Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 10/41

Дата ухвалення рішення:
19.11.2007
Зареєстровано:
14.12.2007
Cуддя:
Жак В.В.
Оприлюднено:
14.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А


19.11.07 Справа № 10/41


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Жака В. В. розглянув справу № 10/41 від 26.02.2007 р.

за заявою кредитора – Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк”, від імені якого діє Кіровоградська обласна філія „Укрсоцбанку”, м. Кіровоград,

до боржника – житлово-будівельного кооперативу „Молодий спеціаліст” (далі – ЖБК „Молодий спеціаліст”), м. Кіровоград,

про порушення провадження у справі про банкрутство


П Р Е Д С Т А В Н И К И:


Від кредитора: Чоботар Володимир Іванович, головний юрисконсульт сектору проблемної заборгованості юридичного відділу, довір. № 8 від 04.01.2007 року.

Від боржника: Пасько Ігор Юрійович, голова правління ЖБК, протокол загальних зборів ЖБК від 24.07.1997 року; Дєтков Андрій Анатолійович, довір. № 3 від 17.04.2007 р.


У засіданні суду 06.11.2007 року було оголошено перерву до 16 год. 30 хв. 19.11.2007 року.


Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд ,-

ВСТАНОВИВ:


Ухвалою від 26.02.2007 року господарський суд порушив провадження у справі про банкрутство ЖБК „Молодий спеціаліст” за ознаками відсутнього боржника (ст. 52 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”) за заявою ініціюючого кредитора акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк”, від імені якого діє Кіровоградська обласна філія цього банку.

Підставою для порушення справи про банкрутство є несплата боржником банку заборгованості в сумі 730 680,06 грн., яка підтверджена рішенням господарського суду Кіровоградської області від 13.06.2006 року по справі № 17/101 (арк. справи 34-37), яким з ЖБК „Молодий спеціаліст” на користь банку стягнуто суму заборгованості по кредитному договору в розмірі 723 328,77 грн., витрати на державне мито в розмірі 7 233,29 грн., та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

У відзиві на заяву кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство від 31.07.2007 року (том справи 1, арк. справи 116) боржник ЖБК „Молодий спеціаліст” з посиланням на норми чинного законодавства зазначив, що відповідно до установчих документів (статуту) боржник є неприбутковою організацією, не є суб’єктом підприємницької діяльності, а тому просить суд провадження у справі припинити.

При таких обставинах господарський суд ухвалою від 31.07.2007 р. зобов’язав ініціюючого кредитора подати письмове обґрунтування належності боржника ЖБК „Молодий спеціаліст” до суб’єктів підприємницької діяльності з посиланням на відповідні норми чинного законодавства, докази здійснення боржником підприємницької діяльності; зобов’язав Державну податкову інспекцію в м. Кіровограді надати господарському суду письмову інформацію з наступних питань: чи зареєстрований житлово-будівельний кооператив „Молодий спеціаліст” (ід. код ЄДРПОУ – 22219064) у ДПІ як платник податків; які податки сплачувались цим кооперативом о бюджету; чи є ЖБК „Молодий спеціаліст” платником податку на додану вартість , податку на прибуток, чи сплачувались ним такі податки і в які періоди діяльності; копії примірників останньої податкової звітності, поданої боржником до ДПІ.

ДПІ в м. Кіровограді листом від 28.08.207 року (том справи 1, арк. справи 125) повідомила господарському суду про те, що боржник не є платником ПДВ, з 2001 року до ДПІ не звітує, копії поданих боржником до ДПІ декларацій за період до 2001 року суду не подані у зв’язку із закінченням термінів їх зберігання.

Ініціюючий кредитор також не подав суду доказів здійснення боржником підприємницької діяльності. Однак у своєму листі на адресу суду (том справи 1, арк. справи 126-127) ініціюючий кредитор зазначив, що житлово-будівельний кооператив за характером своєї діяльності може бути прирівняний до споживчого товариства, а відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб, які діють у формі споживчого товариства. Кредитор АКБ „Укрсоцбанк” в особі Кіровоградської обласної філії цього банку посилається також на судову практику господарських судів Автономної Республіки Крим , Івано-Франківської області, Вищого господарського суду України по розгляду справ про банкрутство житлово-будівельних кооперативів.

Розглянувши матеріали справи, доводи кредитора та боржника, господарський суд встановив наступне.

Відповідно до ч.3 ст. 209 Господарського кодексу України суб’єктом банкрутства (банкрутом) може бути лише суб’єкт підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Порядок утворення та діяльності житлово-будівельних кооперативів, забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках ЖБК і користування ними врегульовано ст.ст. 132-139 нині чинного Житлового кодексу Української РСР.

Відповідно до ст. 137 Житлового кодексу житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих рад, при підприємствах, установах і організаціях. Порядок організації і діяльності ЖБК встановлюється цим Кодексом, примірним статутом житлово-будівельного кооперативу, що затверджується Радою Міністрів Української РСР. ЖБК діє на основі статуту, прийнятого відповідно до примірного статуту ЖБК.

Відповідно до ст. 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого нині чинною постановою Ради міністрів Української УРСР від 30.04.1985 року ( останні зміни внесені постановою КМУ від 08.07.1994 р. № 467) житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком.

Відповідно до п.7.3 статуту ЖБК „Молодий спеціаліст” (том справи 1, арк. справи 90) кооператив , здійснюючи свою діяльність, не ставить за мету отримання прибутку і є неприбутковою організацією. Відповідно до ст. 1 статуту (Загальні положення) ЖБК „Молодий спеціаліст” організований з метою забезпечення житлом членів кооперативу та їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку , за рахунок власних коштів і з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком.

Кредитором, ДПІ в м. Кіровограді, боржником не подані суду будь-які докази , які підтверджували б здійснення ЖБК „Молодий спеціаліст” систематичної підприємницької діяльності. Одноразовий акт укладення між банком та ЖБК „Молодий спеціаліст” кредитного договору № 16а від 24.05.1994 р. не є доказом того, що ЖБК „Молодицй спеціаліст” є суб’єктом підприємницької діяльності.

На користь доводів боржника про неналежність його до суб’єктів підприємницької діяльності свідчить і той факт , що порядок утворення і діяльності ЖБК врегульовано не господарським, а житловим законодавством (ст.ст. 133-139 Житлового кодексу УРСР), що підтверджує неприбутковий (непідприємницький) характер діяльності ЖБК, основним завданням (метою) якого є забезпечення житлом громадян.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про споживчу кооперацію” споживча кооперація в Україні - це добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі. Відповідно до ст. 5 цього Закону первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самостійна , демократична організація громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги за місцем проживання або роботи об’єднуються для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.

Виходячи із змісту вказаних норм Закону України „Про споживчу кооперацію”, ст. 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 р. № 186, житлово-будівельний кооператив не є споживчим товариством, і тому доводи ініціюючого кредитора щодо віднесення ЖБК до споживчих товариств суд вважає необґрунтованими.

На підставі викладеного господарський суд прийшов до висновку про те, що ЖБК „Молодий спеціаліст” не є суб’єктом підприємницької діяльності, не може бути суб’єктом банкрутства, і тому провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон).

В зв’язку із припиненням провадження у справі відповідно до частин 3,7 ст. 12 Закону судом вважається закінченою дія мораторію на задоволення вимог кредиторів , підлягають скасуванню заходи по забезпеченню грошових вимог кредиторів, застосовані ухвалою суду від 26.02.2007р. про порушення провадження у справі.

При таких обставинах у господарського суду відсутні підстави для задоволення клопотання боржника від 19.11.2007 р. № 36 про відкладення розгляду справи (том справи 2, арк. справи 62).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1,86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-


У Х В А Л И В:


1. У задоволенні клопотання боржника від 19.11.2007 року № 36 про відкладення розгляду справи відмовити.

2. Провадження у справі про банкрутство житлово-будівельного кооперативу „Молодий спеціаліст” припинити.

3. Вважати закінченою дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, скасувати заходи до забезпечення грошових вимог кредиторів у вигляді заборони боржнику і всім його органам управління відчуження у будь – який спосіб належних боржнику на праві власності та закріплених за ним на праві повного господарського відання основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо ліквідації та реорганізації юридичної особи боржника; зупинення дії податкової застави майна боржника, застосовані ухвалою суду від 26.02.2007 р. про порушення провадження у справі.

4. Примірники цієї ухвали направити кредитору, боржнику, виконкому Кіровоградської міської ради для державного реєстратора.

Суддя (підпис) В.В. Жак


Судовий реєстр по справі 10/41

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
3684504 Рішення 14.05.2009 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
3714031 Ухвала 23.04.2009 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3472546 Ухвала 15.04.2009 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
3441194 Рішення 13.04.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
3375056 Рішення 31.03.2009 Довга О.І. Господарський суд Львівської області Господарське
3258102 Рішення 24.03.2009 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
3332342 Ухвала 24.03.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
3462668 Ухвала 19.03.2009 Ореховська О.О. Господарський суд Полтавської області Господарське
3044997 Ухвала 23.02.2009 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1988445 Постанова 13.08.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1841682 Ухвала 16.07.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1816825 Ухвала 02.07.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1868993 Постанова 02.07.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
1775617 Ухвала 17.06.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1754757 Ухвала 10.06.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1688281 Ухвала 26.05.2008 Городечна М.І. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1702067 Ухвала 26.05.2008 Поляков Б.М. Вищий господарський суд України Господарське
1654354 Ухвала 19.05.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1775614 Ухвала 08.05.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1574114 Ухвала 18.04.2008 Приходько І.В. Господарський суд Донецької області Господарське
1638322 Ухвала 17.04.2008 Мінська Т.М. Господарський суд Луганської області Господарське
1563272 Рішення 15.04.2008 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
1572240 Рішення 15.04.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
3759494 Ухвала 15.04.2008 Ковзель П.О. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1510178 Постанова 19.03.2008 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1487270 Ухвала 18.03.2008 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1449950 Постанова 12.03.2008 Голяшкін О.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
1451664 Постанова 07.03.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1414849 Ухвала 21.02.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1375112 Ухвала 13.02.2008 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1397065 Постанова 12.02.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1397066 Ухвала 14.01.2008 Мурашко І.Г. Господарський суд Чернігівської області Господарське
1269254 Ухвала 27.12.2007 Голяшкін О.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
1196710 Ухвала 19.11.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1076839 Ухвала 16.10.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
965995 Ухвала 11.09.2007 Павлюк І.Ю. Господарський суд Рівненської області Господарське
969226 Ухвала 05.09.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
889908 Ухвала 31.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
772544 Ухвала 03.07.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
634286 Постанова 14.05.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
641340 Ухвала 07.05.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
641339 Ухвала 17.04.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1342042 Ухвала 17.04.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
557154 Постанова 10.04.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
547414 Ухвала 21.03.2007 Івашкович І.В. Господарський суд Закарпатської області Господарське
1342039 Ухвала 21.03.2007 Ковальчук Т.І. Господарський суд Чернівецької області Господарське
491381 Ухвала 13.03.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1944332 Постанова 26.02.2007 Жак В.В. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
388529 Постанова 25.01.2007 Юрчук М.І. Господарський суд Рівненської області Господарське
51741 Ухвала 28.07.2006 Шелест С.Б. Господарський суд Івано-Франківської області Господарське