Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 20-5/420

Дата ухвалення рішення:
01.10.2007
Зареєстровано:
12.12.2007
Cуддя:
Євдокимов І.В.
Оприлюднено:
12.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд м. Севастополя
Форма судового рішення:
Постанова
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"01" жовтня 2007 р.

справа № 20-5/420


за заявою Управління Пенсійного фонду України в Балаклавському районі міста Севастополя

(99018, м. Севастополь, вул. Урицького, 2)

до боржника Дочірнього підприємства „Екосвіт-С” Закритого акціонерного товариства „Торговий дім „Світана”

(99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41)

про визнання боржника банкрутом

Суддя Євдокимов І.В.Представники :

Кредитор: Горбатюк С.В., довіреність № 13/001 від 21.08.2007;

Боржник: не з’явився;


СУТЬ СПОРУ:

УПФУ в Балаклавському районі міста Севастополя звернулась в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Дочірнього підприємства „Екосвіт-С” Закритого акціонерного товариства „Торговий дім „Світана”.

14.09.2007 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства „Екосвіт-С” Закритого акціонерного товариства „Торговий дім „Світана”.

Боржник у судове засідання не з’явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.


Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення ініціюючого кредитора, суд


В С Т А Н О В И В :


ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” зареєстроване Балаклавською районною державною адміністрацією як суб’єкт підприємницької діяльності 01.03.2001. Юридична адреса: 99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41.

ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана ” зареєстровано в якості платника страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України в Балаклавському районі м. Севастополя 11.03.2003.

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” платниками страхових внесків підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 17 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” страхувальники зобов'язані нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Начальником УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя було винесене рішення № 28 від 28.02.2002 про застосування до боржника штрафних санкцій в розмір 170,00 грн.

Відповідно до вимог ст. 106 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”, розділу 8 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України на адресу боржника була направлена вимога про сплату боргу № 184/3-у від 28.05.2004.

Вказана вимога УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя була також направлена до ВДВС в Балаклавському районі м. Севастополя для примусового виконання.

Постановою ВДВС в Балаклавському районі м. Севастополя від 25.12.2006 виконавчий документ був повернутий до УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя без виконання, у зв’язку з неможливістю встановити місцезнаходження боржника.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Співробітниками УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя була проведена перевірка ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” не можливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює.

Згідно з відомостями Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” зареєстровано за адресою: 99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41.

За даними БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 2065 від 13.04.2007, ДАІ УМВС України в м. Севастополі вих. № 15/3714 від 11.04.2007 право власності на нерухоме майно, автотранспортні засоби за ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” не зареєстровано.

За даними інспекції судноплавного нагляду (вих. № 54 від 05.04.2007) за ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” судів не числіться.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана ” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя.

Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України судП О С Т А Н О В И В :


1. Визнати Дочірнє підприємство „Екосвіт-С” Закритого акціонерного товариства „Торговий дім „Світана” (99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41, код ЕДРПОУ 31387312) банкрутом.2. Відкрити ліквідаційну процедуру.

Встановити строк ліквідації до 03.12.2007.


3. Призначити ліквідатором Дочірнього підприємства „Екосвіт-С” Закритого акціонерного товариства „Торговий дім „Світана” (99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41, код ЕДРПОУ 31387312) УПФУ в Балаклавському районі м. Севастополя.


4. Зобов’язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 03.12.2007 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.


5. Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).Суддя І.В. Євдокимов

Розсилка:

1. УПФУ в Балаклавському районі міста Севастополя (99018, м. Севастополь, вул. Урицького, 2)

2. ДП „Екосвіт-С” ЗАТ „Торговий дім „Світана” (99018 м. Севастополь, вул. Будівельна, б. 43, кв. 41)

3. Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

4. ДВС в Балаклавському району м. Севастополя (99042, м. Севастополь, вул. 7-го Листопада, 3)

5. Державному реєстратору в Балаклавському районі м. Севастополя (99042 м. Севастополь, вул. Новикова, 14)

6. справа

7. наряд