Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/23б

Дата ухвалення рішення:
20.06.2006
Зареєстровано:
30.06.2006
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Луганської області  91016, м.Луганськ пл.Героїв ВВВ 3а тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Луганской области  91016, г.Луганск пл.Героев ВОВ 3а тел.55-17-32

УХВАЛА

Іменем України

 

20.06.06 Справа № 11/23б.

Суддя Т.Г.Кривохижа, при секретарях Тітковій С.В. та Смірновій В.М.,

розглянувши матеріали справи, за заявою порушеної за заявою

кредитора -   Управління Пенсійного фонду України у м. Красний Луч,

 м. Красний Луч Луганської області,

до боржника -   Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне

 підприємства 10911», м. Красний Луч Луганської області,

про банкрутство  

В присутності представників сторін:

від кредиторів:

- Яковлева О.Б., дов. №216/10-25 від 16.01.06. (ДПІ у м. Красний Луч);

- Горошко А.М., дов. №1 від 15.06.06. (Професійно-технічне училище №58);

- Філімончук Л.С.,  дов. №4142/06-16 від 28.09.05. (УПФУ у м. Красний Луч);

- Великородова Л.О., дов. №109/10 від 22.03.06. (ТОВ «Рейдейтранс-ЛТД»);

- Голосюк І.В., дов. №07/03-1022 від 06.05.06. (Краснолуцький міський центр зайнятості);

від боржника -Коротченко Т.П., зам. ген. директора, дов. б/н від 11.05.06.

- розпорядник майна боржника Хорошевський М.Г. ( до перерви);

- керуючий санацією, генеральний директор боржника - Киященко О.М.

В порядку ст. 77 ГПК України оголошено перерву з 15.06.06. до 20.06.06.

Обставини справи: банкрутство; процедура санації боржника;

- сторони своєчасно та належним чином повідомлені судом про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 25.05.06. №11/23б);

- перед судовим засіданням присутні подали клопотання від 15.06.06. б/н та від 20.06.06. б/н  про нездійснення технічної фіксації судового процесу, яке суд на початку засідання розглянув і задовольнив.

  Розглянувши матеріали справи та додатково надані, заслухавши доводи присутніх та приймаючи до уваги, що:

- голова комітету кредиторів Великородова Л.О. подав до суду:

- клопотання б/н від 20.06.06. з доданими до нього матеріалами, які пойменовані ньому, в тому числі: протоколом зборів комітету кредиторів №3 від 09.06.06.; повідомленнями  кредиторів -членів комітету кредиторів по справі про час та місце проведення зборів комітету кредиторів; копіями довіреностей представників кредиторів, які приймали участь зборах; мировою угодою від 09.06.06. з додатками до неї №№ 1, 2, 3  та іншими;

- матеріали справи та додатково надані сторонами були предметом розгляду у судовому засіданні;

- розглянувши матеріали справи та додатково надані, суд дійшов висновку, що збори комітету кредиторів 09.06.06. (протокол №3) організовані й проведені у  відповідності до вимог ст. 16 Закону, на них за порядком денним були розглянуті питання, які входять до їх компетенції, тому одностайно прийняті на них рішення з розглянутих питань є правомірними (ч. ч. 5, 8 ст. 16 Закону) й приймаються судом до уваги в подальшому провадженні зі справи;

- комітет кредиторів на своїх зборах 09.06.06. (протокол №3), поряд з іншими, розглянув питання встановлення оплати праці розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г. за виконання повноважень по справі й прийняв відповідне рішення, а саме: встановити оплату праці (послуг) розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г.  з 22.04.04. по 01.04.05. - у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - 575 грн. 00 коп. щомісячно,  у розмірі двох мінімальних заробітних плат: з 01.04.06. по 01.07.05. -  580 грн. 00 коп. щомісячно, з 01.07.05. по 22.07.05. - у розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно - за рахунок коштів ініціюючого кредитора - Управління Пенсійного фонду України у м. Красний Луч Луганської області, та з 22.07.05. по 01.09.05. - у  розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно, з 01.09.05. по 01.01.06. - у розмірі  664 грн. 00 коп. щомісячно  та з 01.01.06. по 15.06.06. - у розмірі 700 грн. 00 коп. щомісячно  за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника,  виходячи із розрахунку двох мінімальних зарплат, розміри яких діяли протягом зазначеного часу;

- оскільки прийняте комітетом кредиторів рішення є правомірним (ч.ч. 8, 9 ст.16 Закону), господарський суд, керуючись ч.ч. 10, 12 ст. 31, ст. 16 Закону, затверджує встановлений комітетом кредиторів (протокол №3 від 09.06.06.) розмір оплати праці (послуг) розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г.  з 22.04.04. по 01.04.05.  у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - 575 грн. 00 коп. щомісячно,  з 01.04.06. по 01.07.05. - у розмірі 580 грн. 00 коп. щомісячно, з 01.07.05. по 22.07.05. - у розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно, за рахунок коштів ініціюючого кредитора - Управління Пенсійного фонду України у м. Красний Луч Луганської області, та з 22.07.05. по 01.09.05. - у розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно, з 01.09.05. по 01.01.06. - у розмірі 664 грн. 00 коп. щомісячно, та з 01.01.06. по 15.06.06. - у розмірі 700 грн. 00 коп. щомісячно - за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника,  виходячи із розрахунку двох мінімальних зарплат, розміри яких діяли протягом зазначеного часу;

- на засіданнях 09.06.06. (протокол №3) комітет кредиторів розглянув питання про укладання мирової угоди та прийняв рішення про її укладання та схвалення її тексту;

- згідно із ч. 2 ст. 35 Закону мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство;

- у судовому засіданні господарський суд розглянув мирову угоду від 09.06.06. та додатки до неї за №№1-3;

- як вбачається із мирової угоди від 09.06.06., між кредиторами та боржником досягнута домовленість стосовно розстрочки сплати кредиторської заборгованості боржника у розмірі 1924065 грн. 87 коп., що оформлено у вигляді згаданої угоди з додатками №№1-3 та з  дотриманням вимог ст. ст.  35, 36 Закону;

- із тексту мирової угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо відстрочки та розстрочки кредиторської заборгованості за реєстром вимог кредиторів (додаток № 3 до угоди) у розмірі 1924065 грн. 87 коп. (п. 2 мирової угоди, додаток №3 до неї); визначені конкретні розміри вимог кожного із кредиторів; узгоджені за графіками порядок, частки та строки їх погашення, а саме: вимоги кредиторів:

- другої черги -УПФУ у м. Красний Луч Луганської області - у розмірі 530315 грн. 93 коп. основного боргу  по  88385 грн. 99 коп. щомісячно з 01.09.06. по 01.03.07. (додаток №3 до угоди);

- третьої черги: ДПІ у м. Красний Луч Луганської області -у розмірі 460917 грн. 00 коп. основного боргу  по 65845 грн. 29 коп. щомісячно з 01.03.06. по 01.10.07.; Краснолуцького міського центру зайнятості, м. Красний Луч Луганської області - у розмірі 30855 грн. 60 коп.  основного боргу  по 4407 грн. 94 коп. щомісячно з 01.03.06. по 01.10.07., Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  в м. Красний Луч Луганської області - у розмірі 4636 грн. 63 коп.  основного боргу  по 662 грн. 38 коп. щомісячно з 01.03.06. по 01.10.07., Виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Луганськ, - у розмірі 49534 грн. 14 коп.  основного боргу  по 7076 грн. 31 коп. щомісячно з 01.03.06. по 01.10.07. (додаток №3 до угоди);

- четвертої черги: Товариства з обмеженою відповідальністю «Редрейтранс», м. Красний Луч Луганської області, - у розмірі 115671 грн. 60 коп. основного боргу  по 57835 грн. 80 коп. щомісячно з 01.10.07. по 01.12.07., Професійного технічного училища № 58, м. Красний Луч Луганської області, -у розмірі 54364 грн. 38 коп. основного боргу  по 27182 грн. 19 коп. щомісячно з 01.10.07. по 01.12.07. (додаток №3 до угоди);

- шостої черги:  УПФУ у м. Красний Луч Луганської області - у розмірі 78941 грн. 59 коп. штрафних санкцій по 11277 грн. 37 коп. щомісячно з 01.12.07. по 01.06.08.,  ДПІ у м. Красний Луч Луганської області -у розмірі 598829 грн. 00 коп. штрафних санкцій по 85547 грн. 00 коп. щомісячно з 01.12.07. по 01.06.08. (додаток №3 до угоди);

- кредиторська заборгованість першої та другої черг щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам боржника та п'ятої черги відсутня; вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, також відсутні; 

- питання відшкодування усіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно зі ст. 31 Закону, врегульоване зобов'язання боржника (додаток №2 до мирової угоди) та відповідною заявою розпорядника майна боржника Хорошевського М.Г., доданої до матеріалів справи;

- розглянувши  у судовому засіданні згадану мирову угоду та додатки до неї за №№ 1-3, суд дійшов висновку, що її умови відповідають вимогам ст. ст. 35, 37 Закону і не порушує будь-чиїх  законних інтересів та охоронюваних законом прав, графіки погашень вимог кредиторів  узгоджені з керівниками кредиторів;

- умови угоди не порушують приписів ч. 3 ст. 36 Закону;

- на підставі ст. 38 Закону суд затверджує мирову угоду від 09.06.06. з додатками до неї за №№ 1, 2, 3;

- за таких обставин, на підставі ч. 5 ст. 38 Закону боржнику з дня затвердження судом цієї угоди приступити до погашення вимог кредиторів згідно з її умовами;

- на підставі ч. 7 ст. 38 Закону припинити процедуру санації боржника, повноваження керуючого санацією, генерального директора Киященка О.М. і арбітражного керуючого Хорошевського М.Г. у якості розпорядника майна по справі;

- згідно з ч. 6 ст. 38 Закону скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений по цій справі (ст. 12 Закону);

- відповідно п. 5 ст. 40 Закону  припинити провадження у справі про банкрутство боржника.

  На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 49, 75, 80, 86, 87 ГПК України, ст. ст. 3-1, 4, 12, 13, 16,  35-38, 40-5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд

  у х в а л и в:

1. Затвердити встановлений комітетом кредиторів (протокол №3 від 09.06.06.) розмір оплати праці (послуг) розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г.  з 22.04.04. по 01.04.05.  у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - 575 грн. 00 коп. щомісячно,  з 01.04.06. по 01.07.05. - у розмірі 580 грн. 00 коп. щомісячно з 01.07.05. по 22.07.05. - у розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно за рахунок коштів ініціюючого кредитора - Управління Пенсійного фонду України у м. Красний Луч Луганської області, та з 22.07.05. по 01.09.05. - у розмірі 620 грн. 00 коп. щомісячно з 01.09.05. по 01.01.06. - у розмірі 664 грн. 00 коп. щомісячно та з 01.01.06. по 15.06.06. - у розмірі 700 грн. 00 коп. щомісячно - за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника,  виходячи із розрахунку двох мінімальних зарплат, розміри яких діяли протягом зазначеного часу.

2. Затвердити мирову угоду від 09.06.06. з додатками до неї за №№ 1, 2, 3.

3. Провадження у справі припинити.

4. Припинити процедуру санації боржника та повноваження керуючого санацією, генерального директора Киященка О.М. та арбітражного керуючого Хорошевського М.Г. в якості розпорядника майна боржника по справі.

5. Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.

6.Зобов'язати:

- боржника -Відкрите акціонерне товариство “Автотранспортне підприємство 10911”, м. Красний Луч Луганської області,  приступити до погашення вимог кредиторів згідно з умовами мирової угоди від 09.06.06. та додатків №№ 1, 2, 3;

- боржника та кредитора -Управління Пенсійного фонду України у  м. Красний Луч Луганської області  надати кредиторам за справою належну копію мирової угоди та додатків до неї за №№ 1, 2, 3 у 10-денний термін з дати ухвалення судом рішення про її затвердження.

7.Ухвалу надіслати: кредиторам по справі; боржнику; розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г.; Луганському обласному відділу з питань банкрутства; Державній виконавчій службі в м. Красний Луч Луганської області; Державному реєстратору виконавчого комітету Краснолуцької міської ради Луганської області; керуючому санацією, генеральному директору Киященку О.М. (на адресу боржника).

Суддя   Т.Г.Кривохижа

 

Спеціаліст І категорії Є.С.Бубен

Надр. 13 прим.:

1 - до справи;

2 - 8 - кредиторам:

- УПФУ в м. Красний Луч Луганської області;

- ДПІ у м. Красний Луч Луганської області;

- Краснолуцькому міському центру зайнятості, м. Красний Луч Луганської області;

- Професійному технічному училищу  № 58, м. Красний Луч Луганської області;

- ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 в м. Красний Луч Луганської області;

- ВД ЛОВ ФСС з тимчасової втрати працездатності, м. Луганськ;

- ТОВ «Редрейтранс», м. Красний Луч;

9 - боржнику;

10 - керуючому санацією, генеральному директору Киященку О.М. (на адресу боржника);

11 - розпоряднику майна боржника Хорошевському М.Г. (91000, м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143,

  кв. 85);

12 - ДВС в м. Красний Луч Луганської області;

13 - Державному реєстратору виконавчого комітету Краснолуцької міської ради Луганської області.