Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 21/13б

Дата ухвалення рішення:
03.04.2008
Зареєстровано:
25.04.2008
Cуддя:
Кривохижа Т.Г.
Оприлюднено:
25.04.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

03.04.08 Справа № 21/13б.

Суддя Т.Г.Кривохижа, при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи, порушеної за заявою

банкрута - Фермерського господарства “Кречет”, смт. Центральне

Перевальського району Луганської області,

про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів:

- Макаревич О.В., дов. №9173/07 від 25.09.07. (УПФУ в Перевальському районі);

- Сайченко О.О., дов. №1653/24 від 21.01.07. (Алчевська ОДПІ);

від банкрута –ліквідатор Ланговой О.В.,


в с т а н о в и в:


обставини справи: банкрутство; ліквідаційна процедура з загальних підстав, передбачених ст. ст. 22-34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі –Закон), по справі закінчилася 30.11.07. в межах 18-місячного строку, встановленого ч. 2 ст. 22 Закону;

- сторони своєчасно та належним чином були повідомлені про час та місце проведення цього судового засідання (ухвала суду від 11.12.07. №21/13б);

- перед судовим засіданням присутні подали клопотання від 03.04.08. б/н про нездійснення технічної фіксації судового процесу, яке суд на початку засідання розглянув і задовольнив.

Розглянувши матеріали справи, додатково надані, заслухавши пояснення та доводи присутніх, та приймаючи до уваги, що:

- постановою від 30.05.06. №21/13б суд визнав боржника банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на строк до дванадцяти місяців, тобто до 30.05.07., та призначив ліквідатором арбітражного керуючого - Лангового О.В., на якого поклав повноваження та обов’язки, передбачені ст. ст. 31, 16, 23-34 Закону;

- як вбачається з матеріалів справи, за ухвалою від 11.12.07 ліквідаційна процедура по справі продовжена до 30.05.08.;

- на адресу суду від ліквідатора Лангового О.В. надійшли супровідні листи:

- від 08.01.08. №5, з доданими до нього матеріалами, в тому числі: протоколом засідання комітету кредиторів від 05.12.07. №18, повідомленнями кредиторів - членів комітету кредиторів про час та місце проведення цього засідання, довіреностями на представників кредиторів та іншими за додатком;

- від 20.02.08. №15, з доданими до нього матеріалами, в тому числі: протоколом засідання комітету кредиторів від 24.01.08. №19, повідомленнями кредиторів - членів комітету кредиторів про час та місце проведення цього засідання, довіреностями на представників кредиторів, копією постанови Донецького апеляційного господарського суду від 23.01.08. по справі №4/238 та іншими за додатком;

- від 04.03.08. №16, з доданими до нього матеріалами, в тому числі: протоколом засідання комітету кредиторів від 26.02.08. №20, повідомленнями кредиторів - членів комітету кредиторів про час та місце проведення цього засідання, довіреностями на представників кредиторів та іншими за додатком;

- від 11.03.08.№17, з доданими до нього матеріалами, в тому числі: протоколом засідання комітету кредиторів від 05.03.08. №21 та іншими за додатком;

- від 31.03.08. №22, з доданими до нього матеріалами, в тому числі: копією ухвали Вищого господарського суду України від 12.03.08. №4/328 та копією повідомлення про отримання рекомендованого поштового відправлення ліквідатора адресатом Галатом В.В. від 28.02.08. та від 22.02.08.;

- матеріали справи та додатково надані були предметом розгляду у судовому засіданні;

- у судовому засіданні встановлено, що наданими ліквідатором Ланговим О.В. матеріалами підтверджено, що засідання комітету кредиторів 25.12.07. (протокол №18), 24.01.08. (протокол №19), 26.02.08. (протокол №20) та 05.03.08 (протокол №21), організовані та проведені у відповідності до вимог ст. 16 Закону, на цих засіданнях за порядком денним розглядалися питання, що входить до їх компетенції, тому одностайно прийняті рішення, майже з усіх питань, приймається судом до уваги в подальшому провадженні, окрім зазначеного нижче;

- як вбачається із матеріалів діяльності комітету кредиторів, 25.12.07 (протокол №18) на засіданні комітету за порядком денним розглядалося одне питання –про звіт ліквідатора про проведену роботу, за яким прийняте рішення про прийняття звіту до уваги, а також рішення стосовно фінансового звіту ліквідатора за період з 13.02.06 до 01.11.07 щодо витрат, пов’язаних з проведення судової процедури, у сумі 58662 грн.47 коп., відшкодування яких передбачити за рахунок коштів, отриманих від продажу майна банкрота, та погашення дебіторської заборгованості; дане рішення з фінансового звіту обговорювалось в доповнення до рішення комітету кредиторів за протоколом від 15.11.07 №17;

- 24.01.08. (протокол №19), на порядку денному засідання комітету кредиторів розглядалися питання про звіт ліквідатора про виконану роботу та про уточнення оплати послуг ліквідатора Лангового О.В., за якими комітет прийняв рішення про встановлення оплати послуг останньому за період, починаючи з 01.01.08. - у розмірі 1030 грн. 00 коп. щомісячно, за рахунок коштів, отриманих від продажу майна банкрута, та стягнення дебіторської заборгованості;

- відповідно до приписів ч. 10 ст. 31 Закону оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків здійснюється в порядку, встановленому Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника;

- відповідно з п. 12 ст. 31 Закону оплата праці арбітражного керуючого за здійснення своїх повноважень розпорядника майна, керуючого санацією чи ліквідатора встановлюється у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної плати керівника боржника за 12 місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство;

- за таких обставин, враховуючи, що рішення комітету кредиторів (протокол №19 від 24.01.08) з вищезазначеного питання є правомірним, суд відповідно до ст. ст. 31, 16 Закону затверджує, встановлений комітетом кредиторів розмір оплати послуг арбітражному керуючому Ланговому О.В. за виконання ним повноважень ліквідатора по справі за період, починаючи з 01.01.08. - у розмірі 1030 грн. 00 коп. щомісячно, за рахунок коштів, отриманих від продажу майна банкрута, та стягнення дебіторської заборгованості;

- враховуючи, що рішення комітету кредиторів від 15.11.07 (протокол №17) дооформлене шляхом прийняття додаткового рішення на засіданні комітету кредиторів 25.12.07 (протокол №18), з огляду на документальне підтвердження понесення витрат за процедурою, на підставі ст.ст. 31, 16 Закону затвердити фінансовий звіт ліквідатора Лангового О.В. за період з 13.02.06 по 01.11.07 щодо відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням судової процедури, у загальній сумі 58662 грн.47 коп., з відшкодування їх за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, та погашення дебіторської заборгованості;

- за порядком денним 26.02.08 (протокол №20) комітет кредиторів на своєму засіданні розглядав питання звіту ліквідатора про проведену роботу та узгодження оцінки майна банкрута, залишків будови бувшого відділення №3, здійсненої МПП «Експерт», за якими комітет кредиторів прийняв рішення про прийняття звіту ліквідатора до відома та затвердження його фінансового звіту за період 01.11.07 до 31.01.08 без визначення загальної суми витрат за процедурою та про відкладання прийняття рішення з питання узгодження оцінки майна банкрута;

- враховуючи, що суду на день розгляду справи не надане документальне підтвердження понесених ліквідатором витрат за судовою процедурою за період з 01.11.07 по 31.01.08, розмір яких не визначений, затверджених комітетом кредиторів на засіданні 26.02.08. (протокол №20) , суд позбавлений можливості у цьому засіданні їх затвердити у відповідності до приписів ч. 14 ст. 31 Закону;

- щодо рішення комітету кредиторів від 05.03.08. за протоколом №21 про погодження списання залишків будови колишнього відділення №3 ФГ «Кречет», то суд позбавлений можливості у цьому засіданні його розглянути та затвердити, оскільки рішення не містить вартісних показників об’єкту за оцінкою експерта, тому це рішення підлягає уточненню щодо визначення вартості цього об’єкту; за таких обставин, суд приймає рішення про залучення матеріалів діяльності комітету кредиторів за цим протоколом до матеріалів справи;

- як вбачається із наданих за супровідним листом від 31.03.08. №22 ліквідатором Ланговим О.В. матеріалів, на даний час в провадженні Вищого господарського суду України знаходиться справа №4/328 за скаргою ліквідатора на рішення господарського суду Донецької області від 13.11.07. у справі №4/328 за позовом Фермерського господарства «Кречет», тобто банкрута за даною справою про банкрутство, до відповідача –Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», м. Донецьк, про стягнення 3536 грн. 01 коп. заборгованості, розгляд якої призначений на 22.04.08. за ухвалою про порушення касаційного провадження від 12.03.08. №4/328, яка суду надається для залучення до матеріалів справи;

- відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України суд зупиняє провадження у справі у разі неможливості розгляду її до вирішення пов’язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори, в даному випадку –переглядає процедурне провадження у справі №4/328 за позовом Фермерського господарства «Кречет», тобто банкрута за даною справою про банкрутство, до відповідача –Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», м. Донецьк, про стягнення 3536 грн. 01 коп. заборгованості за касаційною скаргою;

- за таких обставин, суд на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України зупиняє провадження у справі №21/13б про банкрутство Фермерського господарства «Кречет», до отримання із Вищого господарського суду України рішення за згаданою касаційною скаргою.


Керуючись ст. ст. 75, 79-1, 86 ГПК України, ст.ст. 1, 31, 16 , 22-34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, господарський суд


у х в а л и в:


1. Затвердити встановлені комітетом кредиторів:

- розмір оплати послуг арбітражному керуючому Ланговому О.В. за виконання ним

повноважень ліквідатора по справі за період, починаючи з 01.01.08. - у розмірі 1030 грн. 00 коп. щомісячно, за рахунок коштів, отриманих від продажу майна банкрута, та стягнення дебіторської заборгованості;

- фінансовий звіт ліквідатора Лангового О.В. за період з 13.02.06 по 01.11.07 щодо відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням судової процедури, у загальній сумі 58662 грн.47 коп., з відшкодування їх за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, та погашення дебіторської заборгованості.

2. Зупинити провадження у справі №21/13б про банкрутство Фермерського господарства “Кречет”, смт. Центральне Перевальського району Луганської області, вул. Первомайська, 1, ідентифікаційний код №3044769, до отримання з Вищого господарського суду України рішення за касаційною скаргою ліквідатора Лангового О.В. на рішення господарського суду Донецької області по справі 4/328 за позовом позивача - Фермерського господарства «Кречет», тобто банкрута за даною справою про банкрутство, до відповідача –Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», м.Донецьк, про стягнення 3536 грн.01 коп. заборгованості.

3. Зобов’язати ліквідатора Лангового О.В. у строк протягом п’яти днів від дати набрання законної сили рішення за справою 4/328 за позовом позивача - Фермерського господарства «Кречет», тобто банкрута за даною справою про банкрутство, до відповідача –Товариства з обмеженою відповідальністю «Колос», м.Донецьк, про стягнення 3536 грн.01 коп. заборгованості, надати суду належну копію цього рішення для поновлення провадження у справі.

4. Ухвалу надіслати: кредиторам, в тому числі для голови та членів комітету кредиторів; банкруту; Луганському обласному відділу з питань банкрутства; ліквідатору Ланговому О.В. (м. Брянка Луганської області, вул. Рудоремонтна, 3/9).


Суддя Т.Г.КривохижаСудовий реєстр по справі 21/13б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
25975935 Ухвала 11.09.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
50084920 Ухвала 03.09.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
25160270 Постанова 03.07.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
24945084 Ухвала 20.06.2012 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
16046401 Ухвала 02.06.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
15712086 Ухвала 25.05.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
14887034 Постанова 12.04.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
14433882 Ухвала 30.03.2011 Белов С.В. Господарський суд Чернігівської області Господарське
9977660 Ухвала 03.06.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8251441 Ухвала 09.03.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8249065 Постанова 16.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
8076592 Ухвала 09.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
7778018 Ухвала 03.02.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
7521527 Ухвала 12.01.2010 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
6940884 Ухвала 01.12.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
4217912 Ухвала 06.07.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3876565 Ухвала 11.06.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3467444 Постанова 10.03.2009 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
3088845 Ухвала 27.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
3083466 Ухвала 25.02.2009 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
2200511 Ухвала 22.10.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1562493 Ухвала 03.04.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1563045 Ухвала 26.02.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1563048 Ухвала 13.02.2008 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1263288 Ухвала 11.12.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
1100179 Ухвала 23.10.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
688538 Ухвала 22.05.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
623131 Ухвала 06.03.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
408256 Ухвала 24.01.2007 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
258656 Ухвала 14.11.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
134355 Ухвала 14.09.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське
27064 Ухвала 03.07.2006 Кривохижа Т.Г. Господарський суд Луганської області Господарське