Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/42б

Дата ухвалення рішення:
20.06.2006
Зареєстровано:
30.06.2006
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Луганської області  91016, м.Луганськ пл.Героїв ВВВ 3а тел.55-17-32

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД Луганской области  91016, г.Луганск пл.Героев ВОВ 3а тел.55-17-32

УХВАЛА

 

20.06.06 Справа № 10/42б.

Суддя  Ковалінас М.Ю.,  при секретарі Савченко М.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора   -  Антрацитівського райвідділу  внутрішніх справ УМВС України

у Луганської області

до боржника  -  Відкритого акціонерного товариства  “Іванівський  верстатозавод”,

  с. Іванівка Антрацитівського району Луганської області,

Про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів -  Черевко Н.О., дов. №2 від 10.01.06. (ОДПІ);

Симанишина Н.В., дов. №2082/01-07 від 19.06.06. (УПФУ);

Грибанова Ю.П., дов. б/н від 12.05.06. (ЗАТ "ФРК "Авіста");

Пахомова Н.Г., дов. №1  від 11.01.06. (Профспілка);

від боржника - керуючий санацією  Кінденко В.П.; розпорядник  майна  Садовніков П.В. -  не прибув.

  Обставини справи: банкрутство, процедура санації, розгляд змін та доповнень до плану санації боржника, клопотання керуючого санацією, комітету кредиторів та Фонду державного майна України.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши керуючого санацією та представників кредиторів, суд

в с т а н о в и в :

25.04.02. у справі відкрито процедуру санації боржника -ВАТ "Іванівський верстатозавод", керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Садовнікова П.В.;  план санації боржника судом  затверджено 16.12.02.  та продовжено строк процедури санації до  01.06.04. 

Згідно ухвали суду від 02.06. 03. у справі замінено керуючого санацією, замість арбітражного керуючого Садовнікова П.В. призначено новим керуючим санацією керівника підприємства - боржника Кінденка В.П., а на арбітражного керуючого Садовнікова П.В. покладено функції розпорядника майна боржника в процедурі санації.

Строк процедури санації судом неодноразово продовжувався, останній раз до 20.04.06. (ухвала суду від 20.01.06.) у зв'язку з необхідністю погодження змін та доповнень до плану санації боржника Фондом Державного майна України та Міністерством економіки України, оскільки боржник більш ніж на 99%  є державною власністю.

Керуючим санацією Кінденко В.П. було подано до суду на затвердження зміни та доповнення до плану санації, які передбачають продовження строку процедури санації, а також  рішення комітету кредиторів, яким ці зміни та доповнення схвалені.

Розгляд справи з приводу затвердження судом  змін та доповнень до плану санації неодноразово відкладався, оскільки ці зміни  тривалий час знаходились на погодженні в Міністерстві економіки України та у Фонді державного майна України, тому що частка держави у статутному фонді боржника становить понад 99%.

Згідно листа  Міністерства економіки України (далі за текстом - Міністерство)  від 23.12.05. №70-43158 суду повідомлено, що  Міністерство не дає свого погодження щодо запропонованих керуючим санацією змін та доповнень до плану санації боржника, оскільки ці зміни не погоджені з Фондом державного майна України, як органом, уповноваженим управляти державним  майном боржника,  до зазначеного листа Міністерства додано копію листа Міністерства до  ФДМУ  №70-43/56  від 22.12.05., яким повернуті без розгляду зміни та доповнення до плану санації підприємства-боржника, з приводу того, що на думку Міністерства надані зміни та доповнення не сприяють відновленню платоспроможності боржника, Міністерством  терміново запропоновано ФДМУ спільно з керуючим санацією розробити дійсно ефективні заходи щодо виведення підприємства з кризового стану, які мають бути покладені в основу нових змін та доповнень до плану санації боржника.

На підставі вищезазначеного листа Міністерства у засіданні суду від 20.01.06. керуючого санацією Кінденка В.П. судом зобов'язано спільно з ФДМУ, як органом, уповноваженим управляти державним  майном боржника, розробити нові зміни та доповнення до плану санації боржника, з урахуванням зауважень Міністерства, погодити їх у встановленому Законом порядку з ФДМУ та Міністерством,  подати на розгляд та затвердження суду.

До суду надійшов лист Міністерства економіки України №70-43/153 від 01.03.06. у якому повідомляється, що станом на 27.02.06. до Міністерства не надходили нові зміни та доповнення до плану санації боржника. 

Керуючий санацією Кінденко В.П. за супровідним листом №1/90 від 20.03.06. надав у засідання суду 21.03.06.  докази відправлення та  отримання Фондом Державного  майна України відповідних змін та доповнень до плану санації боржника (копія листа боржника №27/82  від 20.03.06. з відміткою про отримання цього листа ФДМУ), у зв'язку з чим клопотав перед судом про відкладення розгляду справи до узгодження змін та доповнень до плану санації,  дане клопотання суд задовольнив.

У минуле засідання суду керуючий санацією Кінденко В.П. знову подав клопотання (лист №22/155 від 20.04.06.) про відкладення розгляду справи з приводу того, що у цей час план санації боржника (зміни та доповнення до нього) надіслані та знаходиться на узгодженні в Фонді державного майна України, що підтверджено листом №10-24-6051 від 19.04.06. Фонду державного майна України.  З цього листа ФДМУ слід, що проект плану санації (зміни та доповнення до нього)  направлені до  Міністерства економіки України за супровідним листом №10-24-4408 від 23.03.06., але до даного часу від Міністерства не надійшло висновку щодо  наданого проекту плану санації боржника (змін та доповнень до нього), лише після висновку Міністерства економіки України Фонд державного майна розглядатиме проект змін та доповнень до плану санації боржника й прийме відповідне рішення щодо цього плану, тому ФДМУ просить суд про відкладення розгляду справи, тому розгляд справи судом було відкладено черговий раз.

У дане засідання суду керуючий санацією боржника Кінденко В.П. подав клопотання (лист №1/216 від 19.06.06.) про відкладення розгляду справи з приводу затвердження змін та доповнень до плану санації боржника, оскільки на даний час ситуація не змінилася, тобто ці зміни ще знаходяться на погодженні в Фонді державного майна України, а також комітетом кредиторів заявлено клопотання (протокол засідання комітету кредиторів №7 від 12.05.06.) про продовження строку процедури санації  у справі на 6 місяців.

Приймаючи до уваги,  що строк процедури санації у справі сплинув ще 20.04.06. та те. що рішення комітету кредиторів відповідає вимогам чинного законодавства про банкрутство, клопотання задовольняються, строк процедури санації у справі продовжується на 6 місяців, тобто до 20.12.06., розгляд справи відкладається.

А також, на адресу суду надійшло клопотання (лист №10-24-8265 від 08.06.06.) Фонду державного майна України, м. Київ, про зобов'язання судом державного органу з питань банкрутства провести перевірку щодо наявності у боржника ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення боржника до банкрутства та про зупинення судом провадження у справі про банкрутство до закінчення зазначеної перевірки та надання відповідних висновків.

Дане клопотання судом задовольняється в частині зобов'язання судом державного органу з питань банкрутства провести перевірку щодо наявності у боржника ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення боржника до банкрутства.

Щодо зупинення з цього приводу провадження у справі про банкрутство боржника, слід зазначити, що стаття 79 Господарського процесуального кодексу України містить вичерпний перелік підстав для зупинення провадження у справах, до яких зокрема відносяться: неможливість розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами;  призначення господарським судом судової експертизи; надіслання господарським судом матеріалів до слідчих органів; заміна однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.  Тобто у суду відсутні правові підстави для зупинення провадження у справі про банкрутство боржника.

 Керуючись  ст. ст. 1, 2, 16, 17-21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  ст. ст. 50, 86, 87  ГПК України, суд

у х в а л и в :

1.Продовжити строк процедури санації у справі до 20 грудня 2006 року.

2.Призначити розгляд справи на  22.08.06., на 11 годин 15 хвилин. 

3.Керуючому санацією Кінденко В.П. - надати суду докази спільного з ФДМУ розроблення  нових змін  та доповнень до плану санації боржника з урахуванням зауважень Міністерства економіки України;  докази їх  погодження у встановленому Законом порядку з ФДМУ та Міністерством;  надати ці зміни та доповнення суду  для розгляду та затвердження згідно ст.18 Закону, визначити в письмовому вигляді свою думку щодо подальшої судової процедури банкрутства у справі (санація -продовження її строку чи ні,  продовження санації  та на який строк;  відкриття ліквідаційної  процедури або  укладення мирової  угоди); виконувати належним чином обов'язки передбачені п.6 ст. 17 Закону, зокрема щодо звітування перед комітетом кредиторів про стан проведення процедури санації. 

4.Комітету кредиторів - представити суду письмове рішення комітету кредиторів у вигляді протоколу засідання щодо затвердження нових змін та доповнень до плану санації боржника, а також надати рішення повноважного комітету кредиторів,  прийняте на відповідному засіданні комітету (належним чином оформлений протокол засідання комітету кредиторів, повідомлення членам комітету кредиторів з доказами їх отримання -надати суду) щодо подальшої судової процедури банкрутства у справі (санація -продовження її строку чи ні,  продовження санації  та на який строк;  відкриття ліквідаційної  процедури або  укладення мирової  угоди).

5. Повторно!!! Фонду державного майна України, м. Київ, та Міністерству економіки України, м. Київ, надати суду письмові відомості (свої висновки) щодо  можливості погодження нових змін та доповнень до плану санації боржника.

6.Зобов'язати  Луганський обласний відділ з питань банкрутства -  провести перевірку щодо наявності у боржника ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення боржника  ВАТ "Іванівський верстатозавод" до банкрутства,  та повідомити про результати цієї перевірки господарський суд та Фонд державного майна України, м. Київ, у строк до 01.08.06.

7.Дану ухвалу надіслати: кредиторам у справі, боржнику, керуючому санацією Кінденко В.П. (за адресою боржника), розпоряднику майна боржника Садовнікову П.В. (м. Луганськ, вул. Радянська, 64/31), Луганському обласному відділу з питань банкрутства,  Міністерству економіки України (01008, м. Київ, вул. м. Грушевського, 12/2), Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9), Регіональному відділенню ФДМУ по  Луганській області.

Явка у судове засідання керуючого санацією Кінденка В.П., членів комітету кредиторів, розпорядника майн боржника Садовнікова П.В., представників боржника,  Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області   обов'язкова.

Суддя   М.Ю. Ковалінас

Надрук. 

21 прим.:

1 -  до справи;

2 -14 -кредиторам:

- РВ УМВС Антрацитівського району Луганської області;

- Антрацитівському міському відділу ПФУ Луганської області;

- Антрацитівському районному відділу ПФУ Луганської області;

- ВАТ «Луганськобленерго»в особі Краснолуцьких електричних мереж, м. Красний Луч Луганської області;

- ДП «Авіста-А»ЗАТ ФРК «Авіста», м. Луганськ;

- ТОВ «Укрроспроммаш», м. Луганськ;

- ТОВ «Донбас-Лугаудит», м. Луганськ;

- Антрацитівська ОДПІ Луганської області;

- Луганська облорганізація профспілки машинобудівників та приладобудівників України, м. Сєвєродонецьк Луганської області;

- ПП ОСОБА_1, м. Красний Луч Луганської області;

- Первинна профспілкова організація ВАТ «Іванівський верстатобудівний завод», м. Красний Луч Луганської області;

- ПП ОСОБА_2, м. Стаханов Луганської області;

- ОСОБА_3, АДРЕСА_1;

15 - боржнику,

16 - керуючому санацією Кінденко В.П. (за адресою боржника),

17 - розпоряднику майна боржника Садовнікову П.В. (м. Луганськ, вул. Радянська, 64/31),

18 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства, 

19 - Міністерству економіки України (01008, м. Київ, вул. м. Грушевського, 12/2),

20 - Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9),

21 - Регіональному відділенню ФДМУ по  Луганській області.


Судовий реєстр по справі 10/42б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
28589801 Ухвала 10.01.2013 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
28294595 Ухвала 25.12.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
27892658 Постанова 04.12.2012 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
27613732 Ухвала 20.11.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
27202649 Ухвала 02.11.2012 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
26078076 Ухвала 18.09.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
26045257 Ухвала 17.09.2012 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
25582659 Ухвала 10.08.2012 Білошкап О.В. Вищий господарський суд України Господарське
24923587 Ухвала 21.06.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
24757091 Постанова 18.06.2012 Геза Т.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
24504399 Ухвала 23.05.2012 Геза Т.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
24062754 Ухвала 14.05.2012 Геза Т.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
23656957 Ухвала 10.04.2012 Геза Т.Д. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
28215349 Ухвала 22.03.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21917583 Ухвала 15.03.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21839132 Ухвала 06.03.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21275286 Ухвала 02.02.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
20067099 Ухвала 20.12.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18721371 Ухвала 06.10.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17558981 Ухвала 04.08.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17301537 Ухвала 25.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17080915 Ухвала 18.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14353490 Ухвала 17.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14353322 Ухвала 17.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13316771 Ухвала 16.12.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
12045724 Ухвала 02.11.2010 Палєй О.С. Господарський суд Луганської області Господарське
11261139 Ухвала 17.09.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10762637 Ухвала 29.07.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10080503 Ухвала 18.06.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
10688417 Ухвала 09.04.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
7811967 Ухвала 05.02.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6940877 Ухвала 01.12.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
5468969 Ухвала 22.09.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751528 Ухвала 20.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751529 Ухвала 20.01.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751526 Ухвала 28.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751530 Ухвала 27.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751527 Ухвала 25.01.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1239517 Постанова 17.12.2007 Іноземцева Л.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
1199277 Ухвала 04.12.2007 Іноземцева Л.В. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
1138165 Ухвала 14.11.2007 Лaзненко Л.Л. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
4751524 Ухвала 26.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4751525 Ухвала 18.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
4740235 Ухвала 10.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
552782 Ухвала 03.04.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
358367 Ухвала 09.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
350068 Ухвала 21.12.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
325170 Ухвала 28.11.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
226279 Ухвала 31.10.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17222 Ухвала 20.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське