Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 04-05/27-62-9б

Дата ухвалення рішення:
27.10.2008
Зареєстровано:
04.11.2008
Cуддя:
Тарапата С.С.
Оприлюднено:
05.11.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Донецької області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО БАНКРУТСТВО

27.10.08р. № 04-05/27-62-9б

за заявою кредитора (заявника) Державної податкової інспекції у м.Краматорську

до боржника Приватного малого підприємства „Оазис” м. Краматорськ

про визнання банкрутом


Суддя С.С.Тарапата


До господарського суду Донецької області 20.10.08р. надійшла заява Державної податкової інспекції у м.Краматорську від 16.10.08р. №58581/10/10-013 про порушення справи про банкрутство Приватного малого підприємства „Оазис” м.Краматорськ на підставі ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В заяві про порушення справи про банкрутство кредитор посилається на наявність заборгованості боржника перед бюджетом в сумі 21561,10грн., яка виникла на підставі актів перевірки від 27.07.07р., від 11.12.07р. та від 23.05.08р., на ненадання боржником податкової звітності з 22.01.08р. та на відсутність керівних органів боржника за місцезнаходженням.


В силу п.3 ст.6 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно ст.1 вказаного Закону безспірні вимоги кредиторів - це вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Відповідно до п.1 ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань. При цьому вказана стаття не виключає факту безспірності вимог кредитора до боржника.

Згідно п.10 ст.7 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Як вбачається з доданого до заяви рішення засновника ПМП «Оазис» №4 від 13.06.07р. «Про припинення діяльності підприємства» засновником підприємства прийнято рішення про припинення діяльності Приватного малого підприємства «Оазис» як юридичної особи шляхом ліквідації, про створення ліквідаційної комісії та про призначення головою ліквідаційної комісії Жильцову Ірину Михайлівну, яка мешкає за адресою вул.Соціалістична, б.5, селища Яремівна Ізюмського району Харківської області.

До заяви додані: довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,, що видані державним реєстратором стосовно Приватного малого підприємства „Оазис” м.Кроаматорськ станом на 06.10.08р. З вказаної довідки вбачається, що 12.06.07р. до ЄДР внесено запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. Згідно витягу- стан юридичної особи- в стані припинення підприємницької діяльності; керівник юридичної особи (голова ліквідаційної комісії)- Жильцова Ірина Михайлівна


Відповідно до вимог ч.4 ст.105 ЦК України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Статтею п.4 ст.112 ЦК України встановлено, що вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Про факт публікації оголошення щодо припинення юридичної особи боржника, а також факт звернення Державної податкової інспекції у м.Краматорську до боржника із заявою про визнання грошових вимог чи подачі позовної заяви про стягнення заборгованості з боржника після публікації вказаного оголошення в заяві про порушення справи про банкрутство не вказано.

Таким чином, кредитор- Державна податкова інспекція у м.Краматорську не довів суду наявність станом на день звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство як безспірної і узгодженої суми кредиторських вимог.

В обґрунтування наявності ознак відсутнього боржника кредитор в заяві посилається на те, що остання податкова звітність надана боржником до ДПІ у м.Краматорську 22.01.08р., а з другого кварталу 2007р. підприємство звітувало про відсутність діяльності та що за юридичною адресою боржник не знаходиться.

Пунктом 1 статті 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором у разі, якщо керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявністю інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Станом на день звернення кредитора до суду із заявою про порушення справи про банкрутство не минуло одного року з дати надання боржником останньої податкової звітності.


В підтвердження відсутності керівних органів боржника за адресою його місцезнаходження кредитором до заяви доданий акт виходу за юридичною адресою Приватного малого підприємства „Оазис” від 30.09.08р., згідно якого кредитором проведена перевірка на предмет знаходження ПМП „Оазис” за адресою- м.Краматорськ, вул.Шкадінова, буд.68, кв. 8.

В той же час як вбачається з інших доданих до заяви документів кредитору відомо, що рішенням засновника „Про припинення діяльності підприємства” №4 від 13.06.07р. створена ліквідаційна комісія та головою ліквідаційної комісії призначена Жильцова Ірина Михайлівна, яка мешкає за адресою вул.Соціалістична, б.5, селища Яремівна Ізюмського району Харківської області, про що також внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Доказів відсутності керівних органів боржника (голови ліквідаційної комісії) за вказаною адресою суду не надано.

З огляду на зазначене суд вважає, що кредитором належним чином не обґрунтована наявність ознак відсутнього боржника, необхідних для порушення провадження у справі на підставі ст.52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

В силу п.1 ст.9 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” суддя повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, якщо у заяві не вказані відомості, перелічені в статті 7 цього Закону та з інших підстав, передбачених ст. 63 ГПК України з врахуванням вимог цього Закону.

Відповідно до п.7 ст.7 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява кредитора повинна містити докази обґрунтованості вимог кредитора та інші обставини, на яких ґрунтується заява кредитора.

Згідно п.3 ст.63 Господарського процесуального кодексу України суддя повертає заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини.


З огляду на вищевикладене, суд визнає за необхідне заяву про порушення справи про банкрутство повернути без розгляду на підставі п.1 ст.9 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Відповідно до п.2 ст.9 вказаного закону повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.


Враховуючи викладене та керуючись п.7 ст.7, п.1 ст.9, ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п.3 ст.63, ст.86 ГПК України, приймаючи до уваги постанову Верховного суду України від 06.06.06р. у справі № Б48/12-05, господарський суд

У Х В А Л И В:


Заяву Державної податкової інспекції у м.Краматорську про порушення справи про банкрутство Приватного малого підприємства „Оазис” м.Краматорськ повернути без розгляду.


Додаток: заява з доданими документами на 52 арк.Суддя Тарапата С.С.Вик. тел.

Надруковано примірників - :

- господарському суду Донецької області,

- сторонам,Судовий реєстр по справі 04-05/27-62-9б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
16934896 Ухвала 04.07.2011 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
10361441 Ухвала 09.07.2010 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
6513645 Ухвала 19.10.2009 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
2236038 Ухвала 27.10.2008 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
752572 Ухвала 25.06.2007 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське
84203 Ухвала 12.07.2006 Тарапата С.С. Господарський суд Донецької області Господарське