Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/110

Дата ухвалення рішення:
05.12.2007
Зареєстровано:
14.12.2007
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
14.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
У Х В А Л А


05.12.07 Справа № 11/110


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/110 від 11.10.2006 року

за заявою кредитора – закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк”, 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70,

до боржника - товариства з обмеженою відповідальністю “Павлівське-Агро” (далі –ТОВ “Павлівське-Агро”), 26206, Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Павлівка,

про банкрутство, -


П Р Е Д С Т А В Н И К И:


від кредитора ЗАТ КБ "Приват Банк" - Лазіс М.В. , довіреність № 8819 від 20.10.07 старший юрисконсульт кіровоградської філії ЗАТ КБ "Приват Банк";

В засіданні суду приймала участь - в.о. керівника боржника, розпорядник майна, арбітражний керуючий Білуга І.В.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши представника кредитора, боржника та розпорядника майна, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Ухвалою від 15.02.2007 року господарський суд за результатами підготовчого засідання визнав вимоги ініціюючого кредитора - закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк”, ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив розпорядником майна ТОВ “Павлівське-Агро” арбітражного керуючого Білугу І.В. Зобов'язав розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Білугу І.В. скласти реєстр вимог кредиторів у строгій відповідності до ч. 6 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та подати його до господарського суду на затвердження. Явку арбітражного керуючого та представника боржника у попереднє засідання суду визнав обов’язковою.

Оголошення про порушення провадження у даній справі опубліковано в газеті “Голос України” № 48 від 20.03.2007 року.

Розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Білуга І.В. подала до господарського суду реєстр вимог кредиторів.

До реєстру вимог кредиторів включені вимоги закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк” в сумі 213 373, 27 грн., Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі 325, 92 грн., управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі в сумі 6734, 38 грн., Маловисківського районного центру зайнятості в сумі 2830, 52 грн., Маловисківської МДПІ в сумі 3534, 72 грн.

За відсутності документів обліку боржника з'ясувати наявність чи відсутність заборгованості перед працівниками боржника по виплаті заробітної слати, аліментів, а також по авторських винагородах, відшкодуванню шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян неможливо.

Вимоги закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк”, забезпечені заставою майна боржника, за даними обліку боржника та відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, який міститься в матеріалах справи. Всі активи платника податків знаходяться в податковій заставі.

Заставним є кредитор, вимоги якого фактично забезпечені заставним майно, яке є в наявності. Вимоги закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк”, фактично забезпечені заставою майна боржника (договір застави № 1 від 29.01.2004 року, додаткова угода до нього від 03.06.2004 року, договір застави № 4 від 03.06.2004 року, договір застави № 9 від 24.05.2005 року т. 1 а.с. 19-40). На дату порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “Павлівське-Агро” кредитор зазначав, що вимоги забезпечені заставою майна боржника, яке є в наявності, складають 60 300, 00 грн. За письмовим поясненням кредитора, яке подано в попереднє засідання суду 05.12.2007 року виявлено майно боржника, яке є предметом застави і ринкова вартість якого за договором застави № 9 від 24.05.2005 року складає 40 450, 00 грн.

Враховуючи викладені обставини до моменту реалізації майна на аукціоні або публічних торгах не можливо остаточно встановити, яка саме сума буде виручена від реалізації та в якому розмірі будуть погашені вимоги кредитора, які забезпечені заставою, тому вимоги такого кредитора підлягають включенню до першої черги задоволення в сумі 195 752, 00 грн.

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про заставу" у випадках, коли сума, виручена від продажу предмета застави, недостатня для повного задоволення вимог заставодержателя, останній має право, якщо інше не передбачено законом чи договором, одержати суму, якої не вистачає для задоволення його вимоги, з іншого майна боржника у порядку черговості, передбаченої законодавством України. Оскільки Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не передбачено право заставодержателя на першочергове задоволення його вимог з іншого майна банкрута за недостатності коштів, одержаних від продажу предмета застави, вимоги цього кредитора у частині, не забезпеченій заставою, задовольняються в ліквідаційній процедурі у четверту чергу.

Відповідно до записів Державного реєстру обтяжень рухомого майна вимоги ПП “Агроплюс”, ТОВ “Агротехінвест”, ПП “Укр-Агро-Трейд” забезпечені заставою майна боржника.

З метою захисту прав заставних кредитора господарський суд запропонував особам визначеним, як “обтяжувач” в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна звернутися до господарського суду з заявами про грошові вимоги (за наявності таких) до боржника, з відповідним документальним підтвердженням наявності таких вимог для їх розгляду у встановленому Законом порядку.

ПП “Агроплюс”, ТОВ “Агротехінвест”, ПП “Укр-Агро-Трейд” з вимогами до боржника не звернулися. За відсутності будь-якої бухгалтерської документації боржника розпорядник майна, в.о. керівника боржника, арбітражний керуючий Білуга І.В. також не надала жодних відомостей про наявність чи відсутність в даний час вимог ПП “Агроплюс”, ТОВ “Агротехінвест”, ПП “Укр-Агро-Трейд” до боржника.

Інші кредитори із заявами про грошові вимоги до боржника до господарського суду не зверталися.

Заперечення та скарги кредиторів з приводу включення їх вимог до реєстру вимог кредиторів під час попереднього засідання до суду не надходили.

Оскільки Кіровоградське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі, Маловисківський районний центр зайнятості, Маловисківська МДПІ згідно з чинним законодавством звільнені від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 340, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 160, 00 грн. по заявах вказаних кредиторів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-16, 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон), ст. ст. 4-1, 38, 44, 45, 46, 47-1, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


У Х В А Л И В:


1. Визнати грошові вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника товариства з обмеженою відповідальністю “Павлівське-Агро” в таких сумах і в такій черговості задоволення вимог:

1). закритого акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, від імені якого діє Кіровоградська філія “ПриватБанк” (адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70) – 197 655, 00 грн. (в тому числі 85,00 грн. державного мита та 118, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу сплачених ініціюючим кредитором при подані до суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство) – перша черга; 15 718, 27 грн. - шоста черга;

2). Маловисківського районного центру зайнятості (адреса: Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 68) - 2830, 52 грн. - друга черга;

3). управління Пенсійного фонду України в Маловисківському районі (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 62) – 6734, 38 грн. - друга черга;

4). Маловисківська МДПІ (адреса: 26200, Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 76) – 1 506, 96 грн. - третя черга; 2027, 76 грн. - шоста черга;

5). Кіровоградського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від імені якого діє виконавча дирекція (адреса: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 4) – 325, 92 грн. друга черга;


Загальна сума грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів боржника, складає 226 798, 81 грн.

Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не розглядаються і вважаються погашеними.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Павлівське-Агро” (адреса: 26206, Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Павлівка, ід. код ЄДРПОУ 31715491) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 340, 00 грн. державного мита.

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Павлівське-Агро” (адреса: 26206, Кіровоградська область, Маловисківський район, с. Павлівка, ід. код ЄДРПОУ 31715491) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 160, 00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

Наказ видати після набрання ухвалою законної сили.

4. Зобов’язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Білугу І.В. в порядку, визначеному ст. 16 Закону, скликати перші загальні збори кредиторів, які провести не пізніше 17.12.2007 року.

Рішення (протокол) зборів кредиторів про створення та склад комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 28.12.2007 року разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовими повідомленнями розпорядника майна на адресу кредиторів про час і місце проведення перших зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам.

5. Зобов’язати розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Білугу І.В. до 28.12.2007 року подати суду звіт про свою діяльність в якості розпорядника майном боржника, відомості про фінансове становище боржника, а також інформацію про виявлення ознак фіктивного банкрутства боржника чи доведення до банкрутства у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14.

6. Зобов’язати боржника та арбітражного керуючого, розпорядника майна боржника Білугу І.В. організувати обрання представника працівників боржника в порядку, встановленому абз. 20 ст.1 Закону, та надати йому можливість представляти інтереси працівників боржника при проведенні послідуючих процедур банкрутства. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника подати господарському суду до 28.12.2007 року. Повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника.

7. Запропонувати комітету кредиторів боржника подати суду клопотання про відкриття процедури санації, або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, укладення мирової угоди; про призначення керуючого санацією чи ліквідатора з пропозиціями щодо їх кандидатур не пізніше 28.12.2007 року. До клопотання необхідно додати копію ліцензії арбітражного керуючого та заяву арбітражного керуючого про його неналежність стосовно боржника до категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

8. Зобов’язати боржника та розпорядника майна, арбітражного керуючого Білугу І.В., при поданні комітетом кредиторів до суду клопотання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, надати суду документально підтверджену, детальну інформацію про майнову неспроможність боржника наявним майном задовольнити вимоги визнаних судом кредиторів.

9. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, призначити на 15 год. 30 хв. 16.01.2008 року.

Явка голови комітету кредиторів, представника боржника та арбітражного керуючого у це засідання суду є обов’язковою.

10. Примірники цієї ухвали надіслати всім кредиторам, включеним до реєстру вимог кредиторів (п. 1 цієї ухвали), боржнику, розпоряднику майном боржника, арбітражному керуючому Білузі І.В., Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства.

Суддя Коваленко Н.М.


Судовий реєстр по справі 11/110

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
2178276 Ухвала 14.10.2008 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
2108727 Ухвала 30.09.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
2111814 Ухвала 29.09.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2111818 Ухвала 29.09.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2111809 Ухвала 23.09.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
2003223 Постанова 28.08.2008 Джихур О.В. Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
1992079 Ухвала 26.08.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1944272 Ухвала 12.08.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1918143 Ухвала 31.07.2008 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1816028 Ухвала 23.06.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1761146 Постанова 18.06.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1736449 Ухвала 12.06.2008 Юрченко Я.О. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
1760348 Ухвала 05.06.2008 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
1746972 Постанова 01.04.2008 Винокуров К.С. Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
1360735 Ухвала 25.01.2008 Мельниченко І.Ф. Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
1288638 Ухвала 16.01.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1196518 Ухвала 05.12.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1160091 Ухвала 22.11.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1100261 Ухвала 31.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1039816 Ухвала 10.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
984668 Ухвала 18.09.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
878902 Постанова 06.08.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
813133 Ухвала 23.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
814263 Ухвала 18.07.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
814262 Ухвала 17.07.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
784763 Ухвала 04.07.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
791653 Ухвала 03.07.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
710338 Ухвала 13.06.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
728857 Ухвала 12.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
728858 Ухвала 12.06.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
712488 Ухвала 23.05.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
648301 Ухвала 16.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
653938 Ухвала 15.05.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
645178 Рішення 10.05.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
629610 Ухвала 07.05.2007 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
731472 Ухвала 25.04.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
641642 Ухвала 18.04.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
731476 Ухвала 06.04.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
1287972 Постанова 29.03.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
509295 Ухвала 22.03.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
511294 Рішення 21.03.2007 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
452118 Ухвала 15.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
402384 Ухвала 01.02.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
365722 Ухвала 16.01.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
313775 Ухвала 12.12.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
235476 Ухвала 08.11.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
176134 Постанова 11.10.2006 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
124522 Постанова 12.09.2006 Скрутовський П.Д. Львівський апеляційний господарський суд Господарське
54197 Ухвала 17.07.2006 Гушилик С.М. Господарський суд Чернівецької області Господарське
29774 Рішення 07.07.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське