Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 22/95б

Дата ухвалення рішення:
16.11.2007
Зареєстровано:
12.12.2007
Cуддя:
Ковалінас М.Ю.
Оприлюднено:
12.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Луганської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


УХВАЛА

16.11.07 Справа № 22/95б.

Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

боржника - Перевальського районного комбінату комунальних підприємств,

м. Перевальськ Луганської області, в особі ліквідаційної комісії

Про банкрутство


В присутності представників сторін:

від боржника - не прибули (явка обов'язкова).

Обставини справи: банкрутство, розгляд заяви боржника в особі ліквідаційної комісії про порушення справи про його банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі за текстом - Закон).

Сторони та учасники своєчасно та належним чином повідомлені судом про місце та час проведення даного судового засідання (ухвала від 23.10.07.).

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в :


Ухвалою від 23.10.07. господарським судом Луганської області порушено провадження у справі про банкрутство боржника – Перевальського районного комбінату комунальних підприємств, м. Перевальськ Луганської області, в особі ліквідаційної комісії, за його заявою в порядку ст. 51 Закону, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, розгляд справи у підготовчому засіданні суду призначено на 16.11.07.

У дане судове засідання повноважний представник боржника в особі ліквідаційної комісії не прибув, вимоги суду, що викладені в п. 4 резолютивної частини ухвали від 23.10.07. боржником не виконані, витребувані судом документи, які мають істотне значення для розгляду заяви боржника за суттю його вимог, суду взагалі не представлені, а також до заяви боржника №128/2 від 18.10.07. про порушення справи про банкрутство Перевальського районного комбінату комунальних підприємств, додано деякі документи, які оформлені не належним чином та відповідно не доводять обставин, що спричинили звернення боржника в особі ліквідаційної комісії до господарського суду із заявою про власне банкрутство, тобто боржником без поважних причин не представлено суду в повному обсязі документів, які необхідні для розгляду по суті заявлених ним вимог (про визнання його банкрутом в порядку ст. 51 Закону).

Зокрема, боржником не надано суду: оригіналів документів, які додані до заяви боржника в копіях - для їх огляду у засіданні суду; оригіналу Статуту боржника та змін до нього, Свідоцтва про державну реєстрацію боржника –для огляду; відповідно до вимог ст. ст. 7, 51 Закону належного рішення власника (уповноваженого ним органу) про ліквідацію підприємства –боржника; уточнення щодо назви боржника за його заявою, з огляду на порушення провадження у справі за нормами ст.51 Закону, де стороною –ініціатором порушення провадження у справі є боржник в особі ліквідаційної комісії, а не голова ліквідаційної комісії, як зазначено у заяві №128/2 від 18.10.07.; належного рішення власника майна боржника щодо ліквідації підприємства із зазначенням причин прийняття такого рішення; належного переліку всіх кредиторів (найменування, сума вимог, підстави виникнення) із зазначенням загальної суми заборгованості боржника перед всіма кредиторами, у т.ч. й перед бюджетом (органи ДПІ, УПФУ, Фондів соцстрахування, служби зайнятості тощо), яка не оспорюється боржником, із доказами наявності цієї заборгованості (судові рішення, накази, виконавчі листи, договори, претензії, акти звірення, виконавчі написи нотаріуса тощо); аудиторського висновку; не надано й доказів наявності або відсутності у боржника дебіторської заборгованості (з доказами виникнення дебіторської заборгованості –при її наявності, у разі відсутності –надати відповідну довідку); не визначено загальної вартості всіх наявних у боржника активів, у тому числі майнових активів, що обліковуються за підприємством боржника й грошових коштів на його рахунках у банківських установах, будь-якого майна на балансі підприємства, тобто доказів перевищення загальної суми кредиторської заборгованості над вартістю активів боржника; не надано балансу та фінансового звіту боржника за 2004 рік та за 2006 рік, й за І півріччя 2007 року та станом на останню звітну дату, розшифровок щодо активу та пасиву боржника; а також взагалі не представлено будь-яких матеріалів щодо роботи здійсненої ліквідаційною комісією, відомостей щодо проведення інвентаризації майна (інвентаризаційних описів. актів інвентаризації тощо) та рішення ліквідаційної комісії (протоколу засідання ліквідаційної комісії у якому мають бути відображені результати її роботи та висновок щодо подальших дій) про підстави звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника в порядку ст. 51 Закону; не надано також й відомостей про майно боржника, яке є предметом застави, згідно державного реєстру застав, переліку і повного опису заставленого майна, із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави –при наявності або відповідної довідки про відсутність заставленого майна; відомостей про наявність та розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, сплаті заробітної плати, аліментів тощо, чи довідку про відсутність зазначених боргів; відомостей про всі кредитні установи, які здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника (найменування всіх банківських установ у яких є рахунки боржника); відомостей щодо місцезнаходження документації банкрута, його печаток та штампів; також боржником не надано й письмової згоди або незгоди голови ліквідаційної комісії боржника Волкова В.К. на виконання обов'язків ліквідатора у справі.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи мають вирішальне значення для розгляду судом заяви боржника, в особі ліквідаційної комісії, про порушення справи про його банкрутство в порядку ст. 51 Закону, по суті заявлених вимог (тобто про визнання його банкрутом за скороченою процедурою), суд позбавлений можливості прийняти рішення по суті заявлених боржником вимог, оскільки боржник без поважної причини не виконав вимог суду викладених в ухвалі від 23.10.07.

За таких обставин, на підставі п. 5 ст. 81 ГПК України, суд залишає без розгляду заяву боржника №128/2 від 18.10.07. про визнання його банкрутом в порядку ст. 51 Закону, мораторій на задоволення вимог кредиторів, введений ухвалою суду від 23.10.07. - скасовує.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 1, 7, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, п. 5 ст. 81, ст. ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :


1.Заяву боржника - Перевальського районного комбінату комунальних підприємств, м. Перевальськ Луганської області, в особі ліквідаційної комісії, про визнання його банкрутом в порядку ст. 51 Закону, - залишити без розгляду.


2.Скасувати мораторій на задоволення вимог кредиторів.


3.Повернути боржнику матеріали, додані до його заяви, крім самої заяви.


Додаток (тільки на адресу боржника): матеріали на " 52 " аркушах, в тому числі платіжні доручення №16 від 27.09.07. та №15 від 27.09.07. на сплату державного мита в розмірі 85грн. 00коп. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118грн. 00коп.


Суддя М.Ю. КовалінасСудовий реєстр по справі 22/95б

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
26047312 Постанова 11.09.2012 Мартюхіна Н.О. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
25466465 Ухвала 24.07.2012 Мартюхіна Н.О. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
25315404 Ухвала 17.07.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
25183059 Ухвала 12.07.2012 Мартюхіна Н.О. Донецький апеляційний господарський суд Господарське
24723620 Ухвала 14.06.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
24756825 Ухвала 14.06.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
24171704 Ухвала 17.05.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
22055162 Ухвала 20.03.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21830652 Ухвала 01.03.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21438391 Ухвала 14.02.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21206588 Ухвала 24.01.2012 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
21195777 Ухвала 20.12.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
19893768 Ухвала 01.12.2011 Кірпа Т.С. Господарський суд Луганської області Господарське
19178336 Ухвала 25.10.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
18692586 Ухвала 20.09.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
17284910 Ухвала 21.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
16859672 Ухвала 05.07.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
16109488 Ухвала 07.06.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
15156718 Ухвала 10.05.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
14624866 Ухвала 04.04.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13974953 Ухвала 01.03.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13932599 Ухвала 21.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13687059 Постанова 03.02.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13657142 Ухвала 13.01.2011 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
13317048 Ухвала 20.12.2010 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
9007858 Ухвала 15.12.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
6907289 Ухвала 01.12.2009 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1190096 Ухвала 16.11.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
1090204 Ухвала 23.10.2007 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
334125 Ухвала 26.12.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
297694 Ухвала 28.11.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
229098 Ухвала 31.10.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
164903 Ухвала 03.10.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
81572 Ухвала 17.08.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
37957 Ухвала 11.07.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське
52072 Ухвала 23.06.2006 Ковалінас М.Ю. Господарський суд Луганської області Господарське