Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 11/281

Дата ухвалення рішення:
20.11.2007
Зареєстровано:
12.12.2007
Cуддя:
Коваленко Н.М.
Оприлюднено:
12.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Кіровоградської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області

ПОСТАНОВА

20.11.07 № 11/281


Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянув справу № 11/281 від 08.10.2007 року

за заявою кредитора – Державної податкової інспекції у м. Кіровограді, 25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

до боржника – підприємства "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" (далі – підприємство "Продуктова комора" ГО "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника"), 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 35/54,

про банкрутство відсутнього боржника, -


ПРЕДСТАВНИКИ:


від кредитора - Стусь Л.А., довіреність № 125 від 04.04.2007 року, головний державний податковий інспектор юридичного відділу ДПІ у м. Кіровограді;

від боржника - не з'явився;


Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство щодо відсутнього боржника підприємства "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" з причин неспроможності останнього сплатити податковий борг перед бюджетом.

Боржник відзив на заяву кредитора не подав, наявність боргу не заперечив.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:


Вимоги кредитора до боржника станом на 01.10.2007 року (на день подання заяви про порушення справи про банкрутство до суду) по податковому боргу: по податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб та штрафним (фінансовим) санкціям за порушення податкового законодавства в загальній сумі складають 6 367, 05 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Докази сплати боржником податкового боргу відсутні.

Кредитором подані суду достатні докази наявності у підприємства "Продуктова комора" ГО "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" ознак відсутнього боржника.

Господарський суд визнає наявність заборгованості боржника перед кредитором (бюджетом) в сумі 6 367, 05 грн. та неспроможність боржника сплатити цю заборгованість із-за відсутності грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) господарський суд в двотижневий строк з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника виносить постанову про визнання відсутнього боржника банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього.

Ініціюючий кредитор – ДПІ у м. Кіровограді дав згоду на призначення його ліквідатором відсутнього боржника підприємства "Продуктова комора" ГО "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника".

Оскільки ДПІ у м. Кіровограді, згідно з чинним законодавством, звільнена від сплати державного мита та судових витрат, на боржника відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України додатково покладається державне мито в сумі 85, 00 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу в сумі 118, 00 грн.

Керуючись ст. ст. 22-32, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 4-1, 44, 49 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


П О С Т А Н О В И В:


1. Визнати відсутнього боржника - підприємство "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута підприємства "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" на строк до 20.05.2008 року.

3. Призначити ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - ДПІ у м. Кіровограді.

4. Зобов’язати ліквідатора - ДПІ у м. Кіровограді:

- письмово повідомити про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника (в тому числі направити таке повідомлення Ленінському відділу ДВС Кіровоградського міського управління юстиції), копії письмових повідомлень подати господарському суду до 20.12.2007 року; здійснити у встановленому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” порядку заходи по задоволенню вимог кредиторів;

- до 20.02.2007 року подати господарському суду відомості (інформацію) про виконану роботу по проведенню ліквідаційної процедури;

- не пізніше 20.05.2008 року подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

При необхідності продовження строку ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду обґрунтоване клопотання, до якого мають бути додані копії документів, що свідчать про виконану ліквідатором роботу в ході ліквідаційної процедури та підтверджують необхідність продовження строку ліквідаційної процедури.

5. У разі виявлення майна відсутнього боржника, відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” зобов'язати ініціюючого кредитора - ДПІ у м. Кіровограді подати до суду клопотання про заміну ліквідатора арбітражним керуючим.

6. Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони підприємству "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника" і всім його органам управління відчуження у будь-який спосіб належних боржнику на праві власності основних засобів (фондів) та вчинення дій щодо реорганізації та ліквідації юридичної особи боржника, застосовані ухвалою суду про порушення провадження у справі від 08.10.2007 року.

7. Стягнути з підприємства "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника", що знаходиться за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 35/54 (р/р 26002301333253 в філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кіровоград", МФО 323301, р/р 2600904680627 в АКБ "Правексбанк" м. Київ, МФО 321983, р/р 26004000530000 в Кіровоградському управлінні ЦРД АК Інноваційний банк "Укрсиббанк", МФО 323732, код ЄДРПОУ 31975120) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок № 31115095700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 „Державне мито, не віднесене до інших категорій” – 85, 00 грн. державного мита.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

8. Стягнути з підприємства "Продуктова комора" громадського об'єднання "Асоціація підтримки вітчизняного товаровиробника", що знаходиться за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 35/54 (р/р 26002301333253 в філії "Відділення Промінвестбанку в м. Кіровоград", МФО 323301, р/р 2600904680627 в АКБ "Правексбанк" м. Київ, МФО 321983, р/р 26004000530000 в Кіровоградському управлінні ЦРД АК Інноваційний банк "Укрсиббанк", МФО 323732, код ЄДРПОУ 31975120) в доход Державного бюджету на рахунок УДК у м. Кіровограді, банк отримувача: ГУДКУ у Кіровоградській області, рахунок 31218259700002 в ГУДКУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 24145329, код бюджетної класифікації 22090200 "Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах" - 118, 00 грн. витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати і надіслати стягувачеві.

9. Примірники цієї постанови направити кредитору, банкруту, Кіровоградському обласному сектору з питань банкрутства, Ленінському відділу ДВС Кіровоградського міського управління юстиції для відома.

Суддя Н.М. Коваленко



Судовий реєстр по справі 11/281

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
25314646 Постанова 19.07.2012 Кондратова I.Д. Вищий господарський суд України Господарське
24976532 Ухвала 03.07.2012 Кондратова I.Д. Вищий господарський суд України Господарське
24172122 Постанова 17.05.2012 Вербицька О.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
21644413 Ухвала 23.02.2012 Андрієнко В.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
21487105 Рішення 02.02.2012 Соболєва С.М. Господарський суд Донецької області Господарське
23795305 Ухвала 19.01.2012 Риженко Т.М. Господарський суд Донецької області Господарське
19885386 Рішення 18.11.2011 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
19020941 Ухвала 25.10.2011 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
18888563 Ухвала 13.10.2011 Соболєва С.М. Господарський суд Донецької області Господарське
18545508 Ухвала 26.09.2011 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
12673333 Рішення 02.12.2010 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
12356440 Ухвала 18.11.2010 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
12088989 Ухвала 05.11.2010 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
12043103 Ухвала 24.09.2010 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
10905641 Ухвала 06.08.2010 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
8551569 Постанова 16.03.2010 Фролова Г. М. Вищий господарський суд України Господарське
7086059 Рішення 10.12.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
6892039 Ухвала 26.11.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
6538910 Ухвала 09.11.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
7086957 Постанова 04.11.2009 Авдєєв П.В. Київський апеляційний господарський суд Господарське
6466118 Ухвала 22.10.2009 Москаленко М.О. Господарський суд Луганської області Господарське
6398856 Рішення 17.08.2009 Смирнова Ю.М. Господарський суд м. Києва Господарське
3466806 Рішення 26.03.2009 Радченя Д.І. Господарський суд Хмельницької області Господарське
3500377 Рішення 19.02.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
3500372 Ухвала 03.02.2009 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
2025182 Ухвала 16.06.2008 Миронюк С.О. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1718022 Ухвала 03.06.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1773932 Ухвала 12.05.2008 Миронюк С.О. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1631079 Ухвала 05.05.2008 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1372576 Рішення 04.02.2008 Бутирський А.А. Господарський суд Чернівецької області Господарське
1326962 Ухвала 14.01.2008 Бутирський А.А. Господарський суд Чернівецької області Господарське
11817292 Ухвала 21.12.2007 Гушилик Світлана Миколаївна Господарський суд Чернівецької області Господарське
1189195 Ухвала 20.11.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1054939 Ухвала 16.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1056421 Рішення 09.10.2007 Сало І.А. Господарський суд Львівської області Господарське
1021841 Постанова 08.10.2007 Коваленко Н.М. Господарський суд Кіровоградської області Господарське
1019037 Рішення 04.10.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
994103 Ухвала 26.09.2007 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
15143018 Ухвала 06.09.2007 Штофель Т.В. Господарський суд Полтавської області Господарське
370214 Рішення 18.01.2007 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
244764 Ухвала 13.11.2006 Якимчук Л.М. Господарський суд Закарпатської області Господарське
244461 Судовий наказ 06.11.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
221825 Рішення 01.11.2006 Грязнов В.В. Господарський суд Рівненської області Господарське
211140 Рішення 24.10.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
186560 Ухвала 12.10.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
101844 Ухвала 29.08.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
101851 Ухвала 28.08.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське
89227 Ухвала 28.07.2006 Чернота Л.Ф. Господарський суд Донецької області Господарське