Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 23/257б

Дата ухвалення рішення:
20.11.2007
Зареєстровано:
12.12.2007
Cуддя:
Дзюбко П.О.
Оприлюднено:
12.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Київський апеляційний господарський суд
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14


ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


20.11.2007 № 23/257б

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дзюбка П.О.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від скаржника :Куракін Ю.В. дов. №12206/9/10-009 від 19.09.2006

від ініціюючого кредитора не з’явився

від боржника:не з’явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державна податкова інспекція у Печерському районі м.Києва

на УХВАЛА Господарського суду м.Києва від 03.10.2007

у справі № 23/257б

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Шамбер"

до Товариство з обмеженою відповідальністю "Діагон"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.10.2007р. по справі №23/257-б затверджено звіт ліквідатора ТОВ “Діагон”, ліквідаційний баланс станом на 14 серпня 2007р.. Зобов’язано Київське міське управління статистики виключити ТОВ “Діагон” з ЄДРПО України; ДПІ у Печерському районі – зняти банкрута з податкового обліку. Ліквідовано банкрута як юридичну особу в зв’язку з банкрутством. Зобов’язано Державного реєстратора Печерського району у м. Києві державної адміністрації провести реєстрацію припинення ТОВ “Діагон”, як юридичної особи та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення ТОВ “Діагон”, як юридичної особи.

ДПІ у Печерському районі м. Києва не погоджуючись з винесеною ухвалою Господарського суду м. Києва звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, а справу направити до господарського суду м. Києва на новий розгляд. Вважає , що вона прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме ст. 43 ГПК України та ст.1, 14, 23,32, 40, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”( далі Закон).

Представник скаржника в судовому засіданні підтримав вимоги апеляційної скарги в повному обсязі.

В судове засідання представники ініціюючого кредитора та боржника не з’явились, причину неявки суду не повідомили. Відзиви на апеляційну скаргу не надали.

Враховуючи, що в матеріалах справи є докази (поштові повідомлення) належного повідомлення сторін про час та місце розгляду апеляційної скарги, а матеріалів справи достатньо для розгляду по суті колегія суддів, порадившись, ухвалила розглянути апеляційну скаргу у відсутності представника боржника та ініціюючого кредитора за наявними документами в матеріалах справи.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення повноважних представників, всебічно та повно з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються апеляційні вимоги, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановила, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу місцевого господарського суду без змін із наступних мотивів:

Київським апеляційним господарським судом за результатами дослідження матеріалів справи встановлено такі обставини, що мають значення для справи.

08.06.2007р. ухвалою господарського суду м. Києва порушено провадження у справі про банкрутство за №23/257-б на підставі ст.52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон), а саме з використанням спрощеної процедури банкрутства відсутнього боржника. Дана ухвала, відповідно до резолютивної частини та відмітки відділу діловодства суду першої інстанції була направлена ДПА у м. Києві, податковій інспекції за місцем знаходження боржника та державному реєстратору за місцем знаходження боржника.

Постановою Господарського суду м. Києва від 18.06.2007 р. ТОВ “Діагон” визнано банкрутом, припинено процедуру розпорядження майном, відкрито ліквідаційну процедуру з всіма передбаченими законодавством наслідками, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ініціюючого кредитора, якого зобов’язано подати оголошення до офіційного друкованого органу про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури з метою виявлення, встановлення кредиторів відсутнього боржника, даною постановою зобов’язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора до 18.06.2008 р..

На виконання вимог постанови Господарського суду міста Києва від 18.06.2007 р. ліквідатором подано звіт ліквідатора 27.08.2007 р. №23/08, відповідно до якого жоден кредитор у встановлений місячний термін, з дня опублікування оголошення в газеті “Голос України” від 07.07.2007р. №115 (4115), не звернувся до ліквідатора з заявою щодо грошових вимог до банкрута. Також в звіті ліквідатора міститься інформація, про те що довідка ДПІ у Печерському районі м. Києва підтверджує факт відсутності у банкрута заборгованості по сплаті податків, зборів та обов’язкових платежів.

В апеляційній скарзі ДПІ у Печерському районі м. Києва зазначає, що судом першої інстанції при затверджені звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ “Діагон”, було порушено наступні норми права: ст.1, 14, 25, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та ст. 43 ГПК України. При цьому в мотивувальній частині апеляційної скарги обґрунтовує порушення суду першої інстанції з посиланням лише на ст. 25, 32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Крім того апелянт ДПІ у Печерському районі м. Києва посилається на те що однією з умов провадження у справі про банкрутство з особливостями ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” є не подання звітності протягом року до органів державної податкової служби. Однак відповідно зі змісту апеляційної скарги вбачається , що ТОВ “Діагон” звітувало до інспекції своєчасно, тим більш боржником було подано декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2007 року, а провадження у справі про банкрутство ТОВ “Діагон” було порушено ухвалою господарського суду міста Києва лише 08.06.2007р.

Київський апеляційний господарський суд дослідивши наявні в матеріалах справи документи та апеляційну скаргу встановив відсутність будь-яких доказів щодо надання декларації.

Стосовно посилань Інспекції щодо порушення судом першої інстанції ст.ст. 25,32 апеляційний суд зазначає наступне. Даними нормами Закону не закріплено обов’язок господарського суду перевіряти звіт ліквідатора щодо оборотних коштів у підприємства протягом його діяльності та ґрунтовного і повного аналізу фінансово-господарської діяльності, проведеного ліквідатором під час здійснення своїх повноважень, за результатами яких було складено останнім звіт ліквідатора.

Скаржник не надав Київському апеляційному господарському суду жодних доказів, що підтверджують той факт, що ліквідатор не дослідив в повному обсязі фінансово-господарську діяльність та не проаналізував фінансове становище боржника.

А від так даний аргумент ДПІ у Печерському районі не приймається апеляційним судом до уваги як такий що недоведений та необґрунтований належними та допустимими законодавством засобами.

Додатково, апеляційний суд зазначає, що згідно норм ГПК України (ст.91) апеляційну скаргу має право подати сторона по справі, якою ДПІ у Печерському районі м. Києва не є. Однак, згідно практики Вищого Господарського суду України, застосовуючи аналогію права (ст.107 ГПК України), апеляційну скаргу можуть подавати і особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов’язків.

Однак, а ні в апеляційній скарзі, а ні в судовому засіданні ДПІ у Печерському районі м. Києва не було доведено та обґрунтовано порушення її прав, обов’язків чи охоронюваних законом інтереси в результаті прийняття судом першої інстанції оскаржуваної ухвали про визнання боржника банкрутом. Тому, апеляційний суд не вбачає підстав для скасування ухвали Господарського суду м. Києва від 03.10.2007р. Відповідно до ст. 33 ГПК ДПІ у Печерському районі м. Києва не довело ті обставини, на які посилається, як обставину своїх вимог і заперечень.

Виходячи з вищезазначеного, суд вважає, що ухвала місцевого суду відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, винесена з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, Закону України “Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом”, а тому відповідає вимогам чинного законодавства.

Враховуючи викладене, керуючись Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 99, 101-103, 105, ГПК України, апеляційний господарський суд, -


ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ДПІ у Печерському районі м. Києва на ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.10.2007р. у справі №23/257-б залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.10.2007р. у справі №23/257-б залишити без змін.

2. Матеріали справи № 23/357-б повернути Господарському суду м. Києва.


Постанова може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом одного місяця шляхом подачі касаційної скарги до апеляційного суду, який прийняв оскаржувану ухвалу.

Головуючий суддя


Судді