Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 22/9б

Дата ухвалення рішення:
26.02.2008
Зареєстровано:
11.03.2008
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
12.03.2008
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

26.02.08 Справа № 22/9б.

Суддя Ковалінас М.Ю., при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Приватного підприємства "Торговельний Дім - СВ", м. Луганськ

до боржника - Акціонерного товариства закритого типу "Антрацитівське

шляхове ремонтно-будівельне управління",

м. Антрацит Луганської області

Про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів - Насонов В.В., дов. №3/01-16 від 16.01.08. (Центр зайнятості);

Медвєдєва М.Є., дов. 3 04/1781 від 26.04.07. (ВВД ФСС від нещасних випадків та профзахворювань);

від банкрута - не прибули;

ліквідатор Бєлєцька Т.О. - не прибула (явка обов'язкова).

Обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура за нормами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом - Закон).

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши ліквідатора та представника кредитора, суд

в с т а н о в и в :


Постановою господарського суду від 28.07.06. боржника –АТЗТ "Антрацитівське шляхове ремонтно-будівельне управління", м. Антрацит Луганської області, визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою від 30.01.07. у справі замінено ліквідатора, новим ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бєлєцьку Т.О., на яку покладено встановлені Законом обов’язки та повноваження по проведенню ліквідаційної процедури, за результатами якої вона повинна надати суду для розгляду та затвердження звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс банкрута, відповідно до вимог ст. 32 Закону.

Строк ліквідаційної процедури у справі було продовжено до 01.12.07. (ухвала від 30.11.07.).

У судове засідання, яке відбулося 30.11.07. прибула ліквідатор Бєлецька Т.О. та подала свій поточний звіт станом на 30.11.07., з якого вбачається, що завершення ліквідаційної процедури затримується у зв’язку з відсутністю коштів для сплати держмита, транспортного податку для зняття з обліку в МРЕВ транспорту, який знаходиться у незадовільному стані, це також є й причиною її звітування перед комітетом кредиторів за телефоном.

Крім того ліквідатором подано суду клопотання б/н від 30.11.07. про продовження строку ліквідаційної процедури та її повноважень до 01.03.08. та про зняття арешту з розрахункових рахунків банкрута.

Як було з'ясовано судом ліквідатором не виконано належним чином вимог, викладених в ухвалах суду від 31.07.07., 02.10.07., 02.11.07., зокрема, відсутні: договори на проведення оцінки майна та аукціонів з його продажу; до протоколу засідання комітету кредиторів №2 від 01.08.06. не додано доказів його проведення згідно вимог Закону - відсутні відповідні довіреності, повідомлення про час і місце проведення засідання та докази їх надіслання або вручення кредиторам - членам комітету кредиторів; відсутні матеріали щодо оцінки майна у повному обсязі.

Раніше ліквідатором Бєлєцькою Т.О. також було подано суду клопотання (лист б/н від 15.10.07.) про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора до 01.12.07. та про зняття арештів з рахунків банкрута, накладених Державною виконавчою службою, але оскільки у справі має місце недбале ставлення арбітражним керуючим Бєлєцькою Т.О. до виконання обов'язків ліквідатора, з приводу чого, суд зобов'язав комітет кредиторів вирішити питання щодо необхідності заміни ліквідатора у справі та надати суду відповідну пропозицію комітету щодо кандидатури іншого арбітражного керуючого, а також зобов'язав і Луганський обласний відділ з питань банкрутства Міністерства економіки України, - надати рекомендацію щодо кандидатури іншого арбітражного керуючого для призначення новим ліквідатором у справі (ухвала від 02.10.07.).

Кредитором - Антрацитівською ОДПІ Луганської області, надано суду лист №12057/10 від 01.11.07. у якому повідомляється про відсутність будь-якої інформації стосовно руху ліквідаційної процедури від ліквідатора, порушення нею норм Закону (ст. 30), з цього приводу кредитор подав до Луганського обласного відділу з питань банкрутства лист з проханням про проведення позапланової перевірки арбітражного керуючого Бєлєцької Т.О. щодо додержання нею ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих.

Кредитором - УПФУ в м. Антрацит Луганської області, подано до суду лист №7219/08 від 01.11.07., з якого слід, що до даного часу ліквідатор не скликала комітету кредиторів, не звітувала перед ним, звіту про проведену роботу не надавала, до того ж у нього є інформація стосовно порушення податковою міліцією кримінальної справи за фактами зловживань при виплаті заробітної плати працівникам банкрута. Тому, у даний час кредитори вважають недоцільним вирішувати питання щодо заміни ліквідатора.

На адресу суду від Луганського обласного відділу з питань банкрутства надійшов лист №2449 від 30.11.07., з якого слід, що ліквідатор Бєлецька Т.О. не прибула до відділу у термін, призначений для проведення позапланової перевірки додержання нею ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражного керуючого, про що відділом було складено відповідний акт та направлено лист до Державного департаменту з питань банкрутства.

Враховуючи дану інформацію, судом було доручено проведення позапланової перевірки арбітражного керуючого Бєлецької Т.О. щодо додержання нею ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражного керуючого Відділу з питань банкрутства м. Києва, та зобов'язано останній надати господарському суду Луганської області висновок за результатами цієї перевірки, а також частково задоволено клопотання ліквідатора Бєлецької Т.О. й продовжено строк ліквідаційної процедури та її повноважень у справі до 01.03.08., а в частині зняття арешту з рахунків банкрута, розгляд клопотання ліквідатора відкладено до отримання додаткової інформації від банківських установ банкрута (ухвала суду від 30.11.07.).

У минуле (25.12.07.) та у дане засідання суду ліквідатор Бєлєцька Т.О. з невідомих причин не прибула, вимог суду не виконала, а також до даного часу від Відділу з питань банкрутства м. Києва, не надійшло до господарського суду Луганської області відомостей щодо проведення перевірки додержання арбітражним керуючим Бєлєцькою Т.О. ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражного керуючого, відповідного висновку (Акту) за результатами цієї перевірки суду не надано.

На адресу господарського суду, у виконання вимог суду викладених в ухвалі від 25.12.07., надійшли: довідка Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області" №26 від 17.01.08., з якої слід, що залишок коштів на рахунку банкрута станом на 17.01.08. складає 0грн 44коп. та на рахунок накладено арешт; а також довідка АБ "Укркомунбанк" в особі Антрацитівського відділення, вих. №31/69 від 16.01.08. згідно якої залишок коштів на рахунку банкрута становить 0грн.09коп., на рахунок накладено арешт ВДВС Антрацитівського МУЮ.

Приймаючи до уваги зазначену інформацію, суд вважає за можливе задовольнити раніше заявлені ліквідатором Бєлєцькою Т.О. клопотання про зняття арешту з рахунків банкрута, а саме: б/н від 25.07.07., б/н від 01.10.07., б/н від 15.10.07. та б/н від 30.11.07., в підтвердження до зазначених клопотань надано: копії Постанови серія АА №016410 від 03.05.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, згідно якої накладено арешт на рахунок №26000301160074, боржника - АДРСУ, код 03329462, МФО 304331, у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області"; та Постанови від 04.10.04. про арешт коштів боржника державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ, згідно якої накладено арешт на грошові кошти боржника на рахунку №26009312325, код 304988, у АБ "Укркомунбанк" в особі Антрацитівського відділення; Постанови серія АА №586256, АВ №586257 від 21.11.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, згідно якої на кошти боржника, що місяться на рахунку №2600301150074, код 03329462, МФО 304331, у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області", накладено арешт.

Згідно приписів п.1 ст. 23 Закону, з моменту введення ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, або інші обмеження по розпорядженню майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень по розпорядженню майном банкрута не припускається. Це означає, що ніякі органи (податкові, державної виконавчої служби тощо) не мають права обмежувати права банкрута щодо розпорядження його майном під час дії ліквідаційної процедури.

Тому, суд задовольняє клопотання ліквідатора Бєлєцької Т.О., арешт, накладений на рахунки банкрута - АТЗТ "Антрацитівське шляхове ремонтно-будівельне управління", м. Антрацит Луганської області, згідно Постанови серія АА №016410 від 03.05.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, Постанови від 04.10.04. про арешт коштів боржника державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ, в АБ "Укркомунбанк" в особі Антрацитівського відділення, Постанови серія АА №586256, АВ №586257 від 21.11.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, скасовує.

Розгляд справи у засіданні суду відкладається, оскільки фактично ліквідаційну процедуру у справі ще не завершено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1, 3-1, 12, 22, п. 1 ст. 23, ст. ст. 24-32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.Призначити розгляд справи на 04.04.08., на 11 годин 10 хвилин, каб. №310.


2.Ліквідатору Бєлєцькій Т.О. - вжити заходи щодо завершення ліквідаційної процедури, за її результатами подати до суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, попередньо розглянуті та схвалені комітетом кредиторів, а також іншу документацію, відповідно до вимог розділу ІІІ (ст. ст. 22-34) Закону.


3.Комітету кредиторів - розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, визначити думку щодо можливості їх схвалення та припинення ліквідаційної процедури або щодо продовження її строку, відповідні рішення комітету, відображені в протоколі засідання та повідомлення про скликання зборів комітету кредиторів з доказами їх надіслання або вручення членам комітету кредиторів - надати суду; а також вирішити питання щодо необхідності заміни ліквідатора у справі та надати суду відповідну пропозицію комітету щодо кандидатури іншого арбітражного керуючого.


4.Втретє! Зобов’язати Відділ з питань банкрутства у м. Києві Міністерства економіки України, - провести позапланову перевірку арбітражного керуючого Бєлєцької Т.О. щодо додержання нею ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих, висновок за результатами цієї перевірки - надати суду в строк до 01.04.08.


5.Задовольнити клопотання ліквідатора Бєлєцької Т.О. про скасування арешту з рахунків, що належать боржнику - АТЗТ "Антрацитівське шляхове ремонтно - будівельне управління".


6.Скасувати арешт з рахунків боржника - АТЗТ "Антрацитівське шляхове ремонтно - будівельне управління", м. Антрацит Луганської області, вул. Врожайна, ідент. код 03329462, накладений згідно Постанови серія АА №016410 від 03.05.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, рахунок №26000301160074, МФО 304331, у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області"; та Постанови від 04.10.04. про арешт коштів боржника державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ, рахунок №26009312325, МФО 304988, у АБ "Укркомунбанк" в особі Антрацитівського відділення; Постанови серія АА №586256, АВ №586257 від 21.11.02. про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження державного виконавця ВДВС Антрацитівського МУЮ Луганської області, рахунок №2600301150074, МФО 304331, у Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області".


Явка у судове засідання ліквідатора Бєлєцької Т.О., членів комітету кредиторів та представника банкрута обов’язкова.


Суддя М.Ю. Ковалінас
Надрук. 16 прим.:

1 - до справи;

2 - 9 - кредиторам:

- ПП “Торгівельний Дім -СВ”, м. Луганськ;

- Антрацитівському міськрайцентру зайнятості, м. Антрацит Луганської області;

- ВАТ "Луганськобленерго" в особі Краснолуцьких електричних мереж, м. Красний Луч Луганської

області;

- Центру електрозв'язку №2 Луганської філії ВАТ "Укртелеком" , м. Антрацит Луганської області;

- ЛОВ ФСС з тимчасової втрати працездатності, Виконавча дирекція, м. Луганськ;

- ВВД ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Антрациті та Антрацитівському районі Луганської області;

- УПФУ в м. Антрациті Луганської області;

- Антрацитівській ОДПІ Луганської області;

10 - банкруту;

11 - ліквідатору Бєлєцькій Т.О. (м. Київ, провул. Щорса, буд. 5-А, кв. 57);

12 - Луганському обласному відділу з питань банкрутства;

13 - Відділу з питань банкрутства Міністерства економіки України, м. Київ;

14 - ВДВС Антрацитівського міського управління юстиції Луганської області;

15 - АБ "Укркомунбанк" а особі Антрацитівського відділення, м. Антрацит Луганської області;

16 - Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Антрацит Луганської області", м. Антрацит Луганської області.
Судовий реєстр по справі 22/9б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3876589 Ухвала 09.06.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3594543 Ухвала 28.04.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3467567 Постанова 10.03.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3088936 Ухвала 25.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6538186 Ухвала 19.12.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2635295 Ухвала 02.12.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2635296 Ухвала 21.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2321294 Ухвала 04.11.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
2161678 Ухвала 26.09.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1986017 Ухвала 29.07.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1728445 Ухвала 06.06.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1728444 Ухвала 06.05.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1540820 Ухвала 04.04.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1417777 Ухвала 26.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1371004 Ухвала 25.01.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1373229 Ухвала 25.01.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1373256 Ухвала 11.01.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1305770 Ухвала 25.12.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1263282 Ухвала 30.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1139907 Ухвала 02.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1084390 Ухвала 23.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462866 Ухвала 19.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1050988 Ухвала 02.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462867 Ухвала 25.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1050960 Ухвала 20.09.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462864 Ухвала 27.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
883121 Ухвала 19.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
883103 Ухвала 17.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462865 Ухвала 06.07.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
791500 Ухвала 19.06.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
528676 Ухвала 23.03.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
509651 Ухвала 13.03.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
407677 Ухвала 30.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
408177 Постанова 26.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
372582 Ухвала 19.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
370928 Ухвала 17.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
334157 Ухвала 22.12.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
332570 Ухвала 20.11.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
43002 Ухвала 14.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
31840 Ухвала 06.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
27058 Ухвала 04.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське