Господарські справи (до 01.01.2019) / Справи про банкрутство / Банкрутство /

Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень, справа 17/Б-821

Дата ухвалення рішення:
29.11.2007
Зареєстровано:
12.12.2007
Cуддя:
Андрусик Н.О.
Оприлюднено:
12.12.2007
Категорія справи:
Банкрутство
Суд:
Господарський суд Тернопільської області
Форма судового рішення:
Ухвала
Форма судочинства:
Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"29" листопада 2007 р.

Справа № 17/Б-821

УХВАЛА


Господарський суд Тернопільської області у складі

судді Андрусик Н.О. розглянув справу

За заявою кредитора: Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області

До боржника: Приватного підприємства «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області

за участю представників:

кредитора: Олексійчук І.Й., гол. спеціаліст-юрисконсульт, довіреність №777/04 від 17.10.2007 р.

боржника: не з”явився

ліквідатор: Монастирський Ф.К., ліквідатор, ліцензія серії АВ № 307329 від 16.03.07 р.

Суть справи:

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 15 листопада 2006 року за заявою кредитора - Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області порушено провадження у справі № 17/Б-821 про банкрутство Приватного підприємства «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області в порядку ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; постановою господарського суду від 28 листопада 2006 року боржника визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Монастирського Ф.К., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 12/58, ліцензія серії АВ № 307329 від 16.03.2007 р.

На виконання вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та п. 4 постанови суду від 28.11.2006 р. ліквідатор банкрута Монастирський Ф.К. представив суду на затвердження звіт № 10 від 23.10.2007р. та ліквідаційний баланс станом на 23 жовтня 2007 року, якими встановлюється, що у банкрута відсутнє майно і кошти; грошові вимоги кредитора погасити немає можливості, а тому ліквідатор банкрута просить затвердити ліквідаційний баланс, а Приватне підприємство „Крембуд” –ліквідувати як юридичну особу.

Судове засідання, призначене для заслуховування звіту ліквідатора про виконану роботу по здійсненню ліквідаційної процедури, на 06.11.207 р. неодноразово відкладалося у зв’язку з неподанням сторонами додаткових документів, витребуваних судом, що мають суттєве значення для розгляду справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення ліквідатора банкрута та представника кредитора, суд встановив наступне:

Статтею 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (надалі –Закон) встановлено, що за результатами роботи ліквідатора, останній подає господарському суду ліквідаційний баланс. Господарський суд після заслуховування ліквідатора виносить ухвалу про затвердження ліквідаційного балансу або призначення нового ліквідатора.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилося майна після задоволення вимог кредиторів, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи.

Згідно постанови господарського суду Тернопільської області від 28.11.06 р. у справі № 17/Б-821 сума визнаних грошових вимог ініціюючого кредитора –Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області в порядку ст. 52 Закону відносно Приватного підприємства «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області становить 5332,79 грн.

Як вбачається із пояснень ліквідатора в судовому засіданні та поданого ним звіту, при здійсненні ліквідаційної процедури банкрута дебіторської заборгованості Приватного підприємства «Крембуд», м. Кременець; осіб, що перебувають в трудових відносинах з банкрутом - не встановлено; установчих, реєстраційних, бухгалтерських та інших документів, які підлягають зберіганню –не виявлено; майно, яке б можна було включити до ліквідаційної маси, відсутнє.

При здійсненні ліквідаційної процедури банкрута, ліквідатором включено в реєстр вимог по Приватному підприємству «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області визнані судом вимоги Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі - в сумі 5332,79 грн. Як пояснив ліквідатор в судовому засіданні, інших заяв кредиторів щодо визнання кредиторських вимог по даному боржнику до ліквідатора не надходило. Останнім повідомлено всіх кредиторів про визнання боржника банкрутом шляхом подання оголошення в газету „Свобода” 27 січня 2007 року.

Як вбачається з поданих суду документів, у банкрута: Приватного підприємства «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області відсутнє будь-яке майно для погашення заборгованості перед кредитором, що підтверджується:

- звітом ліквідатора № 10 від 23.10.2007 р.;

- довідкою № 509 від 20.08.2007р. Кременецького районного бюро технічної інвентаризації, згідно якої за Приватним підприємством «Крембуд»по вул. Базарна, 13 нерухоме майно не зареєстровано;

- довідкою № 346 від 25.08.07 р. Кременецького МРЕВ ДАІ УМВСУ в Тернопільській області, згідно якої за ПП «Крембуд»транспортні засоби не значаться;

- довідкою № 23 від 30.08.2007 р. інспекції Державного технічного нагляду Тернопільської обласної державної адміністрації по Кременецькому району, згідно якої за ПП «Крембуд», м. Кременець зареєстрованих сільськогосподарських машин немає;

- довідками № 01-18-7/02 від 27.08.2007р. та № 01-567-7/02 від 28.11.2007р. Кременецького районного відділу земельних ресурсів, згідно яких за ПП «Крембуд», м. Кременець зареєстрованих земельних ділянок не праві власності не рахується;

- довідкою № 8565/28 від 19.11.2007р. Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції, якою підтверджується наявність відкритих боржником розрахункових рахунків № 20003006021001 у філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільське регіональне управління, м. Тернопіль та № 260003036 у Тернопільській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Тернопіль.

Згідно довідки № 04-3819 від 28.11.2007 р. філії ВАТ КБ «Надра» Тернопільське регіональне управління, м. Тернопіль, станом на 28.11.2007 р. залишок коштів на рахунку № 20003006021001, що належить ПП «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області відсутній;

Згідно довідки № 7218 від 29.09.2006р. ТОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Тернопіль, станом на 28.11.2007 р. залишок коштів на рахунку № 260003036, що належить ПП «Крембуд», м. Кременець, становить 0,00 грн.

Як зазначено у звіті, ліквідатором Приватного підприємства «Крембуд»не виявлено печатки, кутового штампу, установчих та бухгалтерських документів, іншого майна та майнових прав підприємства - банкрута, а тому в газеті «Свобода»від 27.01.2007р. опубліковано оголошення про визнання недійсними печатки, штампу, реєстраційних, установчих та бухгалтерських документів банкрута.

Таким чином, враховуючи, що за результатами розгляду ліквідаційного балансу у банкрута немає ні майна, ні грошових коштів для погашення заборгованості перед кредитором, ліквідатор виконав свої повноваження у відповідності з вимогами Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” по виявленню майнових активів банкрута, а тому ліквідаційний баланс підлягає затвердженню господарським судом.

У відповідності до ст. 31 п. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вимоги, незадоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно п. 6 статті 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 Закону.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за № 1372-15 (у редакції постанови Правління НБУ від 12.12.2005р. № 485), згідно пункту 20.1. якої передбачено, що „Банк закриває поточні рахунки на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо), або на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відповідно до ст. 39 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” у разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом постановляється рішення про ліквідацію юридичної особи –банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним законної сили направляє його державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи-банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Враховуючи вищезазначене, суд направляє ухвалу державному реєстратору Кременецької районної державної адміністрації для вчинення дій, визначених п. 2, 6, 7, 9 ст. 39 Закону.

На підставі наведеного, керуючись ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців“, ст.ст. 31, 32, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст. 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд ,-


У Х В А Л И В :


1. Затвердити звіт та ліквідаційний баланс у справі № 17/Б-821 по Приватному підприємству «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області, вул. Базарна, 13, ідентифікаційний код 30917308 станом на 23 жовтня 2007 року.

2. Вважати погашеними вимоги кредитора - Управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області, вул. Миру, 2 сумі 5332,79 грн.

3. Приватне підприємство «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області, вул. Базарна, 13, ідент. код 30917308 ліквідувати як юридичну особу з 29 листопада 2007 року.

4. Філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільське регіональне управління, м. Тернопіль, вул. Замкова, 6, закрити поточний рахунок № 20003006021001, що належить Приватному підприємству «Крембуд», м Кременець Тернопільської області, вул. Базарна, 13 ідентифікаційний код 30917308 у зв’язку з ліквідацією.

5. Тернопільській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, закрити поточний рахунок № 260003036, що належить Приватному підприємству «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області, вул. Базарна, 13, ідентифікаційний код 30917308 у зв’язку з ліквідацією.

6. Ліквідатору Монастирському Ф.К., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 12/58, подати органу реєстрації - державному реєстратору Кременецької районної державної адміністрації, м. Кременець Тернопільської області, документи, необхідні для скасування державної реєстрації ПП „Крембуд”, м. Кременець Тернопільської області, вул. Базарна, 13, ідентифікаційний код 30917308.

7. Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції, м. Кременець Тернопільської області, вул. У. Самчука, 6, зняти з обліку Приватне підприємство «Крембуд», м. Кременець Тернопільської області, ідентифікаційний код 30917308 як платника податків та відомості про зняття з обліку надіслати ліквідатору Монастирському Ф.К., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 12/58 та органу державної реєстрації банкрута.

8. Провадження у справі № 17/Б-821 - припинити.

9. Дану ухвалу надіслати: Кременецькій міжрайонній державній податковій інспекції, м. Кременець Тернопільської області, вул. У. Самчука, 6; Управлінню Пенсійного фонду України в Кременецькому районі, м. Кременець Тернопільської області, вул. Миру, 2; Державній виконавчій службі Кременецького районного управління юстиції, м. Кременець Тернопільської області; ліквідатору банкрута Монастирському Ф.К., м. Тернопіль, вул. Вербицького, 12/58; державному реєстратору Кременецької районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та направлення документу, що підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи банківським установам: Філії ВАТ КБ «Надра»Тернопільське регіональне управління, м. Тернопіль, вул. Замкова, 6 та Тернопільській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8 для закриття рахунків ліквідованої юридичної особи; Тернопільському обласному управлінню статистики, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10; Тернопільському обласному сектору з питань банкрутства, м. Тернопіль, вул. Київська, 3-А.
Суддя


Судовий реєстр по справі 17/Б-821

№ рішення Форма судового рішення Дата ухвалення рішення Суддя Суд Форма судочинства
1187090 Ухвала 29.11.2007 Андрусик Н.О. Господарський суд Тернопільської області Господарське
301142 Постанова 28.11.2006 Андрусик Н.О. Господарський суд Тернопільської області Господарське