Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 2/103-06-3534

Дата ухвалення рішення:
08.06.2006
Зареєстровано:
06.07.2006
Cуддя:
Бахарев Б.О.
Оприлюднено:
28.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Одеської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________

УХВАЛА


"08" червня 2006 р. Справа № 2/103-06-3534

За заявою: Приватного підприємства “Проланд”, м. Одеса

Про визнання Приватного підприємства “Проланд” банкрутом


Суддя Бахарєв Б.О.


ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Ліквідатор: Бураковська Ю.О. (паспорт).


С.с.: про визнання банкрутом


ПП “Проланд” звернулось в господарський суд Одеської області з заявою про порушення провадження у справі про визнання ПП “Проланд” банкрутом в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.04.2006 р. порушено провадження у справі про банкрутство ПП “Проланд”.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

ПП “Проланд” зареєстровано 24.12.2003 р. Виконавчим комітетом Одеської міської ради за №15561200000001841.

Боржник має кредиторську заборгованість перед ПП “Маркус” в сумі 172800,00 грн., яку неспроможний погасити у встановлений термін, що підтверджується матеріалами справи, а саме договором поставки №1/12/05 від 01.12.2005 р, накладною № 5/1 від 05.01.2006 р., податковою накладною № 501 від 05.01.2006 р., претензіями ПП „Маркус” № 160/06 від 16.01.2006 р., № 9/06 від 09.02.2006 р., № 6/06 від 06.03.2006 р., відповідями ПП „Проланд” на претензії №3/001 від 26.01.2006 р, № 15/002 від 21.02.2006 р., № 12/0003 від 16.03.2006 р., актом звірки взаєморозрахунків від 11.01.2006 р.

Відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

03.04.2006 р. засновником прийнято рішення про ліквідацію підприємства, створення ліквідаційної комісії, призначення голови ліквідаційної комісії, а також звернення в господарський суд Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості.

Постановою суду від 20.04.2006 р. боржника визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Бураковську Ю.О., який зобов’язаний провести ліквідаційні заходи, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, надати суду ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора на затвердження.

На виконання постанови суду від 20.04.2006 р. за результатами роботи ліквідатором надано суду ліквідаційний баланс, в якому активи не відображені, та звіт ліквідатора з підтверджуючими документами, які свідчать про відсутність у банкрута майна, транспортних засобів, грошових коштів та інших активів, у зв’язку з чим неможливе погашення грошових вимог кредитора в порядку ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Приймаючи до уваги ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, а також враховуючи, відсутність у банкрута майна та грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості і платоспроможність відновити неможливо, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута і ліквідувати Приватне підприємство “Проланд”, припинити юридичну особу та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”.

Керуючись ст. ст. 22-25, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд,-


У Х В А Л И В:


1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Приватного підприємства “Проланд” код 32810758 (65031, м. Одеса, вул. Новомосковська, 1/3).

2. Ліквідувати та припинити юридичну особу Приватне підприємство “Проланд”, виключити його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Зобов’язати ліквідатора провести заходи щодо ліквідації підприємства, забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання у відповідності з ч.2 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, про що повідомити суд.

4. Повноваження ліквідатора припинити.

5 Провадження у справі припинити.

6 Копію ухвали надіслати: ліквідатору, банку, який обслуговує фінансову діяльність банкрута, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.Суддя Бахарев Б.О.