Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа Б-7/161

Дата ухвалення рішення:
06.05.2008
Зареєстровано:
27.05.2008
Cуддя:
Кишинський М.І.
Оприлюднено:
27.05.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Івано-Франківської області
Форма судового рішення:
Рішення
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 2-57-62

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2008 р.

Справа № Б-7/161

за позовом ДПІ в м.Івано-Франківську вул.Незалежності,20,Івано-Франківськ

до відповідача Орендне Івано-Франківське шляхове ремонтно-будівельне управління № 1 вул.Макогона,23а.,Івано-Франківськ,76000

про банкрутство


Cуддя Кишинський Микола Іванович

При секретарі Попович Василь Васильович

Представники:

Від кредитора: Станіщук М.В.- представник ДПІ

Від боржника: Мартинюк В.М.-арбітражний керуючий

СУТЬ СПОРУ: розгляд заяви Івано-Франківського шляхового ремонтно-будівельного управління №1 (м.Івано-Франківськ, вул.Макогона, 23-а) про визнання договору дійсним по справі №Б-7/161 про банкрутство Івано-Франківського шляхового ремонтно-будівельного управління №1 .


Розглянувши матеріали справи , подану заяву та заслухавши предстаників сторін в судовому засіданні, суд

ВСТАНОВИВ:

01.07.1992р. між Івано-Франківським міськвиконкомом та Івано-Франківським шляховим ремонтно-будівеліним управлінням №1 (в подальшому- Позивач) було укладено договір оренди з послідуючим викупом майна державного підприємства №11\11-04.

На сьогоднішній день даний Договір є чинним.Зокрема, його дію було продовжено до 31.10.08р.відповідним положенням Угоди №УО-11/11-0408 Про внесення змін до договору оренди №11/11-04. Крім того в мотивувальній частині Рішення Господарського суду від 29.02.08р. по справі №Б-7/161 зазначено,що даний договір оренди з послідуючим викупом є дійсним.

Проте, систематичне порушення Орендодавцем Договору є основною причиною доведення Орндаря до стану неплатоспроможності.Зокрема, Відповідачем не виконуються наступні обов"язки:

п.2.1.1-щодо щорічного доведення Орендарю до 15.11 поточного року до 70% обсягів робіт по комунальних та інших обєктах благоустрою.

При цьому,фактично на 70% виробнича діяльність та отримання прибутків підприємства є залежним від замовлень,які забов"язаний забезпечувати орендодавець.

п.2.1.2- стосовно забезпечення орендаря щороку до 1 грудня поточного року проектно-кошторисною документацією по комунальних та інших обєктах благоустрою.

п.2.1.3- з приводу щорічної комплектації орендаря в термін до 30 грудня поточного року фондами та матеріально-технічними ресурсами,необхідними для виконання робіт по комунальних та інших обєктах благоустрою. відповідно доведеного завдання, в межах виділених фондів та згідно плану матеріально-технічного забезпеченя.

п.2.1.7- у сфері забезпечення правового захисту у фінансовій та господарській діяльності та надання всебічної юридичної допомоги.Слід підкреслити що однією з основних передумов доведення підприємства до стану неплатоспроможності є саме безгосподарне ведення виробничої діяльності.

п.2.1.8-щодо надання орендарю допомоги в укладанні договорів для виконання робіт по комунальних та інших обєктах благоустрою.

п.2.1.9-з приводу надання орендареві допомоги в будівництві та реконструкції власної виробничої бази, в придбанні машин, механізмів, обладнання та інших матеріалів за рахунок централізованих коштів.

Фактично з вини Відповідача, Позивачу завдано значні збитки й повністю дезорганізовано господарсько-виробничу діяльність.внаслідок чого Позивач позбавлений можливості виконувати всі свої фінансові забовязання.

Як наслідок 16.06.07р. ухвалою Господарського суду в Івано-Франківській області порушено справу №Б-7/161 про банкруцтво орендного підприємства "Шляхове ремонтнне будівельне управління №1".

25.12.07р. ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області по справі Б-7/161 було введено процедуру санації боржника, а 31.03.08р. ухвалою Господарського суду затверджено план санації боржника.Даний план санації погоджено комітетом кредиторів,до якого входить і Відповідач,та передбачає викуп орендованого майна,як єдиний механізм налагодження ефективної господарської діяльності,санації боржника та задоволення вимог кредиторів.

04.04.08р.Позивачем було одержано "Повідомлення про розірвання Договору оренди цілісного майнового комплексу" за № 555/01-17/29-в від 28.03.08р. в якому Відповідач безпідставно посилаючись на ст.782, 785 Цивільного кодексу України вважає договір оренди від 01.07.92р. розірваним та забов"язує повернути орендоване майно за актом прийому передачі відповідачу до 01.04.08р

Позивач вважає, щодане повідомлення відповідача є незаконним з наступних підстав:

1."Повідомлення про розірвання договору оренди..." є незаконним,оскількі передбачає припинення договору в односторонньму порядку,що прямо порушує умови п.5 чиннго Договору оренди №11/11-04 від 01.07.92р.,а також ст. 26 Закону України "про оренду державного та комунального майна" , згідно якої одностороння відмова від договору оренди не допускається і договір може бути розірвано за погодженням сторін або за рішенням суду.

2. Керуючись ч.1 ст. 782 Відповідач має намір діяти виходячи з того , що "наймодавець має право відмовитись від договору найму, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд".проте безпосередньо в Договорі оренди (п.1.2) передбачено щоквартальне проведення орендної плати , тобто з інтервалами три місяця.

При цьому, відносини щодо оренди комунального майна мають регулюватись чинним договором, а також Законом України "Про оренду державного та комунального майна", оскількі згідно ч.3 ст.760 Цивільного кодексу,особливості оренди комунального майна встановлюються спеціальними актами.

3. Крім того, очевидним є факт недостатнього володіння інформацією Відповідачем про стан розрахунків,зокрема стосовно сум,термінів прострочення та порядку їх повернення.Згідно довідки Фонду комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська №ФКВ-04/494 від 07.03.08р., станом на дату видачі довідки, було сплачено орендну плату в сумі 18 748,73 грн.

При цьому, сума боргу в розмірі 8980,21 грн. не може бути внесено Орнедарем в силу того,що станом на сьгоднішній день, в судовому порядку введено процедуру санації Орендаря. Згідно Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 13.11.07р.,дана сума заборгованості облікована в реєстрі вимого кредиторів,що підлягають задоволенню в 4-ту чергу та 6-ту чергу в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У відповідності до ст.629 ЦКУ Договір є обов"язковим для виконання сторонами. При цьому,згідно ст.16 ЦКУ одним з способів захисту цивільних прав та інтнресів є припинення дії,яка порушує право.

Крім того , згідно ст.28 Закону України "Про оренду державного та комунального майна",орендареві забезпечується захист його права на орендоване майно на рівні із захистом,встановленим законодавством щодо захисту права власності.Орендар може зажадати усунення перешкод у користуванні ним,відшкодування шкоди,завданої майну іншими особами,включаючи орендодавця.

Згідно ст.29 вказаного закону ,за невиконання забов"язань за договором оренди,в тому числі за зміну або розірвання Договору в односторонньму порядку,сторони несуть відповідальність,встановленому законодавчими актами України та Договором. В даному випадку ,прямим наслідком одностороннього розірвання Договору оренди з послідуючим викупом є неможливість реалізації плану санації ,а відповідно-банкрутство боржника .незадоволення вимог кредиторів та ряд інших негативних наслідків.

Відповідно до ст.12 ГПКУ господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні , зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна.

Викладені вище обставини на думку суду встановлюють обгрунтованість позовних вимог , суд приходить до висновку про задоволення позову.Керуючись ст. 124 Конституції України, ст. 49, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:


позов задоволити.


Визнати дійсним договір Оренди з послідуючим викупом майна державного підприємства №11/11-04 від 01 липня 1992 року.

Зобов"язати Орендодавця - Івано-Франківську міську раду до виконання в повному обсязі умов чинного Договору оренди з послідуючим викупом майна №11/11-04 від 01.07.1992 року.


Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, у разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.


Суддя Кишинський Микола Іванович

рішення підписане ___


Виготовлено в АС "Діловодство суду"

секретар судового засідання Попович Василь ВасильовичСудовий реєстр по справі Б-7/161

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2229430 Ухвала 22.10.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1630869 Рішення 06.05.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1562645 Ухвала 18.04.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1494292 Ухвала 31.03.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1494291 Ухвала 03.03.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1418973 Рішення 29.02.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1418975 Ухвала 07.02.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1309133 Ухвала 25.01.2008 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1264407 Ухвала 29.12.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1309137 Ухвала 28.12.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1264406 Ухвала 25.12.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1142097 Ухвала 22.11.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
1142091 Ухвала 13.11.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
958171 Ухвала 04.09.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
900367 Ухвала 16.08.2007 Кишинський М.І. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське