, Державній виконавчій службі Петровського району для відома.

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Жака В.В. розглянув справу № 10/107 від 13.06.2006 року

за заявою кредитора - Долинської міжрайонної державної податкової інспекції, м. Долинська Кіровоградської області, 

до боржника - суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1  (далі - приватний підприємець ОСОБА_1), АДРЕСА_1,

про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника, -

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - не викликалися;

від боржника - не викликалися;

Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника - приватного підприємця ОСОБА_1 з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник  відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, господарський суд, -

   ВСТАНОВИВ:

Вимоги кредитора до боржника станом на 09.06.2006 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: по податку на додану вартість в загальній сумі складають 1313, 88 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником  податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у приватного підприємця ОСОБА_1 ознак відсутнього боржника. 

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 1313, 88  грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор - Долинська МДПІ дав згоду на призначення його ліквідатором  приватного підприємця ОСОБА_1

Оскільки ДПІ у м. Кіровограді згідно з чинним законодавством звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1,  44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

П О С Т А Н О В И В:

1.   Визнати відсутнього боржника суб'єкта підприємницької діяльності-фізичну особу ОСОБА_1 банкрутом.

2.   Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 на строк до 26.12.2006 року.

3.   Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - Долинську МДПІ.

4.   Зобов'язати ліквідатора - Долинську МДПІ:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення Державній виконавчій службі Петровського району), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 26.07.2006 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 26.09.2006 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 26.12.2006 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5.  Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони суб'єкту підприємницької діяльності-фізичній особі Калепці В.В. відчуження  у будь  - який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчиняти дії щодо ліквідації (припинення) підприємницької діяльності, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 13.06.2006 року.

6.  Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (п/р № НОМЕР_1 у філії - Львівському міському відділенні Державного ощадного банку України № 6319, МФО 385048, ідент. код НОМЕР_2) в доход Державного бюджету на рахунок ВДК у м. Кіровограді, банк отримувача: УДК в Кіровоградській області, рахунок № 31118095600002 в УДК в Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” - 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

7. Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (п/р № НОМЕР_1 у філії - Львівському міському відділенні Державного ощадного банку України № 6319, МФО 385048, ідент. код НОМЕР_2) - 118,00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу на користь ДП “Судовий інформаційний центр”, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.Перемоги, 44 (п/р № 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370).

Наказ видати та надіслати його стягувачеві.

8.   Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, Державній виконавчій службі Петровського району для відома.

 

Суддя (підпис)   Жак В. В. 


Судовий реєстр по справі 10/107

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2280595 Ухвала 06.11.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2285673 Постанова 21.10.2008 Чернов Є.В. Вищий господарський суд України Господарське
2322527 Ухвала 16.10.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2113434 Рішення 02.10.2008 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
2176032 Ухвала 25.09.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
2183038 Ухвала 24.09.2008 Чернов Є.В. Вищий господарський суд України Господарське
2110712 Ухвала 23.09.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2083624 Ухвала 15.09.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2114042 Ухвала 09.09.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1990053 Ухвала 18.08.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1802132 Рішення 03.07.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1779726 Ухвала 02.07.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
2181826 Ухвала 01.07.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
2018791 Ухвала 24.06.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1754766 Ухвала 17.06.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2002259 Ухвала 06.06.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1961797 Ухвала 03.06.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1654348 Ухвала 22.05.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1555634 Постанова 15.04.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1555633 Ухвала 19.03.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1342490 Рішення 31.01.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1342491 Рішення 31.01.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1308864 Ухвала 25.12.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1342492 Ухвала 20.12.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1212147 Ухвала 14.12.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1173291 Рішення 27.11.2007 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
1159629 Ухвала 23.11.2007 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1109118 Рішення 25.10.2007 Шелест С.Б. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1050185 Рішення 17.10.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1342489 Ухвала 12.10.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1006465 Ухвала 28.09.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
812906 Ухвала 23.07.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
793322 Ухвала 09.07.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
790160 Рішення 02.07.2007 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
772622 Постанова 27.06.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
755289 Ухвала 19.06.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
704624 Ухвала 07.06.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
738477 Ухвала 07.06.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
662653 Ухвала 23.05.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
576708 Ухвала 17.04.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
577475 Ухвала 12.04.2007 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
576710 Ухвала 04.04.2007 Пашкіна С.А. Господарський суд Чернігівської області Господарське
357071 Ухвала 10.01.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
342940 Ухвала 19.12.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
156035 Ухвала 11.09.2006 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
87115 Ухвала 10.08.2006 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
87114 Ухвала 07.08.2006 Орищин Г.В. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
24160 Ухвала 26.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
45578 Постанова 13.06.2006 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
15250 Постанова 06.06.2006 Юрчук М.І. Господарський суд Рівненської області Господарське