Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/155б

Дата ухвалення рішення:
07.06.2006
Зареєстровано:
27.06.2006
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
22.08.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

07.06.06 Справа № 11/155б.

Суддя Ковалінас М.Ю., при секретарі Тітковій С.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІФТ", м. Луганськ

до боржника - Відкритого акціонерного товариства “Лисичанський завод гумових

технічних виробів", м. Лисичанськ Луганської області

Про банкрутство

В присутності представників сторін:

від кредиторів - Леонова З.Є., дов. №15954/10 від 03.03.06. (ДПІ);

Гришко Р.В., дов. №2/182 від 25.01.06. (Держкомрезерв);

Піманкіна М.Ю,, дов. №72 від 27.12.05. ("Луганськобленерго");

Солоп О.В., дов. №70 від 05.01.06. (ВАТ "СВЗ");

Пурік С.О., дов. №06-01 від 01.11.05., Тертична Л.А., дов. №06-03 від 01.12.05. (УПФУ);

Іщук І.О., дов. №18/2-10 від 01.01.06. ("ЛИНОС");

від працівників боржника – Бондарева В.П., дов. №5 від 06.04.06.;

від боржника – Кравченко І.М., дов. №33-45 від 01.07.05.;

Клименко М.А., дов. б/н від 07.06.06.;

Веретеннікова А.М., дов. №33-21 від 31.03.06.; керуючий санацією –Воронько О.О.

Від Луганського обласного відділу з питань банкрутства - Титов О.М.. дов. №138 від 07.06.06.

Обставини справи: банкрутство, процедура санації боржника, розгляд питання про затвердження плану санації, клопотань керуючого санацією та комітету кредиторів.

У судовому засіданні було оголошено перерву з 30.05.06. до 07.06.06. в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши керуючого санацією, представників сторін та учасників, суд

в с т а н о в и в :

Процедуру санації підприємства-боржника строком на 12 місяців у справі введено ухвалою суду від 07.06.05., керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Воронька О.О., якого відповідно до вимог ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом – Закон) зобов’яано подати на розгляд та затвердження суду плану санації боржника, попередньо схвалений комітетом кредиторів та погоджений з органом, уповноваженим керувати державним майном боржника, оскільки частка держави у його статутному фонді перевищує 50%.

Встановлений ст. 18 Закону строк на подання до суду плану санації боржника сплинув, але суду не було представлено керуючим санацією відповідного плану санації, з цього приводу судом призначено слухання справи (ухвала суду від 28.02.06.).

На адресу суду 02.03.06. від керуючого санацією Воронька О.О. надійшло пояснення з доданими до нього документами, зокрема проектом плану санації, (лист №790-11/155б від 02.03.06.), з якого слід, що проект плану санації розроблено та розглянуто комітетом кредиторів, комітет кредиторів схвалив цей план санації (протокол зборів комітету кредиторів №5 від 06.02.06. додається). На даний час план санації боржника з усіма необхідними додатками надіслано на погодження до Фонду державного майна України.

На засіданні суду 07.04.06. керуючий санацією Воронько О.О. підтвердив, що проект плану санації розроблено, комітет кредиторів схвалив його, але цей план ще потребує погодження з органом, уповноваженим керувати державним майном боржника - Фондом державного майна України, оскільки боржник більш ніж на 50 % є державним підприємством, станом на 07.04.06. погодження ФДМУ відносно плану санації не отримано та немає ніяких відомостей щодо результатів його розгляду, тому керуючий санацією та кредитори просили відкласти розгляд питання про затвердження плану санації до його погодження з ФДМУ.

Як слід з представлених керуючим санацією у дане судове засідання матеріалів, проект плану санації підприємства - боржника надавався на розгляд до Фонду державного майна України та відповідно до листа ФДМУ №24-210 від 07.04.06. його було повернуто керуючому санацією для доопрацювання, з урахуванням викладених у даному листі зауважень.

Крім того, у одного з кредиторів у справі –члену комітету кредиторів ДПІ у м. Лисичанську Луганської області, також є зауваження до проекту плану санації (лист №5877/24 від 18.05.06.).

На засіданні комітету кредиторів, яке відбулося 26.05.06. (протокол зборів комітету кредиторів №6 від 26.05.06. додається) план санації боржника не було схвалено комітетом, оскільки члени комітету кредиторів - ДПІ у м. Лисичанську Луганської області, висловився проти схвалення цього плану, а Державний комітет України по матеріальному резерву - утримався від голосування, про що 31.05.06. на адресу суду ним надіслано відповідну телеграму.

В той же час, у зв'язку з необхідністю вирішення питання про погодження проекту плану санації боржника, комітетом кредиторів на цьому ж засіданні одноголосно прийнято рішення про продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією у справі ще на 6 місяців, тобто до 07.12.06.

На зборах комітету кредиторів, що відбулися 06.06.06. (протокол зборів комітету кредиторів №7 від 06.06.06.) комітетом кредиторів більшістю голосів було схвалено проект плану санації боржника з урахуванням зауважень Фонду державного майна України та члена комітету кредиторів - ДПІ у м. Лисичанську Луганської області (кредитор - Державний комітет України по матеріальному резерву знову утримався від голосування), й вирішено доручити керуючому санацією надати його для затвердження суду та клопотати про продовження процедури санації та повноважень керуючого санацією у справі строком на один рік.

Приймаючи до уваги, що згідно п.5 ст. 18 Закону, після доопрацювання проект плану санації має бути знову подано для розгляду та погодження до Фонду державного майна України, слід зобов'язати керуючого санацією негайно направити проект плану санації, схвалений комітетом кредиторів згідно протоколу зборів комітету кредиторів №7 від 06.06.06., на розгляд та погодження до Фонду державного майна України, м. Київ, після чого судом буде розглянуто питання щодо затвердження даного плану санації.

У зв’язку з вищенаведеним, розгляд питання щодо затвердження плану санації боржника відкладається до надання погодження проекту плану санації Фондом державного майна України.

Відповідно до положень п.1 ст. 17 Закону, судом задовольняються клопотання комітету кредиторів та керуючого санацією Воронька О.О. про продовження строку процедури санації та повноважень керуючого санацією у справі, цей строк продовжується на 6 місяців, тобто до 07.12.06.

Керуючись ст. ст. 1, 17-21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 50, 77, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в :

1.Продовжити строк процедури санації та повноважень керуючого санацією у справі на шість місяців, тобто до 07 грудня 2006 року.

2.Призначити розгляд справи на 18.07.06., на 11 годин 20 хвилин.

3.Зобов’язати керуючого санацією Воронька О.О. негайно направити проект плану санації, схвалений комітетом кредиторів згідно протоколу зборів комітету кредиторів №7 від 06.06.06., на розгляд та погодження до Фонду державного майна України, м. Київ, та у встановленому ст. 18 Закону порядку подати до суду на затвердження даний план санації боржника, за умови його погодження органом уповноваженим керувати державним майном боржника –Фондом державного майна України, м. Київ.

4.Комітету кредиторів - за результатами розгляду та погодження проекту плану санації боржника Фондом державного майна України, надати суду рішення комітету щодо можливості затвердження цього плану судом або щодо необхідності його доопрацювання (відповідний протокол засідання комітету кредиторів).

5.Фонду державного майна України та Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області - терміново розглянути проект плану санації боржника, з урахуванням змін внесених до нього на підставі зауважень ФДМУ та ДПІ у м. Лисичанську; надати суду докази письмового погодження ФДМУ даного плану санації; або визначити думку ФДМУ щодо його подальшого доопрацювання, із зазначенням конкретних причин та заходів щодо усунення недоліків у плані санації.

Явка у судове засідання керуючого санацією Воронька О.О., членів комітету кредиторів та представника боржника обов’язкова.


Суддя М.Ю. Ковалінас

Помічник судді І.В. Кувічка

Надр. 34 прим.:

1 –до справи;

2-28 –кредиторам (за списком);

29 –боржнику;

30 –керуючому санацією Вороньку О.О.;

31 –Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області;

32 –ДВС у м. Лисичанську Луганської області;

33 –Луганському обласному відділу з питань банкрутству;

34 –Фонду державного майна України (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).Судовий реєстр по справі 11/155б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
21830574 Ухвала 28.02.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21438367 Ухвала 15.02.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21370966 Ухвала 07.02.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
20830390 Ухвала 16.01.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
19894150 Ухвала 06.12.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18721361 Ухвала 06.10.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18692699 Ухвала 22.09.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18692732 Ухвала 22.09.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18463635 Постанова 21.09.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
17905207 Ухвала 29.08.2011 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
17849750 Ухвала 12.08.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
16930063 Постанова 07.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17288541 Постанова 07.07.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
16487092 Ухвала 23.06.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17285484 Ухвала 17.06.2011 М'ясищев А.М. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
16109477 Ухвала 07.06.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
15656048 Ухвала 19.05.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14353425 Ухвала 17.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13951439 Ухвала 24.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13712783 Ухвала 08.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13657459 Ухвала 18.01.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13380187 Ухвала 04.01.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
11338100 Ухвала 21.09.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
8250958 Ухвала 04.03.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
8099720 Ухвала 15.02.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3583559 Ухвала 28.04.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462404 Ухвала 08.04.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462410 Ухвала 09.03.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462411 Ухвала 27.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462405 Ухвала 11.02.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462408 Ухвала 31.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462401 Ухвала 20.10.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462409 Ухвала 13.06.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1728161 Ухвала 05.05.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462403 Ухвала 04.03.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462402 Ухвала 13.02.2008 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462407 Ухвала 02.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462406 Ухвала 03.08.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
661154 Ухвала 10.05.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
623608 Ухвала 06.04.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
407618 Ухвала 06.02.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
370476 Ухвала 16.01.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
313218 Ухвала 01.12.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
258632 Ухвала 07.11.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
168415 Ухвала 06.10.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
138318 Ухвала 18.08.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
55342 Ухвала 28.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
3462412 Ухвала 18.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
33436 Ухвала 03.07.2006 Баннова Т.М. Луганський апеляційний господарський суд Господарське
13315 Ухвала 07.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське